ANALISIS TES MINAT LEE-THORPE Analisis Diri Sendiri 1.

Skor Bidang Minat, sebagai berikut : Data Bidang Minat : A = 12, B = 14, C = 16, D = 14, E = 11, F = 9, G = 6, H= 6, I = 9, J = 7, K = 11, L = 5 Bidang Minat Pribadi-Sosial Natural Mekanik Bisnis Seni Sains Formula A+C B+D E+G F+H I+K J+L Jumlah 12 + 16 14 + 14 11 + 6 9 +6 9 + 11 7+5 Persentil Point 99 90 50 20 50 10

2. Skor Tipe Minat, sebagai berikut : Verbal (+) = 20 Manipulatif (0) =9 Komputatif (-/=) = 12

Tipe Minat Verbal (+) Manipulatif (o) Komputatif (-/+)

Data 20 9 12

Persentil Point 90 5 20

Profil Minta Jabatan T. 20 T. 20 T. f = 6 Tingkat Minat a+d b+e c+f (a + d) x 1 (b + e) x 2 (c + f) x 3 Data 11 7 12 11 14 36 ∑ 11 7 12 11 14 36 Persentil Point 11 + 14 + 36 = 61 Hasil Persentil Point adalah = 20 4. 90 Sains. 5 Pribsos. 90 Natural. Minat. 50 Mekanik. sebagai berikut : Data Tingkat Minat : a = 6. Verbal. 50 Bisnis. 10 Seni. d = 5. Skor Tingkat Minat. e = 3. Manipulatif. b = 4. Komputatif. 20 . c = 6. 99 T.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful