Anda di halaman 1dari 9

SJK(C) SAN MIN NO.1 PKBS 1 ( 2012 ) BAHASA MALAYSIA ( PEMAHAMAN ) TAHUN 6

NAMA :

TARIKH

:

KELAS :

MARKAH :

Kertas 1 Masa : 50 minit Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawap an, iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 1-16 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1.“

tidak

patut bergaduh

3. Encik David menatap gambar anaknya yang tergantung dinding rumahnya.

A.

B.

C.

D. kepada

di

ke

pada

dengan dia, Chong,” kata ibunya.

A. Beliau

B.

C.

D.

Kamu

Patik

Aku

2.Sam akan membeli kereta idamannya

itu

duit simpanannya

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

mencukupi.

A. namun

4.Kedua-dua murid itu dimarahi oleh

4.Kedua-dua murid itu dimarahi oleh

B. sementara

C. sekiranya

D. manakala

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

guru disiplin kerana dinding bangunan.

guru disiplin kerana dinding bangunan.

A. melakar

B. menulis

C. melukis

D. menconteng

1.

5.Gadis itu amat

semasa

bermain bola jaring dengan kawan- kawannya.

A. lincah

B. cepat

C. deras

D. laju

6 murid

tidak bersarapan

sebelum ke sekolah.

A.

Separuh

C.

D. Sesetengah

B.

Semua

Setengah

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

B. Semua Setengah Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. 7.Suasana di pasar tani itu dengan suara

7.Suasana di pasar tani itu

dengan suara penjual dan pembeli.

A. huru-hara

B. gelap-gelita

C. riuh- rendah

D. kelam-kabut

8.Kalau Vivian ingin membeli kasut itu,

saya

A. sahaja

B. hanya

C. juga

D.

lagi

ingin

membelinya.

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

lagi ingin membelinya. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. 9.Puan Lee, pajabat itu melayan pelanggannya dengan

9.Puan Lee,

pajabat itu

melayan pelanggannya dengan

sopan.

A.

B.

C. jawatankuasa

D. pesuruhjaya

urus setia

kakitangan

10.Sebagai

Sunita

bertanggungjawab membantu adik- adiknya dalam pelajaran.

A. anak sulung

B. anak bongsu

C. anak tunggal

D. anak tiri

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

tunggal D. anak tiri Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11.Kereta api yang sarat dengan 2.

11.Kereta api yang sarat dengan

2.

penumpang itu

meninggalkan stesen sebentar lagi.

bergerak

A. akan

B. telah

C. belum

D. masih

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12.Ibu membantu adik mengikat sebelum ke sekolah. A. kasut sekolah

12.Ibu membantu adik mengikat sebelum ke sekolah.

A. kasut sekolah

B. sapu tangan

C. tali kasut

D. tali leher

13.Nasihat yang diberikan kepada

Ahmad dan Dewi

mereka berdua tidak ambil peduli

langsung.

kerana

A. bagai isi dengan kuku

B. bagai menatang minyak yang penuh

C. seperti mencurahkan air ke daun keladi

D. seperti ayam berak kapur.

14.Beberapa orang

tanpa

izin

telah ditahan oleh pihak imigresen

dalam serbuan yang dilakukan

semalam.

A. pendatang

B. mendatang

C. mendatangi

D. kedatangan

15.Botol plastik itu

terbakar.

apabila

16.Perbuatan

rusa

secara haram

akan didenda oleh pihak berkuasa.

A. menjual

B. membela

C. memukul

D. memburu

17.Hujan lebat yang turun menyebabkan kampung kami dilanda banjir.

Pilih perkataan seerti bagi banjir.

A. kemarau

B. hujan

C. bah

D. air

18.Pemuda yang perkasa itu dapat menarik gerabak kereta api sejauh tiga meter.

Pilih perkataan seerti bagi perkasa.

A.

B. kental

C.

D. cekap

mantap

gagah

Soalan 19 – 20 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

19.I

Amir melalui jalan pintar supaya cepat sampai ke rumah sahabat karibnya.

II Aida dan abangnya sangat pintar dalam mata pelajaran Matematik.

III Orang yang pintar sering kali menjadi bahan rujukan.

IV Kakak Chai Kit pintar menjahit langsir dan baju.

A. I dan II

B. I dan III

C. I, II dan III

A.

beku

D. II,III dan IV

B.

cair

C.

pekat

D.

lekit

3.

20.I

Ani dan kawannya menyusur sepanjang sungai untuk keluar dari hutan.

23.Iban , Bidayuh, Melanau, Penan, dan Kelabit merupakan suku kaum yang tinggal di Sarawak.

II Kes perbicaraan pembunuhan

A.

Siapakah yang tinggal di negeri

Mengapakah terdapat banyak

adik- beradik itu telah berjalan sepanjang beberapa tahun.

III Galah itu tidak cukup sepanjang

B.

Sarawak ?

suku kaum di Sarawak ?

untuk mengait buah rambutan.

C.

Apakah suku kaum yang terdapat

IV Adik membaca buku sepanjang

di

negari Sarawak ?

perjalanan ke Melaka.

D.

Terdapat berapakah suku kaum

A. I dan II

yang tinggal di negeri Sarawak ?

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

24.Nama dan alamat penerima perlu ditulis di bahagian tengah sampul surat.

21.Beberapa orang peniaga

A.

Di

manakah nama dan alamat

menghentikan operasi perniagaan

penerima perlu ditulis ?

mereka kerana mengalami kerugian.

B.

Apakah di bahagian tengah sampul surat ?

Pilih perkataan berlawan bagi

C.

Bilakah nama dan alamat perlu

kerugian.

ditulis ?

A. faedah

D.

Mengapakah nama dan alamat

B. keuntungan

penerima perlu ditulis di bahagian

C. kekurangan

tengah sampul surat ?

D. pertambahan

22.Pendaki itu berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu.

Soalan 25 – 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

Pilih perkataan berlawan bagi puncak

.

25.Apakah yang dilakukan oleh budak- budak nakal itu ?

A.

hulu

A. Budak-budak nakal itu tidak sedar

B.

hujung

bahawa mereka sedang

C.

pangkal

diperhatikan.

D.

kaki

B. Mereka cuba membocorkan tayar kereta guru besar.

Soalan 23 - 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

4.

C. Guru kaunseling akan cuba menasihati budak-budak itu.

D. Kejadian itu berlaku di kawasan sekolah.

26.Mengapakah kanak-kanak diajar tentang keselamatan di rumah ?

A. Kanak-kanak suka bermain api dan bahan mudah bakar.

B. Kanak-kanak dilarang bermain mancis, pemetik api, atau dapur.

C. Kanak-kanak diajar cara-cara menyelamatkan mangsa kebakaran.

D. Kanak-kanak merupakan kumpulan yang lemah dan mudah

C. Pengasah pensel yang tumpul diasah oleh Ling Ling dengan pensel.

D. Ling Ling menggunakan pensel yang tumpul itu untuk mengasah pengasah pensel.

Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul.

panik kerana kurang pengetahuan.

29.I

Mereka mengulang kaji pelajaran di waktu petang.

Soalan 27 – 28

II

Kami tidak dapat menjawab soalan itu kerana terlalu susah.

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.

III

Mahani ialah murid yang terpandai sekali di dalam kelasnya.

27.Beberapa orang remaja ditahan oleh

IV

Mei Ling membantu ibunya menggoreng ikan di dalam kuali.

polis kerana menonton aktiviti lumba

A. I dan II

haram di Jalan Sultan.

B. I dan III

A. Pihak polis dan beberapa orang remaja ditahan akibat menonton lumba haram di Jalan Sultan.

B. Pihak polis ditahan oleh beberapa orang remaja semasa menonton lumba haram di Jalan Sultan.

C. Pihak polis menahan beberapa orang remaja kerana menonton lumba haram di Jalan Sultan.

D. Pihak polis menahan penonton remaja yang berlumba haram di Jalan Sultan.

28. Pensel yang tumpul itu telah diasah oleh Ling Ling dengan pengasah

pensel.

A. Pengasah pensel Ling Ling digunakan untuk mengasah pensel yang tumpul itu.

B. Ling Ling telah mengasah pensel yang tumpul itu dengan pengasah

pensel.

C. II dan IV

D. III dan IV

30.I Hadiah ini adalah untuk adik.

II Encik Lee ialah guru besar sekolah saya.

III Ranjit duduk di antara dua orang sahabat karibnya.

IV Soon Kit membuang jagung kepada ayam-ayam

peliharaannya.

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan IV

D. III dan IV

5.