Anda di halaman 1dari 4

UPSR- BM (Bhg C) Nilai-Nilai Murni Bil. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11.

12. 13.

Baik Hati Belas kasihan Bertimbang rasa Pemurah

Nilai Murni

Saling memahami Saling bermaafan Berdikari Yakin pada diri sendiri Berhemah tinggi Bersopan-santun/ berbudi bahasa Mengakui kesilapan diri Ramah mesra Hormat- menghormati Hormat dan taat kepada ibu bapa Hormat kepada kerajaan dan Negara Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum Patuh kepada undang-undang Kasih sayang Sayang kepada alam sekitar Adil Kebebasan di sisi undangundang

Penerangan/ Kata Kunci Membantu orang yang dalam kesusahan Bersimpati terhadap kesusahan orang lain Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain Member bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan (menderma, berkongsi, memberikan) Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain. Sanggup meminta maaf dan memaafkan Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain Percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba Tidak sombong/ rendah diri Berbudi bahasa dan beradad dalam pergaulan (mengucapkan terima kasih, bertanya khabar) Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat Sedia bergaul mesra dengan semua orang Menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik kepada mereka Memulia dan patuh kepada mereka Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara Menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum

12.1 Saksama

14. Keberanian 14.1 Berani mencuba 15. 16. 17.

14.2 Berani kerana benar Menjaga kebersihan persekitaran Kebersihan mental

Menjaga kebersihan diri

Disediakan oleh Cikgu Sufi

Mematuhi undang-undang setiap masa Menyayangi diri sendiri, orang lain, nyawa binatang dengan ikhlas Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif, menyeluruh dan bersesuaian Tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat Negara dan agama Gagah dan berani Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid an bebas daripada kekotoran dan pencemaran Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu

Bil. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Jujur Amanah Ikhlas Rajin

Nilai Murni

Bercakap benar Dedikasi

Bekerjasama Toleransi

27. Kesederhanaan 27.1 Kesederhaan dan perlakuaan yang sederhana

Perpaduaan/ Bersatu-padu

diamalkan oleh seseorang dalam pergaulannya Penerangan/ Kata Kunci Tidak tamak/ tidak mengambil harat benda orang lain Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan Berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela (bergotong-royong) Bertolak-ansur serta dapat mengelakkan berlakunya perselisihan Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, Negara dan antarabangsa

27.2 Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan orang lain 28. Kesyukuran/ Bersyukur 29. Menghargai jasa/ mengenang budi/ membalas jasa 30. Rasional 31. Semangat bermasyarakat 31.1 Bermaufakat 31.2 Semangat kejiranan

Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain Patuh dan menerima nasib atau takdir Penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan Supaya hidup dalam keadaan yang harmoni Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama Berbaik-baik, bertolak- ansur, tolong-menolong dan bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat Peka/ memahami masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya

31.3 Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat/ prihatin 32. Semangat patriotik 32.1 Cintakan negara 32.2 Berkorban untuk negara

Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara Sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan Negara daripada diceroboh

Disediakan oleh Cikgu Sufi

NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

Pembentukan dan pengukuhan peribadi mulia berlandaskan nilai-nilai moral dan kerohanian, selaras dengan norma masyarakat Malaysia ke arah memperkukuh kesedaran hati nurani seseorang insan. 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental Kebersihan dan kesihatan diri serta pemikiran yang sihat dan positif dalam setiap perlakuan. 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. 1.4 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. 1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 1.6 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 1.7 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 1.8 Kejujuran Kewajipan bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

1.9 Baik Hati

Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 1.10 Berterima Kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA

Kewajipan dan tanggungjawab diri dalam menghormati dan menjaga maruah setiap anggota keluarga demi kebahagiaan dan keharmonian hidup bersama. 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta dan sayang yang mendalam serta berkekalan terhadap keluarga demi melahirkan keluarga bahagia. 2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. 2.3 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT

Peranan dan tanggungjawab diri sebagai angota masyarakat yang menghayati kepentingan hidup bersama bagi mengekalkan keharmonian dalam masyarakat. 3.1 Tanggungjawab terhadap Masyarakat Kesanggupan memikul serta melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna sebagai anggota masyarakat. 3.2 Toleransi dalam Masyarakat Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. 3.3 Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat. Disediakan oleh Cikgu Sufi

3.4 Peka terhadap Isu-isu Sosial Bertanggungjawab dan prihatin terhadap masalah dan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan berusaha menyelesaikannya.

NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR

Peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta melibatkan diri secara positif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 4.1 Kebersihan dan Keindahan Persekitaran Pemeliharaan dan pemuliharaan persekitaran agar sentiasa bersih dan ceria demi kesejahteraan hidup. 4.2 Menyayangi Alam Sekitar Mencintai dan menghargai alam sekitar demi mengekalkan keharmonian hidup. 4.3 Peka terhadap Isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan berusaha menyelesaikannya.

NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

Peranan dan tanggungjawab setiap warganegara mentaati, mematuhi dan setia kepada negara serta patuh kepada peraturan dan undang-undang untuk kesejahteraan dan keharmonian negara berdasarkan prinsip Rukun Negara. 5.1 Hormat dan Setia kepada Pemimpin, Raja dan Negara Hormat dan kepatuhan yang berkekalan kepada pemimpin dan raja serta setia kepada negara. 5.2 Patuh kepada Peraturan dan Undang-Undang Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan sebagai amalan hidup. 5.3 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. 5.4 Keamanan dan Keharmonian Kedamaian dan perpaduan yang berkekalan dan berterusan di kalangan rakyat Malaysia serta masyarakat global.

Disediakan oleh Cikgu Sufi

Anda mungkin juga menyukai