Anda di halaman 1dari 10

Kemahiran Set Induksi

Kemahiran Set Induksi


Ee Ah Meng (1987) menyatakan set induksi ialah kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar anda bagi mengikuti sesi pengajaran iaitu orientasi prapengajaran.

Bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran yang bertujuan untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid (Mok Soon Sang:1992) Omardin Ashaari (1997) mendefinisikan set induksi adalah proses terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan: 1) Membina aliran fikiran 2) Menimbulkan minat Ringkas dan singkat, tidak melebihi 5 minit

Prinsip-prinsip Panduan Kemahiran Set Induksi


Kesesuaian dengan pengalaman, kebolehan dan umur pelajar Dikaitkan dengaan isi pelajaran yang disampaikan Dikaitkan juga dengan pengetahuan pelajar yang sedia ada Menarik minat dan perhatian pelajar Disampaikan dengan cara berkesan

Objektif-objektif Set Induksi


Menarik perhatian pelajar
Membina aliran fikiran pelajar Memotivasikan pelajar

Mengaitkan pengetahuan atau pengalaman lepas pelajar dengan isi pelajaran baru

Mencadangkan cara-cara melaksanakan sesuatu aktiviti, tugas atau projek Menyatakan had tugas yang akan dijalankan dalam aktiviti pembelajaran pelajar

Membantu pelajar mengikut pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna

Kesan-kesan Kemahiran Set Induksi


Motivasi pelajar adalah tinggi
Penumpuan perhatian pelajar Membina konsep baru yang lebih mudah dan bermakna

Pelajar akan bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh Menimbulkan suasana pembelajaran yang aktif dan seronok Masalah disiplin dapat dikurangkan

Komponenkomponen Kemahiran Set Induksi

Menarik Perhatian

Mewujudkan motivasi

Membuat perkaitan

Menstruktur