Spesifikasi Komputer eSPKB

Keperluan Minimum:
Perkakasan: • Intel Pentium III dan keatas • 128 MB RAM (Sebaiknya 256 MB RAM) • 40 GB Hard Disk • 10/100 Ethernet Network Interface Card • 15” Color Monitor • Standard Keyboard dan Mouse Perisian: • Windows98 (2nd Edition) atau Windows 2000 atau Windows XP • Internet Explorer 6.0 • Acrobat Reader 5.0 dan keatas • Perisian IVEST 4EG. Lain-lain Peranti: • Kad Pintar • Pembaca Kad Pintar.

(Sila rujuk pada Manual Pengguna pada http://egag.anm.gov.my)