- Contoh Laporan Perjumpaan Pengakap (WAJ3110/WAJ3111

)

Jenis Unit Beruniform: Pengakap Kanak-Kanak
Tarikh Perjumpaan : _______________________
Perjumpaan Pek ke : _________
Opsyen:___________________ Ambilan: __________________
Sekawan Bertugas : _____________________
Jumlah Kehadiran : _________

Masa

Aktiviti

Tindakan

Catatan

Refleksi :

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tandatangan pelajar : ________________
Nama (

Tandatangan jurulatih: _____________
)

Nama (

)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.