Anda di halaman 1dari 3

COMPONEN T DISPLAY THEORY- DAVID MERILL Teori Paparan Komponen M.

Daud Merrill (CDT) (1983) menerangkan elemen-elemen mikro arahan (satu idea dan kaedah untuk mengajar mereka). CDT juga merupakan lanjutan teori Gagne. Berasaskan syarat-syarat-teori reka bentuk pengajaran yang disarankan beliau, hasil pembelajaran yang berlainan memerlukan strategi pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, ideanya adalah untuk mencadangkan strategi pembelajaran mengikut sasaran kandungan dan prestasi. Teori Paparan Komponen M. Daud Merrill (CDT) terdiri daripada 3 bahagian iaitu:
a) Satu dimensi prestasi / kandungan yang terdiri daripada tahap prestasi pelajar dan jenis

kandungan yang dikehendaki.


b) Empat pembentangan bentuk utama. Ianya adalah peraturan-peraturan yang menerangkan

pembentangan umum.Contoh(Persembahan yang menjelaskan keadaan),penarikan balik (keluasan inquisitory) dan amalan (contoh inquisitory). c) Satu set preskripsi yang berkaitan tahap prestasi dan jenis kandungan kepada bentuk persembahan. Seterusnya, Merill mengklasifikasikan pembelajaran kepada 2 dimensi:i)

Content/kandungan:- terdiri daripada fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Ia adalah maklumat sebenar yang perlu dipelajari. Empat jenis kandungan dalam teori paparan komponen adalah seperti berikut:
a) Fakta- secara logik berkaitan dengan maklumat. Beberapa contoh adalah

nama, tarikh, dan acara.


b) Konsep- simbol, peristiwa, dan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. c)

Prosedur - satu set langkah-langkah yang diperintahkan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai matlamat. Prinsip - kerja melalui sama ada punca dan kesan atau hubungan. Mereka menerangkan atau meramalkan mengapa sesuatu berlaku dalam cara yang tertentu.

d)

Prestasi terdiri daripada:- Mengingat, Menggunakan, dan Secara Umum. Kaedah mengingat diklasifikasikan sebagai cara yang paling rmudah. Tiga jenis prestasi adalah seperti berikut:
ii) a) Mengingat - memori carian untuk menghasilkan semula atau mengiktiraf beberapa butiran maklumat yang sebelum ini dikenali. b) Menggunakan - pelajar secara langsung menggunakan maklumat untuk kes

tertentu.
c) Mencari - pelajar menggunakan maklumat untuk mendapatkan maklumat baru.

Dengan membentuk matriks dengan menggunakan dua dimensi kandungan dan prestasi, pengajar menentukan unsur matriks adalah matlamat untuk pelajar: Simplified Matrix Fakta Mengingat Menggunakan Mencari Konsep Prosedur Prinsip

Teori ini juga mengenal pasti empat pembentangan bentuk utama(Primary): peraturan/rules contoh/examples ingat/recall amalan/practice

Dan beberapa bentuk pembentangan sampingan(Secondary): - Prasyarat/pre-rerequisites - objektif/objectives - membantu/helps - mnemonik/mnemonics - maklum balas/feedback

Matriks prestasi kandungan ini digunakan untuk mengenal pasti objektif pembelajaran. Setiap bidang matriks merupakan satu susunan yang mungkin kandungan pembelajaran dan prestasi sasaran. Sebagai contoh, matlamat untuk mengajar pelajar menghafal fakta dan tarikh yang merujuk kepada Perang Dunia Pertama merujuk kepada ingat fakta dan objektif untuk mengajar pelajar untuk mengenal pasti idea-idea humanis dalam lukisan artis merujuk kepada kaedah mencari. Bagi setiap kategori dalam matriks, ia boleh diandaikan di CRT bahawa terdapat satu kombinasi bentuk persembahan yang utama dan sampingan yang akan menyediakan pemerolehan yang paling berkesan dan cekap kemahiran. CRT menyatakan arahan itu adalah lebih berkesan apabila ia mengandungi semua bentuk utama dan sampingan. Oleh itu, satu pengajaran yang lengkap akan terdiri daripada objektif, diikuti oleh gabungan beberapa peraturan, contoh, penarikan balik, amalan, maklum balas, membantu, dan mnemonik yang sesuai dengan perkara subjek dan tugas pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai