Anda di halaman 1dari 3

Bentuk sediaan

1. Golongan ARB Candesartan : tablet 4 mg, 8 mg, 16 mg, dan 32 mg Eprosartan : tablet 400 mg, dan 600 mg Irbesartan : tablet 75 mg, 150 mg, dan 300 mg Losartan : tablet, film coated 25 mg, 50 mg, dan 100 mg Olmesartan : tablet, film coated 5 mg, 20 mg, dan 40 mg Telmisartan : tablet 20 mg, 40 mg, dan 80 mg Valsartan : tablet 40 mg, 80 mg, 160 mg, dan 320 mg

2. Golongan Diuretik Chlortalidone : tablet 15 mg, 25 mg, 50 mg, dan 100mg Hydrocholorothiazide : kapsul 12,5 mg larutan 50 mg/5ml tablet 25 mg, dan 50 mg Indapamide : tablet, film coated, 1,25 mg, dan 2,5 mg Furosemide : larutan 40 mg/5 ml, 10 mg/ml tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg injeksi 10 mg/ml Torsemide : tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 100 mg injeksi iv 10 mg/ml Amiloride : tablet 5 mg Spironolactone : tablet, coated film 25 mg, 50 mg, dan 100 mg

3. Golongan ACE inhibitor Benazepril : tablet, film coated 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 40 mg Captopril : tablet 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, dan 100 mg Enalapril : injeksi iv equivalent dengan 1,25 mg enelaprilat anhydrous / ml tablet 2,5 mg, 5 mg,10 mg, dan 20 mg Fisonopril : tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg Lisinopril : tablet 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, dan 40 mg Moexipril : tablet, film coated 7,5 mg, dan 15 mg Quinapril : tablet, film coated, 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 40 mg Trandolapril : tablet 1 mg, 2 mg, dan 4 mg Imidapril : tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg

4. Golongan CCB Amlodypine : tablet 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg kapsul 2,5mg, 5 mg, dan 10 mg Felodipine : tablet lepas lambat 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg Nifedipine : kapsul liquid-filled 10 mh, 20 mg Tablet lepas lambat, film coated 30 mg, 60 mg, dan 90 mg Diltiazem : kapsul, lepas lambat 60 mg, 90 mg, 120 mg, 240 mg, 300 mg, dan 360 mg kapsul lepas lambat ( mengandung mutiple 60 mg tablet ) 120 mg, 180 mg, dan 240 mg

tablet : 30 mg, 60 mg, 90 mg, dan 120 mg tablet lepas lambat 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, dan 400 mg injeksi 25 mg injeksi iv hanya untuk infus 100 mg injeksi 5 mg/ml ( 25 mg, 50 mg, dan 125 mg Verapamil : kapsul, controlled dan lepas lambat 100 mg, 200 mg, dan 300 mg kapsul lepas lambat 120 mg, 180 mg, 240 mg, dan 360 mg tablet lepas lambat core, film coated 180 mg, dan 240 mg tablet lepas lambat, film coated 120 mg, 180 mg, dan 240 mg tablet film coated 40 mg, 80 mg, dan 120 mg injeksi iv 25 mg/5 ml Lacidipine : tablet 2 mg, dan 4 mg Nimodipine : kapsul, liquid filed 30 mg

5. Golongan Bloker Atenolol : tablet 25 mg, 50 mg, dan 100 mg injeksi iv 0,5 mg/ml Acebutolol : kapsul 200 mg dan 400 mg Bisoprolol : tablet, film coated 5 mg, dan 10 mg Betaxolol : tablet, film coated 10 mg, dan 20 mg Carvedilol : tablet, film coated 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg, dan 25 mg Metoprolol : tablet lepas lambat, film coated 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg, dan 190 mg tablet 50 mg dan 100 mg injeksi 1 mg/ml Propanolol : kapsul lepas lambat 60 mg, 80 mg, 120 mg, dan 160 mg larutan 20 mg/5 ml, dan 40 mg/5 ml larutan berkosentrasi ( consentrate ) 80 mg/ml tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, dan 80 mg injeksi 1 mg/ml Sotalol : tablet 80 mg, 120 mg, 160 mg, dan 240 mg Timolol : tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg

Tabel perbandingan bentuk sediaan antar golongan Nilai 6,5 7,5 7,5 8,5 Alasan Tidak ada bentuk sedian yang dapat diberikan secara parentral, hanya disediakan dalan bentuk oral Ada bentuk sediaan untuk pemakaian parentral dan oral, beberapa bentuk sediaan sudah menggunakan teknologi penyalutan pada bentuk sediaan dan macam bentuk sediaan yang disediakan lebih banyak Ada bentuk sediaan yang dapat diberikan secara parentral dan oral, dan pembuatan sediaan sudah menggunakan teknologi penyalutan Bentuk sediaannya dapat diberikan secara perntral dan oral, beberapa diantaranya sudah menggunakan teknologi lepas lambat yang terkontrol dengan baik, serta adanya penyalutan dan banyaknya variasi bentik sediaan yang disediakan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan memudahkan penggunaaan untuk pasien Ada bentuk sediaan parentral dan oral, juga sudah terdapat teknologi lepas lambat dan penyalutan, namun variasi dari bentuk sediaannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan CCB

ARB Diuretik ACE inhibitor CCB

Bloker