Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Bidang Tajuk Kelas Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran : Nombor dan Operasi : Tolak

dan Tambah : Tahun 1 Cerdik : 1 jam (0800 -0900pagi) : 2.3 Tambah dan Tolak dalam lingkungan 100 : Murid berupaya untuk : i. Tambah dan Tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Bahan Bantu Mengajar : Masa Aktiviti a. Guru menunjukkan kad imbasan bergambar. b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut Catatan Band 1 ABM : Kad Imbasan B Bergambar : Kad Imbasan bergambar , Lembaran Kerja

(Fasa Persediaan) Pemerhatian Dan Analisis

i. Berapakah bilangan bola pada kad ? ii. Berapakah jumlah bola kesemuanya? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul.

( Fasa Imaginasi ) Penjanaan Idea

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar. Band 2 ABM: Kad Imbasan

Menilai i. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut?

B Bergambar

ii. Berapa jumlah cendawan yang terdapat pada kad tersebut?

[Fasa Perkembangan]

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan yang ditunjukkan.

Band 2

i. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii. Berapakah hasil tambah: 8+5= 7+4= 6+3= iii. Nyatakan fakta asas tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

[Fasa Tindakan] Pelaksanaan

1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi penerangan. 2. Guru berbincang dengan murid tentang hasil kerja yang telah dibuat. Lembaran Kerja Band 1 Band 3

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran 1 dan Lembaran 2. Murid perlu betul 80% daripada kesemua soalan yang diberikan sebelum beralih kepada kemahiran yang berikutnya.

Nilai dan Sikap

Menerapkan nilai bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

Refleksi :