Anda di halaman 1dari 6

SINOPSIS BUKU BAGI PARA GURU

BORANG SINOPOSIS BUKU


Nama Sekolah : Sek.Men.Keb.Kandis Kod Nama Guru MUHAMAD ZAINI BIN ISMAIL sekolah: DEA 0039 1 2 Judul Pengurusan Bimbingan & Kaunseling 3 Pengarang Mok Soon Sang 4. Bidang: Pengetahuan Profesional 5 Tarikh 24 Mei 2010 6. Masa : 2.15 petang Pembentangan 7 Tempat Bilik Wawasan Pembentangan 8. Sinopsis Buku ini mengandungi 12 bab, dimulai dengan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia dan diikuti dengan teori-teori kaunseling. Pembaca akan mendapat pengetahuan bagaimana menjalankan Kaunseling Individu dan Kelompok serta Penyediaan Inventori dan Rekod. Masalah disiplin berlaku kerana berlaku konflik dan tekanan dalam diri pelajar. Pengurusan konflik secara berkesan dijangka dapat mengubah tingkah laku pelajar ke arah yang lebih baik berdasarkan norma-norma yang diterima masyarakat.. Bimbingan secara berkesan dapat melahirkan pemimpin yang berkesan.Ia juga boleh mewujudkan komunikasi berkesan ke arah Budaya Cemerlang di sekolah. Pengurusan stress secara berkesan pula dapat mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kerana pelajar dan guru dapat melaksanakan tanggung jawab masing-masing tanpa tekanan dan melaksanakan kerja dengan gembira

9. Nilai Pengetahuan/Pengajaran Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru meningkatkan ilmu dalam bidang psikologi pendidikan

10.Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi/P&P Buku ini memberi kemahiran kepada para guru mengurus masalah pengajaran dan pembelajaran para pelajar dan juga masalah peribadi serta peluang melanjutkan pelajaran.

BORANG SINOPOSIS BUKU


Nama Sekolah : Sek.Men.Keb.Kandis 1Kod Nama Guru MUHAMAD ZAINI BIN ISMAIL sekolah: DEA 0039 2 3 5 7 8. Sinopsis Buku ini mengandungi 72 bab. Bab 1, penulis membincangkan sifat seorang pengurus yang berkesan seperti pandai memilih keutamaan berhubung dengan matlamat mereka berbanding matlamat orang lain, nbelajar melindungi diri mereka daripada gangguan yang tidak dijangkakan, mereka belajar melegasi tugas merancang,memberikan tumpuan kepada perkaraperkara penting dan mengetepikan perkara remeh-temeh. Bab-bab seterusnya, penulis membincangkan bagaimana membuat laporan selepas tindakan, buruknya sifat kelam-kabut, modifikasi perlakuan, rintangan, beg kerja, kategori penggunaan masa, komunikasi, surat-menyurat,krisis , pengagihan kerja,system fail, keseronokan bekerja dan lain-lain lagi. 9. Nilai Pengetahuan/Pengajaran Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar atau rakan sejawat. Buku amat berguna terutama kepada pentadbir pendidikan Judul Pengarang Tarikh Pembentangan Tempat Pembentangan BAGAIMANA MENYELESAIKAN KERJA Edwin C.Bliss 4. Bidang: Pengetahuan Profesional 6. Masa : Bilik Wawasan

10.Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi/P&P Buku ini memberi kemahiran kepada para guru/pentadbir sekolah mengurus masalah pengajaran dan pembelajaran para pelajar dan juga masalah pengurusan pendidikan.

BORANG SINOPOSIS BUKU


Nama Sekolah : Sek.Men.Keb.Kandis 1Kod Nama Guru MUHAMAD ZAINI BIN ISMAIL sekolah: DEA 0039 2 3 5 7 8. Sinopsis Buku ini mengandungi 7 bab. Bab 1, penulis membincangkan sifat seorang pengurus yang berkesan ialah pandai berkomunikasi dengan staff. Seorang pengurus yang hebat mesti pandai menjalin hubungan baik dengan pekerjanya,memahami potensi seriapm pekerjanya dan ketua mesti mempunyai perwatakan yang baik . Bab-bab seterusnya, penulis membincangkan bagaimana pengurus boleh mencungkil bakat setiap pekerja agar setiap individu boleh menyumbang kearah kemajuan organisasi. Seterusnya penulis mahukan seorang pengurus mestilah sentiasa meminta pendapat staff dan menghormati pendapatnya. Seorang pemimpin mesti berani, tidak menunjukkan kuasa, jangan mudah berpuashati dan berfikir sebelum bertindak. 9. Nilai Pengetahuan/Pengajaran Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar atau rakan sejawat. Buku amat berguna kerana setiap guru adalah pemimpin, pemimpin dalam kelasnya dan pemimpin dalam organisasi sekolah. Judul Pengarang Tarikh Pembentangan Tempat Pembentangan PENGURUS YANG BAIK C.Northcote Parkinson & M.K.Rustomji

4. Bidang: Pengetahuan Profesional 6. Masa :

Bilik Wawasan

10.Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi/P&P Buku ini memberi kemahiran kepada para guru/pentadbir sekolah menjadi pemimpin yang berkesan sama ada di dalam kelas atau dalam organisasi.

BORANG SINOPOSIS BUKU


Nama Sekolah : Sek.Men.Keb.Kandis 1Kod Nama Guru MUHAMAD ZAINI BIN ISMAIL sekolah: DEA 0039 2 3
5 7

Judul Pengarang
Tarikh Pembentangan Tempat Pembentangan

HUBUNGAN SESAMA MANUSIA C.Northcote Parkinson & 4. Bidang: Pengetahuan M.K.Rustomji Profesional
6. Masa : Bilik Wawasan

8. Sinopsis Buku ini memberi panduan kepada kita bagaimana menjalin hubungan dengan manusia lain. Sama ada kita ketua besar atau ketua kecil, amalkan tutup mulat iaiatu jika perkaram yang tidak perlu dihebohkan, maka jangan dihebohkan. Jangan ambil remeh perkara-perkara kecil, jikma staff sakit, bila dia hadir semula tanya tentang kesihatannya dan keadaa\n keluarganya kerana perkara yang kecil ini tentu memberi erti yang mendalam. Seorang penyelia yang mencurigai pekerjanya sukar mendapatkan pekerja yang baik. Kepercayaan dibalas dengan kepercayaan dan begitulah juga dengan kecurigaan. Seorang pemimpin amat disayangi orang yang dipimpin jika dia mengingati semua nama orang yang dipimpinnya. Spesifikasi kerja mesti jelas supaya setiap orang tahu tugas masing-masing.Jika pekerja melakukan kesalahan, mula-mula carilah sesuatu yang boleh dipuji, orang akan lebih bersedia menerima kritikan daripada seseorang yang menghargai kebaikan mereka, jika tidak mereka terus melenting. Tempoh hidup sangat singkat, mengapa tidak kita jadikan hidup ini suatu suasana yang indah dengansaling menghormati antara satu sama lain? Pernahkah anda terfikir apakah untungnya kita hidup dalam suasana tidak tenteram dan dipenuhi dengan pelbagai masalah dari hari ke hari? Tetapi sifat pilih kasih sangat menyakitkan hati. Sebenarnta bayanak ilimu pengurusan dan kemanusiaan dan kaunseling dlam buku ini dan aia amat berguna kepada para guru dan pengurus sekolah.

9. Nilai Pengetahuan/Pengajaran Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar atau rakan sejawat. Buku amat berguna kerana setiap guru dan perlu berhubung dengan manusia setiaop masa selagi kita hidup di alam fana ini.

10.Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi/P&P Buku ini memberi kemahiran kepada para guru/pentadbir sekolah menjadi pemimpin yang berkesan sama ada di dalam kelas atau dalam organisasi.

Anda mungkin juga menyukai