Anda di halaman 1dari 9

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN DUA Peperiksaan Pertengahan Tahun, Mei 2011 Disusun oleh: Ustaz Ahmad Bin

Buang
BAHAGIAN TILAWAH Tajuk : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN

a.TERJEMAHAN AYAT

1. Allah SWT menyatakan 2.bahawasanya tidak ada tuhan 3.melainkan Dia 4.dan Para Malaikat 5.dan Orang yang berilmu 6. juga menyatakan yang demikian. 7.Tidak ada tuhan (yg berhak disembah) 8.melainkan Dia 9.yang Maha Berkuasa 10. lagi Maha Bijaksana
B.PENGERTIAN ILMU & HUKUM : ILMU Dari segi bahasa ialah : Pengetahuan Dari segi istilah ialah : Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

01.

e.CIRI-CIRI ORANG BERILMU : 1.Bersifat Ikhlas. 2.BerKeyakinan diri. 3.Hatinya Tawaduk. 4.MeLakukan penyebaran ilmu 5.BerAmal dengan ilmu. 6.Dapat Selesaikan masalah. (Ikhlas Keyakinan Hatinya Lakukan Amal Selesaikan) ==IKHLAS f. AKIBAT TIDAK BERILMU 1.BerFikiran sempit dan bertindak melulu. 2.Akan sukar mengurus kehidupan. 3.Keidup dalam keadaan susah 4.Ilmunya tidak dapat membezakan buruk dan baik. 5.Rugi di dunia dan di akhirat. (BerFikiran Akan Kehidupan Ilmunya Rugi) ==FAKIR G. PERANAN ILMU DALAM KEHIDUPAN 1.PERANAN ILMU KEPADA INDIVIDU i.Laksanakan ibadah bertetapan dgn KEhendak syarak. ii.Dapat menguasai keMAhiran dalam pelbagai bidang iii.Sedar tentang keesaan, kekuatan dan kebijaksanaan Allah (KEhendak MAhir Sedar) ==KeMaS 2.PERANAN ILMU KEPADA MASYARAKAT i.Melahirkan masyarakat PERIhatin. ii.Melahirkan masyarakat Harmoni iii.Memudahkan interaksi Antara satu dgn lain iv.TINdakan masyarakat yang bertanggungjawab. PERIhatin Harmoni Antara TINdakan ==PeriHATin 3.PERANAN ILMU KEPADA NEGARA i.DiSEgani dan dihormati oleh dunia luar. ii.Membina keMAjuan negara. iii.Negara Cemerlang dan Terbilang (SEgani MAju Terbilang) ==SeMaT

HUKUM MENUNTUT ILMU : Wajib / Fardhu Ain

"Menuntut ilmu difardukan kepada setiap muslim" C.Pembahagian Ilmu Setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu untuk menguasai ilmu: i.Ilmu Fardu Ain seperti; o 1.Ilmu Tauhid o 2.Ilmu Ibadat o 3.Ilmu Akhlak dll ii. Ilmu Fadu Kifayah seperti; Ilmu Kejuruteraan Ilmu Perubatan Ilmu Angkasa o 4.Ilmu Perniagaan dll D. MARTABAT DAN KELEBIHAN ORANG BERILMU : 1.Dihormati oleh masyarakat. 2.Ilmunya boleh membezakan perkara buruk dan baik. 3.Bahagia di dunia dan di akhirat. 4.Dapat Elakkan diri dari melakukan perkara yang tidak baik. 5.Dapat kedudukan & Layanan yg baik dalam masyarakat. 6. Allah tinggikan darjah di sisiNya. (Dihormati Iimunya Bahagia Elakan Layanan Allah) ==DIBELA

H.PENGAJARAN AYAT 1. Masyarakat bukan Islam memandang tinggi 2. Ilmu Amat penting kepada individu muslim utk mengenal Allah. 3. Kewajipan menuntut ilmu berterusan sepanjang hayat. 4. Masyarakat Menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. 5. Menjadi Umat Islam yang berilmu. 6. Rasai bahagia hidup di dunia dan di akhirat. (Masyarakat Amat Kewajipan Mengusai Umat Rasai) ==MAKMUR

Tajuk : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH A.TERJEMAHAN AYAT 1. Katakanlah (Wahai Muhammad) : Wahai Tuhan 2. yg mempunyai kuasa pemerintahan 3. Engkau yg memberi kuasa pemerintahan 4. kepada orang yang Engkau kehendaki 5. Engkau yg mencabut kuasa pemerintahan 6. dari orang yang Engkau kehendaki. 7. Engkau memuliakan org yg Engkau kehendaki 8. dan Engkau hinakan org yg Engkau kehendaki. 9. Di tangan Engkau segala kebaikan 10. Sesungguhnya Engkau 11. ke atas tiap-tiap sesuatu 12. Maha berkuasa

1. 2. 3. 4.

D. CARA MENGHARGAI NIKMAT 1.MengHargai dan memanfaatkan alam sekitar dengan sebaik-baiknya. 2.Memelihara Anugerah alam dgn sebaik-baiknya. 3.Memulihara alam sekitar yg Rosak supaya tidak musnah 4.Gunakan nikmat dengan cara yang betul mengikut . 5.MengAmalkan kebaikan dengan nikmat yang diperolehi. (Hargai Anugerah Rosak Guna Amal) ==HARGA

5. 6. 7. 8. 9. 01.

a.PENGERTIAN KUASA PEMERINTAHAN : i.KUASA PEMERINTAHAN bermaksud : Kerajaan.

11. 21.

e. AKIBAT TIDAK MENGHARGAI NIKMAT ALLAH i.Akibat Kpd Individu 1.Tidak dapat Rasai nikmat dengan lebih lama 2.Jadi Insan perosak 3.Dibenci oleh MAsyarakat 4.Kehidupan menjadi Sia-sia (Rasai Insan MAsyarakat Sia-sia) ==RIMaS

ii.TUHAN YANG MEMPUNYAI KUASA PEMERINTAHAN bermaksud : Yang memiliki kekuasaan sepenuhnya

i.Akibat Kpd Masyarakat & Negara 1.Masyarakat hidup dalam porak Peranda 2. Umat masyarakat jadi lemah 3.Pembangunan Negara terbantut 4. KeAmanan tidak terjamin 5. Negara Hancur dan musna (Peranda Umat Negara Aman Hancur) ==PUNAH iii.Akibat Kpd Alam Sekitar 1.Berlaku penCEmaran alam sekitar 2. Manusia hidup tidak sihat 3. Alam dan pelanet akan membahayakan 4.Berlaku keRosakan kepupusan flora dan fauna (Cemar Manusia Alam Rosak) ==CeMAR F. PENGAJARAN AYAT 1.MengInsafi bahawa Allah berkuasa ke atas sesuatu. 2.Nikmat kuasa itu adalah pinjaman dan sementara sahaja 3.Menghindari Sikap sombong dgn kuasa yang diberikan 4. Anugerahkan Allah dihargai dengan sebaiknya 5.Fikiran positif menuuju ke arah kecemerlangan (Insaf Nikmat Sikap Anugerah Fikiran) ==INSAF

b.SEBAB-SEBAB KEMULIAAN 1.Buat baik sesama manusia. 2.BerUsaha ke arah kebaikan 3.BerDoa dan bertawakal 4.BerIman dan bertaqwa kpd Allah. (BuatUsahaDoaIman) ==BUDI c.SEBAB-SEBAB KEHINAAN 1.Tidak menJaga hubungan baik sesama manusia. 2.Tidak mahu berUbah. 3.Malas berusaha ke arah kemajuan. 5. Perintah Allah tidak dilaksana. 4.Melanggar larangan Allah SWT. (tJaga tUbah Malas Perintah Allah) ==JUMPA

AYAT HAFAZAN

. i . ii

A.TERJEMAHAN KALIMAH 1.Siapa yg melihat

:: ) ( . E.KESAN TIDAK MENGIKUT PRINSIP DAKWAH YANG BETUL .1 1Penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. .2 2.Nama baik Umat Islam tercemar 3.Sasaran Dakwah tidak dapat menerima .3 kebenaran.. 4.Masyarakat Islam Akan menjadi mundur .5 .4 Dipandang Rendah dan hina. ( .5 Penyelewengan Umat Dakwah Akan Rendah) ==PUDAR 6. 7. 8.
F.HIKMAH TANGGUNGJAWAB SETIAP MUSLIM MENCEGAH KEMUNGKARAN i.KEPADA INDIVIDU 1.Menjamin keSEjahteraan hidup. 2.Dapat BAIKi sakhsiah dan meningkatkan kualiti diri. (SEjahtera BAIKi) ==SeBaik ii.KEPADA MASYARAKAT 1.Melahirkan masyarakat yang PERihatin. 2.Melahirkan masyarakat yang berAKhlak cemerlang (PERihatin AKhlak) ==PerAk iii.KEPADA NEGARA 1.Kegiatan ekonomi dapat DItingkatkan. 2.Negara AMan dan damai (DItingkatkan. AMan) ==DiAm G. PENGAJARAN HADIS 1. Cegah kemungkaran adalah kewajipan setiap muslim. 2.Mencegah kemungkaran faktor Utama untuk mengekalkan tamadun 3.Membenci Kemungkaran dengan hati adalah selemah lemah iman. 4. Umat bertamadun berasaskan keimanan. 5.Individu yang berPengatahuan wajib memberi nasihat dan. (Cegah Utama Kemungkaran Umat Pengatahuan) ==CUKUP

BAHAGIAN HADIS Tajuk. Mencegah Kemungkaran

2. dikalangan kamu perkara mungkar 3. Hendaklah mengubah dgn tangannya 4. maka jika tidak berupaya 5. (ubah) maka dgn lidahnya 6.(ubah)maka dgn hatinya 7. yg demikian itu 8. selemah-lemah iman

B MAKSUD KEMUNGKARAN Ialah : Perkara-perkara keji yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam dan mendapat balasan dosa dari Allah SWT. Kemungkaran juga diertikan sebagai : Setiap perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam sama ada kesalahan terhadap Allah atau kepada manusia dan alam sekitar. c. CARA MENCEGAH KEMUNGKARAN (TALIHAT) i.Memgubah dengan TANGAN (TA) Ialah mengubah dengan KUASA yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing ii. Memgubah dengan LIDAH/LISAN (LI) Ialah mengubah dengan PERCAKAPAN atau lisan, iaitu seperti; 1.memberi teguran 2.memberi nasihat 3.bimbingan yang baik. iii. Memgubah dengan HATI (HAT) Ialah dengan cara MEMBENCI kemungkaran tersebut dan menjauhkan diri dari tempat kemungkaran. d.Peranan Kita Kita hendaklah berazam tidak melakukan kemungkaran dan berharap agar suatu ketika nanti dapat mencegahnya dengan lisan dan kuasa selaian berusaha cegah semua kemungkaran dengan daya dan kemampuan yang ada Mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman kerana kesannya hanyalah untuk kebaikan diri sendiri sedangkan kemungkaran tetap berlaku

BAHAGIAN AKIDAH
Tajuk: AL-WAHID a.MAKSUD ALLAH BERSIFAT AL-WAHID Allah bersifat dengan Al-Wahid iaitu Maha Esa. Maha Esa Allah meliputi; i. zat, ii.sifat iii.afal i. Maha Esa pada zat *Bermaksud bahawa Allah tidak ada perkongsian dlm memerintah & mentadbir seluruh alam *Malah semua urusan dilaksanakan oleh Allah secara bersendirian. ii. Maha Esa pada sifat Bermaksud bahawa Allah bersifat dgn sifat kesempurnaan berbeza dgn makhluk yg bersifat lemah. iii. Maha Esa pada afal (perbuatan) Bermaksud bahawa tiada seorang pun yg boleh menyerupai perbuatan Allah. Allah sahaja yg boleh memberi rezeki, menentukan siang & malam dan sebagainya. b.KESAN BERIMAN KEPAD ALLAH YG BERSIFAT AL- WAHID i.DARI SEGI AQIDAH : 1.YAkin dgn pembalasan syurga dan neraka. 2.Bersih drpd perbuatan syirik dan Khurafat. 3.INsaf dan reda dgn ketentuan Allah. (YAkin Khurafat INsaf) = = YaKIn D.PENGHAYATAN 1.Sentiasa Usaha melaksanakan perintah Allah. 2.Yakin & mengakui bahawa Allah berSifat Al-Wahid ii.DARI SEGI IBADAH : 1.Mengerjakan ibadah dgn IKhlas tanpa riak. 2.MeLAkukan pekerjaan utk mendapat keredaan Allah. 3.Berkasih Sayang sesama insan tanpa ada kepentingan. (IKhlas LAkukan Sayang) = = IkhLaS iii.DARI SEGI AKHLAK : 1.MenDIsiplinkan diri dlm kehidupan. 2.MengHORMATi ibu bapa, guru & anggota masyarakat. 3.Ikhlas dlm setiap pekerjaan kerana Allah. (DIsiplin HORMAi Ikhlas) == DiHormatI c.CIRI-CIRI AMALAN YG BERLAWANAN DGN SIFAT AL-WAHID 1.Melakukan perkara syirik spt SEmbah berhala. 2.Melakukan ibadah Bukan kerana Allah. 3.Jadikan makhluk sbg perAntaraan 4.Jalankan peraturan yg bercanggah dan Haram disisi syariat Allah. (SEMbah Bukan Antara Haram) == SemBAH .

3.Selalu memikirkan kejadian Alam semesta untuk meningkatkan keimanan terhadap keesaan Allah. 4.Mengekalkan Hubungan baik sesama manusia. 5. Mempunyai Akhlak terpuji. (Usaha Sifat Alam Hubungan Akhlak) == USAHA

Tajuk: Ar-RAHMAN A.MAKSUD ALLAH BERSIFAT AL-RAHMAN *Ar-Rahman bermaksud: Maha Pemurah *Maksud Allah Maha Pemurah ialah : Allah mengurniakan pelbagai nikmat & rezeki kepada semua makhluk tanpa mengira sama ada mereka mukmin atau kafir. B.DALIL NAQLI ALLAH BERSIFAT AL-RAHMAN Firman Allah : ...... Maksudnya:.. Dialah yang Maha pemurah lagi maha penyayang c.BUKTI ALLAH BERSIFAT AL-RAHMAN 1.Memberikan Kesihatan tubuh badan yang sempurna. 2.Mengurniakan Akal kepada manusia untuk mentadbir alam. 3.Diutus rasul dan al-Quran sebagai panduan hidup utk manusia Bahagia. 4.Mencipta seluruh Alam seperti langit & bumi,tumbuh tumbuhan serta diri kita sendiri. 5.Memberikan Rezeki untuk memenuhi keperluan hidup di dunia (Kesihatan Akal Bahagia Alam Rezeki) == KABAR D. KESAN BERIMAN DENGAN SIFATAL-RAHMAN ALLAH 1.Menjadi hamba Allah yang PEmurah. 2.Kasih sayang sesama Makhluk. 3.Tekun berUsaha mencari keredaan Allah. 4.Sentiasa meRendah diri tidak riak. 5.Bersyukur kepada Allah. 6.Hati yg rasa belas kasihan kpd orang susah (PEmurah Makhluk Usaha Rendah Allah Hati) == PeMURAH

e.PERBEZAAN ANTARA PERMURAH ALLAH DENGAN PEMURAH MANUSIA (i) SIFAT PEMURAH ALLAH 1. Diberikan kepada Semua hamba-Nya tanpa mengira Islam atau kafir 2. Pemberian Allah meliputi kebaikan di dunia & di Akhirat 3. Pemberian Allah S.W.T. Tiada batasan 4. Pemberian Allah untuk Uji keimanan manusia (Semua Akhirat Tiada Uji) == SATU (ii) SIFAT PEMURAH MANUSIA 1.Diberikan kepada orang TERtentu ikut kemampuan & kehendak. 2. Pemberian manusia meliputi kebaikan di dunia SEMata. 3. Pemberian manusia terBatas. 4. Pemberian manusia utk dapat Manafaat & balasan. (Tertentu Semata Batas Manafaat ) ==TerSemBaM F. CIRI amalan Yg Berlawanan DGN ar-RAHMAN 1.Bakhil terhadap orang miskin. 2.Tiada Ehsan malah kejam kpd makhluk. 3.Putus asa dgn Nasib menimpa. 4.PerCaya kekayaan usaha sendiri. 5.Irihati dan dengki kpd org lain. (Bakhil Ehsan Nasib Caya Irihati) ==BENCI G. PENGHAYATAN 1.BerSYUkur dgn kurniaan Allah. 2.Pebanyakan sebut ya Rahman 3.Rajin memberi sumbangan dan Ganjaran . 4.Azam utk guna nikmat utk kebaikan. (SYUkur Rahman Ganjaran Azam) ==SyuRGA

TAJUK: Ar-RAHIM A.MAKSUD AR RAHIM Maksud: Maha Penyayang Asal dari perkataan RAHMAHMengadungi makna :Allah bersifat Pengasih & Penyayang , kebakJikan dan kemuliaan terhadap hamba-Nya yang beriman di dunia & di akhirat. B. TANDA / BUKTI ALLAH BERSIFAT AR-RAHIM 1.Mengurniakan Kesihatan badan yg dapat menunaikan ibadat. 2.Mengurniakan Akal fikiran yg sejahtera. 3.Dapat kasih Sayang dari keluarga 4.Dapat hidayah Islam dlm kehidupan 5.Mengutus nabi pembawa Hidayah dan petunjuk (Kesihatan Akal Sayang Islam Hidayah) == KASIH C. KESAN BERIMAN DGN ALLAH YANG BERSIFAT AR-RAHIM 1.Syukur kepada Allah di atas segala nikmat. 2.Mempertingkatkan Ibadat kepada Allah. 3.Guna Kurniaan allah dgn sebaiknya. 4.Memelihara hubungan baik Antara sesame manusia 5.Memulakan setiap Pekerjaan dengan menyebut nama Allah (basmalah ) Syukur Ibadat Kurniaan Antara Pekerjaan == SIKAP

d. CIRI-CIRI AMALAN YG BERTENTANGAN DENGAN ARRAHMAN 1.Bengis & tiada Perikemanusiaan. 2.Ego dan tidak bantu orang lain. 3.Mementingkan diri sendiri. 4.Bersikap Amat kejam dan zalim. 5.Tidak hormati orang Ramai. 6.Bersifat bakhil dgn Harta. (Perikemanusiaan Ego Mementingkan Amat Ramai Harta) == PEMARaH E.PERBEZAAN ANTARA SIFAT AR-RAHMAN DGN AR-RAHIM i. AR-RAHMAN (Maha Pemurah) 1. Untuk SEmua hamba Allah sama ada Islam atau kafir 2. Untuk Nikmat di DUnia sahaja Contoh : Kekayaan, pangkat, kesihatan dan lain-lain (SEmu Nikmat DUnia) ==SeNDU ii. AR-RAHIM (Maha Penyayang) 1.Khusus untuk orang BERiman sahaja 2. Untuk nikmat di DUnia & di Akhirat Contoh : Nikmat Islam, iman , hidayah, pahala,syurga (BERiman Dunia Akhirat) ==BerDuA F. PENGHAYATAN 1.Membaca Bismillah ketika memulakan kerja. 2.Mengharap Amalan diterima. 3.Kerja sama bantu orang susah 4.Sentiasa Ingat dan zikir kepada Allah ( Bismillah Amalan Kerja Ingat ) === BAKI

BAHAGIAN IBADAT Tajuk: Puasa a.TAKRIF PUASA G. PERKARA MAKRUH PUASA 1.BerBekam. Segi bahasa : Menahan Diri 3.Amalan tidur sepanjang hari Segi istilah syarak : Menahan diri daripada melakukan perkara yang 3.Rasa makanan dengan lidah. membatalkan 4.Terlalu kerap Atau lama mandi puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam 5.Berkumur Namun berlebihan matahari 6.Gosok gigi selepas gelincir m/hari beserta niat. (Bekam Amalan Rasa Atau Namun Gosok) ==BARANG B. RUKUN PUASA H. JENIS PUASA 1.NIAT : i.Puasa Wajib Niat : "Sahaja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu 1.Bulan Ramadan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala " 2.Qada' (ganti ) 3.Nazar " " 4.Kifarah 2.MENAHAN DIRI : ii Puasa Sunat Menahan diri dpd melakukan perkara yang membatalkan puasa 1.Hari Arafah(9 Zulhijjah) bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. 2.Tasuaa' & 'Asyura' ( 9 & 10 Muharam) (NIAt Tahan) 3.Hari Isnin & Khamis ==NiaT 4. 3 hari setiap bulan iaitu ( 13,14,15 haribulan ) c. PERKARA MEMBATALKAN PUASA 5. 6 hari dalam bulan Syawal 1.BerSEtubuh pada siang hari. iii. Puasa Makruh 2.MUrtad. 1.Puasa sunat hanya pada hari Jumaat atau sabtu 3.Melahirkan Anak (Beranak). 2.Puasa sepanjang tahun 4.Memasukkan sesuatu ke dlm rongga hingga sampai ke halkum iv. Haram (Berpuasa) atau PERut 1.Hari Raya Aidil Fitri ( 1 Syawal) & Aidil Adha ( ( Melalui Rongga : mulut, hidung, telinga, 10 Zulhijjah) dubur, kemaluan ) 2.Hari Tasyrik ( 11,12, 13 Zulhijjah ) 5.GIla 3.Hari Syak ( 30 Sya'aban 6.Keluar HAid atau nifas. 7.Mengeluarkan manNI dengan sengaja 8.MUNtah dengan sengaja. (SEtubuh MUrtad Anak PERut GIla HAid maNI MUNtah) ==SeMuA PerGi HaNiMun d.SYARAT WAJIB PUASA 1. BALIGH = Tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh 2. ISLAM = Tidak wajib ke atas orang kafir. 3.BEBAS DARI UZUR SYARIE= 1.Uzur syrie yg menegah dari berpuasa : i.Haid ii.Nifas iii.Pitam sepanjang hari 2.Uzur syrie yg mengharuskan berbuka puasa : i.Sakit yg memudaratkan jika berpuasa, ii.musafir melebihi 2 marhalah, iii.tidak mampu berpuasa krn tua/ penyakit yg tiada harapan sembuh 4. BERAKAL =Tidak wajib ke atas orang gila (Baligh Islam Syarie berAkal) == BISA E. SYARAT SAH PUASA 1.Suci dari haid dan nifas. 2.BerAkal. 3.Mumayiz (tahu membezakan kotor & suci). 4.Berniat pada waktu malam ( puasa fardu) 5.Islam. 6.Menahan diri dari meLakukan perkara yg membatalkan puasa (Suci Akal Mumaiz Berniat Islam meLakukan) ==SAMBIL F. PERKARA SUNAT PUASA 1. Baca doa seBElum berbuka 2.Bersahur dan meLewatkannya 3.Banyakkan sedekah & baca al-Quran serta Iktikaf di masjid. 4.SEgera berbuka setelah yakin masuk waktumaghrib.

i.HIKMAH PUASA 1.Menyihatkan badan & menCergaskan minda 2. Elakan dari segala penyakit. 3. Rasa kasihan terhadap orang miskin 4.Timbul dalam Diri perasaan keInsafan. 5.Akan menjana kekuatan rohani & jasmani 6.Melatih diri dengan sifat Sabar & ikhlas (Cergas Elak Rasa Diri Akan Sabar) ==CERDAS j. AKIBAT TIDAK PUASA 1.DiMurkai Allah 2.Cepat Undur dan berputus asa. 3.BerSifat riak dalam tindakan 4.Nasib disisih masyarakat & hina 5.Maruah Agama Islam tercemar 6.Hidup tidak tenang. (Murkai Undur Sifat Nasib Agama Hidup) ==MUSNAH K.PENGHAYATAN 1.Latih diri dgn sifat Sabar 2.BerUsaha utk capai sifat ikhlas. 3.Sentiasa berDisiplin lakukan ibadat. 4.Yakini kebaikan Syariaat Islam. (Sabar Usaha Disiplin Islam) ==SUDI

5.Memberi JAmuan berbuka kepada org berpuasa. 6.Mandi janabah sebelum fajar. 7.BAnyakkan doa, zikir & salawat. 8.Berbuka dengan Kurma atau sesuatu yg manis. (seBElum Lewat Iktikaf SEgera JAmu Mandi BAnyakan Kurma) == BeLI SeJaMBaK

MAHAGIAN: SIRAH TAJUK: SAIYIDINA USMAN BIN AFFAN KORPORAT YANG DERMAWAN A.RIWAYAT HIDUP D. SIFAT DERMAWAN 1.Namanya : Usman bin Affan bin abu al-As a)Contoh-contoh Sifat Dermawan (S) Usman bin Umaiyah Antaranya : 2.Keturunan :Bani Umaiyah 1.DErma 300 ekor unta & 10,000 dinar untuk 3.Tarikh Lahir:Dilahirkan pada tahun 576 masihi ( 6 tahun selepas kelahiran kegunaan Islam dlm peperangan tabuk 2.Membeli perigi Raumah dengan harga 35,000 dirham Rasulullah ), di Mekah. 4.Tarikh Lantik:Dilantik menjadi Khalifah ke-3 & disedekahkan kpd orang ramai. 3.Memerdekakan hamba pada setiap hari jumaat daripada Khulafa' ar-Rasyidin. 4.Membeli sebidang t anah bagi membesarkan masjid Pada 644 masihi (23 hijrah) An-Nabawi 5.Lama Memerintah:Memerintah selama 12 (DErma Raumah Memerdekan An-Nabawi) tahun ==DeRMA 6.Tarikh Wafat:Meninggal dunia pada 18 Zulhijjah tahun 35 hijrah. b)Sebab-sebab Kejayaan 7.Sebab Wafat:kerana dibunuh oleh 1.Tokoh koperat TERkemuka pemberontak 2.Perniagaannya maju dari masa KEsemasa 8.Gelarannya : Zu Nurain ( bermaksud : yang 3.MUrahati untuk berbelanja mempunyai dua cahaya ) kerana 4.Guna harta Kejalan Allah. telah memperisterikan 2 orang puteri Rasulullah s.a.w. (TERkemuka KEsemasa MUrahati KejalanAllah) ==TerKeMuKA B. KISAH KEISLAMAN SAIYIDINA USMAN E.SEMANGAT JIHAD S USMAN B AFFAN BIN AFFAN ADA SEMANGAT JIHAD YANG TINGGI 1.Golongan yg Mula peluk Islam Antara sebab yg mendorong semangat jihad Saiyidina Usman 2.Peluk Islam melalui dakwah Saiyidina Abu ialah: 1.Semangat Daya saing Bakar 3.Dengan Hujjah bahawa berhala tidak 2.KeImanan yg kukuh 3.Terlalu minat berDakwah mengetahui apa-apa 4.Dengan pelawaan & Undangan dari 4Sayangkan Islam 5.Memiliki Kekayaan Rasulullah (Mula Abu Hujjah Undangan) 5.Ada semangat jihat yg tinggi ==MAHU 7.Sayangkan Negara (Daya Imanan Dakwah Islam Kekayaan Ada Negara) ==DIDIKAN c. SIFAT PERIBADI SAIYIDINA USMAN BIN AFFAN i.TAAT KPD ALLAH & RASUL= Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dgn meninggalkan segala kemewahan, harta benda & sanak saudara demi menyahut seruan Allah & Rasul ii.AMAT MALU & LEMAH LEMBUT= Sentiasa mengeluarkan kata-kata yg baik ketika bercakap walaupun dgn musuh iii.TAKUT KPD ALLAH= Beliau banyak beribadat seperti : Qiamullail, Berpuasa sunat & membaca al-Quran sbg persediaan untuk menghadapi hari selepas mati (TAat Amat Takut) ==TaAT f.SUMBANGAN & PENGORBANAN SAIYIDINA = dalam (POSOEK) i.POLITIK (PO) 1.Menjadi UTUSAN Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiah 2.Menubuhkan angkatan tentera LAUT (Utusan Laut) ii.SOSIAL (SO) 1.Memperkenalkan SISTEM protokol 2.Lemah LEMBUT terhadap semua orang (Sistem Lembut) iii.EKONOMI (EK) 1.Menyumbangkan HARTA yang banyak di jalan Allah 2.Berjaya membentuk MASyarakat yg mantap ekonomi (Harta Mas)

SIRAHTajuk: SAIYIDINA ALI BIN ABI TALIB a.RIWAYAT HIDUP SAIYIDINA ALI 1. Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib. 2. Keturunan Bani Hasyim & sepupu Rasulullah 3. Dilahirkan : Di dalam kaabah di Mekah pada tahun 601 masihi, iaitu 10 tahun sebelum Rasulullah diutuskan menjadi Rasul. 4. Sejak kecil diasuh & dididik oleh Rasullah & .berkahwin dengan Fatimah, puteri Rasulullah SAW. 5. Baginda hampir dibunuh oleh pemuda kafir Quraisy ketika peristiwa hijrah kerana tidur dikatil Rasululllah. 6. Baginda mendapat gelaran : Karramallahu Wajhah bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya, kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. 7. Dilantik menjadi khalifah Islam yang keempat selepas Saidina Uthman pada tahun 35 hijrah / 655 Masihi. 8. Memerintah selama 4 tahun sahaja. 9. Wafat di Kufah pd : 17 Ramadan th 41 hijrah / 661 masihi krn dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. 10. Gelaran : Abu al-Hassan & Abu Turab

4.Pemuda Yang Berani i.Tidak Gentar menyahut cabaran satu lawan satu dgn pahlawan Quraisy dlm perang Khandak ii. Ada pedang bernama Zul Faqar iii. GAgah berani di medan pe ran g. iv. Menyertai Hampir kesemua peperangan kecuali perang Tabuk (Gentar Ada GAgah Hampir) ==GAGaH 5. Pemerintah Yang Adil & Kreatif i. Kretiviti Ali dlm pentadbiran / pemerintahannya antarannya : o Menubuhkan pasukan Polis yang diberi nama " asSyurtah ". o Beliau melengkapkan Angkatan berkuda Islam o Menubuhkan pasukan Tentera berjalan kaki o Menubuhkan Unit perisik ii.Dilantik oleh Rasulullah sebagai Hakim di Yaman (Polis Angkatan Tentera Unit Hakim) ==PATUH

b.KEISTIMEWAAN SAIYIDINA ALI 1.Keluarga Rasulullah i. Beliau amat Cinta kpd Baginda , ii. Sentiasa Intem disisi baginda sewaktu susah & senang, masa perang & damai & semasa Rasulullah sakit hingga akhir hayat iii. Mempunyai hubungan rapat dgn baginda : Sepupu & meNantu Rasulullah iv. Sejak kecil beliau Tinggal bersama Rasulullah dan dididik oleh baginda, kerana itulah v. beliau banyak mewarisi Akhlah & keperibadian Rasulullah. (Cinta Intem meNantu Tinggal Akhlak) ==CINTA 2. Kanak-kanak Pertama Memeluk Islam i.TERkenal dgn panggilan " Karamallahu wajhah" yg bermaksud Allah memuliakan wajahnya kerana beliau tidak pernah menyembah berhala sejak kecil & tidak pernah dikotori oleh keburukan jahiliah. ii.Salah seorang dari sahabat yg dijamin Masuk syurga. iii.Beliau memeluk Islam ketika berUsia 10 tahun & merupakan kanak kanak pertama memeluk Islam iv. BaginDA sangat ditaati & tidak pernah membantah baginda. (TERkenal Masuk berUsia baginDA) ==TerMUDa

C. PENGORBANAN & JASA SAIYIDINA ALI 1.Terima jawatan khalifah dalam suasana Negara huruhara demi keAmanan negara. 2.Menyatupadukan dan Eratkan umat Islam yang sedang berpecah 3.Penasihat Rasmi dalam bidang kehakiman kpd ketigatiga khalifah sebelumnya. 4.Penulis wahyu Rasulullah 5.Mengembangkan Ilmu Islam 1.DiLantik ketua misi dakwah ke Iraq ( Hamadan) 7.Jurutulis Isi perjanjian Hudaibiah 8.Menjadi Hakim di Yaman (Terima Eratkan Rasmi Penulis Iimu Lantik Isi Hakim) ==TERPILIH D. SEBAB BERLAKU PEPERANGAN PADA ZAMAN PEMERINTAHAN SAIYIDINA ALI 1.Peperangan pada zaman saiyidina Ali berpunca dari perancangan jahat kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Saba' 2.Kaum munafik berusaha mengagalkan setiap usaha damai yang diaturkan oleh saiyidina Ali. Contohnya: Di dalam Peperangan Jamal - Tentera Saiyidina Ali mencapai kata sepakat dengan kumpulan saiyidina Talhah & saiyidina Zubair bin Awwam untuk berdamai. Tetapi kaum munafik telah membuat perancangan jahat untuk mencetuskan peperangan antara keduadua belah pihak. Akhirnya tercetis Peperangan Jamal yg turut disertai oleh Ummul Mukminin Sayidatina Aisyah 3.Berlaku juga Peperangan Siffin antara Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufian

3. Cendikiawan Ulung i.TerKEnal dengan berilmu pengetahuan dlm berbagai bidang seperti sastera, ilmu Hisab & kehakiman. ii.Nabi gelar sebagai gedung Ilmu. iii.Rasulullah meLantiknya sebagai jurutulis wahyu dan perjanjian Hudaibiyah (KEnal NAbi Lantik) ==KeNaL

MAHAGIAN: ADAB TAJUK: MENGHAYATI ADAB BERJIRAN a.MAKSUD BERJIRAN D. HIKMAH MENJAGA ADAB BERJIRAN 1.Kemungkaran dpt diBasmi dengan mudah Ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita sama ada 2.Keharmonian dapat dipupuk Erat. di kanan, kiri, depan, belakang, tingkat atas, tingkat bawah hingga 40 buah rumah dari setiap sudut 3.BeRasa selesa dan mendapat pembelaan. 4.Kehidupan & kemajuan lebih berKualiti. 5.Allah berkati hidup bermasyarakat. B.HAK DAN KEWAJIPAN SETIAP MUSLIM TERHADAP JIRAN 6.Keamanan hidup berjiran Terjamin. 1.Jiran Muslim yg mempunyai hubungan persaudaraan (Basmi Erat Rasa Kualiti Allah Terjamin) i. Hak sbg kerabat == BERKAT ii. Hak sbg seorang muslim.. e. IMPLIKASI TIDAK BERADAB KPD JIRAN iii.Hak sbg seorang jiran. 1.TERpinggir dari masyarakat. 2. Jiran Muslim yang tidak mempunyai persaudaraan 2.JEjaskan keharmonian hidup. i. Hak sbg seorang muslim.. 3.RUtin kehidupan jadi huru hara. ii.Hak sbg seorang jiran 4.Negara MUndur & kucar kacir. 3. Jiran Bukan Islam 5.Sukar mendapat pertolongan. i.Hak sbg seorang jiran. (TERpinggir JEjaskan RUtin MUndur Sukar) == TerJeRuMuS c. CARA MENUNAIKAN HAK DAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP JIRAN 1.Memberi bantuan dan Pertolongan. 2.Berziarah untuk Eratkan silatulrahim F.PENGHAYATAN 3.Lahirkan semangat kerjasama. 1.Perihatin terhadap jiran. 4.Menjaga kehormatan Individu. 2.Memberi kerjasama Erat kpd jiran. 5.Memberi Hadiah, sedekah dan makanan. 3.Mempunyai semangat Rela berkorban. 6.Amalan gotong-royong bersama. 4.Pelihara Adab2 dgn jiran. 7.Memelihara Rahsia jiran. 5.Tunjukkan keceriaan di Muka. 8.Beri ucapan yg sesuai Antara satu dgn lain. 6.MengAmbil berat jiran. (Pertolongan Erat Lahir Individu Hadiah Amalan Rahsia 7.Saling mengHormati jiran. Antara) ( Prihatin Erat Rela Adab Muka Ambil Hormat) ==PELIHARA == PERAMAH Tajuk: MENJAGA MARUAH DIRI A.KEPENTINGAN MENJAGA MARUAH DIRI C. AKIBAT TIDAK MENJAGA DIRI DAN MARUAH 1.Menjadi Terpinggir oleh masyarakat. Setiap individu muslim wajib menjaga diri daripada melakukan 2.Kemunduran tamadun tidak dapat diElak perkara-perkara yang mencemarkan nama baik dan kehormatan 3.Masyarakat akan memandang Rendah diri. 4.Kejadian Jenayah semakin meningkat. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan 5.Jauh dari Ehsan dan petunjuk. berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh kepada 6.Mendapat dosa dan Balasan Allah. unsur-unsur asing yang merosakkan. 7.Akhlak dan moral akan hilang. 8.Negara menjadi Kucar-kacir . b. CARA MENJAGA DIRI DAN MARUAH (Terpinggir Elak Rendah Jenayah Ehsan Balasan i. CARA BERPAKAIAN Akhlak Kucarkacir) 1.Pakaian Sesuai mengikut jantina. ==TERJEBAK 2.Yakin bersih dan hasil yang halal. D.HIKMAH MENJAGA DIRI DAN MARUAH 3.Pakaian menutup Aurat, tidak ketat dan tdk jarang. 1.Masyarakat yang SEjahtera dan bersatu padu. 4. Tiada diRagui dgn lambang agama lain. 2.Kejadian Jenayah dapat dibendung. 5.Pakaian mengikut perAturan syarak. 3.Allah berkati dalam kehidupan. 6.Pakaian Kemas dan sopan. 4.Mendapat Hidayah dari Allah. (SesuaiYakinAuratRagui AturanKemas) 5.Negara akan aman dan TEnteram. ==SYARAK 6.Disayangi oleh masyarakat Ramai. ii.CARA PERGAULAN 7.Lahir masyarakat berAkhlak 1.Ada sifat TOleransi. (SEjahtera Jenayah Allah Hidayah TEnteram 2.Berlemah Lembut dan mesra Ramai Akhlak) 3.Ehsan dan kasih sayang.. ==SeJAHTeRA 4.Menjaga Rahsia & keaiban orang lain. E. PENGHAYATAN 5.Jaga Adab & hukum syarak. 1.Berpakaian mengikut KEtentuan hukum syarak 6.Jaga hati Nurani dan perasaan. 2.Menjaga Maruah diri semasa bergaul 7.Memberi Salam ketika bertemu. 3.Tunjukkan imej diri yang bersih Anggun. 8.Bertukar-tukar pendapat dan Idea 4.BerSopan santun dalam percakapan. (TOleran Lembut Ehsan Rahsia Adab Nurani Salam Idea) (KEtentuan Maruah Anggun Sopan) ==ToLERANSI ==KeMAS iii.CARA PERCAKAPAN 1.BErbahasa sopan. 2.Bercakap benar dan Rasional. 3.Diam jika tidak tahu Sesuatu perkara. 4. Orang bercakap jangan menyampuk. 5.Bercakap dgn Perkara yg baik. 6.Bercakap yang Ada faedah. 7.Percakapan dgn Nada yg disenangi (BErbahasa Rasional Sesuatu Orang Perkara Ada Nada) ==BeRSOPAN