Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

MADRASAH TSANAWIYAH AL-RIDWAN TAWANG


NSM/NPSN : 121232060015/20237701, e-mail: m.alridwan@yahoo.com

Jalan Raya Tawang Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya 46194


Nomor Sifat Lampiran Perihal : MTs.i/26-547/KP-08/014/2012 : Biasa : 1 (satu) lembar : Penetapan Penerima Tunjangan Pungsional Kepada: Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya Tasikmalaya , 12 April 2012

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NURYAMIN, A.Md NIP :Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ridwan Tawang Pancatngah Alamat lembaga : Jl.Raya Tawang No. 77 Desa Tawang Kec.Pancatengah TSM

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Guru yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat ini adalah Guru Bukan PNS dan benar-benar Tenaga Pendidik pada Madrasah kami 2. Data-data yang dilampirkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Demikian Penetapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dan fakta kami siap mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Wassalamualikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 12 April 2012 Kepala MTs Al-Ridwan

NURYAMIN, A.Md NIP : -