Anda di halaman 1dari 17

IILMU PENDIDIKAN

Tajuk?

Komunikasi Interpersonal

Bimbingan membawa erti memberi panduan atau nasihat kepada seseorang. Mengikut Crow dan Crow (1983), bimbingan, di bawah konteks pendidikan, merujuk kepada bantuan dan pertolongan yang diberikan dengan betul kepada pelajar yang berkenaan. Kaunseling, mengikut Shertzer dan Stone (1963), ialah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya.

Mesej

-Pengenkod -Pentafsir -Pendekod Mesej

Hubungan interpersonal berkaitan dengan perkembangan kita dengan orang lain. Ia merupakan satu bentuk komunikasi dalam sesi kaunseling. Banyak saluran komunikasi dan maklum balas adalah serta merta. Prinsip untuk memahami perasaan orang dinyatakan oleh Covey (2000).

Manusia sentiasa berkomunikasi sama ada dengan nada suara, gerak badan dan ekspresi muka. Manusia tidak boleh elak daripada berkomunikasi. Sekali sesuatu perkataan atau ayat telah dikatakan, ia tidak boleh ditarik balik. Komunikasi ialah satu proses yang kompleks.

Membina hubungan - Pembinaan hubungan adalah suatu proses di mana guru membina hubungan yang baik dengan murid-muridnya. - Kaunselor mesti menunjukkan minat melalui ekspresi muka yang mesra dan gerak badan. - Mengambil tahu keperluan fisiologi dan psikologi murid-muridnya serta memiliki ciri senang untuk didampingi. - Kaunselor mesti boleh dipercayai. - Kaunselor perlu bersedia menghadapi risiko dalam menolong menyelesaikan masalah. - Kaunselor juga tidak boleh menganggu dan mencelah apabila klien bercakap.

Memberi perhatian - Guru patut memberi perhatian kepada murid-murid agar mereka berasa selesa dan tenang. - Guru mesti duduk dekat dengan klien. - Kedudukan badan, kontak mata dan perwatakan guru harus sesuai. - Kaunselor mesti prihatin tentang segala percakapan termasuk isi-isi tersirat dan perasaan yang dibawa oleh kliennya.

Mendengar secara aktif


- Guru perlu menggunakan nada suara yang lembut, ini penting dalam membina keselesaan dan kepercayaan dengan kliennya. - Pengalaman guru diperlukan oleh kaunselor untuk mendengar isi, perasaan dan pengalaman kliennya. - Penggunaan psikologi perlu supaya klien merasa dirinya didengar dan difahami oleh kaunselor. - Mendengar secara teliti dan penuh minat supaya kaunselor dapat menyemak semula kesahihan fakta kliennya. - Mendengar klien juga penting untuk memberi ruang kepada kliennya untuk meluahkan semua perasaan yang menganggu emosinya.

Menggunakan bahasa yang sesuai - Pemilihan dan penyusunan kata-kata serta ayat. - Perbincangan pertama hendaklah dimulakan dengan butiran peribadi murid-murid. - Kaunselor tidak boleh mencelah dan tidak boleh menyatakan penyelesaian masalah pada akhir suatu sesi kaunseling.

Memahami gerak geri badan - Kaunselor perlu mengelakkan pergerakan tangan/kaki yang mungkin mengganggu keselesaan kliennya. - Kaunselor juga perlu mengamalkan cara duduk membongkok supaya persekitaran kondusif dapat wujud. - Memerhati gerak-geri fizikal murid. - Berupaya menterjemahkan postur badan, mimik muka dan kontak mata murid. - Memberi tindak balas yang sesuai. - Mengikut kajian, 93% komunikasi adalah melalui gerak-geri badan dan hanya 7% adalah melalui verbal.

Memberi tindak balas yang sesuai - Kaunselor mesti ikhlas dan memberi bimbingan yang tepat dan munasabah. - Kaunselor tidak boleh memberi nasihat tapi hanya boleh memberi panduan sebagai cadangannya. - Dia juga mesti memastikan semua maklumat peribadi dirahsiakan. - Kaunselor boleh memberikan peneguhan positif dan menerang balik semua tingkahlaku klien kepadanya. - Kaunselor boleh bertanya soalan terbuka dan meminta maklumat lanjut. - Refleksi.

Halangan

yang paling besar ialah tendensi semulajadi kaunselor untuk menilai kliennya. Kaunselor perlu memasuki dunia klien untuk melihat sesuatu masalah supaya memahami pandangan dan tidak membuat apa-apa penilaian. Halangan termasuk fizikal, psikologi, persekitaran dan sosial.

Halangan Fizikal

Bilik kaunseling yang tidak kondusif Tempat duduk dan lampu yang tidak selesa
Tak boleh mengkritik dan komen negatif Jangan menyalahkan klien untuk perkara buruk yang telah berlaku Satu persekitaran yang positif dan jangan memberi pesanan negatif bahawa dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya Kaunseling berkelompok dan rakan sebaya

Halangan Psikologikal

Halangan Persekitaran

Halangan Sosial

Klien tidak rasa malu atau diperkecilkan. Guru kaunseling dapat memberikan petunjuk yang berguna untuk menolong klien menyelesaikan masalah. Ia akan sentiasa didekati oleh murid yang bermasalah. Kaunselor perlu mempunyai komunikasi interpesonal positif.

Angry

(Marah) Anyone can be angry - that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way - this is not easy.

Minum dan mengambil dadah Makan dan tidur berbeza Susah untuk menumpukan perhatian Rasa tidak ada matlamat atau harapan Mempunyai Mood Rasa risau, takut, dan sedih dalam setiap aktiviti dan hubungan dengan orang lain terjejas Kualiti kerja lemah Ditindas dari segi fizikal, seks dan emosi Penceraian Mempunyai masalah dengan anak, keluarga, kawan dan sebagainya Menghadapi tekanan dalam kehidupan seperti kematian dalam keluarga Rasa mahu bunuh diri