Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN KURSUS DALAMAN( IN-HOUSE TRAINING) UNTUK PENILAIAN KERJA AMALI (PEKA) 1.

0 PENDAHULUAN Kursus Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian ini dijalankan bertujuan untuk: 1.1 Memberi kefahaman berkaitan cara-cara mentadbir dan mentaksir PEKA 1.2 Memberikan input tentang kaedah penyimpanan eviden (bahan bukti) dengan sistematik. 1.3 Membimbing guru agar memberi skor yang tepat berdasarkan KPS dan KMS yang dipraktikkan murid bersesuaian dengan amali Sains yang dilakukan 2.0 KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM Kursus ini mempunyai komponen-komponen seperti berikut: Menyediakan kertas cadangan. Memilih Jawatan Kuasa Perlaksanaan. Menyerahkan kertas projek kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Pra Kursus Melaksanakan Kursus Menyediakan Laporan Kursus Menghantar Laporan kepada pengetua Menghantar Laporan kepada pentadbir sekolah 2 Mac 2011 5 Mac 2011 7 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011 12 Mac2011 16 Mac 2011 2 0 Mac 2011

3.0 PERLAKSANAAN PROGRAM

3.1 Tarikh : 10 Mac 2011 3.2 Tempat : Bilik Bahasa Inggeris SKTM 3.3 Masa : 8.30 pagi -03.30 Petang TAJUK KURSUS SLOT 1 : PENGENALAN TERHADAP PEKA SLOT 2 : PANDUAN PENTAKSIRAN DAN PERLAKSANAAN PEKA SLOT 3 : PENGURUSAN EVIDEN MURID MATLAMAT: Memberikan Pendedahan tentang penskoran PEKA dengan tepat. OBJEKTIF KURSUS : Melahirkan guru yang lebih terpimpin dan profesional dalam mentadbir dan melaksanakan penilaian kerja amali. 3.4 Kehadiran: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA YUSNIZA MUTLAIL( Ketua Panitia) YUSRIZAL AHMAD NORLELA MOHD NADZIRUDIN MOHD RAZMAN AWANG KECHIL MOHD AZIDI NORSYAWILA ROSLI KADIR ROSLAN HAMAD KALISWARY KEHADIRAN HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR

3.5 Tentatif program:

8.00-8.30: Pendaftaran 8.30-10.30 : SLOT 1 Pengenalan terhadap PEKA 10.30-12.30 : SLOT 2 Panduan pentaksiran dan pelaksanaan PEKA 12.30-1.30 : Rehat( makan dan solat zuhur) 1.30-3.30: SLOT 3 Pengurusan eviden ( bahan bukti murid) 4.0 Penilaian 4.1 Menyediakan laporan 4.2 Pendokumentasian program 4.3 Impak kursus dan cadangan a) Guru-guru Sains dapat berkongsi pengalaman dalam mentaksir skor PEKA b) Memberi pendedahan kepada guru baru tentang cara pengendalian eviden murid agar disimpan secara selamat dan sistematik. c) Program secara bersama perlu dipelbagaikan lagi melibatkan guru dan pelajar. 5.0 Penutup Diharap perlaksanaan kursus dalaman PEKA ini dapat meningkatkan kemahiran guru Sains dalam pengurusan kerja kursus. Disediakan oleh: ............................... Yusrizal Bin Ahmad s.k Fail Panitia Sains
Lampiran

Disahkan oleh .................................... Puan Asiah Amir GPK Pentadbiran SKTM