Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN UCAPAN INFORMATIF

Nama Pengucap: . ... Topik ucapan: .. Masa Berucap: Mula: Tamat:

TOPIK PENGENAL AN BADAN

PENUTUP PENYAMPAI AN

Perlu dibaiki cemerlang 1 2 3 4 5 Kesesuaian topik (5) Pembahagian masa (5) Teknik menarik perhatian (10) Preview (5) Kejelasan isi-isi utama (10) Pecahan isi (5) Bahan Sokongan (5) Peralihan Isi (5) Kajian / Kredibiliti (10) Review (5) Kenyataan untuk diingati (5) Kawalan suara (5) Penggunaan nota (5) Bahasa badan (5) Alat-alat Bantu (5)

KOMEN-KOMEN TAMBAHAN:

Copyright @ Dr Abdul Muati Ahmad