Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KALI KE 1 TAHUN 2012 S.J.K.

. ( C ) KUBANG SEMANG ___________________________________________________________________________________ Tarikh Masa Tempat Hadir Tidak Hadir AGENDA 1.Ucapan Pengerusi : 11-1-2012 : 2.00pm 3.00 pm Pusat Sumber Sekolah : 25 Orang : TINDAKAN Guru Besar

PERKARA-PERKARA YANG DIBINCANGKAN Tuan pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ahli-ahli Jawatan kuasa Pengurusan Aset Kerajaan untuk menjayakan mesyuarat ini.

2. Perkara Yang 2.1 Guru Besar memperkenalkan jawatankuasa pengurusan Semua guru Dibincangkan aset alih kerajaan dan membentangkan bidang tugas jawatankuasa pengurusan aset alih kerajaan. 2.2 Guru Besar memberi taklimat ringkas mengenai objektif, Semua guru matlamat dan cara pengurusan aset alih kerajaan. 2.4 Guru Besar memperkenalkan pegawai aset baru iaitu Pn. Semua guru Tan Pey Jiau atas sebab pegawai aset yang sedia ada Pn. Loh Wei Chyi telah membuat pertukaran. 2.5 Mesyuarat Pengurusan Aset Kerajaan dijalankan pada Semua guru setiap suku tahun iaitu bulan Januari, April, Julai dan Oktober. Laporan dikehendaki hantar ke PPD. 2.6 Pegawai aset memberikan penjelasan tentang tatacara pelupusan dan hapus kira untuk aset kerajaan. Sekolah kita telah membuat hapus kira atas carta-carta lama yang tidak dapat dipakai. 2.7 Pelupusan ICT adalah atas bantuan guru ICT iaitu Pn.

Khor Chin Ling. 2.7 Pelabelan kod atas harta modal dijalankan sepanjang tahun. 2.8 Mulai tahun 2012, perkhidmatan kebersihan swasta iaitu pekerja kontrak telah ditamatkan. Mereka dikehendaki menjalankan perkhidmatan mereka sebanyak enam kali termasuk hari Sabtu. Sekiranya pekerja kontrak tidak hadir, pihak sekolah akan membuat potongan bayaran. 2.9 Ketua panitia untuk mata pelajaran masing-masing telah membuat pesanan untun BBM tahun 2012. 3. Hal- hal lain 5.1 Ketua panitia diminta memeriksa keadaan aset dan BBM AJK dan proses pelupusan atau proses pembaikan harus dijalankan. Pengurusan Aset 5.2 Pegawai Pemeriksa diminta menyediakan Laporan Pemeriksaan Inventori dan menyatakan lokasi aset dan inventori sebelum 13.11.11.

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang. Disediakan oleh: Disahkan oleh:

______________ (Pn. Tan Pey Jiau) Pegawai Aset

________________ (Pn. Tan Soo Moi) Guru Besar

Anda mungkin juga menyukai