Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A

[12 markah]
Jawab semua soalan
Isi tempat-tempat kosong di bawah dengan nilai-nilai moral yang sesuai.
1. Encik Ong tidak mengamalkan rasuah. Dia juga tidak berbohong. Ini kerana
kedua-dua kelakuan itu dilarang oleh agamanya. Encik Ong mengamalkan nilai
__________________________________________________________________.

2. Bendahari Persatuan Sejarah Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Shahreen


menyerah kesemua wang baki persatuan kepada guru penasihat pada akhir tahun
sebelum tamat sesi persekolahan. Bendahari itu mengamalkan nilai
_________________________________________________________________.

3. Anak-anak Puan Alina sering kali menyertai aktiviti-aktiviti sukan demi kebaikan
diri. Mereka mengamalkan nilai
________________________________________________________________.

4. Azman mengemaskan bilik tidurnya mengikut arahan ibunya, azman seorang


yang _____________________________________________________________.

5. Remaja kini patut ada nilai _________________________________ dan tidak


melibatkan diri dengan kegiatan maksiat.

6. Ali yang disuruh oleh gurunya agar menyapu lantai bilik darjah telah berbuat
demikian sebelum tamat waktu persekolahan. Dia seorang murid yang
__________________________________________________________________.

7. Orang lain akan yakin dengan diri kita jika kita mengamalkan nilai
_________________________________________________________________.

8. Masyarakat A percaya segala kebahagian mereka ialah kurniaan Tuhan. Mereka


mempunyai nilai ____________________________________________________.

9. Mei Ling menjaga adiknya dengan baik seperti mana yang disuruh oleh ibunya
yang menjaga neneknya di hospital. Mei Ling seorang anak yang
________________________________________________________________.

10. Josph telah meminta maaf kepada Jun Hwa setelah memecahkan cermin matanya
dengan tidak sengaja. Joseph seorang yang mengamalkan nilai
_________________________________________________________________.

11. Keluarga Ong bersembahyang setiap hari untuk berterima kasih kepada Tuhan
atas kesihatan yang baik yang dikurniakan kepada mereka. Mereka mengamalkan
nilai _____________________________________________________________.

12. Murid-murid diingatkan sentiasa beratur semasa membeli makanan di kantin


supaya nilai __________________________________ dapat dipupuk dalam
kalangan mereka.

Bahagian B
[38 markah]
Jawab semua soalan

1. Vinay yang hanya berumur 14 tahun telah menyertai kumpulan samseng. Dia
sering kali bergaduh, bercakap secara kasar, dan tidak membuat kerja-kerja
sekolahnya. Akhirnya, dalam suatu pergaduhan, kakinya telah lumpuh.
a) Huraikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh Vinay.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[6 markah]
b) Nyatakan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Vinay.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[1 markah]

2. Pada setiap minggu, Hui Lee akan menerima wang saku sebanyak RM 40
daripada ibunya. Sebail sahaja memperoleh wang itu, dia akan terus
menghabiskannya dengan membeli benda-benda yang tidak berfaedah. Akibatnya,
dia kelaparan di sekolah sepanjang minggu. Akhirnya, dia jatuh sakit.
a) Terangkan tiga nilai yang patut diamalkan oleh Hui Lee.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[6 markah]
b) Berikan dua nasihat terbaik anda kepada Hui Lee.
i.

______________________________________________________
______________________________________________________

ii.

______________________________________________________
______________________________________________________
[2 markah]

3. June percaya manusia ialah ciptaan Tuhan. Oleh itu, dia percaya Tuhan sentiasa di
sisinya walau apa pun yang berlaku.
a) Terangkan pandangan anda tentang June.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[2 markah]

b) Nyatakan kepentingan amalan nilai di 3(a) kepada manusia.


____________________________________________________________
____________________________________________________________
[1 markah]

4. Fatimah telah diamanahkan dengan tugas sebagai bendahari kelasnya. Pada setiap
bulan, dia perlu mengutip wang daripada setiap murid kelasnya, setelah lima
bulan mengutip wang tersebut, Fatimah telah menggunakan untuk membeli
barangan kemas tiruan yang disukainya.
a) Huraikan tiga nilai yang patut ada pada Fatimah.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[6 markah]

b) Nyatakan kepentingan menjalankan sesuatu tugas dengan baik.


____________________________________________________________
____________________________________________________________
[1 markah]

5. Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Shahreen telah menetapkan peraturan yang


mewajibkan semua pelajar perempuan yang berambut panjang agar mengikat
rambut mereka. Bagi mereka yang tidak ingin mengikat rambut, hendaklah
memotong ke paras yang ditetapkan. Tiada sesiapa pun dikecualikan daripada
peraturan tersebut.
a) Berikan pandangan anda tentang Sekolah Menengah Tuanku Lailatul
Shahreen.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[2 markah]

b) Shui Fern yang berambut panjang enggan mengikat rambutnya. Dia juga
enggan memotong rambutnya. Akhirnya, rambut Shui Fern telah dipotong
oleh pihak sekolah.
Jelaskan nilai yang ada pada pihak sekolah.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[2 markah]

c) Nyatakan tiga kepentingan mematuhi peraturan sekolah.


i.

______________________________________________________

ii.

______________________________________________________

iii.

______________________________________________________
[3 markah]