Anda di halaman 1dari 4

CONTOH SOALAN ESEI

Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat telah menganjurkan kempen


Utamakan Keluarga melalui media massa.
Huraikan nilai-nilai yang ingin diterapkan melalui kempen tersebut. ( 10 markah )
Antara nilai yang diterapkan ialah kasih sayang terhadap keluarga.Pihak media
massa berharap masyarakat dapat mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap
keluarga.Ahli keluarga harus meluangkan masa yang banyak kepada keluarga berbanding
dengan kegiatan lain.Melalui kempen ini,kasih sayang yang mendalam dan berkekalan
yang lahir daripada hati yang ikhlas terhadap keluarga juga dapat diterapkan. Masyarakat
mempunyai kesedaran akan kepentingan menyayangi anggota keluarga dan mengambil
berat terhadap mereka.Nilai seterusnya yang dapat diterapkan ialah tanggunggawab
terhadap keluarga.Masyarakat harus melaksanakan kewajipan mereka untuk
melahirkan keluarga bahagia.Ibu bapa akan berusaha bersungguh-sungguh untuk
menyara kehidupan anak-anak mereka dan memberikan pendidikan yang sempurna.Di
samping itu,masyarakat akan mempunyai kesedaran untuk berusaha meningkatkan imej
keluarga dan menjaga maruah negara.Mereka akan berjaga-jaga dengan kelakuan mereka
diluar dan tidak melakukan perkara yang memalukan keluarga serta negara.Kempen ini
juga dapat menerapkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga.Masyarakat
dapat memuliakan setiap ahli keluarga mereka dengan berinteraksi.Anak-anak remaja
akan menghormati ibu bapa mereka dan memberi salam apabila keluar dari rumah.Selain
itu,masyarakat akan memberi layanan yang sopan kepada ahli keluarga untuk
mewujudkan keluarga harmonis.Melalui kempen ini,ibu bapa tidak sentiasa menengking
anak-anak mereka dan bertutur dengan bersopan-santun dengan anak-anak mereka.

Soalan Esei
Isu pencemaran alam terutama pencemaran sungai dan hutan sering diperkatakan
namun masalah ini masih belum dapat diatasi, sebaliknya semakin berleluasa
sehingga mendatangkan kesan yang amat serius kepada bumi dan penghuninya.
Huraikan nilai-nilai yang perlu kita amalkan untuk mengelakkan berlakunya
perkara tersebut.
(10 markah)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________

JAWAPAN
Na Nilai 1
o Menyayangi dan menghargai alam sekitar
o Kata Kunci : memelihara, memulihara
Pa Penerangan 1
o Kita sepatutnya memelihara alam sekitar agar tidak mengakibatkan
kesan buruk kepada bumi dan penghuninya.
Pa Huraian
o Kita tidak mencemarkan alam dengan membuang sampah-sarap ke
dalam sungai.
Pa Penerangan 2
o Kita perlu memulihara alam yang dikurniakan oleh Tuhan.
Pa Huraian
o Kita berusaha menjaga dan mengelakkan alam sekitar daripada
tercemar.
Nb Nilai 2
o Peka terhadap isu-isu alam sekitar
o Kata Kunci : prihatin, berusaha menyelesaikan
Pb Penerangan 1
o Kita perlu prihatin terhadap isu-isu alam sekitar.
Pb Huraian
o Kita patut mengambil berat tentang keadaan alam sekitar yang semakin
tercemar dan merosot kualitinya.
Pb Penerangan 2
o Kita perlu berusaha bersama-sama mencari jalan penyelesaian untuk
mengatasi masalah pencemaran.
Pb Huraian
o Kita patut membuat laporan jika mengetahui ada pihak yang membuang
sisa toksik ke dalam sungai.
Nc Nilai 3
o Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar.
o Kata Kunci :
*manusia, alam sekitar saling memerlukan
*memastikan kualiti hidup terpelihara
Pc Penerangan 1
o Kita perlu sedar bahawa manusia dan alam sekitar saling memerlukan.
Pc Huraian
o Alam yang tercemar membawa penyakit kepada manusia.
Pc Penerangan 2
o Kita patut memastikan keseimbangan ekosistem tidak terjejas agar kualiti
hidup manusia dan alam terpelihara.
Pc Huraian

Kita perlu mengelakkan pencemaran udara seperti pembakaran terbuka


dan pencemaran sungai.