Anda di halaman 1dari 8

SEJARAH SENI VISUAL SELEPAS MERDEKA

4/9/12

PERKEMBANGAN SENI LUKIS DI MALAYSIA


Tahun 1960-an Merupakan penghasilan karya yang matang dari pelukis-pelukis Malaysia.Pelukispelukis bukan sahaja menganut aliran impresionis malah lebih berani dalam aliran ekspresronis,pop,konseptual,op dan lain-lain Tahun 1970-an Pelukis seperti Redza Puyadasa,Sulaiman Hj Esa,Chong Kam Kow dan Joseph

Click to edit Master subtitle style Tan telah menggegarkan dunia seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan
yang mencabar.Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipolopor oleh Chong Kaw Kow,Tan Teong Eng dan Tong Tuck Kan telah menjadi ikutan.Abdul Latif Mohyidin telah menghidupkan pendekatan baru dalam lukisan.Karya catan masa ini mengandungi nilai ikon dengan tegasan monolitik.

4/9/12

Tahun 1980-an Awal tahun 1980-an mengemukakan bidang kanvas yang menarik dengan munculnya catan permandangan yang naif dengan aliran realisme dan karya-karya yang berprinsipkan mitos dan legenda yang kaya di rantau ini.

4/9/12

ALIRAN-ALIRAN SENI VISUAL DI MALAYSIA 1)Aliran Realisme Karya yang dihasilkan memerlukan fokus dan kretiviti yang tinggi bagi menghasilkan sebuah karya yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai estetiknya yang tersendiri.Setiap karya dihasilkan membawa maksud sebuah seni yang serius dan mendalam bermaksud setiap karya pelukis yang dihasilkan memepunyai agenda yang tersendiri serta bukan untuk hiburan semata-mata. 2) Aliran Eksepressinisme Menolak ciri-ciri tradisi klasik .Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis . Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam .Penggunaan warna yang terang bagi menyampaikan mesej.Penggunaaan warna yang dramatik.Tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik .Kesan berus yang kasar,kadang kala tidak menggunakan berus. 3) Aliran Kiubisme Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti.Menganggap seni sebagai satu konsep kearah penciptaan dan menolak peniruan.Cuba menyelesaikan 4/9/12 permasalahan tiga dimensi dan dalam ruang dua dimensi.

4) Aliran Impressionisme Menumpukan keadah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat.Warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Warna bertindih-tindih.Tidak melukis secara detail.Mementingkan keserasian warna atau cahaya serta watak-watak alam.Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi,petang,malam. 5) Aliran Pro-Impressionis Mencipta bentuk bukan meniru.Seni adalah kejelasan logik bukan tentang struktur .Karya seni bukan sains tulen tapi seni. Berlandaskan hukum pembalikkan cahaya tetapi harus memberi ruang pernyataan diri . 6) Aliran Futurisme Mengemukakan aliran seni yang berdasarkan teknologi.dinamik.Pergerakkan yang dinamik. 7) Aliran Sualisme tumpuan bukan kepada ekpresi sedar pelukis tetapi kepada ekpresi bawah sedar minda pelukis.Imej bawah sedar dan alam khayalan. 4/9/12

STAIL SENI LUKIS MODEN MALAYSIA

Sejarah seni lukis moden Malaysia bermula pada tahun 1930an menerusi karya-karya Abdullah Arif,Yong Mun Sen dan pelukis-pelukis cat air Pulau pinang yang lain. Kumpulan perintis ini telah memperkenalkan pendekatan stail baru dalam tradisi visual tempatan dengan menggunakan kaedah seni catan easel barat untuk mempersembahkan subjek mereka. Perintis seni Malaysia menggambarkan alam sejagat menerusi representasi figuratif berbeza daripada kesenian tradisional yang bersifat abstrak dan simbolik seperti ukiran kayu,batik dan tenunan. Perubahan stail dan konsep karya seni ini merupakan titik peralihan menandakan kelahiran seni lukis moden di negara ini. Karya seni moden Malaysia menerima inspirasi daripada tradisi barat melalui penjajahan,penghijrahan dan sistem pendidikan,maka tidak hairanlah jika sesetengah penulis menyifatkannya sebagai manifestasi kebudayaan barat serta penjajahan intelektual ke atas seni lukis Malaysia 4/9/12

SUMBANGAN PELUKIS DALAM PERTUBUHAN INSTITUSI SENI TANAH AIR


Abdullah Ariff Beliau merupakan penyelia seni,pengerusi bahagian kesenian kesatuan guru Pulau Pinang pada tahun 1949 serta ahli Penang impressionnist pada tahun 1932. Beliau telah berkhidmat sebagai kaunselar majlis bandaran Pulau Pinang dari tahun 1955-1957. Sumbangan beliau ialah menghasilkan buku the leader of Malaya and who s who. Karya beliau ini telah dipamerkan di Singapura.Hong Kong,Australia dan lain-lain. Di Amerika pengkritik seni telah mengkritik karya-karyanya dengan gelaran Ariff style. Pertubuhan:kesatuan guru Pulau Pinang.

4/9/12

Maktab Perguruan ilmu Khas Syed Ahmad Jamal,Anthony Law,Lee Joo For,Cheong Lai Tong dan Jolly Koh

Memainkan peranan penting dalam seni lukis avant-garde di Mereka juga merupakan golongan pelukis-pelukis dan menjadi tenaga utama seni lukis pada

negara ini.

pendidik seni yang tahun 1960-an.

Redza Piyadasa,Sulaiman Hj Hasan,Chong Kam Kow dan Joseph Tan

Meraka merupakan pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Sumbangan mereka ialah telah mendebarkan keadaan seni

Mara yang telah mengambil alih tempt avant-garde

lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar 4/9/12 Pendekatan gaya catan mereka berasaskan optik dan