Anda di halaman 1dari 38
Kementerian Pelajaran Malaysia (Ministry of Education Malaysia) Aras 8, Blok £8, Kompleks & f Pusat Pentadbiran Kerajaan Porsekutuan 82604 PUTRAJAYA Telefon +: 03-88846069 Fax }3-88885124 Website ttp:fwww.moe.gov.my Ketua Setiausaha (Secretary General) Ruj. Kami: KP(PP)0084/22/4 (2) Tarikh 27 Ogos 2009 Semua Ketua Jabatan/Sahagian Kementerian Pelajaran Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri ae “i 0 1 $ a of Y. Bhg. Datuk/Dato/Datin/T\ i 1g. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, eats Mat SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 34 > KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BILANGAN 2 TAHUN 2009 URUSAN PERTUKARAN DAN PENGURUSAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN PENDIDIKAN DALAM JAWATAN KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4. TUJUAN uf ke 44 Tujuan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah untuk mengemaskini syarat- syarat dan tatacara pertukaran serta pengurusan pegawai dalam jawatan kumpulan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 2, LATAR BELAKANG 2.1 Jawatan kumpulan KPM telah diperkenalkan melalui Surat Pekeliling Perknidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 10 Tahun 1998. Di SASS ygewan surat pekellling tersebut, para pegawai yang boieh digertimbangkan “apk dimasukkan ke dalam jawatan kumpglan gerlyymemenuni salah satu da kriteria seperti berikut: 22 23 2.1.1 sakit yang berpanjangan melebihi enam bulan; 2.1.2 sakit tbi, kusta, barah atau sakit yang setaraf; 2.1.3 sakit mental; dan 21.4 pegawai yang bercuti tanpa gaji bagi mengikut pasangan bertugas/berkursus di dalam atau di luar negara. Pertukaran seseorang pegawai ke dalam jawatan kumpulan KPM adalah bagi membolehkan seseorang pegawai yang menghadapi masalah kesihatan boleh terus mendapatkan rawatan atau memperolehi cuti sakit yang berpanjangan Dengan cara ini, ia dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di Sesebuah sekolah atau sesuatu tugas di jabatan terus terlaksana tanpa ada apa-apa gangguan. Berdasarkan perkembangan dan keperluan semasa, syarat-syarat dan tatacara pertukaran seseorang pegawai ke jawatan kumpulan KPM peru dikemaskini bagi mempertingkatkan lagi keberkesanan pengurusan jawatan ini KRITERIA-KRITERIA YANG MELAYAKKAN PEGAWAI DITUKARKAN KE JAWATAN KUMPULAN a4 Pegawai Yang Menghadapi Masalah Kesihatan 3.1.1 Pegawai yang menghadapi masalah sakit yang berpanjangan melebihi enam bulan dan sukar sembuh dalam jangka masa terdekat. Mereka hendaklah disahkan menghidap sakit berkenaan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan dan mendapat sijil sakit yang dijangka berterusan selama 180 hari atau lebih 3.1.2 Pegawai yang menghidap sakit tibi, kusta atau barah dan penyakit yang setaraf. Mereka hendaklah disahkan jenghidap sakit 52) 33 34 berkenaan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan dan mendapat sijil sakit yang dijangka berterusan selama 180 hari atau lebih, Pegawai Yang Menghadapi Masalah Sakit Mental 3.2.4 Pegawai yang menghadapi masalah sakit mental yang menyebabkan kehadiran mereka mendatangkan masalah kepada sekolah/jabatan Walau bagaimanapun, mereka hendaklah terlebin dahulu disahkan menghidap sakit berkenaan olen Pegawai Perubatan Kerajaan. Pegawai Yang Telah Diluluskan Cuti Tanpa Gaji 3.34 3.3.2 3.33 Pegawal yang telah diluluskan cuti tanpa gaji mengikut pasangan bertugas/berkursus di dalam atau di luar negara mengikut Pekellling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2005 selama setahun atau lebih. Pegawai yang telah diluluskan cuti menjaga anak (cuti tanpa gail) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2007 selama setahun sehingga maksima 5 tahun (1,825 hari). Pegawai yang telah diluluskan cufi tanpa gaji atas urusan Persendirian mengikut Perintah Am Bab C dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 selama 360 hari secara berterusan. Pegawai Yang Berprestasi Rendah 344 Pegawai yang dikenalpasti berprestasi rendan iaitu berdasarkan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan kurang daripada 60% selama dua (2) tahun berturut-turut dan berasaskan latar belakang perkhidmatannya, pegawai tidak sesuai untuk diambil tindakan tatatertib. Walau bagaimanapun, pegawai boleh diambil tindakan untuk didersarakan demi kepentingan Perkhidmatan Awam mengikut

Anda mungkin juga menyukai