Anda di halaman 1dari 2

ORGANISASI INTRA SEKOLAH SMK NEGERI 4 BANDUNG JLN.PURNAWARMAN NO.

5 BANDUNG

CIMAHI,25 MARET 2012 NOMOR : 007/LB/OSIS/2012 LAMPIRAN: HAL : ULEMAN RAPAT DANA BOS SIPAT : PENTING KA HATUR SDRK. Anggita fuji lestari Di Tempat

Sareng hormat Osis smk negeri 4 bandung bad ngayakeun rapat ngeunaan uleman rapat dana bos .anu bad Disalanggarakeun : Dinten: salasa Kaping: 28 maret 2012 Tabuh: 09.00 s/d salesai Tempat: di aula smk negeri 4 bandung Acara: nyarioskeun tentang sumbangan dana bos kanggo siswa/siswi anu kirang mampu. Ku margi ta acara kawilang pentingna mugi sadrk kersa sumping dina waktos anu tos ditangtukeun diluhur.

Pupuhu osis

Kurnia