SASARAN KERJA TAHUNAN 2012 (SKT

)
Muhd Elyas Bin Kamalul Arifin Guru SMK. Ulu Sapi, Telupid Tahun 2012

LAMPIRAN A BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk pretasinya) .

Ujian Setara dilaksanakan pada bulan Mac dan Julai. Pengurusan Kurikulum - Ketua Panitia Bahasa Inggeris Penyediaan buku rekod P&P Guru mata pelajaran Bahasa Inggeris dan EST Ujian Bulanan dan Ujian Setara Peperiksaan Dalaman Sekolah PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) . 2. Sekurang-kurangnya 80% murid kelas 4 .disediakan pada awal tahun. RPT. 7. ULBS – Bahasa Inggeris 2 kali setahun untuk Menengah Atas Masa 1. 6. Menyediakan Ujian Setara sebanyak 2 kali setahun.1 5 Vega 5. Ujian bulanan dilaksanakan setiap bulan tidak termasuk bulan peperiksaan. Bilangan kelas Bahasa Inggeris 3 kelas: - - 3. Penyeliaan dan Pemantauan P & P Panitia 1. Bilangan Kelas EST 1 kelas : 4.setiap kali sebelum P&P dilaksanakan. 3.Bil. 1. Penyeliaan dan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 3. 4.1 Bahasa Inggeris 2. Ringkasan Aktiviti / projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Kuantiti Petunjuk Pretasi (Kuantiti/Kualiti/Kos) 1. 70% murid kelas 5 Vega dan 5 Inovatif lulus dalam ujian dan peperiksaan bagi matapelajaran Bahasa Inggeris. RPH.1 4 Vega 3.3 5 Inovatif 4. Menyediakan Peperiksaan PertengahanTahun (Mei) dan Akhir Tahun (Oktober) 8.2 5 Vega 3. Menyediakan RPT dan RPH mengikut huraian sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 4/ Bahasa Inggeris Tingkatan 5/ EST Tingkatan 5. 2. Kualiti 1.

HAC (Hari Anugerah Cemerlang) 2012 Pelajar PMR dan SPM 2012 .Menghargai jasa dan kejayaan pelajar dalam PMR dan SPM . Bulan Akademik Melibatkan semua Bidang iaitu Bidang Bahasa.Memberi penghargaan kepada serta pelajar-palajar 2011 pelajar-pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum . . Ringkasan Aktiviti / projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Petunjuk Pretasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) 1. penolong.Menambah ilmu pengetahuan melalui pertandingan - Melibatkan kerjasama Panitiapanitia di semua bidang 3. pengawas dan pengawas pusat sumber 2.Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis. Kemanusiaan. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk pretasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Ketua.Tandatangan PYD Tarikh : Tandatangan PPP Tarikh: BAHAGIAN II – Kajian semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. pengawas sekolah dan pengawas pusat sumber Memotivasikan murid dan menggalakkan penglibatan. penolong. Sains dan Matematik dan Vortek . Kursus Kepimpinan - - Melibatkan ketua.

Sambutan Hari Guru 2012 - Melibatkan guru-guru SMKUS dan kakitangan KTBM Meningkatkan keyakinan diri dikalangan guru dan mengeratkan silaturahim.Melibatkan 4 unit beruniform 7.4. Sambutan Hari Kemerdekaan 2012 . KTBM dan pelajar SMKUS 5.Menyemarakkan semangat 1 Malaysia dikalangan warga SMKUS 6. Semua guru. KTBM dan pelajar SMKUS Tandatangan PYD Tarikh : Tandatangan PPP Tarikh: . MSS Daerah Telupid 2012 .Memupuk semangat kesukanan dikalangan pelajar Melibatkan 5 buah Zon di Daerah Telupid Semua Unit Beruniform Semua guru. Perkhemahan Unit Beruniform .

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkah setelah berbincang dengan PPP) Bil. Aktiviti / projek 1.2. - SKT yang telah ditetapkan kepada PPP tiada perubahan dan tidak ada yang digugurkan. - .

BAHAGIAN III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD 2. Laporan / Ulasan Oleh PPP .

LATIHAN (i) Senaraikan program latihan (seminar. Skema pemarkahan Bahasa Inggeris SPM Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar -----------------------------------( Tandatangan PYD ) ------------------------------------------( Tarikh ) . Teknik Menjawab Bahasa Inggeris Sebab diperlukan Berkaitan P&P Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan SPM 2. Bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai. Nama latihan ( Nyatakan sijil jika ada) Tarikh / Tempoh Tempat (ii) Senaraikan Latihan yang diperlukan.Tandatangan PYD Tarikh : Tandatangan PPP Tarikh: 2. Nama / Bidang latihan 1. Kursus.

Perkemahan Lencana Keahlian Pengakap Peringkat Daerah Telupid Peringkat kegiatan/ aktiviti/ sumbangan (Nyatakan jawatan atau pencapaian) Daerah Tongod (Telupid). Kegiatan Dan Sumbangan Di luar Tugas Rasmi. Senaraikan kegiatan dan sumbangan diluar tugas rasmi seperti sukan/ pertubuhan/ sumbangan kreatif komuniti/ Jabatan/ daerah/ Negeri/ Negara/ Antarabangsa yang berfaedah kepada organisasi/ Komuniti/ Negara pada tahun yang dinilai. . Penolong Pesuruhjaya Daerah Persekutuan Pengakap Daerah Telupid.BAHAGIAN II – Kegiatan dan Sumbangan Di luar Tugas Rasmi/ Latihan (Diisi oleh PYD) 1. Senarai kegiatan/ aktiviti/ sumbangan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful