Anda di halaman 1dari 5

Bil

ELEKTIF Tajuk
B1D7 Mengetahui tentang perniagaan.

Instrumen

Eviden

Band

Eviden
B1D7E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini. B1D7E2 Menyebut atau menulis tiga bidang perniagaan perkhidmatan. B1D7E3 Menyebut atau menulis empat jenis milikan perniagaan. B1D7E4 Menyebut atau menulis lima faktor yang mempengaruhi perniagaan. B2D7E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit, borong dan antarabangsa. B2D7E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis empat jenis milikan perniagaan dan cirinya berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti. B1D8E1 Menyebut atau menulis dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil. B1D8E2 Menyebut atau menulis langkah menubuhkan perniagaan kecil. B2D8E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis aspek pengendalian dan kawalan perniagaan. B3D6E1 Menyediakan penyata aliran tunai. B4D4E1 Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang *betul. B5D2E1 Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang betul dan pengiraan yang *tepat. B1D9E1 Menyebut atau menulis lapan jenis dokumen dalam perniagaan. B1D9E2 Menyebut atau menulis dua syarat masa serahan. B2D9E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis pengelasan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga. B2D9E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis empat syarat bayaran angkutan. B2D10E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis empat daripada pengertian berikut iaitu pengeluaran, permintaan, pengkhususan, ekstraktif, perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. B2D10E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis dua daripada kos berikut iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhed.

LA

LB

LC

LD

7 Asas Perniagaan

B2D7 Mengetahui dan memahami tentang perniagaan.

8 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

B1D8 Mengetahui tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan

9 Dokumen

B2D8 Mengetahui dan memahami tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan B3D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian perniagaan B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian perniagaan secara sistematik. B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian perniagaan secara Berinisiatif. B1D9 Mengetahui tentang dokumen perniagaan.

B2D9 Mengetahui dan memahami tentang dokumen perniagaan.

10 Pengeluaran

B2D10 Mengetahui dan memahami tentang pengeluaran.

den

LE

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUMPAT 16200 TUMPAT KELANTAN KELAS Tahun Guru 1K1 2012 EN AZMI BIN ISMAIL 1 B1D1E1 B2D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3

TERAS Bil Nama Pelajar 1 MOHAMAD YAAKOB 2 NURUL AIN MOKHTAR 3 MUSA AHMAD 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2(RBT)

REKOD BAND PELAJAR 1K1 2012


NOTA BAND 1dan 2 BAND 3,4,5,6 Sila Rujuk DIC mukasurat 1 - 9 Sila Penuhi BORANG SENARAI SEMAK AMALI (Lampiran A-E) Murid wajib kemukakan KERJA PROJEK DAN LAPORAN AKTIVITI

AAN TUMPAT

2(RBT) B2D2E1 B3D1E1 B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1 B1D3E1

B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B1D4E1 B2D4E1 B2D4E2

Lampiran A-E) APORAN AKTIVITI

dan Rujuk DIC mukasurat 10 -12

4
B3D3E1 B4D3E1 B1D5E1

5
B2D5E1 B3D4E1 B1D6E1

6
B2D6E1 B3D5E1