Anda di halaman 1dari 4

Nota ringkas Pendidikan Moral

1. Nilai Kata kunci


ix.

sanggup berkorban untuk negara


o o

i.

bertanggungjawab o sanggup memikul tugas


o

sanggup melaksanakan kewajipan

x.

ii.

rasional
o o

boleh berfikir dapat bertindak wajar

iii.

kerajinan o usaha yang berterusan


o

xi.

semangat ketekunan

iv.

kasih sayang terhadap keluarga o kasih dan sayang yang mendalam


o

2.

kasih dan sayang yang berkekalan

v.

tanggungjawab terhadap keluarga


o o o o

melahirkan keluarga bahagia meningkatkan imej keluarga menjaga maruah keluarga

vi.

menyayangi dan menghargai alam sekitar


o o

memelihara alam sekeliling

memulihara alam sekeliling

vii.

peka terhadap isu-isu alam sekitar


o o

viii.

cinta akan negara o sayang dan bangga kepada negara


o

meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

prihatin terhadap persoalan alam sekeliling berusaha menyelesaikannya

kewajipan terhadap keluarga


kerelaan melakukan sesuatu tanda kebaktian untuk negara mematuhi peraturan dan undang-undang
o o

menerima peraturan dan undang-undang mematuhi peraturan dan undang-undang

hidup bersama secara aman o hidup berbaik-baik o mengutamakan kedamaian hidup

Nyatakan / Berikan / Cadangkan nilai = watak

o o o o o o o o o o o o

Nilai bertanggungjawab diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai kerajinan diamalkan Nilai kasih sayang terhadap keluarga diamalkan Nilai tanggungjawab terhadap keluarga diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai cinta akan negara diamalkan Nilai sanggup berkorban untuk negara diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar diamalkan Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai mematuhi peraturan dan undangundang diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai bertanggungjawab diamalkan Nilai hidup bersama secara aman diamalkan Nilai rasional diamalkan Nilai bertanggungjawab diamalkan

o o o o o o

3.

Berikan / Jelaskan Maksud atau definisi nilai

o o

4.

Nilai kasih sayang terhadap keluarga bermaksud kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Nilai tanggungjawab terhadap keluarga bermaksud melaksanakan kewajipan terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai cinta akan negara bermaksud sayang dan bangga kepada negara dan melatakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Nilai sanggup berkorban untuk negara bermaksud kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu sebagai tanda kebaktian untuk negara. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar bermaksud memelihara dan memulihara alam sekeliling. Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar bermaksud prihatin terhadap persoalan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai mematuhi peraturan dan undangundang bermaksud menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai bertanggungjawab bermaksud sanggup memikul tugas dan melaksanakan kewajipan. 2

Nilai bertanggungjawab diamalkan ... ... harus memikul tugas dan melaksanakan kewajipan untuk ~~~ Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar. Nilai kerajinan diamalkan ... ... harus mempunyai usaha yang berterusan dan semangat ketekunan dalam ~~~ Nilai kasih sayang terhadap keluarga diamalkan ... ... harus kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga ~~~ Nilai tanggungjawab terhadap keluarga diamalkan ... ... harus melaksanakan kewajipan terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga ~~~ Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar. Nilai cinta akan negara diamalkan ... ... harus sayang dan bangga kepada negara dan melatakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Nilai sanggup berkorban untuk negara diamalkan ... ... harus kerelaan melakukan ~~~ atau menyerahkan ~~~ sebagai tanda kebaktian untuk negara. Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar.

o o

, =

Nilai bertanggungjawab bermaksud memikul tugas dan melaksanakan kewajipan Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai kerajinan bermaksud mempunyai usaha yang berterusan dan semangat ketekunan.

Jelaskan / Terangkan Nilai watak ~~~ = situasi

o o o

Nilai hidup bersama secara aman bermaksud hidup berbaik-baik dan mengutamakan kedamaikan hidup. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai bertanggungjawab bermaksud sanggup memikul tugas dan melaksanakan kewajipan.

iii. Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar diamalkan ... ... harus memelihara dan memulihara alam sekeliling di ~~~ Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar diamalkan ... ... harus prihatin terhadap persoalan alam sekeliling iaitu ~~~ dan berusaha menyelesaikannya. Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar. Nilai mematuhi peraturan dan undangundang diamalkan ... ... harus menerima dan mematuhi peraturan ~~~ / undang-undang ~~~ Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar. Nilai bertanggungjawab diamalkan ... ... harus sanggup memikul tugas ~~~ dan melaksanakan kewajipan ~~~.

Cadangkan nilai C.S. Koh iv.

Berikan / Jelaskan Maksud atau definisi nilai C.S. Koh

v.

Nilai

vi.

Nyatakan satu cara untuk mengamalkan nilai cinta akan negara.

bangga kepada negara.

vii.

5.

Moral

Nyatakan kesan teknologi nukleur.

bumi musnah.

i.

BP1 BP3 BP5 BP7

BP2

BP4 BP6

ekonomi negara terjejas.

ii.

BP

BP

nilai

Sistem pertahanan negara bertambah kuat. 3

Nilai hidup bersama secara aman diamalkan ... ... harus hidup berbaik-baik dengan ~~~ dan mengutamakan kedamaikan hidup ~~~ Nilai rasional diamalkan ... ... harus boleh berfikir tentang ~~~ dan bertindak dengan wajar. Nilai bertanggungjawab diamalkan ... ... harus sanggup memikul tugas ~~~ dan melaksanakan kewajipan ~~~.

menceritakan kemajuan negara kepada pelancong negara asing. kesan /


Nyatakan / Berikan / Jelaskan / Terangkan C.S. Koh Nyatakan cara

, , , , , , PB PB

6.

Esei

esei

10%

esei

nilai 5% x 2 = 10%

i. 5.4 5.5 Menghormati hak golongan kurang berupaya melindungi hak pengguna j. 6.1 6.3 Mematuhi peraturan dan undangundang kebebesan beragama k. 6.4 6.5 Sikap keterbukaan penglibatan diri dalam pembangunan negara l. 7.1 7.3 Hidup bersama secara aman Saling menghormati antara negara ii. 36 nilai definisi kata kunci 12

i.

nilai

a. 1.1

1.4

b. 1.5 1.7 Hemah tinggi

Berdikari

c. 1.8 1.10 Kerajinan

Keadilan

d. 1.11 1.12 Rasional Kesederhanaan

e. 2.1 2.4 Kasih sayang terhadap keluarga tanggungjawab terhadap keluarga f. 3.1 3.4 Menyayangi dan menghargai alam sekitar peka terhadap isuisu alam sekitar 4

nilai

kata-kunci kata kunci

Kepercayaan kepada Tuhan kata kunci: (i) keyakinan wujudnya Tuhan

(ii) mematuhi segala suruhan Tuhan

kata kunci

nilai

kata kunci

nilai

7.

nilai

kata kunci huraian/contoh ? kata kunci Cinta akan negara kata kunci bangga kepada negara. Contoh: Saya berasa bangga semasa saya menyanyi lagu NegaraKu.

1 Nilai 1% Nilai Kata kunci 2% kata kunci huraian / contoh 2% 5%

h. 5.1 5.3 Melindungi hak kanak-kanak Melindungi hak pekerja

kata kunci esei

g. 4.1 4.3 Cinta akan negara Sanggup berkorban untuk negara

)bawajgnuggnatreB nahuT adapek naayacrepeK( 21 63

Anda mungkin juga menyukai