JADUAL SPESIFIKASI UJIAN UJIAN SERAGAM BULAN MAC 2012 UJIAN SUBJEKTIF, KERTAS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 NO.

SOALAN 1a)-i ii iii b) i. ii. iii. 2a i ii. iii. b) i. ii iii 3a) i. ii. b) i. ii JENIS ITEM Subjektif Subjektif Subjektif KLASIFIKASI KONSTRUK TAJUK Hidayah Sumber Kebahagiaan Definisi hidayah Contoh rahmat Perkara Yang Menghalang Hidayah Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan Contoh nikmat Adab Semasa Ditimpa Musibah Akibat Tidak Mensyukuri Nikmat Allah Kepentingan Doa dalam kehidupan Nama tempat mustajab berdoa Adab-adab Semasa Berdoa Sebab Doa Tidak Dimakbulkan Rukun Iman dan Rukun Islam Contoh Rukun Islam Nama Malaikat Beserta Tugasnya Nama Rasul dan Kitab Sucinya Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama Contoh Perkara Mungkar Cara Mencegah Kemungkaran dan Contohnya Solat Jamak dan Qasar Contoh Solat Yang Boleh Diqasarkan Hikmah Disyariatkan Solat Jamak Dan Qasar ARAS KESUKARAN Rendah Rendah Rendah

Pengetahuan Pengetahuan Aplikasi

Konsep Pemahaman

Subjektif Subjektif Subjektif

Pengetahuan Aplikasi Pengetahuan

Pemahaman

Rendah Sederhana Sederhana

Subjektif Subjektif Subjektif Subjektif Subjektif Subjektif

Pengetahuan Pengetahuan Analisis Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan

Pemahaman

Rendah Sederhana Sederrhana Rendah Rendah Rendah

Pemahaman

Subjektif Subjektif

Pengetahuan Pengetahuan

Pemahaman

Rendah Tinggi

Subjektif Subjektif

Pengetahuan Analisis

Pemahaman

Rendah Tinggi

SOALAN TAMAT Jumlah Soalan : 16 Aras Mudah :10 Aras Sederhana :4 Aras Sukar :2