Rancangan Pengajaran Harian Tarikh/Hari : 30Mac.2012 Kelas : 5 Bestari : Bahasa Melayu : Buah Seribu Khasiat.

: Pada akhir mata pelajaran,murid dapat :Masa : 8.30-9.00 pagi Bil Murid: 25 orang

Mata Pelajaran Tajuk Objektif

1) Membina sekurang-kurangnya 5 ayat tanya menggunakan struktur ayat yang betul. 2) 90% murid dapat menerangkan teks yang dibaca secara ringkas menggunakan ayat sendiri.

Pengetahuan Sedia ada

: Murid pernah melihat buah naga dijual di tepi jalan dan pasar malam.

Konsep Bahan Nilai Kemahiran

: Dalam ayat tanya,tanda tanya mesti diletakkan di akhir ayat. : Buah naga,buku teks,buku latihan. :Kerajinan : Fokus utama Fokus Sampingan : 8.2 Aras 1(i) :5.2 Aras 3(i)

Isi Pelajaran Langkah/Masa Set Induksi Tajuk: (4 minit) Buah Seribu Khasiat

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Guru menunjukkan bungkusan dan murid diminta menekanya 1.Murid meneka objek yang terdapat dalam bungkusan dan memberi pelbagai jawapan iaitu bola,kuih,duit,kain. 2.Murid memberi jawapan iaitu buah limau,buah epal,buah tembikai dan lainlain.

Catatan

2.Guru memberikan klu apabila murid menjawab tidak tepat -berbetuk bulat -boleh dimakan

Langkah 1 (4 minit)

Bersoal jawab tentang buah naga

3.Guru mengeluarkan objek dan menyuruh murid menamakannya. 1.Guru menyoal beberapa perkara berkaitan dengan buah naga iaitu : a) Siapakah yang pernah makan buah naga b) Apakah rasa buah naga ? c) Dimanakah kamu biasa melihat buah naga ini ? d) Selain dimakan mentah,apakah kegunaan lain buah ini ? e) Bagaimanakah buah ini di tanam ? 1.Guru meminta murid membaca petikan bertajuk “Buah Seribu Khasiat “ dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2.Semua murid membaca petikan dari buku teks. 3. Guru meminta murid menerangkan teks menggunakan ayat sendiri. 1. Guru mengarahkan murid menggaris ayat tanya yang terdapat dalam teks. 2. Guru meminta murid membaca ayat tanya yang telah digaris. 3.Guru mengarah murid membina seberapa banyak ayat tanya berdasarkan petikan itu.

3.Murid memberikan jawapan buah naga.

1.Murid mengangkat tangan menandakan mereka pernah makan buah naga. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Langkah 2 (10 minit)

Membaca teks

1.

Murid membaca petikan. 2. Murid menerangkan teks menggunakan ayat sendiri.

Langkah 3 (6 minit)

Membina ayat tanya

Langkah 4 (3 minit)

Menulis ayat tanya

Penutup (3 minit)

Bercerita

1.Guru mengarahkan murid membina 5 ayat tanya di dalam buku latihan . 2. Guru membimbing dua orang murid membina ayat tanya. 1.Guru meminta murid bercerita secara ringkas tentang keenakan buah naga.

1. Murid membina ayat tanya seperti mana yang diarah oleh guru. 2. Dua orang murid membina ayat tanya dengan bimbingan guru. 1.Beberapa orang murid bercerita tentang keenakan buah naga. Didik hibur.