Anda di halaman 1dari 19

SEMINAR PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KEPIMPINAN KEJURURAWATAN MELALUI TEKNIK REFLEKSI

24 HB. APRIL.2003 Dewan Semarak Kolej Kejururawatan Melaka.

Prof.Madya Dr.Hanipah Hussin Ph.D Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia 012-7136558/ 06-2332191

Refleksi
Refleksi adalah satu proses merenung dan menakkul atau proses berfikir panjang (menganalisis) terhadap pengalaman baik dan buruk dalam amalan kerja. Tujuan refleksi adalah mencari punca kesilapan diri sendiri dalam amalan harian dan mencari alternatif terbaik untuk bertindak dan memperbaiki kualiti amalan kerja (Development of Standard Quality) akan datang. Teknik refleksi ini melibatkan pemikiran rasional dan emosional dan kaitannya dengan falsafah sesebuah organisasi.
(Hanipah Hussin 1999)

Hubungan Pemikiran Refleksi dengan


Falsafah Kejururawatan dan Model Konseptual Latihan Kejururawatan Malaysia.

Allah/ Tuhan

Ilmu Nilai Insan Jururawat Kemahiran

Meminta manusia berfikir, mencari kebenaran

Masyarakat
cadangan untuk memperbaiki diri dan amalan kerja

New Born Nurse Jururawat Baru

Struktur interlek/logik

Rational Brain Lymbic Brain

Struktur fungsional emotional Structure


Spiritual/Metaforical heart

Reptilian Brain
Id/nafsu/need/libido
Fitrah fizikal

Metaforical heart Dataran hati/jiwa/ruh 10-15% -manusia menggunakan struktur emosional untuk merenung dan berfikir

Fungsi Otak dalam Refleksi


Ke organ sexual

Hanipah (2001), Herman (1983)

Pemikiran Otak Emosional


Fungsi Saraf Otak Limbikmenyampaikan kod-kod emosional, humanistik, empatetik, ekspresif, sensori interpersonal, intrapersonal, kerohanian, intuitif, konseptual, imaginatif, holistik, dan visual. Fungsinya adalah untuk memberi kesan dan makna kepada pengalaman yang dilaluinya Hanipah (1999) Ab.Fatah (1998) Golemen (1995), Gardner (1991)

Pemikiran Otak Rasional


Fungsi Saraf Otak Rasional
Terbahagi kepada otak struktural yang berfungsi menerangkan bagaimana sesuatu perisiwa itu berlaku, memberi justifikasi, alasan, menaakul (reasoning), reframing, hypothesis atau dikenali sebagai pemikiran logik.
Hanipah (1999) Golomen (1995), Ab.Fatah (1998)

Meminta manusia selalu mencari kebenaran dan keikhlasan dalam membuat sesuatu pekerjaan kepada Allah, (Tuhan) diri sendiri dan orang lain.

Reflective Model
RECIEVE KNOWLEDGE

G O A L
PROFESSIONAL

CONCEPTUAL SCHEMATA MENTAL CONSTRUCTS REFLECTIVE PRACTICE REFLECTIVE CYCLES

DEVELOPMENT
EXPERIENTIAL KNOWLEDGE

INPUT

PRACTICE

OUTPUT

(J. 1990) (J.Wallace 1990)

FORMAT PENULISAN REFLEKSI


Deskriptif Refleksi- mempunyai huraian 5 langkah menyatakan permasalahan, sebab atau punca, bisikan hati, cadangan dan tindakan yang akan diambil segera

1 2 3 4 5

Tulis satu cabaran/masalah yang hendak diselesaikan dalam tugas/ amalan kerja yang sedang diberi Mengapakah tugas ini, anda anggap sebagai satu cabaran? Tuliskan kesan emosi anda terhadap cabaran kerja itu dan kesannya terhadap kualiti kerja Cadangkan cara bagaimana anda sendiri boleh bertindak untuk memperbaiki dan mengatasinya Tuliskan satu tindakan yang anda akan ambil dengan jelas untuk segera mengatasinya (rujukan, masa )
Kepimpinan Kejururawatan- Melaka 24/4/2003

Hanipah@kutkm.edu.my

Jururawat Sebagai Pengamal Refleksi


Practice 5 Langkah Menulis Refleksi Bagaimana saya di tempat kerja

Role of the nurse

Menilai

Evaluating clients problems Diagnosing,plans,daily records Care pathways Supporting and accompanying people crisis or deficit in health Prevention of illness

Berpasangan / kumpulan (Pear /Group discussion Scaffold)

Providing information Fulfill the holistic philosophy

Latihan dan bimbingan (Coach )

Intervensi Teknik Refleksi dalam Latihan Jururawat


4 roles of the nurse:
2 1 Edarkan format refleksi kepada jururawat baru, ikut langkah-langkah membuat refleksi (fokus kepada bidang tugas yang telah dilakukan Minta jururawat baru baca refleksinya sendiri dan pensyarah coach/bimbing mereka dengan HOTS (higher order thinking skills) Jururawat baru duduk berpasangan /dalam kumpulan, kongsi refleksi mereka dan berbincang (scaffold) atau (expert and novice - discuss) Jururawat baru menilai refleksi sendiri/rakan menilai refleksi mereka-bantu mereka fahamkan bidang tugas dan falsafah kejururawatan Proses memperbaiki refleksi mereka, failkan catatan refleksi untuk menjadi jurnal refleksi Refleksi Kepimpinan dalam Kejururawatan

1. autonomus 2. co-operative 3. Research &


4 3

development 4. Co- ordination & management


5

BIMBINGAN (COACHING)
KENAL PASTI KEMAHIRAN MENULIS REFLEKSI

1 Kenal pasti masalah dalam bidang tugas 2 Terangkan dengan jelas sebab/punca masalah/kelemahan jururawat baru 3 Kedalaman perasaan bila memberi makna ke atas pengalaman dalam latihan jururawat 4 Kebolehlaksanaan cadangan harus praktikal 5 Tindakan yang explisit (boleh di perhatikan)

Analisis ke atas masalah dan

Bertindak

Renungan berfikir panjang mengenalpasti masalah utama Memberi/meneroka alasan/memberi cadangan

Konsep / struktur /hukum

Refleksi

Menyatakan contohcontoh

Kefahaman baru terhadap tugas

1 2 3 4
Mempunyai hanya 1 langkah refleksi

1 2 3

Mempunyai hanya 2 langkah refleksi

Mempunyai hanya 3 atau 4 langkah refleksi

Mempunyai 5 langkah dan ciri-ciri Falsafah dan wawasan diri, sekolah ATAU negara

Tulis semula refleksi untuk menepati format Tulis dan renung masalah baru lihat format dan lihat content/ berpandukan contoh-contoh Kumpul dan failkan refleksi harian menjadi jurnal refleksi (Jurnal Refleksi Kepimpinan Kejururawatan)

FIRST ORDER ACTION RESEARCH

Rancang semula

MERANCANG

REFLEKSI /MENILAI

MELAKSANA

MEMERHATI *KOMPONEN ASAS DLM SATU GELONGAN TINDAKAN OLEH PENGKAJI

Model Reflective Coach Dalam Action Research


1.Pengkaji memodelkan kemahirkan kpd. Partisipan Pengkaji sebagai jurulatih membuat intervensi yg. terancang & sistematik ke atas P/P/Pengurusan/Pemantauan membolehkan mereka bertindak berpandukan pengajaran reflektif (lihat rajah berikut) 1.Taksiran keperluan 2.Merancang 6.Mengenal pasti fokus 3.Bertindak 5.Refleksi 4.Menilai

Ke Gelong 2

Methodology
The 16 cycles implimented during intervention session project through action research

Phase 1 8 7

1
Introductory

2 3 4 Action Research 8 7

2 3
Advance

Phase 2

coaching

Coaching 4 6 5

Cycle 1 shown researchers spiral in introductory coaching. 8 small cycle shown, spiral done by cohort student in Cycle1

Cycle 2 shown researchers spiral in advance coaching 8 small cycle shown ,spiral done by cohort student in Cycle2

Puan umpama emas tempawan Dipakai raja di atas tahta Jururawat laksana seorang pahlawan Kerana negara bersengkang mata

Bersengkang mata sudah biasa Objektif tercapai rakyat sejahtera Tangan mu lembut, budimu mulia Bidadari membalas di dalam syurga