Anda di halaman 1dari 6

2011

MATHEMATICS YEAR 3

SEK KEB TELUK RU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 3 NAMA : _____________________________________________________

Kertas ini terdiri daripada 20 soalan. Jawab semua soalan . Tulis jawapan dengan jelas dalam ruangan yang disediakan di dalam kertas soalan. ( 40 markah ) 01. Tuliskan 2 015 dalam perkataan.

[ 1 mark ] 02. Rajah di bawah menunjukkan suatu nombor.

8 409
Tuliskan nilai bagi digit yang bergaris

[ 1 mark ] 03. Rajah di bawah menunjukkan empat keeping kad nombor. Susun kad nombor tersebut dalam tertib menurun.

3 228

4 068

3 238

4 408

[ 1 mark ] 04. Tukarkan 2 m 95 cm kepada cm.

[ 1 mark ]

Page 1

2011

MATHEMATICS YEAR 3

05. Tuliskan lebih daripada atau kurang daripada bagi nombor di bawah.

9338 ______________________________ 8398 [ 1 mark ] 06. lukiskan jarum bagi masa tiga puluh minit selepas pukul dua

[ 1 mark ] 07. Selesaikan 3 000 - 2 500 menggunakan bentuk lazim.

[ 2 marks ] 08. Cari hasil tambah bagi 307 , 1 194 and 5 872.

[ 2 marks] 09. Darabkan 65 x 5 =

[ 2 marks ]

Page 2

2011

MATHEMATICS YEAR 3

10. Calculate 91 7 =

[2 marks ] 11. Rajah dibawah menunjukkan segiempat tepat yang sama saiz. Lorekkan bahagian yang menunjukkan .

[ 2 marks ] 12. Rajah dibawah menunjukkan wang dipunyai oleh Ai Wei. Berapakah jumlah wang yang dipunyai oleh Ai Wei ?

RM 10 RM 5

RM 10 RM 5

RM 10 RM 1

RM 10 RM 1

RM 10 RM 1

RM 5

5 sen

[ 2 marks ] 13. Lengkapkan yang berikut.

5409 =

+ 9
[ 2 marks ]
Page 3

2011

MATHEMATICS YEAR 3

14. Muthu mempunyai 3560 setem. Bapa saudaranya memberikan Muthu 340 keping setem lagi. Berapakah jumlah setem yang Muthu ada?

[ 2 marks ] 15. Lina bangun tidur pada pukul enam pagi. Satu jam kemudian dia pergi ke sekolah. Lukis kedua-dua waktu tersebut pada muka jam yang disediakan.

Bangun tidur

Pergi ke sekolah

16.

[ 3 marks ] Terdapat 6 415 penonton lelaki dewasa, 4 782 penonton wanita dan 1 505 penonton kanak-kanak yang menyaksikan pertunjukan sarkas di dalam stadium. Berapakah jumlah bilangan penonton kesemuanya?

[ 3 marks ]
Page 4

2011

MATHEMATICS YEAR 3

17. Encik Mansor mempunyai wang sebanyak RM 100.00 . Dia telah membelanjakan wangnya untuk membeli 2 helai kemeja berharga RM 20.00 sehelai, sepasang stoking berharga RM 6.00 dan sehelai tuala berharga RM 15.00 sehelai. Berapakah baki wang yang masih tinggal pada En Mansor?

[ 3 marks ] 18. Lengkapkan turutan nombor dengan megisikan tempat kosong dengan nilai yang betul.

1 795

1 895

2 295

[ 3 marks ] 19. Rajah dibawah menunjukkan harga dua jenis item.

Bag
RM 55.60

Racket
RM 20.70

Husin ada RM 90. Dia membeli kedua-dua item di atas. Berapa banyakkah duit Husin yang tinggal?

[ 3 marks ]
Page 5

2011

MATHEMATICS YEAR 3

20. Anna memasak 5460 keping tat epal untuk Hari Guru. Dia menjual 3876 keping pada hari tersebut dan memberikan 280 keping lagi kepada ahli-ahli Persatuan Bahasa Inggeris. Berapakah keeping tat yang tinggal pada Anna?

[ 3 marks ]

Page 6