PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .

.

UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh,78000 Alor Gajah,Melaka.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .

UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh,78000 Alor Gajah,Melaka.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .

MOTO PERPADUAN CERIA HEBAT MISI Melahirkan dan membentuk pelajar yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek. Berupaya mengaplikasikan segala budaya positif dalam kehidupan seharian khususnya di sekolah. VISI Membimbing dan mendidik pelajar daripada pelbagai lapisan melalui program-program yang menjurus kepada gerak kerja dan koakademiksecara sistematik, terancang, strategik dan pragmatik. Menggalakkan penglibatan pelajar ke arah kecemerlangan dan kegemilangan.

KONSEP Aktiviti kokurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum sekolahdan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai stetika serta sosial yang positif. MATLAMAT Matlamat utama ktiviti kokurikulum adalah untuk merialisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antara matlamat yang hendak dicapai adalah seperti yang berikut :  Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.  Menyeimbangkan perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid.  Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid di dalam sekolah dan antara sekolah.  Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam aktiviti yang diceburi.  Membina dan meningkatkan disiplin murid.  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.

UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh,78000 Alor Gajah,Melaka.

.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . Penghargaan ini juga saya tujukan kepada pihak sekolah yang telah memberi peluang kepada saya untuk menimba pengetahuan di samping rakan-rakan yang sentiasa memberi dorongan dan semangat. Saya sebagai Guru Penolong Kanan Kokurikulum ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa unit KOKU yang telah dilantik bagi memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan untuk membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin dan kurnianya Unit Kokurikulum SKP dapat menyempurnakan perancangan strategik pengurusan kokurikulum bagi tahun 2012 untuk kali ini. Tidak lupa juga kepada Tuan Guru Besar EN.Melaka.78000 Alor Gajah. tunjuk ajar serta turut membantu dalam memastikan perjalanan unit kokurikulum SKP berjalan lancar. panduan. BAKRI MAT DRUS yang banyak memberi perhatian.

Dayana Din En. Rohaidah Mohstapah En. Mohamad Kelana Yusof UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Roszaidah Musa Pn. Talib SEKAWAN KUNING Pn. Mohd. Rizani Razali Cikgu X Cik Jamilah Salleh Cik Junaidah Abdul Manap ALFA/HIJAU Pn. Mohd. Mohd. PENGERUSI Pn. Rizal Rokman Pn. Mohd. Mohd. Mohd PENYELARAS KELAB/PERSATUAN Pn. Zakiah Hamidon MATEMATIK/SAINS Pn. Dayana Din En. Mohd Pn.Melaka. Rohaidah Mohstapah AGAMA ISLAM En. Zakiah Hamidon (GPK KOKU) NAIB PENGERUSI 1 En. Mohd Rizani Razali SEKAWAN MERAH En. Rizal Rokman SEKAWAN HIJAU BAHASA Pn. Abbas Ab. Mohd. Talib Pn. Mohd. Bakri Mat Drus En. Abas Ab. Mohd. Tg. Azidah Tg. Mohd. Azidah Tg. Rizal Rokman Cik Junaidah Abdul Manap Cikgu X OLAHRAGA En. Roszaidah Musa KUNING/BETA Pn. Mohd. Isa Barum Cik Jamilah Salleh En. Abas Ab. Zakiah Hamidon Cikgu X En. Rohaidah Mohstapah GAMMA/MERAH Pn. Rizani Razali Cik Jamilah Salleh (GPK HEM) PENYELARAS UNIT BERUNIFORM/PENGAKAP Pn. Mohd Pn. Roszaidah Musa Cik Junaidah Abdul Manap En. Mohd Pn. Zakiah Hamidon SEKAWAN BIRU En. Isa Barum (GPK PENTADBIRAN) NAIB PENGERUSI 2 SETIAUSAHA En.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . Isa Barum En. Tg Azidah Tg. Abbas Ab.78000 Alor Gajah. Talib Pn. Roszaidah Musa Cik Junaidah abdul Manap CATUR En. Dayana Din PENYELARAS SUKAN/PERMAINAN En. Bakri Mat Drus (GURU BESAR) TIM. Tg. Mohd. Rizal Rokman Pn. PENGERUSI En. Talib SETIAUSAHA SUKAN En. Rohaidah Mohstapah Pn. Rizani Razali BOLA JARING Pn. Tg. Rizani Razali BOLA BALING En. Dayana Din Pn. . Azidah Tg.

Talib UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Mohd. PERSATUAN BAHASA : Cik Jamilah Salleh Cik Junaidah Abdul Manap En. Mohd. SEKAWAN MERAH : En. Tg. Dayana Din En. Dayana Din 1. Azidah Tg. SEKAWAN KUNING : Pn.78000 Alor Gajah. Talib Cik Jamilah Salleh 2. Rohaidah Mohstapah Cik Junaidah Abdul Manap 3.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . Rizani Razali Pn.Melaka. Mohd Pn. Tg. Abbas Ab. Mohd. Norhayati Fackeer Mohamad 3. Mohd. SEKAWAN HIJAU : En. Talib Penyelaras Badan Beruniform Penyelaras Persatuan/Kelab Penyelaras Permainan Penyelaras Sukan : : : : Pn. Abas Ab. Zakiah Hamidon En. . 1. Abbas Ab. Talib En. Rizani Razali En. Dayana Din Pn. PENTADBIRAN KO-KURIKULUM JAWATANKUASA KO-KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ko-Kurikulum Setiausaha Sukan : : : : En. Mohd. SEKAWAN BIRU : En. Bakri Mat Drus Pn. Abas Ab. Rizal Rokman Pn. JAWATANKUASA KERJA BADAN BERUNIFORM – PENGAKAP Penyelaras : Pn. Roszaidah Musa B. JAWATANKUASA KERJA PERSATUAN / KELAB Penyelaras : Pn. Azidah Tg. Rizani Razali A.

Mohd. Rizal Rokman 3. Azidah Tg. Abas Ab. Dayana Din Pn. Abas Ab. Talib 1. Azidah Tg. Rizal Rokman Pn. Bakri Mat Drus En. JAWATANKUASA KERJA SUKAN TAHUNAN Penyelaras : En. Abbas Ab. OLAHRAGA : En. Roszaidah Musa Pn. Mohd En. Mohd. JAWATANKUASA KERJA SUKAN / PERMAINAN Penyelaras : En. Rizani Razali 3. RUMAH ALFA (HIJAU) : Pn. Roszaidah Musa Cik Junaidah Abdul Manap En. Talib En. Mohd Pn. RUMAH BETA (KUNING) : Pn. Norhayati Fackeer Mohamad 2. Tg. KELAB CATUR : En. Mohd. Norhayati Facker Mohamad 5. Rohaidah Mohstapah Pn. Mohd. Mohd. Mohd. : Pn. . Rohaidah Mohstapah Pn. Dayana Din En.2. PERSATUAN AGAMA ISLAM : En. Rizani Razali 1.78000 Alor Gajah.Melaka. Rohaidah Mohstapah 2. Tg. Norhayati Fackeer Mohamad D. Talib UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Mohd Cik Jamilah Salleh Pn. BOLA JARING : Pn. PERSATUAN SAINS & MATEMATIK PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . Tg. Azidah Tg. Mohamad Kelana Yusaof C. Roszaidah Musa Pn. Rizani Razali Cik Jamilah Salleh Cik Junaidah Abdul Manap 3. Rizal Rokman Pn. RUMAH GAMMA (MERAH) : Pn. BOLA BALING : En.

Memastikan murid-murid dan guru hadir pada masa latihan sukan yang ditetapkan. 4. 6. Berbincang dengan setiausaha sukan jika terdapat sebarang masalah dan cara untuk meningkatkan prestasi sukan. Menyediakan dan mengemaskin fail-fail ko-kurikulum. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti ko-kurikulum yang dipimpin. Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat ko-kurikulum. permainan. 4. Menyelaras semua aktiviti yang dirancang dan di susun. 2. 4. 8. Mengurus kewangan. Mematuhi jadual waktu perjumpaan dan mesyuarat. Mengagihkan tugasan guru-guru rumah sukan masing-masing. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . 2. 5. 5.78000 Alor Gajah. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang murid untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU RUMAH SUKAN 1. Mengambil tindakan terhadap murid-murid yang tidak hadir latihan sukan. Mengawasi keselamatan murid semasa latihan sukan dijalankan. Membuat dan menghantar surat rasmi berkaitan dengan ko-kurikulum. 3. 3. Merancang dan menyusun strategi untuk meningkatkan aktiviti unit ko-kurikulum yang dipimpin. Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya. 5. 7. 2. 7. Menyediakan senarai ahli setiap rumah yang lengkap dan seimbang. Mengurus latihan rumah sukan masing-masing mengikut jadual yang ditetapkan.Melaka. 8. 6. Menyelaras dan memastikan segala persiapan bagi menjayakan temasya sukan tahunan. Membantu melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum sekolah. 6. harta benda dan peralatan kelab atau persatuan. 2. 4. Memeriksa dan menyimpan buku laporan aktiviti ko-kurikulum. Memilih dan melatih ahli pasukan olahraga dan permainan untuk acara sukan tahunan dan pertandingan antara rumah sukan. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima penghargaan kepada jawatankuasa ko-kurikulum. Menyelaras perlaksanaan aktiviti ko-kurikulum. 3. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN 1. unit beruniform yang dipimpin. Menyelaras jadual latihan sukan bagi setiap rumah sukan. Mennggubal perlembagaan persatuan. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMBIMBING 1. Menghantar senarai nama peserta untuk acara sukan kepada Setiausaha Sukan. Sentiasa berbincang dengan GPK KOKU sekiranya menghadapi masalah. 5. . 3.

.78000 Alor Gajah. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Menentukan aktiviti. 16. 12. 10. Melengkapkan dan mengemaskini buku laporan aktiviti ko-kurikulum dan fail-fail yang berkenaan. Menyerahkan buku laporan aktiviti ko-kurikulum kepada setiausaha ko-kurikulum pada penghujung tahun untuk disimpan. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan pada tarikh yang ditetapkan. Mengurus rekod / kad ko-kurikulum setiap ahli unit ko-kurikulum yang dipimpin dan mengutip semula pada hujung tahun untuk disimpan. Menyediakan rancangan tahunan pada awal tahun untuk rekod dan rujukan. Bekerjasama dan mematuhi arahan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti ko-kurikulum peringkat sekolah.9. 13. daerah dan negeri. surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan kemas. 14. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk murid yang menyertai aktiviti di dalam atau di luar sekolah.Melaka. PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . 15. 11.

FEBRUARI 06 Feb 13 Feb 20 Feb 27 Feb Aktiviti Koku ditangguhkan Latihan Merentas Desa Merentas Desa Peringkat Sekolah Aktiviti Pengakap & Permainan Cuti Maulidur Rasul 3. . MAC 05 Mac 12 Mac 19 Mac 26 Mac Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Persatuan/Kelab & Permainan Aktiviti Pengakap & Permainan UPP1 Cuti Pertengahan Penggal 1 4.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .00 – 5.00 petang [ Sesi 2 – Latihan Permainan ] BIL 1. BULAN JANUARI TARIKH 09 Jan 16 Jan 23 Jan 30 Jan AKTIVITI KO-KURIKULUM Pendaftaran Ahli dan Pelantikan J/kuasa Kelab Pendaftaran Ahli dan Pelantikan J/kuasa Pengakap Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku – Persatuan/Kelab & Permainan CATATAN Cuti Tahun Baru Cina 2. APRIL 02 Apr 09 Apr 16 Apr 23 Apr 28-29 Apr 30 Apr Aktiviti Persatuan / Kelab & Permainan Aktiviti Pengakap & Permainan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Persatuan/ Kelab & Permainan Perkhemahan Pengakap Aktiviti Koku ditangguhkan Cuti Peristiwa Perkhemahan Cuti Melaka Bersejarah UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. TAKWIM UNIT KO-KURIKULUM JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM Hari : Masa : Beruniform ] ISNIN 4.00 petang [ Sesi 1 – Persatuan / Kelab @ Badan 5.00 – 6.78000 Alor Gajah.Melaka.

JUN 04 Jun 11 Jun 18 Jun 25 Jun 26-27 Jun 28 Jun 29 Jun Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Pengakap & Permainan Aktiviti Persatuan/ Kelab & Permainan Aktiviti Pengakap & Permainan Ujian Tara Sukan Tahunan 2012 Sukan Tahunan Sekolah 2012 Cuti Pertengahan Tahun Cuti Peristiwa 7. 5. MEI 07 Mei 14 Mei 21 Mei 28 Mei Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Pengakap & Permainan Aktiviti Persatuan / Kelab & Permainan Cuti Hari Wesak Peperiksaan 6. OKTOBER 01 Okt 08 Okt 15 Okt Pertandingan Bakat Muda ( Bahasa ) Pertandingan Pengakap & Permainan Pertandingan Bakat Muda ( Math & Sains ) Antara Persatuan Antara Sekawan Antara Sekawan UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. JULAI 02 Jul 09 Jul 16 Jul 23 Jul 30 Jul Aktiviti Pengakap & Permaianan Aktiviti Persatuan / Kelab & Permainan Aktiviti Pengakap & Permainan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku ditangguhkan Ramadhan Al-Mubarak Ramadhan Al-Mubarak 8.Sukan Tahunan Ujian Tara Sukan Tahunan Sukan Tahunan 2012 Cuti Peristiwa Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Pengakap & Permainan Cuti Hari Malaysia 10.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . SEPTEMBER 03 Sept 10 Sept 11-12 Sept 13 Sept 14 Sept 17 Sept 24 Sept Aktiviti Pengakap & Permainan Latihan dan Pemilihan .78000 Alor Gajah. .Melaka. OGOS 06 Ogos 13 Ogos 20 Ogos 27 Ogos Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Koku ditangguhkan Aktiviti Persatuan / Kelab & Permainan Ramadhan Al-Mubarak Ramadhan Al-Mubarak Cuti Hari Raya/Cuti sekolah 9.

22 Okt 29 Okt Pertandingan Pengakap & Permainan Pertandingan Bakat Muda ( Agama ) Antara Persatuan Antara Persatuan 11.78000 Alor Gajah.Melaka.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . . NOVEMBER 07 Nov Karnival Permainan Dalaman UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.

O2 C2 Ibu bapa kurang menggalakkan anakanak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan. Ada murid yang berpotensi untuk maju dalam sukan. W1 Ketiadaan Jurulatih bertauliah dikalangan guru-guru untuk melatih murid salam sukan. Sokongan dari ibu bapa dan PIBG memberi peruntukan kewangan untuk aktiviti kokurikulum dan sukan.78000 Alor Gajah. Memberi pendedahan kepada murid dan guru melalui penyertaan dalam pertandingan koakademik O3 C3 UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Pencapaian aktiviti kokurikulum di peringkat daerah kurang memberansangkan. C1 Melatih dan menyediakan guru yang berwibawa sebagai peyelaras persatuan dan permainan. . Ada kemudahan padang sekolah yang boleh digunakan untuk latihan. Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan kurang serius. Anjuran pertandingan koakademik perbagai unit dari JPN untuk menggalakkan penyertaan murid dalam kokurikulum.ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Komitmen guru yang baik dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kokurikulum. A .PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . S2 W2 S3 W3 PELUANG (O) CABARAN (C) O1 Latihan dan kursus yang berterusan dari PPD dan JPN dalam usaha memantapkan pengurusan persatuan dan sukan.Melaka.

SEKOLAH KEBANGSAAN PEGOH. S3 Strategi SO: Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah Strategi WO: Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti CABARAN(C) C1 C2 C3 Melatih dan menyediakan guru yang berwibawa sebagai peyelaras persatuan dan permainan. Ada kemudahan padang sekolah yang boleh digunakan untuk latihan. Anjuran pertandingan koakademik perbagai unit dari JPN untuk menggalakkan penyertaan murid dalam kokurikulum. 78000 ALOR GAJAH. . LUARAN PELUANG(O) O1 O2 O3 Latihan dan kursus yang berterusan dari PPD dan JPN dalam usaha memantapkan pengurusan persatuan dan sukan. Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan. MELAKA PENGURUSAN KOKURIKULUM 2012 STRATEGI PERINGKAT BIDANG KOKURIKULUM KEKUATAN(S) DALAMAN S1 S2 Komitmen guru yang baik dalam aktiviti kokurikulum yang dijalankan Ada murid yang berpotensi untuk maju dalam sukan Sokongan daripada ibu bapa dan PIBG dalam bentuk kewangan untuk menjalankan aktiviti Koku W1 W2 W3 KELEMAHAN(W) Ketiadaan Jurulatih bertauliah dikalangan guru-guru untuk melatih murid salam sukan. Memberi pendedahan kepada murid dan guru melalui penyertaan dalam pertandingan koakademik Strategi SC: Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Pencapaian aktiviti kokurikulum di peringkat daerah kurang memberansangkan.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .78000 Alor Gajah. Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan kurang serius.Melaka.

naib johan dan tempat ketiga unit beruniform peringkat daerah Meningkatkan pencapaian permainan peringkat daerah Meningkatkan pencapaian unit beruniform peringkat daerah Meningkatkan pencapaian kokurikulum akademik peringkat daerah Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti koku dan sukan Pencapaian johan. MATLAMAT. KPI DAN SASARAN SASARAN TOV 1 pingat 2 pingat 0 permainan 0 pasukan 2012 2 pingat 4 pingat 1 permainan 1 pasukan 2013 3 pingat 6 pingat 2 permainan 2 pasukan 2014 4 pingat 8 pingat 2 permainan 3 pasukan BIDANG Kokurikulum ISU Pencapaian di peringkat daerah belum membanggakan MATLAMAT Meningkatkan pencapaian kokurikulum dan sukan peringkat daerah OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian olahraga peringkat daerah PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan pingat emas dalam olahraga peringkat daerah Bilangan keseluruhan pingat dalam olahraga peringkat daerah Pencapaian johan. naib johan dan tempat ketiga permainan peringkat daerah Pencapaian johan. OBJEKTIF. MELAKA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2012 B : PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISI.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .Melaka. naib johan dan tempat ketiga kokurikulum akademik peringkat daerah Peratus kehadiran dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Peratus murid mendapat gred A dalam CGPA kokurikulum 0 kelab /persatuan 1 kelab /persatuan 2 kelab /persatuan 3 kelab /persatuan 73% 63% 80% 67% 95% 72% 100% 77% SEKOLAH KEBANGSAAN PEGOH.78000 Alor Gajah. 78000 ALOR GAJAH. 78000 ALOR GAJAH. MELAKA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2012 UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. SEKOLAH KEBANGSAAN PEGOH. .

2.3. .2 RM1000 Sekolah/PIBG Strategi 2.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .2.1 PELAN TINDAKAN Pertandingan sukan antara rumah sukan Pesta kokurikulum dan sukan sekolah T/ JAWAB PK Koko SU Sukan PK Koko SU Sukan TEMPOH Jan .3.Jun Strategi 2.2 Feb .78000 Alor Gajah.Jul KOS / SUMBER Sekolah/PIBG OUTPUT Murid berpotensi dikenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti PELAN KONTINGENSI Gabungan rumah sukan membentuk pasukan CATATAN Jun 2.1 : Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti BIL 2.1 2.Mac Murid berpotensi di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti 2.2 : Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah 2.1 Sistem pemilihan bersepadu untuk pasukan sekolah Latihan terancang kokurikulum dan sukan terpilih Anugerah persatuan dan kelab aktif Anugerah murid cemerlang kokurikulum dan sukan PK Koko Pengurus olahraga PK Koko Feb . PELAN TEKTIKAL : MENINGKATKAN PENGURUSAN KOKURIKULUM YANG BERKESAN DI SEKOLAH STRATEGI Strategi 2.1.Melaka.3 : Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan 2. C.1.2 PK Koko PK Koko Okt Okt RM100 Sekolah/PIBG RM100 Sekolah /PIBG Persatuan dan kelab cemerlang Murid cemerlang diiktiraf UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.

78000 Alor Gajah. MELAKA UNIT KOKURIKULUM 2012 D.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . 78000 ALOR GAJAH.surat pemberitahuan kepada waris Menghadiri latihan program-waktu koku Perlaksanaan program : Ceramah motivasi / Bengkel Mata Pelajaran / Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Guru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Penyelaras Kelab Guru Besar dan GPK / KP/Penyelaras Kelab Ketua-Ketua Panitia Penyelaras Kelab GPK / Guru Penyelaras Kelab Guru Besar dan GPK /Murid Tahap 2 JK PIBG/ KP/ Guru Penyelaras Kelab TEMPOH 4 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 1 kali 2 minggu 4 5 1 jam Setiap minggu 1 jam Setiap minggu 6 Guru Besar / GPK Ketua-Ketua Panitia Guru Penyelaras Kelab Selepas aktiviti dilaksanakan UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. . SEKOLAH KEBANGSAAN PEGOH.Hebahan di perhimpunan pagi . : Meningkatkan penglibatan murid dalam pertandingan ko-akademik : Januari hingga Ogos : Semua Murid Tahap 2 : PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Ucapan Guru Besar Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar Tahap 2 Mempromosikan program . PELAN OPERASI : GILAP BAKAT : Program Gilap Bakat ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademik dan aktif menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang diadakan di peringkat sekolah atau luar sekolah.Melaka.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . 78000 ALOR GAJAH.Melaka. MELAKA UNIT KOKURIKULUM 2012 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : JEJAK EMAS : Program Jejak Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang berpotensi dalam acara balapan dan padang dan dilatih secara berterusan selaku atlit sekolah : Meningkatkan stamina dan terget emas dalam kejohanan balapan MSSNM : Januari hingga Ogos : Murid tahap 2 yang berpotensi : PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Ucapan Guru Besar Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua murid Tahap 2 Mempromosikan program .78000 Alor Gajah.ucapan guru bertugas mingguan . .surat pemberitahuan kepada waris Taklimat kepada Ibubapa Menghadiri program latihan TANGGUNGJAWAB Guru Besar dan GPK SU Sukan Guru Olahraga dan permainan Guru Besar dan GPK / Penyelaras Permainan Guru olahraga SU Sukan / Penyelaras Permainan Guru Besar dan GPK / SU Sukan Guru Olahraga/ SU Sukan Penyelaras Permainan Murid Tahap 2 yang terlibat Guru Olahraga/ SU Sukan Penyelaras Permainan Murid Tahap 2 yang terlibat Guru Besar / GPK SU Sukan / Guru Olahraga / Penyelaras Permainan TEMPOH 4 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat 2 3 1 kali 2 minggu 4 5 1 kali 1 jam Setiap minggu 1 jam Setiap minggu Awal pagi sekolah Selepas aktiviti dilaksanakan 6 7 Perlaksanaan program : Latihan Berkala / Bina Kendiri / Pameran sudut koku / Anugerah Peningkatan Penilaian / Post Motem UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. SEKOLAH KEBANGSAAN PEGOH.

TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2012 SK PEGOH.78000 Alor Gajah. . CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM BIL AKTIVITI JAN 1 2 3 Mesy JK Kokurikulum Latihan Merentas Desa Merentas Desa Peringkat Sekolah Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum X X x X x Pertandingan Ko-akademik Bahasa Pertandingan Bola Jaring Pertandingan Bola Baling Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom Ujian Tara Sukan Sekolah Sukan Sekolah x x x x X x x x x x x x x X X x x x x x x x x X X X FEB MA C APR MEI BULAN JUN X JUL OG O SEP OKT X NOV DIS 4 5 6 7 8 Kejohanan Balapan Dan Padang 9 10 11 UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.78000 ALOR GAJAH.Melaka.MELAKA.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .

78000 Alor Gajah.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . .Melaka. BULAN BIL AKTIVITI JAN 12 13 14 15 Latihan sukan dan Permainan Perjumpaan kelab dan Persatuan Perkhemahan Pengakap Karnival Permainan Dalaman/ Permainan Tradisional Penganugerahan & Penghargaan Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum x x FEB x x MA C x x APR x x X X MEI x x JUN x x JUL x x OG O x x SEP x x OKT NOV DIS 16 17 X X UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.

Disket. . Fail / Manual pengurusan. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. 2. buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. . Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. Meningkatkan 1. PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM 2012-2014 Program Pengurusan Kokurikulum Objektif Strategi Pelaksanaan Jangkamasa pelaksanaan Pelaksana Pemantau a n Penilaian 1. Mengenalpasti peserta.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . 3. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. Mengenalpasti peserta.Sukan dan tugas dengan permainan cekap dan berkesan.Melaka. kemudahan dan tempat Mac Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah GPK Diisi Kokurikulum selepas selesai aktivit 2. Januari Januari Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga GPK Diisi Kokurikulum selepas selesai aktiviti. 2.Pasukan pakaian seragam . mesyuarat kokurikulum 3 kali.Persatuan dan kelab 1. Memastikan kualiti pengurusan semua guru ketiga-tiga bidang dapat iaitu menjalankan . Meningkatkan kebolehan mengurus AJK Tertingi 1. 1.78000 Alor Gajah. 2. kemudahan dan tempat. Mengendali kan Buku Laporan dan Fail Kewangan Mac Guru-guru penasihat persatuan GPK Kokurikulum Diisi selepas Setiausaha selesai Kokurikulum aktivitii. Januari / Julai Januari / J un / Oktober 1.

Sistem peminjaman bahan. Taklimat semasa Minggu orientasi. Kokurikulum Mengiktiraf dan menghargai kehadiran.Melaka. Bilik pengurusan stor dan stok sukan. Menyelenggara bahan. Mesyuarat agung persatuan 4. Mengenalpasti pemenang. 3. Hebahan pengumuman. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. Januari GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Januari / Februari UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. 2. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. . Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum. pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .78000 Alor Gajah. Memanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. Pelaksanaan Hari Q Oktober GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Post GPK Kokurikulum Mortem Setiausaha Kokurikulum 1. Jangkamasa pelaksanaan Januari – Oktober Pelaksana Guru penasihan persatuan Pemantau Penilaian a n GPK Diisi Kokurikulum selepas selesai Setiausaha aktiviti. 3. 4. PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM 2012-2014 Program Objektif Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan Strategi Pelaksanaan 1.

4. pertandingan /perlawanan MSSM perlawanan MSSM Rompin MSSM Pahang MSSM JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PPD/JPNP/P ERTUBUHAN PERMAINAN LUAR. Latihan asas dan sesi latihan tambahan.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .78000 Alor Gajah. SUKAN Olahraga Bola Baling AKTIVI TI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung X J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS Jangkamasa Pelaksana pelaksanaan Januari hingga Guru-guru penasihat Oktober Semua pelajar Pemantau a GPK n Kokurikulum Guru-guru penasihat Penilaian Bola Jaring UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. 2.Melaka. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan. Program Menambah bilangan pelajar yang berjaya dalam Peringkat Negeri Objektif Program Kecemerlangan Strategi Pelaksanaan 1. . pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3.

mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian. Tayangan video 2. Disis selepas pemantauan Ujian tara Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 1.Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. lompatan. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3.Menambah bilangan ahli 2. Tempo h 2012 -2016 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantaua n Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga. penyertaan ke peringkat yang lebih tinggi. 2. Strategi Pelaksanaan 1.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 4. latihan kelembutan 6. latihan ketangkasan 7. Objektif 1. lempar cakera dan lompat tinggi.Melaka. latihan daya tahan 5. Tayangan video 2. menambah bilangan pelajar 2012 -2016 Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. latihan daya tahan 5. latihan bebanan 4. PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUKAN 2012-2014 Bidan g Pela n Pengurusan Strategi Olahraga k Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar. pertandingan antara rumah 8. Latihan kecergasan 3. Latihan kecergasan 3. pertandingan antara rumah 8. . latihan ketangkasan 7. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. latihan bebanan 4.78000 Alor Gajah. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. 1. latihan kelembutan 6.

latihan bebanan 4. 2012 -2016 Tempo h 2012 -2016 Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Pemantaua n Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. latihan bebanan 4.Melaka. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa 1 . Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga Disis selepas pemantauan Diisi selepas selesai aktiviti. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. Tayangan video 2. latihan ketangkasan 7. pertandingan antara rumah 8. pertandingan antara rumah 8.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . latihan daya tahan 5. latihan kelembutan 6. latihan kelembutan 6. Latihan kecergasan 3. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. .78000 Alor Gajah. Latihan kecergasan 3. latihan ketangkasan 7. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. latihan daya tahan 5. Bidang Pelan Strategik Merentas Desa Matlamat Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar Objektif 2. Bola Jaring Bola Baling Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar 2. Menarik minat pelajar menyerti acara merentas desa Strategi Pelaksanaan 1 . penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. Tayangan video 2.

UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. o Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur. kerana ramai ahli yang terlibat degan lain yang memerlukan mereka membuat latihan intensif. berdaya saing tinggi dan berdisiplin PERMASALAHAN o Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh. deklamasi sajak dan sebagainya. pantun. o Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan. pertandingan .78000 Alor Gajah.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .Melaka. . agama dan negara. Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik. o Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar. Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah. STRATEGI o o Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. pameran dan pertunjukan. masyarakat . memudahcara serta menunjukkan teknik /kemahiran tertentu dalam penulisan. berbahas dan sebagainya. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan. BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN MATLAMAT o o OBJEKTIF o Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurangkurangnya pada peringkat Naib-Johan. latihan pancaragam dan lain- o Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. o Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab. bahas. pidato. hormat menghormati. bertanggungjawab. berpidato. membimbing. bekerjasama.

Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas.78000 Alor Gajah. bersajak dan lain-lain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli. JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Kelab AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan peserta Utama Pemilihan peserta Pelapis Latihan Asas dan kemahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung J X X X F M A M J J O S O N D KOS AGAMA ISLAM BAHASA SAINS & MT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. .Melaka. Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 o o . bercerita.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .latihan berterusan. pemantauan dan motivasi yang berterusan 2012 -2016 Pertandingan bercerita bahasa Melayu Penyelara s Kelab Bahasa Guru kanan kokurikulum selesai aktiviti. Berani meluahkan idea.mengundang jurulatih yang berwibawa.menyediakan kemudahan untuk berlatih. Bersem angat dan berani Strategi Pelaksanaan 1. berbahasa. Melahir kan pelajar yang berakhlak 2. 2. menyediakan kemudahan untuk berlatih. PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 2012-2014 Bidang Pelan Strategik AGAMA ISLAM Tempo h 2012 -2016 Pemantau an Diisi selepas pemantauan Matlamat Melahirkan insan terpuji yang mengamalkan nilainilai murni Objektif 1. . 3. 3. 2. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.Melaka. BAHASA Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu / Ingeeris 1. Berani meluahkan idea. Bersem angat untuk bertanding melantik jurulatih yang berwibawa. 3. 3. Melahirkan pelajar yang berketrampila n 2.78000 Alor Gajah. 4.pemantauan dan motivasi yang berterusan Pelaksana Guru Penasihat Kelab Penyelaras kelab Guru kanan kokurikulu m Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. 1.

latihan berterusan. Bersemangat dan berani UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Melahirkan pelajar yang berakhlak 2. 2. . Berani meluahkan idea.78000 Alor Gajah.pemantauan dan motivasi yang berterusan Tempo h 2012 -2016 Pelaksana Jurulatih pertandingan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantau an Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. Strategi Pelaksanaan 1.mengundang jurulatih yang berwibawa. 3. Bidang Pelan Strategik SAINS & MATEMATIK Matlamat Melahirkan pelajar yang berinovasi Objektif 1.Melaka. 4. 3.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . menyediakan kemudahan untuk berlatih.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . kebangsaan maupun antarabangsa. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain. STRATEGI o o Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan. Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah. PERMASALAHAN o o Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal.78000 Alor Gajah. tentera dan lain-lain. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis. Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin. OBJEKTIF o o o o o o Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan.Melaka. kawat dan lain-lain. BIDANG TUGAS: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM MATLAMAT o o o o o Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka. . orang lain.

latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. negeri dan kebangsaan. Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. . UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. menyedia kan kemudahan yang diperlukan. 4. 3.Melaka. Objektif Strategi Pelaksanaan 1. Melahirkan insan yang lebih seimbang. 3. Tempo h 2012 -2016 Pelaksana Pelajar PKK Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum. Pemantaua n Disis selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti. Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah. Berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. 2. PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM 2012 Bidang Pelan Strategik Pengurusan PENGAKAP KANAKKANAK Matlamat Menjadikan ahli yang berdisiplin memamuhi peraturan. 2. o Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan sekolah. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi Kem latihan dan kemahiran yang sesuai.78000 Alor Gajah.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 o . 5.

6.78000 Alor Gajah. Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan. 2.Melaka. UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN 1. 8. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . Hak untuk mengambil bahagian. 9. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. 5. 3. . 4. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. 10. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan. 7. Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan.

. negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform KUANTITI KOS Sekali JADUAL PELAKSANAAN November CATATAN 2 Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2012 bagi : Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Sekali Januari Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2012 ( Minggu Pertama Januari) UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.Melaka. SASARAN KERJA BIL 1 AKTIVITI Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2012 bagi peringkat daerah.78000 Alor Gajah.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .

Penyelaras dan guru bimbingan KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Berterusan Sepanjang tahun o o Menentukan keselamatan pelajar semasa UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 .78000 Alor Gajah. Sekali aktiviti dijalankan. BIL 3 AKTIVITI Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum o o Taklimat Kokurikum Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru Khususnya permainan utama seperti Bola jaring dan Bola Baling Mesyuarat Induk Kokurikulu Memilih ahli jawatankuasa o Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum o Menentukan jadual aktiviti kokurikulum.Melaka. . Sekali Sekali 3 kali Sekali Januari Januari Sepanjang Awal Tahun Sepanjang tahun tahun Dua kali Dengan kerjasama GPK.

2. 4.2.3 4.1. Sekali April UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh.1.3 4.1. 4.3 Badan Beruniform Perkhemahan kokurikulum.6 4.2.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . .2.2.2.78000 Alor Gajah.2.1 4.2 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga MSSNM KUANTITI KOS JADUAL PELAKSANAAN CATATAN Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sepanjang tahun Februari hingga Mac Februari hingga APril Februari hingga APril Sepanjang tahun JK Pengelola 4.1.4 4.2. BIL 4 AKTIVITI Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.1 Sukan dan Permainan 4.Melaka.4.2 4.2 Kelab dan Persatuan 4.7 4.5 4.1.1 4.8 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingan Bercerita Pertandingan Bersajak Pertandingan Sahibbah Pertandingan Bercerita Saiss Karnival Pendidikan Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains Dua kali sebulan Sekali Sekali Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari Mac April April Mac Mac 4.85 Pertandingan Bola Jaring Daerah AG Pertandingan Bola Baling Daerah AG Pertandingan antara rumah.

3 6.78000 Alor Gajah.2 6.Melaka.PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SKP 2012 . .1 6.4 6.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan 7 Menyediakan post Mortem dan program tindak susul kokurikulum bagi tahun 2012 Sekali Akhir semester 2 UNIT KOKURIKULUM SK Pegoh. JADUAL PELAKSANA AN Akhir semester 1 Akhir semester 2 Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasar Pencapaian BIL 5 AKTIVITI Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2012 KUANTITI KOS Dua kali CATATAN Menganalisa pencapaian dan aktiviti 6 Penghargaan dan Penganugerahan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful