Anda di halaman 1dari 3

PENJUMLAHAN DUA SUDUT (o + |)

sin(o + |) = sin o cos | + cos o sin |


cos(o + |) = cos o cos | - sin o sin |
tg(o + |) = tg o + tg |
1 - tg
2
o

SELISIH DUA SUDUT (o - |)

sin(o - |) = sin o cos | - cos o sin |
cos(o - |) = cos o cos | + sin o sin |
tg(o-|) = tg o - tg |
1 + tg
2
o

SUDUT RANGKAP

sin 2o = 2 sin o cos o
cos 2o = cos
2
o - sin
2
o
= 2 cos
2
o - 1
= 1 - 2 sin
2
o
tg 2o = 2 tg 2o
1 - tg
2
o
sin o cos o = sin 2o
cos
2
o = (1 + cos 2o)
sin2o = (1 - cos 2o)

Secara umum :

sin no = 2 sin no cos no
cos no = cos
2
no - 1
= 2 cos
2
no - 1
= 1 - 2 sin
2
no
tg no = 2 tg no
1 - tg
2
no

JUMLAH SELISIH DUA FUNGSI YANG SENAMA


BENTUK PENJUMLAHAN PERKALIAN

sin o + sin | = 2 sin o +| cos o -|
2 2
sin o - sin | = 2 cos o +| sin o -|
2 2
cos o + cos | = 2 cos o +| cos o -|
2 2
cos o + cos | = - 2 sin o +| sin o -|
2 2

BENTUK PERKALIAN PENJUMLAHAN

2 sin o cos | = sin (o +|) + sin (o -|)
2 cos o sin | = sin (o +|) - sin (o -|)
2 cos o cos | = cos (o +|) + cos (o -|)
- 2 sin o cos | = cos (o +|) - sin (o -|)

PENJUMLAHAN FUNGSI YANG BERBEDA

Bentuk a cos x + b sin x

Merubah bentuk a cos x + b sin x ke dalam bentuk K cos (x - o)

a cos x + b sin x = K cos (x-o)
dengan :
K = \a
2
+ b
2
dan tg o = b/a o = ... ?

Kuadran dari a ditentukan oleh kombinasi tanda a dan b sebagai berikut

I II III IV
a + - - +
b + + - -
keterangan :
a = koefisien cos x
b = koefisien sin x

PERSAMAAN
I. sin x = sin o x1 = o + n.360
x2 = (180 - o) + n.360cos x = cos o x = o + n.360


tg x = tg a x = a + n.180 (n = bilangan bulat)

II. a cos x + b sin x = c
a cos x + b sin x = C
K cos (x-o) = C
cos (x-o) = C/K
syarat persamaan ini dapat diselesaikan
-1 s C/K s 1 atau K > C (bila K dalam bentuk akar)

misalkan C/K = cos |
cos (x - o) = cos |
(x - o) = | + n.360 x = (o |) + n.360