Anda di halaman 1dari 2

Tajuk

: 2. Kebersihan dan Kesihatan


Standard Kandungan : 2.1 Mengamalkan Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Melakukan langkah-langkah penjagaan kebersihan diri

SENARAI SEMAK
Kelas

: ARIF

Arahan

: Tandakan () jika murid telah menguasai kemahiran pada ruangan nama murid.

BIL.

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

1.

Menamakan alatan menggosok gigi :


1.1 ubat gigi
1.2 berus gigi
1.3 cawan
1.4 tuala kecil

2.

Melakukan aktiviti menggosok gigi :


1.1 meletakkan ubat gigi pada berus gigi
1.2 memberus gigi dari atas ke bawah
1.3 memberus gigi bawah dari dalam ke luar
1.4 memberus gigi atas dari dalam ke luar
1.5 memberus gigi hadapan bawah bahagian dalam
1.6 memberus gigi hadapan atas bahagian dalam
1.7 memberus lidah

CATATAN

1.8 berkumur-kumur
1.9 mencuci alatan
3.

Mengelap mulut dan tangan menggunakan tuala kecil


dengan bersih

Refleksi :

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru :

..............................
(