Anda di halaman 1dari 13

BAHAN PENGAJARAN

WAJ to edit Master BAHASA Click3104 LITERASI subtitle style

BAHASA MELAYU

4/11/12

PRINSIP PEMILIHAN BAHAN


1.

Bahan berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran Berkaitan dengan aspek bahasa dan P&P Mampu melengkapkan murid dengan penggunaan bahasa yang berkesan Sesuai dengan FPK Sesuai dengan keadaan

2.

3.

4.

5. 4/11/12

Proses Menggunakan bahan


a)

Adakah BBM itu memenuhi keperluan deria murid? Sejauh manakah penggunaannya dapat memenuhi situasi dan pembelajaran di bilik darjah?

b)

c)

Adakah sesuai dengan perkara yang 4/11/12

e)

Adakah bahan ini mesra murid? Adakah bahan ini mudah ditadbir? Adakah bahan ini merangsang budaya berfikir murid?

f)

g)

4/11/12

BONEKA

Kamaruddin Husin (1998)

Boneka ialah objek /bahan yng digerakkan serentak dengan skrip bebas yang sesuai dengan bahan yang diceritakan.

Jamilah Ahmad (1999)

Objek yang terdiri daripada alat sebenar/bahan ciptaan yang berbentuk orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan dsb 4/11/12 yang digeraklakonkan oleh pemainnya

Jenis-jenis boneka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Boneka daripada peralatan sebenar Boneka sarung tangan Boneka penuh Boneka kosong di tengah Boneka jari Boneka wayang kulit Boneka tongkat Boneka tali

8. 4/11/12

Penggunaan Boneka dalam P&P


Tujuan:
a)

Mempelajari bahasa dalam suasana menarik Pengalaman sebenar Cepat dan mudah faham Memupuk daya kreativiti Penglibatan secara aktif di dalam bilik darjah Membina keyakinan diri semangat kerjasama/kongsi

b)

c)

d)

e)

f)

g) 4/11/12Memupuk

Kebaikan Menggunakan Boneka

4/11/12

PERMAINAN BAHASA

Objektif

a) b) c) d) e)

Merangsang interaksi verbal Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Alat mengikis rasa bosan Alat pemulihan, pengukuhan dan pengayakan

4/11/12

Permainan Bahasa

4/11/12

Pengelolaan Permainan Bahasa

Contoh: RODA KATA TEKA SILANG KATA MENCARI KATA TERSEMBUNYI 4/11/12

LAKONAN
1.

Pergerakan tubuh badan atau segala bentuk perlakuan yang meliputi segala kegiatan hidup manusia.

2.

satu aktiviti pembelajaran yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan tujuan untuk memahami keadaan sesuatu 4/11/12 situasi atau menyelesaikan sesuatu

Kebaik an
1.

Pembelajaran lebih berkesan dan meningkatkan kefahaman murid terhadap satu-satu situasi. Murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran.

2.

3.

Membantu membina sikap murid yang positif. 4/11/12