UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TA’ZIM 86400 PARIT RAJA

, BATU PAHAT

Gambar Berukuran Passport Yang Terkini

BORANG PERMOHONAN PROGRAM PERSEDIAAN DIPLOMA UTHM
Note:

- Sila lengkapkan dengan maklumat yang benar dan salinan dokumen yang telah diperakui oleh pihak sekolah (Tarikh tutup: 30 November 2011) I. BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama Penuh: No. Kad Pengenalan: Jantina: No Telefon: E-Mail: Alamat Surat Menyurat: Warganegara: Tarikh Lahir: Tempat Lahir:

Alamat Tetap:

Nama Bapa/Penjaga: Pekerjaan Bapa/Penjaga: Pendapatan Bulanan Penjaga:

RM 500 - RM 1000 RM 1000 - RM 2000 RM 2000 - RM 3000 RM 3000 dan keatas

Alamat:

No Telefon Kediaman : Waris Terdekat: No. Telefon: Hubungan Keluarga: Alamat Kediaman: Sekolah Menengah:

(Anak Syarikat Milik Penuh UTHM) No 65A. …………………………………………. sila nyatakan : ……………………………………………………….………… dengan ini mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar. menarik balik tawaran atau menghentikan pengajian jika didapati maklumat yang diberikan tidak benar.. 3. V.………. SYARAT KEMASUKAN MATA PELAJARAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Mata Pelajaran Kredit Bahasa Melayu (*) Bahasa Inggeris (**) Matematik (*) Sains (*) @ Fizik (*) @ Kimia (*) @ Biologi (*) Kedudukan keputusan percubaan SPM hendaklah LULUS * Sekurang-kurangnya Kepujian ** Sekurang-kurangnya Lulus III. Johor Darul Ta’zim. BHD. Taman Universiti.. KESIHATAN Penyakit kritikal : Ya Tidak Jika ya.. Tandatangan: Tarikh: ……………………………………………… Tandatangan Pengetua: Cop Borang yang lengkap hendaklah dihantar kepada: K-UTECH EDU SDN. 2. Jalan Universiti 1.II. IV. sila nyatakan : ………………………………………………………. Kecacatan fizikal : Ya Tidak Jika ya. Tel: 07-453 5143 / 453 5854 Faks : 07-4535416 *Salinan borang dibenarkan. AKUAN Saya ………………………………………. Pihak universiti berhak untuk menolak permohonan ini. .………. Batu Pahat. 86400 Parit Raja. KEGIATAN KO-KURIKULUM Aktiviti Jawatan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful