Anda di halaman 1dari 2

1.

paling sedikit 1
Jadi, P(1 cacat) = 0,2916 + P(2 cacat) = 0,0486 + P(3 cacat) = 0,0036 +
P(4cacat) = 0,0001
=0.3439
2.

6 putri dan 10 orang siswa dipilih 3 orang.


Peluang terpilih 3 orang :

3.

= 20

4.

peluang 2 digit pertama adalah genap yaitu = 2 x 1 x 3 x 2 x 1 = 12


5X4X3X2X1 = 120
Jadi 12/120 = 1/10

5.

Peluang terpilih laki laki =


Jadi

, Peluang terpilih rambut keriting =

= 5/6

6.

7.

a.) 5
b.) 10
c.) 65
d.)15/120 x 25/120 = 15/576
e.) 25/120 + 5/120 + 20/120 + 10/120 =60/120=1/2

8.

1/2

9.