Anda di halaman 1dari 46

Nota Sejarah Tingkatan 5

BAB 1

:

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tajuk

:

Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Soalan Struktur

Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut.

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ?

 

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 3 )

- Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya

- Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

 

[2 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 5 )

 

- Kedudukannya strategik antara China dengan India

- Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China

- Tanah yang subur

- Kaya dengan bahan mentah

 

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Sebutkan kesan-kesan perkembangan dalam sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.

(

Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 6 )

Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez

 

- Muatan lebih banyak

- Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat

- Memendekkan jarak perjalanan

- Perjalanan lebih selamat

- Menjimatkan kos

Penciptaan Telegraf

- Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat

- Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur

- Urusan perdagangan lebih mudah

- Perdagangan antarabangsa lebih pesat

 

[8 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 6 )

persaingan antara

- Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan

- Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan

- Mereka lebih maju dan bertamadun

- Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan.

- Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur

- Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

1

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Perubahan Sistem Politik

Bagi merealisasikan cita-cita imperialisme yang bertujuan untuk menguasai ekonomi di rantau ini, pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

(a)

Nyatakan perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Belanda dalam sistem tempatan di Indonesia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 9)

pemerintahan tradisional

- Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan

- Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral

- Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda

- Penubuhan jabatan kerajaan

- Penubuhan Dewan Tempatan

 

[5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di negara-negara Asia

Tenggara.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.8 )

- Penubuhan kerajaan pusat

- Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir

- Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)

- Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro

- Pengenalan undang-undang Barat

 

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan tugas-tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 9 )

- Menjaga keamanan

- Mengutip cukai

- Mengkristiankan penduduk barangay

 

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Berikan tiga kesan akibat daripada penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris - Burma III. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 10 - 11 )

- Berakhirnya Dinasti Konbaung

- Institusi raja tersingkir

- Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus

- Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma

- Pentadbiran tradisional lenyap

- Sistem undang-undang Barat diperkenalkan.

- Majlis Perundangan diperkenalkan

- Beberapa jabatan ditubuhkan

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[8 x 1m = Mak.3 markah]

2

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

: Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Soalan Esei

(a)

Huraikan sistem pemerintahan di IndoChina sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke

negara tersebut.

(Ruj :

Buku Teks Sejarah ms.11 – 12)

i.

Sebelum Kedatangan Perancis

 

Mutlak

-

Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak

Pembesar

-

Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan

Mandarin

-

Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin

China

-

Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China

Peperiksaan

-

Dipilih melalui peperiksaan

 

ii.

Selepas Kedatangan Perancis

 
 

Gabenor

-

Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral

Terus

-

Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan diParis

Leftenan

-

Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor yang menjadi

Residen

-

pemerintah wilayah jajahan / naungan Gabenor Jeneral dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah

Indochinoise -

Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise

Undang-undang

-

Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis

Tempatan

-

Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat

Bayar

-

Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga

 

[13 x 2m = Mak. 12 markah]

(b)

Apakah perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh Raja Mongkut dan Raja mengekalkan kemerdekaan Thailand

Chulalongkorn untuk

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 12 – 13)

i.

Pembaharuan Raja Mongkut

Penasihat

-

Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan

Britain

-

Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan

Amerika

-

Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam

Perancis

-

Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan

ii.

Pembaharuan Raja Chulalongkorn

Majlis

-

Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri

Juruaudit

-

Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara

Pentadbir

-

Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan

Raja

-

Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

(8 x 2m = Mak. 8 markah)

3

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Esei

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

(a)

Huraikan sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 8 – 9)

Pusat

-

Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat

[8 x 1m = 8 markah]

G/Jeneral

-

Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi

Datuk Bandar

-

Melantik Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir wilayah

G/Kecil

-

Gabenor Kecil menjadi pentadbir Bandar

Tempatan

-

Pentadbiran peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda

Encomienda

-

Barangay-barangay digabungkan membentuk Encomienda

Encomiendero

-

Encomienda diperintah oleh Encomiendero

Tugas

-

Tugas Encomiendero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai dan mengkristiankan

 

penduduk barangay

(b)

Jelaskan kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia

Tenggara.

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 8 – 13)

Kuasa

-

Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan

Penaung

-

Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang- undang

Hapus

-

Terhapusnya institusi raja , contohnya di Burma

Pemerintah

-

Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah

Nasihat

-

tertinggi Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran

Pengaruh

-

Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan

Pusat

-

Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah

Bahagi

-

Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan

Undang-undang

-

Pengenalan sistem undang-undang Barat

Tajuk

(a)

(b)

:

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme

Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme ?

(Ruj:

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 14)

perasaan cinta akan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air dalam segi politik, ekonomi dan kebudayaan asing.

[9 x 1m = mak. 8 markah]

[2 markah]

Nyatakan dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh penjajah hingga timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat negara-negara Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 16)

- Sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan

- Mengutamakan sekolah yang berpengantar bahasa penjajah

- Memberikan pendidikan pada tahap rendah

- Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar

- Anak Golongan bangsawan diberi pendidikan berasingan daripada anak orang kebanyakan

- Lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

4

Nota Sejarah Tingkatan 5

(c)

Sebutkan akhbar-akhbar di negara-negara Asia Tenggara yang memainkan peranan menanamkan perasaan

antipenjajah.

(Ruj :Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 17)

 

- Tribune Indigene

 

- Cloche Felee

 

- al-Ikhwan

-

Saudara

-

Warta Malaya

-

Majlis

 

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Nyatakan kepentingan sistem perhubungan dan pengangkutan dalam kemunculan gerakan nasionalisme di

Asia Tenggara.

(Ruj:

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 17)

- Telefon dan telegraf memudahkan hubungan di kalangan nasionalis

- Jalan kereta api dan jalan raya menghubungkan kawasan yang dulunya terpisah

- Memudahkan rakyat dan pemimpin bertemu dan berbincang

Tajuk

:

Soalan Esei

[3 x im = Mak. 2 markah]

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme / Perkembangan Nasionalisme

(a) Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14 – 16)

i.

Dasar Penjajah

 

Dasar

-

Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah.

Birokrasi

-

Penduduk tempatan tidak mempunyai peluang dalam sistem birokrasi Barat.

Ekonomi

-

Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas.

Sosial

-

Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat.

Imigran

-

Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka.

ii.

Pengaruh Agama

Agama

-

Agama menjadi alat penyatuan rakyat.

Islah

-

Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama.

Kristian

-

Penganut Kristian tempatan dianggap golongan kelas kedua.

iii.

Karya Kesusasteraan

Karya

-

Karya-karya kesusasteraan membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara.

Mesej

-

Karya-karya kesusasteraan menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat.

iv.

Pendidikan

Pendidikan

-

Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan.

Kemudahan

-

Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah.

Rendah

-

Pendidikan diberi di peringkat rendah sahaja.

Elit

-

Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja.

Bandar

-

Pendidikan terhad di bandar sahaja.

Asing

-

Anak-anak bangsawan diasingkan daripada rakyat dalam memberi pendidikan.

Sekular

-

Pendidikan sekular memberi ancaman kepada sekolah agama.

Pekerjaan

-

Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

5

Nota Sejarah Tingkatan 5

v. Kemunculan Golongan Intelek

Intelek

-

Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara.

vi. Pengaruh Media

Media

-

Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme.

Sebar

-

Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah.

vii. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan

Bertemu

-

Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis.

Hubung

-

Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah.

viii. Pengaruh Luar

Jepun

-

Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis.

Ghandi

-

Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis.

(b) Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan lain di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 22)

[26 x 1m = Mak. 12 markah]

nasionalisme negara

Sifat

-

Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah.

Kerabat

-

Gerakan nasionalisme tahap pertamanya disebabkan rakyat menentang penguasaan

Mutlak

-

politik oleh kerabat diraja. Mereka mengadakan penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.

Boros

-

Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros.

Revolusi

-

Revolusi dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak.

Ekonomi

-

Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati erhadap

Pembaharuan

-

cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu.

Undang-undang -

Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina

Bubar

-

Membubarkan akhbar dan sekolah Cina.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[8x1m = Mak. 8 markah]

6

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Perkembangan Nasionalisme

 

Soalan Esei

 

(a)

Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme kedua di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 18)

tahap

Sifat

-

Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat manakala gerakan

Organisasi

-

nasionalisme tahap kedua bersifat nasional. Gerakan tahap pertama tiada organisasi tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun.

Matlamat

-

Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut pembaharuan dalam bidang kebudayaan, agama dan hak peribumi manakala gerakan ntahap kedua mempunyai matlamat menuntut kemerdekaan.

Pimpin

-

Gerakan tahap pertama dipimpin oleh golongan pertengahan yang mendapat

pendidikan di Barat

Kaedah

-

dan Timur Tengah tetapi gerakan tahap kedua dipimpin oleh golongan berpendidikan tinggi yang berpengetahuan Gerakan tahap pertama menggunakan kaedah memberi kesedaran tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal.

Tuntut

- Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera sebaliknya gerakan tahap kedua menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri.

 

[6 x 1 = Mak. 8 markah]

(b)

Bagaimanakah kuasa penjajah Barat menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 18 - 23)

 

Mati

-

Menghukum mati pemimpin gerakan seperti menghukum mati Andres Banifacio di

Tangkap

-

Filipina, Nguyen Thai Hoc di Vietnam. Menangkap pemimpin revolusi seperti pemerintah Amerika di Filipina menangkap Emilio Aguinaldo, Pemerinytha Belanda di Indonesia menangkap Soekarno.

Parti

-

Membenarkan penubuhan parti bersifat sederhana. Contohnya pemerintah Amerika

Haram

-

membenarkan Sergio Osmena menubuhkan Parti Nasional Filipina. Mengharamkan parti-parti bersifat radikal.

Larang

-

Contohnya, Pemerintah Indonesia mengharamkan Parti Nasional Indonesia. Melarang raja melibatkan diri dalam politik. Contohnya Perancis di Vietnam melarang Maharaja Bao Dai.

Pilihan raya

-

Mengadakan pilihan raya untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan menjalankan pentadbiran. Contohnya Amerika di Filipina dan British di Burma.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 2m = Mak. 10 markah]

7

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Perkembangan Nasionalisme

Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibahagikan kepada dua tahap berdasarkan isu- isu yang diperjuangkan dan corak gerakan nasionalisme tersebut.

(a)

Sebutkan ciri-ciri nasionalisme di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 18)

Tahap Pertama

- Penentangan bersifat setempat

- Tidak berorganisasi

- Isu perjuangan ialah berkaitan kebudayaan, agama dan dan hak peribumi

- Dipimpin oleh golongan yang mendapat pendidikan di Barat dan Asia Barat

- Memberi penekanan terhadap kesedaran politik

- Menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf hidup dibaiki

- Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera

[7 x 1m = Mak. 2 markah]

Tahap Kedua

- Gerakan yang lebih radikal

- berorganisasi

- Didorong oleh kegagalan nasionalisme tahap pertama yang bersifat sederhana

- Dipimpin oleh golongan berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan ilmu Barat

- Menuntut kemerdekaan / membentuk kerajaan sendiri

[5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Senaraikan tuntutan-tuntutan golongan nasionalis Filipina pimpinan Jose Rizal. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 18 - 19)

- Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

- Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti bangsa Sepanyol

- Bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara

- Supaya Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial

[4 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Apakah peranan Emilio Aguinaldo dalam gerakan nasionalisme di Filipina ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 19)

- Membantu Andres Bonifacio memulakan penentangan secara radikal terhadap Sepanyol

- Bersama-sama Andres Bonifacio melancarkan revolusi bersenjata

- Menjadi Presiden Kerajaan Revolusi Filipina pada 1897

- Menjatuhkan hukuman mati ke atas Andrtes Bonifacio

- Bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol

- Mengisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi tidak disahkan oleh Amerika.

- Meneruskan revolusi bersenjata menentang Amerika Syarikat

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[7 x 1m = Mak. 3 markah]

8

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Faktor Kemunculan Nasionalisme / Perkembangan Nasionalisme

Soalan Esei

(a)

Bagaimanakah faktor-faktor berikut mendorong kemunculan semangat nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara ?

kalangan rakyat

i.

Dasar penjajah

ii.

Pengaruh media massa

iii.

Pengaruh luar

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 14 – 17)

(i)

Dasar Penjajah

Birokrasi-

Sistem birokrasi tidak membuka peluang kepada rakyat tempatan

-

-

-

-

-

-

Kekal

Rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional

Tindas

Jurang

Taraf

Dasar-dasar ekonomi penjajah menindas penduduk peribumi

Penjajah mewujudkan jurang sosial

Penjajah menganggap mereka bertaraf tinggi

Bergaul

Imigran

Mereka begaul sesama mereka dan dengan golongan elit tempatan sahaja

Dasar terbuka terhadap kemasukan imigran menimbulkan tidak puas hati

Ekonomi -

Golongan imigran menguasai ekonomi tempatan

ii.

Pengaruh Media Massa

Akhbar

-

-

-

Akhbar dan majalah menyemarakkan semangat nasionalisme

Sebar

Menyebarkan idea nasionalis

Anti

Menanam perasaan anti penjajah kepada rakyat

iii.

Pengaruh Luar

Jepun

-

-

-

Kejayaan Jepun mengalahkan China dan Rusia membuka mata para nasionalis

Sedar

Sedar negara kecil berupaya mengalahkan negara besar

Ghandi

Perjuangan Mahatma Ghandi di India memberikan inspirasi

 

[14 x 2m = Mak. 12 markah]

(b)

Bandingkan gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand dengan yang

berlaku di

Indonesia.

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 19 – 20 & ms. 22)

 

Penjajah

-

Nasionalisme di Indonesia bersifat anti penjajah

Nasionalisme Thailand disebabkan penguasaan politik oleh kerabat diraja dan sikap

Raja

-

Nasionalisme Thailand ialah penentangan terhadap raja

Mundur

-

Nasionalisme tahap pertama di Indonesia muncul kerana tidak puas hati terhadap

Politik

-

kemunduran rakyat

Pendidikan

-

Raja Vajiravudh yang boros Nasionalis Indonesia memberi tumpuan terhadap pendidikan wanita dan penyebaran

Revolusi

-

Islam yang sebenar. Nasionalis Thailand melancarkan revolusi menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.

Radikal

-

Nasionalisme tahap kedua di Indonesia dipelopori oleh parti politik radikal

Pemerintah

-

Di Thailand, gerakan dilaksanakan oleh pemerintah.

Merdeka

-

Rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan daripada Belanda

Ekonomi

-

Di Thailand, rakyat berusaha menghapuskan cengkaman ekonomi oleh

kapitalis

Kekerasan

-

Barat dan orang Cina Di Indonesia perjuangan dilakukan secara kekerasan.

Pembaharuan

-

Gerakan nasionalisme di Thailand dijalankan dengan melakukan pembaharuan

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[12 x 1m = Mak. 8 markah]

9

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Esei

Perkembangan Nasionalisme

Tindak balas pemimpin dan rakyat tempatan telah mencetuskan gerakan nasionalisme terhadap penjajahan kuasa Barat di negara-negara Asia Tenggara sehingga penjajah yang terdesak terpaksa bertindak balas.

(a) Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina.

Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 18 – 19)

Jose Rizal

-

Tahap pertama gerakan nasionalisme dipimpin oleh Jose Rizal yang disokong oleh

Tuntut

-

golongan pertengahan berpendidikan Barat Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol / persamaan hak seperti

Desak

-

bangsa Sepanyol / kebebasan bersuara tetapi tidak dilayan Mendesak Sepanyol mengadakan pembaharuan melalui Liga Filipina

Tangkap

-

Jose Rizal dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao dan dibunuh

Bonifacio

-

Andres Bonifacio memulakan penentangan radikal terhadap Sepanyol.

Merdeka

-

Matlamat perjuangannya ialah menyatukan bangsa Filipina dan mencapai

Kalayan

-

kemerdekaan melalui revolusi Menggunakan akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat

Revolusi

-

Melancarkan revolusi bersenjata terhadap Sepanyol tetapi gagal

Bekerjasama

-

Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol pada 1898

Isytihar

-

Mengisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi tidak disahkan Amerika

Terus

-

Revolusi diteruskan terhadap Amerika Syarikat di Filipina

Benar

-

Kerajaan Amerika membenarkan penubuhan parti politik sederhana

Perlembagaan

-

Nasionalis menuntut kemerdekaan dari Amerika melalui perlembagaan

[13 x 2m = Mak. 12 markah]

(b) Buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kuasa Barat dalam menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara.

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 18 – 22)

 

Bunuh

-

Menjatuhkan hukuman bunuh ke atas pemimpin radikal seperti yang berlaku

 

terhadap Andres Bonifacio di Filipina dan Nguyen Thai Hoc

di IndoChina

Penjara

-

Ditangkap dan dipenjarakan seperti yang dilakukan oleh Sepanyol terhadap Emilio Aguinaldo di Filipina dan Soekarno di Indonesia

Parti

-

Membenarkan penubuhan parti politik bersifat sederhana seperti yang oleh Amerika di Filipina

dilakukan

Haram

-

Mengharamkan parti politik radikal sepertiyang dilakukan oleh Belanda terhadap Parti Nasionalis Indonesia (PNI)

Larang

-

Melarang pemerintah tempatan melibatkan diri dalam gerakan

nasionalisme.

Kerajaan

-

Contohnya Perancis menghalang Maharaja Bao Dai. Memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri. Contohnya Amerika melantik Sergio

Perlembagaan

-

Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan Filipina Memperkenalkan perlembagaan yang memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri. Contohnya, Britain memperkenalkan Perlembagaan Burma

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[7 x 2m = Mak. 8 markah]

10

Nota Sejarah Tingkatan 5

BAB 2

:

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk

:

Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan

Soalan Esei

Gerakan pemimpin tempatan seperti Penghulu Dol Said, Dato’ Maharajalela, Rentap, Mat Saleh dan lain-lain yang berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.

(a)

Jelaskan sebab-sebab pemimpin tempatan menentang British.

(

Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.30 - 31 )

Takluk

-

British menjalankan dasar penaklukan untuk meluaskan jajahannya

Terikat

-

Kawasan taklukan akan terikat dengan perintah dan peraturannya

Naning

-

Contohnya, Naning dipaksa membayar ufti kepadanya

Ekonomi

-

British berusaha mengeksploitasi ekonomi tempatan

Perjanjian

-

Menandatangani perjanjian dengan pembesar tempatan

Kuasai

-

Saudagar Negeri-Negeri Selat menguasai perlombongan dan perdagangan bijih timah

Pentadbiran

-

British memaksa pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan

Cukai

-

Pengenalan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah bertentangan dengan

Terengganu

-

amalan tradisi masyarakat. Contohnya di Terengganu, tanah yang hendak dibuka mesti mendapat keizinan British dan dikenakan cukai tanah.

Adat

-

British mencampuri adat resam tempatan.

Perak

-

Contohnya di Perak, British melarang amalan gunakan orang suruhan.

Pemimpin

-

Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh

Penduduk

-

Penduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British.

Sokong

-

Mreka memberi sokongan kepada pembesar menentang British.

 

[14 x 2m = Mak. 10 markah]

(b)

Pilih dua tokoh dalam senarai di bawah dan ceritakan peristiwa penentangannya terhadap

British.

(i)

Penghulu Dol Said di Naning

(ii)

Rentap di Sarawak

 

(iii)

Tok Janggut di Kelantan

(iv)

Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu

(i)

Penghulu Dol Said di Naning

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.31 - 32 )

Jajahan

-

British mendakwa Naning sebagai jajahan takluknya

Enggan

-

Penghulu Dol Said enggan menghantar ufti kepada British di Melaka

Tentera

-

British menghantar tentera untuk menakluki Naning

Bantu

-

Penghulu Dol Said yang dibantu oleh Penghulu Rembau, Penghulu Remai, Dato’

Serang

-

Kelana Sungai Ujong dan Penghulu Gemencheh mengalahkan tentera British British menyerang Naning sekali lagi

Tewas

-

Penghulu Daol said tewas lalu menyerah diri dan dibawa ke Melaka

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 1m = Mak. 5 markah]

11

Nota Sejarah Tingkatan 5

(ii)

Rentap di Sarawak

 

(

Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.33 - 34 )

 

Hapus

-

James Brooke bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang

Serang

-

Rentap memimpin orang Iban menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang

Halau

-

Rentap berjaya menghalau James Brooke

Bakar

-

James Brooke bertindak balas membakar kampung Rentap.

Undur

-

Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok.

Kalah

-

Rentap terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai apabila dikalahkan oleh tentera James Brooke.

 

[6 x 1m = Mak. 5 markah]

(iii)

Tok Janggut di Kelantan

 

(

Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.41 - 42 )

Bantah

-

Tok Janggut membantah pelaksanaan Sistem Penasihat dan cukai tetapi tidak ilayan.

Arah

-

Arahan dikeluarkan supaya Tok Janggut ditangkap tetapi gagal.

Menduduki -

Tok Janggut bersama Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak dan penduduk tempatan menyerang Pasir Puteh dan berjaya mendudukinya.

Kerajaan

-

Mereka membentuk kerajaan dengan Engku Besar Jeram sebagai Raja, Tok Janggut

sebagai

Serang

-

Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah. British menyerang Kampung Saring dengan bantuan tentera Negeri Selat.

Terkorban

-

Tok Janggut terkorban dalam serangan itu.

 

[6 x 1m = Mak. 5 markah]

(iv)

Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.42 - 43 )

 

Kecewa

-

Haji Abdul Rahman Limbong kecewa dengan sistem cukai dan undang-undang tanah

Telemong

-

yang diperkenalkan oleh British. Beliau mengetuai penduduk membersih tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah.

Maimunah

-

Beliau sekali lagi berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah tetapi

Bersenjata

-

dapat disuraikan oleh British. Penduduk tempatan melancarkan serangan bersenjata terhadap bangunan kerajaan di

Sultan

-

Kuala Berang dan berjaya mendudukinya. Dengan menggunakan nama Sultan, British menghantar menghantar pembesar dan

Tangkap

-

berjaya menawan semula Kuala Berang. Sepasukan polis menyerang Kuala Telemong dan berjaya menangkap Haji Abdul Rahman Limbong.

Buang

-

Beliau dibuang negeri ke Makkah.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[7 x 1m = Mak. 5 markah]

12

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Esei

Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

Kejayaan British menjajah Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak mematahkan semangat penduduk tempatan sebaliknya secara perlahan mereka bergerak memberi kesedaran dalam pendidikan dan ekonomi melalui persatuan dan media cetak.

(a)

Bagaimanakah dasar-dasar British terhadap politik, ekonomi dan sosial di negara ini telah nasionalisme di kalangan penduduk tempatan

membangkitkan

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 45 – 49)

i.

Politik

Musnah

-

Pengenalan sistem politik Barat memusnahkan sistem politik tradisional

Cabar

-

Tindakan menggantikan pembesar tempatan dengan pegawai British

Maruah

-

mencabar amalan tradisi Tindakan tersebut juga menjatuhkan maruah orang Melayu

ii.

Sosial dan Pendidikan

Kampung

-

Orang Melayu tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan

Kemajuan

-

Kemajuan hanya terdapat di bandar-bandar sahaja

Jurang

-

Wujudnya jurang taraf hidup antara luar bandar dengan bandar

Mundur

-

Hidup orang Melayu mundur

Intelek

-

Sistem pendidikan melahirkan golongan intelek Melayu

Sedar

-

Mereka memainkan peranannya untuk menyedarkan bangsa

Tolak

-

Mereka menggunakan idea untuk menolak penjajahan

iii.

Ekonomi

Datang

-

Dasar British menggalakkan kemasukan orang asing untuk berdagang.

Imigran

-

Ramai imigran datang dan menetap di Tanah Melayu

Persaingan

-

menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan

Kuasai

-

Mereka menguasai ekonomi perlombongan, perladangan dan perdagangan

Padi

-

Orang Melayu kekal dengan pertanian padi

 

[ 15 x 2m = Mak. 12 markah ]

(b)

Nyatakan isu-isu pendidikan yang dibangkitkan dalam akhbar, majalah dan novel Melayu pada

tahun

1930-an.

( Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 51 – 53 )

Tinggi

-

Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu

Perempuan

-

Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

Pilih

-

Menyeru meninggalkan sikap memilih kerja

Tabung

-

Menggalakkan orang Melayu menabung untuk pendidikan anak-anak

Tradisional

-

Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu

Inggeris

-

Mementingkan pendidikan Inggeris untuk kemajuan

Taraf

-

Meminta menaikkan taraf sekolah Melayu dengan memberi nilai ekonomi

BM

-

Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran

Islam

-

British Menyeru orang Melayu tidak melupakan pendidikan Islam

Nilai

-

Mengekalkan nilai baik masyarakat Melayu

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[ 10 x 1m = Mak. 8 markah ]

13

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Gerakan Islah

Soalan Struktur

Pengaruh perubahan yang dialami oleh masyarakat Islam di negara-negara Timur

perkembangan pemikiran masyarakat Melayu hingga mewujudkan gerakan Islah oleh Kaum Muda pada awal abad ke-

Tengah telah memberi kesan kepada

20.

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan gerakan Islah ?

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 49 )

- Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.

 

[ 2 markah]

(b)

Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 49 )

- Sheikh Tahir Jalaluddin

- Syed Sheikh al-Hadi

- Dr. Burhanuddin al-Helmy

 

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum Muda.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 50 )

- Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

- Gesaan memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu

- Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam

- Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu

 

[4 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di Negeri-Negeri Negeri-Negeri Selat sahaja.

Melayu kecuali di

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 50 )

- Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua

- Undang-undang dikeluarkan untuk menghalang pengaruh Kaum Muda

- Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan

- Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[4 x 1m = Mak. 3 markah]

14

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Kesedaran Bangsa

Peranan yang dimainkan oleh akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas dengan memuatkan isu berkaitan sosial, ekonomi dan politik supaya pembaca dapat menilai kesan penjajahan terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan dan politik mereka.

(a)

Senaraikan akhbar-akhbar Melayu yang diterbitkan pada tahun 1930-an. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 51)

- Warta Malaya

- Lembaga Malaya

- Majlis

- Utusan Melayu

- Warta Negara

- Fajar Sarawak

 

[6 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan isu-isu ekonomi yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 51)

- Menggalakkan syarikat kerjasama

- Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam ekonomi tempatan

- Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu

- Melarang orang Melayu menjual tanah mereka

- Menyeru orang Melayu berjimat cermat

- Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur

 

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Apakah perkara-perkara yang dibangkitkan dalam majalah Bulan Melayu ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 52)

- Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan di Johor

- Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri

- Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur

- Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa

 

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Berikan tema-tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan oleh Ishak Haji Muhammad novel karangannya. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 53)

melalui novel-

- Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan

- Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa

- Berasa bangga dengan kebolehan sendiri

- Menghargai warisan bangsa sendiri

- Menolak kesenangan demi maruah bangsa

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

15

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Kesedaran Kebangsaan

Soalan Esei

(a)

Bagaimanakah akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an memainkan peranannya sebagai agen gerakan nasionalisme ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 51)

Isu

-

Membangkitkan isu pendidikan, ekonomi dan politik

Kesedaran

-

Memberikan kesedaran untuk memajukan bangsa Melayu

i.

Sosial / Pendidikan

 

Tinggi

-

Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu

Perempuan

-

Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

Sikap

-

Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha

Kemahiran

-

Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan

BI

-

Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri

Sekolah

-

Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi

BM

-

Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British

Islam

-

Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam

Nilai

-

Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

 

ii.

Ekonomi

 

Syarikat

-

Menggalakkan syarikat kerjasama

Dagang

-

Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang

Perniagaan

-

Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu

Tanah

-

Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka

Jimat

-

Menyeru orang Melayu berjimat cermat

Kampung

-

Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur

 

iii.

Politik

 

Raja

-

Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

Laksana

-

Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan kepimpinan

Pilih

-

sewajarnya untuk rakyat Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan

MAS

-

Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) untuk melindungi

Bersatu

-

orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan

Tuntutan

-

Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

 

[23 x 1m = Mak. 12 markah]

(b)

Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar, majalah dan novel Melayu pada tahun

1930-an.

(Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 51 – 53)

Anak

-

Pendidikan untuk anak perempuan

Pendidikan

-

Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri

Kesopanan

-

Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur

Obor

-

Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa

Kebebasan

-

Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya

Negatif

-

Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan

Perpaduan

-

Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[7 x 1m = Mak. 8 markah]

16

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu

Awal abad ke-20 memperlihatkan kemunculan persatuan-persatuan yang membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera, perpaduan dan pembelaan politik bangsa.

(a)

Nyatakan peranan yang dimainkan oleh Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura (KMS) (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 54 – 55)

- Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British

- Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat

- Melalui desakannya, kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British

- Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura

- Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka, Pulau Pinang dan di Negeri-Negeri Melayu

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(b)

Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 55)

- Menggalakkan ahli berkenal-kenal

- Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa

- Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang menunjukkan kesatuan ini bersifat politik. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 56)

- Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu

- Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun

- Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British

- Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan

- Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif

- Menubuhkan tentera semut untuk menentang British

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 56 - 57)

- Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan

- Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan

- Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu

- Perpaduan orang Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat diwujudkan

- Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[5 x 1m = Mak. 2 markah]

17

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun

Tekanan semasa pendudukan Jepun antara tahun 1941 hingga tahun 1945 telah melahirkan semangat kebangsaan Tanah Melayu melalui gerakan bawah tanah yang berfokus kepada matlamat untuk membebaskan diri daripada tekanan penjajahan.

(a)

Nyatakan dasar pemerintahan ketenteraan Jepun di Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 57 – 58)

- Menyekat kebebasan bersuara rakyat Tanah Melayu

- Memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya

- Membenarkan pertubuhan bergerak di bawah pengawasannya

- Mengharamkan semua akhbar yang diterbitkan sebelum itu

- Menukar nama akhbar tempatan kepada nama Jepun

- Semua sekolah menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar

- Nilai-nilai Jepun diperkenalkan di sekolah

 

[7 x 1m = Mak. 3 markah]

(b)

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menentang Jepun ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 58)

- Menubuhkan Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA)

- Mendapatkan sokongan dan bantuan senjata daripada British

- Bekerjasama dengan British menentang Jepun

- Menjalankan perang gerila terhadap Jepun

- Menubuhkan Pasukan Bintang Tiga

 

[7 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh orang Melayu menentang Jepun. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 58)

- Menubuhkan Force 136 dan Pasukan Wataniah

- Bekerjasama dengan tentera British menentang Jepun

- Bergerak secara gerila di hutan

- Bergerak aktif di Kedah, Johor dan Pahang

 

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Apakah rancangan Kesatuan Melayu Muda tentang kemerdekaan Tanah Melayu menjelang Jepun ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 59)

khir pendudukan

- Meminta Jepun memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama Indonesia

- Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya

- Menubuhkan Kesatuan rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) untuk melaksanakan tugas mendapatkan kemerdekaan dengan Indonesia

- Mengadakan kongres di Kuala Lumpur membincangkan persediaan kemerdekaan bersama

ndonesia

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

18

Nota Sejarah Tingkatan 5

BAB 3

:

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Tajuk

:

Pembinaan Negara Bangsa

Soalan Esei

Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah ekoran daripada kemunculan idea tentang hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa moden.

(a)

Huraikan usaha-usaha ke arah pembinaan negara bangsa moden di Eropah. (Ruj. Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 67 – 69)

Bangsa

-

Para nasionalis menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa.

[11 x 1m = Mak. 12 markah]

Deklerasi

-

Deklerasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson mencadangkan prisip penentuan

Bahagi

-

nasib negara oleh rakyat sendiri dan prinsip sempadan negara berasaskan bangsa. Kekalahan Austria-Hungary dan Turki dalam Perang Dunia Pertama mengakibatkan

Camillo

-

empayarnya dibahagi-bahagikan menjadi negara-negara bangsa baru merdeka. Count Camillo Benso menggunakan amalan realpolitik untuk menyatukan Itali

Bekerjasama

-

menjadi sebuah negara. Beliau bekerjasama dengan Napoleon III (pemerintah Perancis)

Suara

-

menghalau Austria dari Itali. Beliau mengadakan pungutan suara dan mendapat sokongan rakyat untuk

Bantu

-

menyatukan Itali. Beliau membantu Prussia menewaskan Austria menyebabkan wilayah Venetia

Undur

-

dipulangkan kepada Itali. Pengunduran tentera Perancis dari Rom membolehkan Camillo menyatukan Itali dan

Bismarck

-

Rom. Otto Eduard von Bismarck menggunakan realpolitik serta politik

Peperangan

-

darah dan besi untuk menyatukan Jerman. Beliau menggunakan pelbagai taktik untuk mencetuskan peperangan bagi menyatukan Jerman.

Benci

-

Beliau juga menggunakan isu membenci kuasa asing untuk

 

membangkitkan semangat rakyat Prusia dimedan tempur.

(b)

Mengapakah usaha pembinaan negara Islam di Madinah berbeza daripada pembinaan negara di Eropah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 71)

bangsa

Kaedah

-

Pembentukan negara Islam di Madinah tidak menggunakan kaedah realpolitik atau

Islam

-

politik darah dan besi. Pembentukan negara secara penyatuan melalui prinsip Islam.

Perlembagaan

-

Menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Islam.

Piagam

-

Penduduk berbilang bangsa disatukan melalui Piagam Madinah.

Diplomasi

-

Pembentukan kerajaan Islam berasaskan diplomasi, musyawarah dan permuafakatan.

Kerjasama

-

Pembentukan negara disebabkan wujudnya kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 1m = Mak. 8 markah]

19

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Warisan Negeri-Negeri Melayu

 

Soalan Esei

 

(a)

Apakah persamaan kandungan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu pada tahun 1911 ?

1895 dengan

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 82 dan 84 – 85)

Pemerintahan

-

Mengamalkan pemerintahan bercorak Raja Berperlembagaan.

Sultan

-

Sultan dibantu oleh Majlis Negeri / Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri

MB

-

Menteri Besar menjadi pengerusi Majlis Negeri / Majlis Mesyuarat Kerajaan dan

Lantik

-

Jemaah Menteri. Menteri Besar dilantik oleh Sultan.

Jemaah

-

Menteri Besar dibantu oleh Jemaah Menteri.

Naib

-

Jemaah Menteri mempunyai kuasa melantik Naib Menteri Besar dengan perkenan Sultan.

Jemaah

-

Jemaah Menteri mestilah berbangsa Melayu, Islam dan rakyat

negeri

Taat

-

Menteri mesti mengangkat sumpah taat setia kepada Raja dan

kerajaan

Pewaris

-

Pewaris takhta mestilah beragama Islam, berbangsa Melayu, lelaki dan waris Sultan .

Serah

-

Raja atau menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain

Melayu

-

Orang Melayu diiktiraf sebagai rakyat negeri

Islam

-

Islam sebagai agama negeri

 

[12 x 1m = Mak. 12 markah]

(b)

Sistem pentadbiran dalam Persekutuan Negeri Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi. Jelaskan.

Perpatih

-

Mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih

Rakyat

-

Kedaulatan di tangan rakyat

Lantik

-

Perlantikan pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah

YDP

-

Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesar

Pembesar

-

Pembesar dilantik oleh Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah

Runding

-

Keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Besar adalah hasil perundingan dengan Undang

Mutlak

-

Tidak mengamalkan kuasa mutlak

Agih

-

Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut peringkat

Muafaka t

-

Permuafakatan antara suku dalam memilih pemimpin

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[9 x 1m = Mak. 8 markah]

20

Nota Sejarah Tingkatan 5

BAB 4

:

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Tajuk

:

Malayan Union

Soalan Struktur Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 bukan sahaja merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka malah menolak Negeri Melayu, Raja Melayu dan orang Melayu sebagai pemilik Tanah Melayu.

(a)

Nyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 95 – 96)

- Sebagai persediaan untuk TM ke arah membentuk pemerintahan sendiri

- Untuk menjimatkan kos pentadbiran

- Melahirkan pentadbiran yang licin

- Mewujudkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara negeri

- Membentuk satu bangsa Malayan Union

- Mengurangkan kuasa politik orang Melayu

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

(b)

Sebutkan dua syarat Perjanjian Malayan Union. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 96)

- Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua Negeri Selat disatukan

- Seorang Gabenor British dilantik untuk mengetuai Malayan Union.

- Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk

- Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas

- Kerakyatan Malayan Union berasaskan prinsip jus soli

- Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu

- Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu

- Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik di setiap negeri sebagai ketua pentadbir

[8 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Senaraikan kelayakan untuk menjadi rakyat Malayan Union . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 96)

- Sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura

- Mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin di Tanah Melayu selama 10 hingga

15 tahun

- Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang merupakan anak warganegara di atas

- Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluknya

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Nyatakan pelaksanaan sistem pentadbiran Malayan Union (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 96 - 97)

- Sebuah kesatuan diwujudkan

- Dikuasai oleh sebuah pemerintah pusat yang kuat

- Pentadbirannya tidak tertakluk kepada Singapura lagi

- Pentadbirannya terus kepada Parlimen British

- Menolak sistem politik Melayu

- Pentadbirannya diketuai oleh Gabenor

- Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu

- Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union menjalankan pentadbiran peringkat pusat

- Seorang Pesuruhjaya Negeri lantik mentadbir setiap negeri

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[9 x 1m = Mak. 2 markah]

21

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Malayan Union

(a)

Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan Union. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 98)

- diugut akan diturunkan daripada takhta

- masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri

- atas dasar setia kawan kepada British

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 99)

- Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu

- Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu

- Tiada sebarang kuasa

- Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu

- Tida kuasa untuk memungut zakat fitrah

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Sebutkan kesan-kesan syarat kerakyatan malayan Union yang longgar terhadap kedudukan orang Melayu (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 99)

- Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi

- Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil

- Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur

- Ketinggalan dalam bidang pendidikan

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 100 - 101)

- Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu

- Mengadakan demonstrasi sedara damai

- Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union

- Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London

- Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu

- Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union

- Mengadakan rapat umum

- Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[8 x 1m = Mak. 3 markah]

22

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Soalan Struktur

Persekutuan Tanah Melayu

British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan rundingan tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu tetapi perundingan tersebut mendapat tentangan daripada orang dagang dan golongan radikal Melayu.

(a)

Berikan tiga sebab UMNO dan Raja-Raja Melayu dipilih oleh British untuk mengadakan rundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 103 - 104)

- Ketegasan membantah Malayan Union

- Perpaduan golongan raja dan rakyat

- Mempunyai keupayaan mendesak British

- Sikap politik yang sederhana

- Menentang secara damai / Tidak mengangkat senjata

- Tidak menuntut kemerdekaan daripada British

- British bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia yang radikal.

 

[7 x 1m = Mak. 3 markah]

(b)

Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian Persektutan King’s House, Kuala Lumpur. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 104 - 105)

Tanah Melayu di

- Menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union

- Inginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

- Menolak kerakyatan terbuka Malayan Union

- Perlindungan terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan

- Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-Negeri Melayu diakui semula

 

[ 5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal Melayu sebagai reaksi menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 105)

perundingan

- Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak

- Tiada perwakilan orang dagang dalam Jawatankuasa Eksekutif

- Mereka menuntut konsep sebuah republik

- Mereka menuntut kemerdekaan penuh

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui

Perlembagaan

Rakyat 1947.

(Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 106)

- Singapura disatukan dengan Tanah Melayu

- Sebuah Kerajaan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri dipilih

- Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat

- Keistimewaan orang Melayu dikembalikan

- Adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu

- Kerakyatan yang sama rata

- Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu

- Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi

- Pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi tanggungjawab British dan Tanah Melayu

- Warganegara Tanah Melayu dinamai Melayu

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[10 x 1m = Mak. 3 markah]

23

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

Soalan Struktur Sarawak dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak apabila Vyner Brooke menyerahkan negeri tersebut kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota hingga mengakibatkan beberapa pemimpin dan persatuan kaum tempatan telah menentang tindakan itu.

(a)

Apakah alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British ? (Ruj. Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 110)

- Beliau telah tua / uzur

- Anthony Brooke tidak layak mentadbir Sarawak

- Gerald MacBryan telah ditugaskan mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak

 

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan sebab-sebab beberapa pemimpin dan persatuan kaum tempatan menentang tersebut. (Ruj. Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 110 - 111)

penyerahan

- Bercanggah dengan Perlembagaan 1941

- Vyner Brooke tidak berunding dengan pemimpin tempatan

- Cadangan hanya disokong oleh bukan bumiputera dan pegawai British

 

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Berikan tiga persatuan yang terlibat dalam gerakan antipenyerahan Sarawak. (Ruj. Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 110 - 111)

- Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)

- Barisan Pemuda Sarawak (BPS)

- Barisan Pemuda Melayu (BPM) Sibu

- Parti Dayak Sarawak (PDS)

- Persatuan Melayu Sarawak (PMS)

 

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Senaraikan tindakan yang dilakukan oleh persatuan dalam usaha menentang perisytiharan Sarawak. (Ruj. Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 110 - 111)

penyerahan

- Berdemonstrasi

- Menghantar surat bantahan

- Meletakkan jawatan beramai-ramai

- Mengadakan pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda

- Menubuhkan kumpulan Rukun Tiga Belas

- Membunuh Gabenor Sarawak

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[6 x 1m = Mak. 3 markah]

24

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Malayan Union

Soalan Esei

(a)

Jelaskan faktor-faktor yang mendorong orang Melayu menentang Malayan Union. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 98 – 99)

Ugut

-

Harold MacMichael mengugut Raja-Raja Melayu akan diturunkan takhta jika enggan

Singkat

Hakis

menerima Malayan Union. Sultan tidak diberikan masa cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri

-

-

-

-

-

Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa.

-

-

-

-

-

-

Raja-Raja tidak mempunyai kuasa untuk memungut zakat fitrah.

[12 x 2m = Mak. 12 markah]

Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union.

Majlis

Wibawa

Raja-Raja Melayu hilang kewibawaan sebagai ketua orang Melayu.

Agama

Raja-Raja Melayu hanya boleh membincangkan hal-hal agama Islam dan adat

Zakat

istiadat Melayu sahaja.

Kerakyatan

Ancam

Orang Melayu menolak syarat kerakyatan yang longgar.

Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi.

Jumlah

Jumlah orang Melayu menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang.

Mundur

Ekonomi dan pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.

Warisan

Orang Melayu akan kehilangan warisan tamadun dan sejarah yang dibina oleh

Kesultanan Melayu Melaka.

(b)

Apakah implikasi hasil daripada bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 100)

Menyatu -

Pertahan-

UMNO

Runding -

Persekutuan

Batal

Bentuk

Berjaya menyatukan orang Melayu. Memperlihatkansemangat orang Melayu mempertahankan status-quo mereka. Bantahan ini melahirkan UMNO.

- Mendorong British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO.

-

-

-

Hasil rundingan, Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. British membatalkan Malayan Union. British akan membentuk sistem politik dan pentadbiran yang lebih baik.

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[7 x 2m = Mak. 8 markah]

25

Nota Sejarah Tingkatan 5

BAB 5

:

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

Tajuk

:

Sistem Ahli

Soalan Struktur

Sistem Ahli dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu dan rundingan antara pihak British dengan wakil penduduk Tanah Melayu.

(a)

Nyatakan reaksi awal pihak British mengenai penubuhan Sistem Ahli.

 

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms.117)

-

Menjadikan pentadbiran negara Kenya dan Rhodesia Utara sebagai model

-

Selaras dengan hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi

-

Dapat menguranghkan tekanan PKM

-

Dapat melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran

 
 

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Senaraikan ciri-ciri Sistem Ahli.

 

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms.117 - 118)

 

-

Beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat memegang jawatan yang dibentuk.

-

Anggotanya dikenali sebagai Ahli

-

Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.

-

Ahli terdiri daripada sembilan orang anggota

 

-

Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British

 

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan tugas-tugas Ahli dalam sistem tersebut.

 
 

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 118)

 
 

- Menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan

- Menguruskan pentadbiran

 

- Mencadangkan undang-undang yang berkaitan jabatannya

 

- Berbincang dengan pegawai kanan British untuk menyediakan undang-undang

- Menerima arahan Pesuruhjaya Tinggi British dalam menyediakan undang-undang

 

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Nyatakan kepentingan Sistem Ahli kepada

pentadbiran negara.

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 119)

-

Sebagai asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri.

-

Memulakan proses perpaduan kaum

-

Asas menentukan kemerdekaan yang akan dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk

-

Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui kerajaan walaupun dikuasai oleh British

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

[4 x 1m = Mak. 2 markah]

26

Nota Sejarah Tingkatan 5

Tajuk

:

Pakatan Murni

Soalan Esei

(a) Jelaskan usaha-usaha mengadakan pakatan murni di kalangan penduduk Melayu sebelum penubuhan Parti Perikatan.

penduduk di Tanah

(Ruj :

Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms.119 – 121)

 

CLC

-

Membentuk Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (Communities Liaison Commitee - CLC) yang dianggotai kaum Melayu dan Cina.

India

-

Pada bulan Ogos 1949 CLC turut disertai oleh kaum India.

Tujuan

-

Bertujuan menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekaan yang akan dicapai.

Rundingan

-

Mengadakan rundingan antara UMNO dan CLC.

RIDA

-

Bersetuju menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa memajukan masyarakat luar bandar.

(RIDA) untuk

Kerakyatan

-

Memberi kerakyatan kepada imigran mengikut syarat Kerakyatan Negeri 1951.

Pilihan Raya

-

Mengadakan pilihan raya di semua peringkat pada masa yang

sesuai.

UMNO

-

Dato’ Onn membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu tetapi tidak

IMP

mendapat sambutan Dato’ Onn Jaafar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) yang membuka keahlian kepada semua kaum.

-

Persidangan

-

Sir Malcolm MacDonald menubuhkan Persidangan Kebangsaan untuk mencapai

kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk.

Konvensyen