Anda di halaman 1dari 1

Tahun 2 KBSR 8.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Pengayaan : Langkah-langkah : 1. Guru menyediakan gambar yang berkaitan dengan suasana hari raya. 2. Murid dikehendaki untuk menulis cerita berkisarkan gambar yang telah diberi. 3. Tugasan dilaksanakan mengikut individu.