Anda di halaman 1dari 2

Terapi muzikApa itu terapi muzik?? - Menurut Dr.

Sharol Lai Sujak (2008), terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidangprofesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental dan fizikal. Objektif terapi i. Pengurusan tingkah lakuii. Tingkatkan penglahiran perasaaniii. Tingkatkan harga diriiv. Tingkatkan keupayaan akademikv. Kembangkan emosivi. Mudahkan komunikasi interpersonaldan intrapersonalvii. Latih pertuturan Jenis peralatan muzik a) Peralatan muzik tradisional Melayu- Di palu (rebana, beduk, kompang)- Di petik (rebab, gambus, kecapi)- Di tiup (serunai, seruling, tetuang)- Di goncang (angklung)b) Perlatan muzik Barat- Perkusi tidak berpic (tamborin, kerincing, kastenet)- Tiup dan bras (rekoder, seksofon, trompet)- Bertali (piano, biola, mandolin) Langkah-langkah bermain alat muzik Terdapat beberapa langkah yang perlu diberi perhatian semasa mengajar murid bermasalah pembelajaran bemain alat muzik.a) memperkenalkan peralatan muzikb) guru membuat demonstrasic) aktiviti warming up yang sesuaid) teknik bermain yang betule) postur badan yang betulf) membunyikan pola ritmag) memainkan corak ritmah) bermain mengikut gilirani) membuat pergerakan yang sesuaih) bermain secara keseluruhan Pemilihan muzik sebagai satu rawatan a) muzik adalah suatu fenomena yang boleh memberi kesan kepada semua manusia. Ia memberikesan gerakbalas pada fizikal, kognitif dan emosi serta perhubungannya dengan pemikiran dan tubuh badanb) muzik memberi kesan interaksi antara dan sesama individu. ia boleh mendorong dan menstruktur sesuatu aktiviti dan pencetusan idea.c) muzik meruakan sumber kepada keseronokan, memperkembangkan penghargaan diri danmenggalakkan interaksi yang positif. Kebaikan terapi muzik a) murid terencat akal-dapat meningktkan kemahiran sosial dan emosi-dapat meningkatkan kemahiran komunikasi-dapat meningkatkan kemahiran psikomotor b) murid bermasalah komunikasi y meningkatkan kelancaran pertuturan y membetulkan masalah suara y meningkatkan keyakinan diri dan luahan emosic) murid autistik y meningkatkan pertuturan dan bahasa komunikasi y meningkatkan kemahiran sensorimotor y menggalakkan interaksi sosial Aktiviti terapi muzik y Membuat pergerakan mengikut lagu y Menulis lirik lagu

y Bermain berlatar belakangkan muzik y Mengenal dan membuat latihan menggunakan alat muzik y Latihan praktikal guna alat muzik