RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu :6

Kelas : Masa Mata Pelajaran : 6 Pluto
Pendidikan Jasmani

Hari: Selasa KANDUNGAN

Tarikh22/2/2011 Impak Catatan

7.40-8.40

Tunjang KEMAHIRAN Tajuk BADMINTON Kemahiran : PUKULAN SERVIS Objektif melakukan pukulan dengan teknik yang betul Unsur KBKK 1 membanding 2 menaakul secara duduktif 3 membeza Nilai murni 1 kerjasama 2 bertolak ansur 3 hormat menghormati 4 ikhlas dan jujur 5 menepati masa Area Numbers Topic FRACTION Learning area Mix numbers Learning Outcomes Subtract mix numbers Moral Values 1 Unity 2 Loving 3 caring 4 hardworking Thinking Skill 1 Drawing Conclusion 2 Problem solving 3 Comparing 4 Listing Area :Numbers Topic WHOLE NUMBERS Learning area MULTIPLY Learning Outcomes MULTIPLY 1 AND 2 DIGIT Moral Values 1 Hardworking 2 Unity 3 Caring 4 Cooperative Thinking Skill 1 Lsting 2 Comparing 3 Translating

Pertandingan individu

Pertandingan liga

6 Pluto Mathematics 9.40-10.10

69%
Murid menguasai 31% murid belum Mengusai aktivitipengayaan

5 Uranus Mathematics 11.30-12.00

60% menguasai 40% tidak menguasai Pemulihan khas

21 Berjalan dan berlari Nilai Murni  Bekerjasama  Tekun  Tolong menolong  Kreatif Unsur KBKK  Membanding  Membeza  Menjana idea Permainan kecil dan pertandingan 6 Pluto Mathematics 8.00-12.00 60% Menguasai 40% tidak mengusai Aktiviti pemulihan khas .RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu :1 Kelas : Masa Mata Pelajaran : 1 Mercury Pendidikan jasmani Hari: Rabu KANDUNGAN Tarikh : 4/1/2012 Impak Catatan 7.40 Area : FRACTION Topic Mix numbers Learning area subtract Learning Outcomes Subtract the mix numbers Moral Values 1 Hardworking 2 Cooperative 3 Caring 4 Loving Thinking Skill 1 Comparing 2 Listing 3 Translating 4 Elaborating Area :Numbers Topic Whole Numbers Learning area Numbers to 10 000 Learning Outcomes Round off any numbers to hundred Moral Values 1 Hardworking 2 Unity 3 Caring 4 Cooperative Thinking Skill 1 Problem solving 2 Contrasting 3 Drawing Conclusion 80% menguasai 20% tidak menguasai Pemulihan khas 5 Jupiter Mathematics 11.1 imbangan Standard Pembelajaran : 1.10 Tahun 1MERCURY Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Standard Kandungan : 1.40-8.40-9.

40-8.Mix numbers Learning Outcomes Subtract mix numbers Moral Values 1 Hardworking 2 Cooperative 3 Caring 4 Loving Thinking Skill 1 Comparing 2 Listing 3 Translating 4 Elaborating Area Numbers Topic Whole numbers Learning area Subtract any numbers Learning Outcomes Subtract numbers from 4 digits Moral Values 1 Hardworking 2 Unity 3 Caring 4 Cooperative Thinking Skill 1 Problem solving 2 Contrasting 3 Drawing Conclusion 67% menguasai 33% tidak menguasai Pemulihan khas 5 Uranus Mathematics 12.16 pergerakan bertempo Standard Pembelajaran :1.40 Area : Numbers Topic : FRACTION Learning area .40-9.62 pergerakan Zig-zag Nilai Murni  Bekerjasama  Tekun  Tolong menolong  Kreatif Unsur KBKK  Membanding  Membeza  Menjana idea 6 Pluto Mathematics 18.30-1.10 Tahun : 1MERCURY Aspek 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN Standard Kandungan :1.00 88% Menguasai 12% tidak mengusai Aktiviti pemulihan khas .RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 1 Kelas : Masa Mata Pelajaran : 1 Mercury Pendidikan jasmani Hari:Khamis KANDUNGAN Tarikh : 5/1/2012 Impak Catatan 7.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 1 Kelas : Masa Mata Pelajaran : Hari:Jumaat KANDUNGAN Tarikh :6/1/2012 Impak Catatan Tahun : 1MERCURY Aspek 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN Standard Kandungan :1.40-11.16 pergerakan bertempo Standard Pembelajaran :1.00 Area Numbers Topic WHOLE NUMBERS Learning area MULTIPLICATION 0F 100000 Learning Outcomes MULTIPLY TWO AND THREE NUMBERS Moral Values 1 Hardworking 2 Unity 3 Caring 4 Cooperative 5 Loving Thinking Skill 1 Lsting 2 Comparing 3 Translating 4 problem solving 5 Drawing Conclusion 70% murid menguasai 30%murid tidak menguasai Pemulihan khas .62 pergerakan Zig-zag Nilai Murni  Bekerjasama  Tekun  Tolong menolong  Kreatif Unsur KBKK  Membanding  Membeza  Menjana idea Jupiter Mathematics 9.

1000 Moral Values 1 Hardworking 2 Caring 3 Loving 4 Unity Thinking Skill 1 Comparing 2 Sequencing 3 Listing 4 Problem Solving Area : NUMBERS Topic FRACTION Learning area SUBTRACTION OF FRACTION Learning Outcomes SUBTRACT MIX NUMBERS Moral Values 1 Hardworking 2 Cooperative 3 Caring 4 Loving Thinking Skill 1 Comparing 2 Listing 3 Translating 4 Elaborating Area NUMBERS Topic WHOLE NUMBERS Learning area addition Learning Outcomes ADDITION THREE DIGIT Moral Values 1 Hardworking 2 Unity 3 Caring 4 Cooperative Thinking Skill 1 Problem solving 2 Contrasting 3 Drawing Conclusion 74% Murid menguasai 26% murid belum Mengusai aktivitipengayaan 6 Pluto Mathematics 9.00 70% Menguasai 30% tidak mengusai Aktiviti pemulihan khas .RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu :7 Kelas : Masa Mata Pelajaran : 5 Uranus Mathematics Hari:Isnin KANDUNGAN Tarikh : 28/2/2011 Impak Catatan 8. 100.10 Area Numbers Topic WHOLE NUMBERS Learning area Multiply LESS 1000000 Learning Outcomes Multiply BY 10.00-12.10-10.10 85% menguasai 15% tidak menguasai Pemulihan khas 4J Mathematics 11.10-9.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.