Anda di halaman 1dari 1

Senarai Semak

Bil Perkara
1.0 Aktiviti Memanaskan Badan
1.1 Aturan ( Dari Kepala ke Kaki )
Kepala
Lengan dan Tangan
Pinggang
Kaki
1.2 Penerangan Mengenai Kepentingan
Aktiviti memanaskan Badan
1.3 Kesesuaian aktiviti memanaskan badan
dalam perkembagan otot-otot murid
1.4 Keselamatan aktiviti memanaskan
Badan
2.0 Aktiviti Pendidikan Jasmani
2.1 Kesesuaian aktiviti dengan
pertumbuhan dan perkembangan
kanak-kanak tahun yang berkaitan
2.2 Keselamatan aktiviti
3.0 Warm down
3.1 Aturan ( Dari Kaki ke kepala )
Kaki
Pinggang
Lengan dan Tangan
Kepala
4.0 Peralatan Pendidikan Jasmani
4.1 Kesesuaian
4.2 Keselamatan
5.0 Pembahagian masa
6.0

Ya

Tidak

Catatan

Saranan penambahbaikan

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________