Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN LIMA (SEMAKAN) 2010

SMINGGU
TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : Pengenalan Kertas Bahasa Melayu SPM Kertas 1 Karangan - pemarkahan - teknik & kaedah - Jumlah perkataan - bentuk karangan format/ tidak berformat Kertas 2 Rumusan Pemarkahan/teknik penulisan - Tatabahasa pemarkahan Komsas pemarkahan - Kefahaman pemarkahan KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Baik hati,rasional KB : Meramal,mengelas, mengumpul maklumat HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii BBM / CATATAN OHP Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Keratan Akhbar Power point LCD

M1

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Pengenalan karangan : membuat perenggan pengenalan PROSA TRADISIONAL Pengenalan - ciri - metos - legenda Kezaliman Membawa Padah TATABAHASA Golongan Kata Ganti Nama (teks m.s 7-8) - Diri - Tanya - Tempat - Tak Tentu

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Baik hati,rasional

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan

M2

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Karangan Keperihalan PUISI TRADISIONAL Pantun 6 Kerat dan Pantun Lapan Kerat TATABAHASA Ayat Berpola FN + FN (teks m.s 15-16) PENULISAN ULASAN Gambar /

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Baik hati,rasional

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) 1.0 INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 7.0 MAKLUMAT 8.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 9.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 10.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 12.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 13.0 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii 14.0 ARAS 2 i,ii,iii 15.0 ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN

M3

Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Tatabahasa Dewan Dewan Siswa Gambar

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : RUMUSAN Merumus Petikan PROSA MODEN Cerpen Tragedi sinopsis - FU - tema & persoalan - FS1 - nilai - FS2 - latar PEMAHAMAN UMUM a. berkomunikasi berdasarkan maklumat b.mentafsir maklumat daripada bahan c.respon pendengar d.menjana idea berasaskan bahan e.mengesahkan maklumat TATABAHASA - Kata Sendi Nama (teks m.s 30-31) - Membina ayat daripada perkataan KAJIAN NOVEL - Pengenalan novel - Latar Belakang Pengarang - Sinopsis Novel Julia

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Keadilan,kejujuran

M4

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 4.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 5.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 6.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 9.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 10.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 11.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Novel Julia Teks Revisi Sasbadi

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Menulis surat tidak rasmi PUISI MODEN Tukang Gunting DRAMA Pengenalan drama - ciri-ciri drama - biodata pengarang TATABAHASA Frasa Sendi Nama (teks m.s : 42-43) PERIBAHASA Simpulan Bahasa

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Rasional, kesyukuran

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Powerpoint Buku Nota

M5

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : RUMUSAN Merumus Petikan NOVEL Pengenalan Novel Julia - penulis - ciri-ciri novel - (mewakili zaman) PUISI TRADISIONAL Pantun Berkait Pantun Lapan Kerat - pengenalan - ciri ciri PEMAHAMAN - Petikan Pantun Lapan Kerat PERIBAHASA Perumpamaan

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Kerjsama, hemah tinggi

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN Buku teks BM T5 Teks Julia Antologi Kerusi Aktiviti pengukuhan dan pengayaan

M6

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Ceramah Kerjaya PROSA TRADISIONAL Sabor Kezaliman Membawa Padah - Sinopsis TATABAHASA - Kata Adjektif dan Kata Penguat - Kata Adjektif Terbitan - (teks m.s 55-57) PEMAHAMAN PROSA MODEN - Cerpen Tragedi - Latihan Pemahaman PENULISAN / ULASAN Iklan

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Kesederhanaan, kebebasan

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

BBM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Iklan Fotostat Poster

M7

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : RUMUSAN Merumus Petikan PROSA MODEN Virus Zel Untuk Abah - sinopsis - FU - watak & perwatakan - FS - gaya - FS2 tema & persoalan PEMAHAMAN UMUM Menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan rumusan TATABAHASA Membina Ayat daripada pasangan perkataan utnuk membezakan maksud

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Kebersihan fizikal mental

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

ABM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Fotostat Nota Aktiviti pengukuhan

M8

dan

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : UJIAN SELARAS BERFOKUS

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH 1 (1-3-2010 5-3-2010) -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Keberanian, keyakinan

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

M9

KARANGAN Format Laporan PUISI MODEN Keindahan Yang Hilang - maksud - tema & persoalan DRAMA Sinopsis Jangan Bunuh RamaRama

TATABAHASA Ayat Berpola FN + FK (teks m.s 65)

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 4.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 5.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 6.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 9.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 10.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 11.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Keratan Akhbar Kertas Edaran Pita Rakaman Nota

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : RUMUSAN Merumus Petikan

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 4.0 MAKLUMAT 5.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 6.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 7.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 8.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 9.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3

ABM / CATATAN

M10

-Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi PUISI TRADISIONAL Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan KAJIAN NOVEL (KMD) Tema dan persoalan -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual TATABAHASA -Konstruktivisme Perluasan Ayat -Pembelajaran Masteri Berpola -Pembelajaran Akses FN + FA Kendiri (PAK) (teks m.s 67) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Berdikari, tanggungjawab CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13-3

Buku teks BM T5 Teks Julia Antologi Kerusi OHP/ Transparensi Keratan Akhbar Kertas Edaran Power point/ Komputer

-2010 - 21-3-2010)

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /

10

Pada akhir pengajaran para pelajar dapat :


M11 KARANGAN Menulis Cerpen (teks m.s 73) PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL TATABAHASA - Membina Ayat daripada perkataan - Menggabungkan Ayat

& NILAI TAMBAH


-Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif NILAI MURNI: Patriotik, kasih sayang

(HPU/HPK & ARAS)


INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 MAKLUMAT 6.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, ESTETIK 8.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 9.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

CATATAN

Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Tatabahasa Dewan Kerja rumah

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /

11

Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : M12 RUMUSAN Merumus Petikan PROSA MODEN Aku, Kris dan Kristal - sinopsis - FU Plot - FS1 latar - FS2 watak & perwatakan PEMAHAMAN UMUM Budaya teknologi maklumat dan telekomunikasi TATABAHASA Kata Kerja Tak Transitif (teks m.s 82) ULBS Ujian Lisan Berasaskan Sekolah

& NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Menghargai, hormatmenghormati

(HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi OHP/ Trasperansi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Keratan Akhbar Kertas Edaran

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

12

pelajar dapat : M13 KARANGAN Menulis Rencana (teks m.s 89) PUISI MODEN Di Kota Kecilku - Maksud - Tema & Persoalan PEMAHAMAN DRAMA Puteri Li Po - sinopsis - latihan pemahaman TATABAHASA Frasa Nama + Frasa Kerja Tak Transitif (teks m.s 89)

NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Pembelajaran Masteri -Kreatif & Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Ketekunan, Semangat kemasyarakatan INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 4.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 5.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 6.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 ESTETIK 7.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 8.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3 9.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Buku Skrap Nota Fotostat

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

13

pelajar dapat : M15 RUMUSAN Merumus Petikan NOVEL Julia Watak dan Perwatakan

NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Baik hati, keberanian INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii Buku teks BM T5 Teks Julia Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Teks Simpulan Bahasa

PROSA TRADISIONAL - Kepahlawanan Tun Beraim Bapa PERIBAHASA - Membina ayat daripada peribahasa - Membetul kesalahan ayat ULBS Ujian Lisan Berasaskan Sekolah

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

14

pelajar dapat : M16 KARANGAN Format Wawancara PUISI TRADISIONAL - Syair Kelebihan Ilmu - Syair Jong Pecah TATABAHASA Kata Kerja Berapitan (teks m.s 109) Transitif

NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Keyakinan, kerajinan INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3. 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii Buku teks BM T5 Novel Julia Antologi Kerusi Bahan Fotostat Bahan Powerpoint/ Komputer Pita Rakaman Buku Skrap Nota VCD Julia Carta Aliran

KAJIAN NOVEL Julia - plot - latar PENULISAN / ULASAN Carta Aliran

15

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : PEPERIKSAAN

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH PERTENGAHAN TAHUN -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul keadilan, berdikari NILAI MURNI : Kasih sayang, hormatmenghormati, berprinsip

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) (3-5-2010 - 21-5-2010) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

ABM / CATATAN

M17-M19 M20

RUMUSAN Merumus Petikan PROSA MODEN Cerpen Sebutir Pasir Di Kaki - sinopsis - FS1 Watak & Perwatakan - FS2 Sudut Pandangan PEMAHAMAN UMUM Teks Rumusan KARANGAN Perbahasan - Memberi Pendapat - Pertandingan Bahas

Buku teks BM T5 Keratan Akhbar Kertas Edaran Bahan Powerpoint/ Komputer Nota Aktiviti pengukuhan dan pengayaan

16

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN - Menulis karangan Syarahan PUISI MODEN Sajak Sejarah - Nilai - Tema dan Persoalan Sajak Duhai Pentafsir Tema & persoalan - Nilai & Pengajaran - Latihan Pemahaman DRAMA Kerusi Latar - Masa - Tempat - Citra masyarakat

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Tanggungjawab, kejujuran

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ABM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan

M21

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN (29.5.2010 13.6.2010)

17

MINGG U/ (40M) M22

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : RUMUSAN Menulis rumusan sepanjang 120 p.p NOVEL Julia Nilai dan Pengajaran PUISI TRADISIONAL Seloka Pak Pandir - nilai dan pengajaran Seloka Pak Pandir - maksud Seloka - Gaya Bahasa Latihan pemahaman KARANGAN Peribahasa Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian (teks m.s 114) PENULISAN / ULASAN Graf Garisan TATABAHASA Menukar Cakap Ajuk kepada CP Awalan memper dan Apitan memperkan (teks m.s 110)

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Rasional, patriotik

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 I, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 I,ii,iii ARAS 3 I , ii,iii

ABM / CATATAN Buku teks BM T5 Teks Julia Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabaha sa Dewan Fotostat Aktiviti pengukuh an dan pengayaa n Graf Garisan

18

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Surat Rasmi - Membuat Permohonan PROSA TRADISIONAL Asal-Usul Raja Kecil Latar - citra masyarakat TATABAHASA Ayat Berpola FN + FK Transitif (teks m.s 117-120) PENULISAN ULASAN Jadual

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Kasih-sayang, kesyukuran

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 I, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 I,ii,iii ARAS 3 I , ii,iii

ABM / CATATAN Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Kertas Edaran Nota Aktiviti pengukuha n dan pengayaan Jadual

M23-24

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

19

para pelajar dapat : M25 - 26 RUMUSAN Merumus Petikan sepanjang 120 p.p PEMAHAMAN PROSA MODEN Virus Zel Untuk Abah PUISI MODEN Keindahan Yang Hilang & Di Ruang Gemanya TATABAHASA - Partikel kah dan lah (teks m.s 131) - Ayat Songsang (teks m.s 140)

NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Menghargai, kerjasama INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Kertas Edaran Kerja rumah

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

20

pelajar dapat : M27 RUMUSAN - mencari isi tersirat PUISI TRADISIONAL Gurindam Memelihara Anggota dan Hati Daripada Kejahatan. - Gaya Bahasa gurindam - Latihan pemahaman Syair Jong Pecah - latihan pemaham TATABAHASA Ayat Perintah, Suruhan dan Larangan (teks m.s 151)
Ayat Tunggal (teks m.s 253)

NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kajian Masa Depan (KMD) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Kontekstual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Kritis -Metakognitif -Menaakul NILAI MURNI: Hormat-menghormati, cinta akan budaya Melayu, patuh, tolong-menolong, ikhlas INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3 MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6 ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Kamus Dewan Edisi Ketiga Tatabahasa Dewan Nota Aktiviti pengukuhan dan pengayaan

PEMAHAMAN PROSA MODEN Cerpen Di Sisi Rinda - sinopsis - latihan pemahaman TATABAHASA Ayat Silaan dan Ayat Permintaan (teks m.s 160-161) Ayat Pasif Songsang (teks m.s 179) KARANGAN Minit Mesyuarat (teks m.s 141) UJIAN M28

SELARAS

BERFOKUS 1

21

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat :

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

M29

KARANGAN Karangan Wawancara PUISI MODEN Pemahaman Sajak Tukang Gunting TATABAHASA - Kata Kerja Pasif (teks m.s 172) - Membetul Kesalahan imbuhan dalam ayat PENULISAN / ULASAN Gambar rajah

-Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) -Kecerdasan Pelbagai (KP) -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) NILAI MURNI: Kebebasan

-SDA-

Buku teks BM T5 Antologi Kerusi Tatabahasa Dewan Gambar

22

30 - 31 Ulang Kaji Strategik (2 Set soalan Kertas 1 & Kertas 2)

33 - 35

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM (Perbincangan skema jawapan /pembetulan)

23

MINGGU 36 37 38

TAJUK / OBJEKTIF Pada akhir pengajaran para pelajar dapat : KARANGAN Syarahan Ulang kaji jenis-jenis format karangan

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH -Belajar Cara Belajar (BCB) -Kemahiran Berfikir (KB) -Kemahiran Teknologi Maklumat -Pembelajaran Masteri -Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) -Kreatif -Menaakul NILAI MURNI: Kejujuran, kerajinan

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2 MAKLUMAT 5.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 6.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 7.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ABM / CATATAN Buku teks BM T5 OHP/ Trasperansi Kamus Dewan Edisi Keempat Tatabahasa Dewan Kertas Edaran

TATABAHASA Kata Hubung Pancangan Relatif dan Komplemen (teks m.s 215) Analisis Ayat Majmuk Gabungan (teks m.s 234)

Ulang Kaji Strategik Set 3, Set 4, Set 5 - Kertas 1 Ulang Kaji Strategik Set 3, Set 4, Set 5 - Kertas 2 39 42 Ulang Kaji Strategik Set 6 - Kertas 1 Ulang Kaji Strategik Set 6 - Kertas 2 Soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas ANALISIS SOALAN SPM Ulang kaji Soalan-soalan Peperiksaan Percubaan dari negeri-negeri lain

24

MINGGU

TAJUK / OBJEKTIF

KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK & ARAS)

ABM / CATATAN

PEPERIKSAAN SPM (1.11.2010 - 19.11.2010) CUTI AKHIR TAHUN (20. 11. 2010 - 31 . 12 . 2010)

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

25