BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
2

KANDUNGAN BAB 7

7.1

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

7.2

FAKTOR KONFLIK

7.3

CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN

7.4

©eMKAy

Begitu juga dasar pengagihan kekayaan. perlindungan HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy . kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara. Konsep perkongsian kuasa. amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. pengagihan pendapatan negara secara adil. pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang. peluang pendidikan yang sama di antara kaum.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 3    Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa.

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 6 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK 7 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

8 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

9 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

 Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .10  Politik Perkauman:  Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing.  Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.  Menyuara. menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing.

 Semangat perkauman terus menebal.  Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. ©eMKAy .  Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.11  Dominasi  Jurang Sektor Ekonomi: yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan.  Perbezaan HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN Pekerjaan:  Menghalang interaksi yang lebih kerap.

Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja Keterasingan di peringkat sekolah rendah. kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN  Sistem Pendidikan yang Berasingan    Polarisasi dalam Kalangan Pelajar   Kontrak Sosial  ©eMKAy . Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.12  Pemisahan Fizikal    Akibat dasar pecah perintah British.

 Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan:  Mudah HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA terjadinya konflik.13  Setiap etnik mempunyai agama. FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .  Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. memilih sahabat dan mencari teman hidup.

14 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

 Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan.  Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .15  Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik.

16  Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN). HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969. Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .17   Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia.

maka sewajar Islam menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya.18    Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia. Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama. Sebagai agama rasmi. Dengan majoriti penduduk beragama Islam. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .

Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy .19   Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.

20  Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen. penerbangan yang lebih murah daripada Air Asia dan rangkaian sosial seperti Facebook dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy . interaksi virtual dengan penggunaan teknologi tanpa wayar 3G.

TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia. Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani  HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN       ©eMKAy . Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik. Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik. TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.PENGUKUHAN 21  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful