Anda di halaman 1dari 23

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

Globalisasi dan peranannya terhadap perkembangan tamadun manusia


PISMP MT/PJ/BI/BM 1 AMBILAN JANUARI 2012
4/12/2012

Definisi

Globalisasi

globalisasi Peranan globalisasi


4/12/2012

*Menurut
proses

Kamus Dewan Edisi ke-4, globalisasi bermaksud satu yang membolehkan sesuatu aktiviti ekonomi,

kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutama dengan adanya kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan sebagainya.

*Cendekiawan Barat secara umumnya memberi takrifan globalisasi


sebagai satu proses kehidupan yang serba luas merangkumi
segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia secara milik bersama.
4/12/2012

*Kenichi

Ohmae(1991) berpandangan bahawa tamadun manusia kini

memasuki era borderless world iaitu dunia tanpa sempadan. Proses ini dipermudahkan lagi dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan perhubungan.

*Nurcholish Majid (1996), mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses


mengubah kehidupan umat manusia menuju kepada satu masyarakat sahaja.

*Umumnya, globalisasi ialah satu proses membuka keadaan, yang pada


umumnya dapat difahami sebagai proses di mana sempadan negaranegara semakin runtuh dan seluruh alam buana ini semakin

berubah menjadi satu unit. Di dalam unit global ini, hubungan


adalah cepat dan rapat. Keadaan ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi elektronik yang berkembang dengan pesatnya.
4/12/2012

Pendidikan Pertama, Konsep

turut berubah dengan adanya globalisasi dan

kemudahan IT. program jarak jauh (distance learning) boleh

dilaksanakan sebahagian besarnya on-line atau off-line. bilik darjah (classroom) dan hubungan bersemuka

(face-to-face) antara murid dan guru tidak menjadi komponen pedagogi utama lagi. Secara perlahan-lahan, pendidikan jenis ini akan bertukar menjadi pendidikan berbentuk virtual.

Dengan itu, buku teks yang dicetak dan jumlah guru yang
diperlukan akan berkurang.
4/12/2012

Kedua, konsep dan pedagogi literasi, yang dahulunya berdasarkan teks


yang dicetak, dianggap tidak memadai lagi dalam konteks proses pembelajaran sekarang.

Pelajar Dengan

pada masa kini mesti mempunyai kemahiran menggunakan

komputer untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan maklumat. adanya konsep pendidikan berdasarkan multimedia interaktif

dan teks pengajian dalam bentuk imej di kaca monitor komputer, satu lagi anjakan paradigma pedagogi telah berlaku: daripada yang berasaskan teks bercetak kepada berasaskan imej digital.

Selain itu, bahan dan data yang diperlukan dalam kajian tidak lagi dalam bentuk teks bercetak sahaja, tetapi juga boleh diperolehi on-line dan off-line dengan lebih cepat dan murah.
4/12/2012

Pengkaji

kini yang ingin menjalankan kajian kepustakaan yang berkaitan tidak

perlu lagi mengunjungi perpustakaan untuk tugasan ini.

Yang diperlukannya ialah melayari web dan menggunakan search engine untuk
membina bibliografi yang berkaitan. Dengan kaedah baru itu, pelajar boleh merujuk

banyak pangkalan data digital yang relevan dari seluruh dunia.

Sebahagian

daripada teks yang tersenarai dalam. bibliografi mungkin boleh

diperolehi terus dari Internet atau boleh dimuaturun (download) ke dalam

disket atau CD atau dicetak, atau dibaca di komputer peribadi (laptop, palmtop,
handheld PC).

Sementara

bahan yang tidak boleh diperolehi di Internet, boleh dicari dari

perpustakaan. Selain itu, bahan yang boleh digunakan tidak sahaja wujud dalam bentuk teks bertulis yang bersifat digital atau bercetak, tetapi juga dalam bentuk foto, slaid, grafik, audio dan video.
4/12/2012

Pendek

kata, pelajar kini sudah terdedah kepada pelbagai

macam sumber dan bentuk bahan yang tidak boleh dicapai


semudah, secepat dan semurah itu sebelum era globalisasi dan IT ini.

Tetapi

walaupun

demikian,

keadaan

ini

juga

telah

menyebabkan matlumat yang tidak berguna semakin berlambak. Lambakan matlumat yang tidak berguna ini amat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi matlumat terkini.
4/12/2012

Globalisasi
dunia.

ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi

seragam yang diamalkan dan digunapakai oleh seluruh masyarakat

Ia

membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara

sebuah negara dengan negara lain pada kadar yang amat pantas terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi iaitu perdagangan, kewangan dan pelaburan.

Taraf ekonomi masyarakat dunia meningkat sedikit demi sedikit,


selepas kemajuan yang disebabkan perubahan sistem-sistem politik, ekonomi dan sosial ke atas masyarakat.
4/12/2012

Contoh

yang dapat dilihat Malaysia sendiri, di mana

sebelum kemerdekaan dan penerimaan globalisasi secara maksimum berlaku, hanya golongan atasan sahaja yang berupaya memiliki kehidupan yang mencukupi segalanya. Tetapi, semenjak penerimaan negara kepada teknologi dari segi industri, pertanian dan perkhidmatan sosial, menjadikan rakyat biasa juga mampu memiliki kehidupan yang baik, dengan penyediaan kerja yang sesuai dan berbaloi.

4/12/2012

Pertambahan
rakyat.

ekonomi

masyarakat

meningkat

dengan

melihat kepada pertambahan kereta yang digunapakai oleh

Kajian

menunjukkan setiap

tahun

hampir satu

juta

kenderaan dibeli. Ini menggambarkan peningkatan sumebr dan perolehan ekonomi mereka.

Begitu
seperti

juga keadaannya dengan infrastruktur yang lain


rumah-rumah, perkhidmatan kemudahan asas

seperti air, elektrik dan pengangkutan awam meningkat

secara

berperingkat-peringkat,

yang

sekaligus

menggambarkan kemakmuran, hasil globalisasi terhadap rakyat dan negara.


4/12/2012

Globalisasi

ekonomi

juga

boleh

dikaitkan

dengan

perkembangan syarikat-syarikat korporat di dunia. Syarikat-

syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi. Telekom


Malaysia Berhad juga mempunyai matlamat ke era globalisasi iaitu menjadi syarikat bertaraf dunia world class

telecommunications.

4/12/2012

Tahap

kesihatan

dan

pertumbuhan

manusia

juga

meningkat kesan daripada hubungan baik yang terjalin antara


pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

Wabak
burung

penyakit yang melanda dunia, seperti selesema

dan

SARS,
serta

pelbagai
kaedah

informasi

tentang

cara
di

pencegahan

penyiasatan

disebarkan

seluruh dunia, untuk mencegah dan menghalang penularan

wabak yang berbahaya terhadap manusia ini.

Sebagai

contoh, pelbagai penawar dan vaksin untuk


4/12/2012

pelbagai penyakit dapat dicipta hasil teknologi perubatan.

Penemuan-penemuan

baru

seperti

Neuro-Medical

Tech,

Organcloner

(Mengklonkan organ manusia) dan Biofuture Theraphy akan mengubah masa depan.Bukan setakat tiga penemuan gergasi ini sahaja dari Amerika Syarikat, malah ciptaan dan inovasi baru telah banyak ditemui sejak akhir-akhir ini.

Antara yang akan memberikan corak yang berbeza kepada tamadun manusia
adalah Biomimetics (berupaya untuk meniru sesuatu mekanisma yang asal untuk mencipta suatu yang baru), Photonics (menggunakan cahaya untuk menerbitkan unsur-unsur baru), Nanobiotech (kombinasi teknologi nano dan biologi yang boleh

menyelesaikan banyak masalah yang rumit), Targeted Genomic (penggunaan


informasi genetic untuk mempastikan bahan-bahan makanan, ubatan dan peralatan lebih selamat kepada pengguna), Biodetection (menggunakan informasi biologi untuk mengesan risiko), Neuro-devices (melahirkan mesin mikro untuk meningkatkan atau memperbaiki fungsi otak). .

Inovasi Bio, Nano, IT dan Neuro jika digabungkan menjadi satu kekunci baru pemanjangan hayat dan penjagaan kesihatan. Keadaan ini akan menjadikan manusia mempunyai banyak peluang untuk mempertingkatkan kualiti hidup dan 4/12/2012

tahap kesihatan.

Begitu

juga mengenai kebuluran dan keganasan peperangan

di negara-negara miskin di Afrika, hasil bantuan globalisasi, bantuan kemanusiaan dan keamanan, dapat disampaikan melalui pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dengan cepat dan berkesan.

Hasilnya,

penyakit

kurang,

seterusnya

pertumbuhan

masyarakat tidak terbantut, sebaliknya berkembang dengan pesat hingga mampu mencecah angka 6 billion manusia di

dunia.

4/12/2012

Perhubungan Ini

yang wujud antara manusia menjadi pantas, hasil

pertembungan antara tamadun Barat dengan dunia keseluruhannya. dapat dilihat melalui ledakan teknologi yang berlaku dengan

cepat hasil inovasi manusia terhadap peralatan elektrik dan elektronik.

Sebagai

contoh, televisyen dan komputer yang membentangkan

informasi dalam berbagai bentuk seperti perkataan, suara dan imejimej digital, grafik, dan animasi yang berbagai dimensi.

4/12/2012

Secara

tidak langsung, teknologi-teknologi ini umpama

lebuhraya informasi dengan menggunakan jaringan optik gentian sebagai medium pehubung informasi diantara manusia

dan tamadun.

Sehubungan dengan itu,

ilmu pengetahuan dan pertukaran diperolehi dengan pantas oleh

maklumat antara negara,

masyarakat, malahan dapat mendorong kerajaan Malaysia, untuk melaksanakan pembinaan prasarana teknologi informasi yang maju dan canggih, seperti projek Koridor Raya Multimedia dan Cyberjaya, bagi memberi impak ke atas corak pendidikan dan perkembangan negara masa depan.
4/12/2012

Pengaruh

kuat teknologi informasi juga menyerang institusi

pengajian tinggi seluruh dunia, di mana rangkaian komputer dan internet telah ditransformasi sebagai cara berinteraksi

antara pensyarah dan pelajar, juga untuk merujuk bahanbahan rujukan yang telah didigitalisasikan menggunakan skrin komputer.

Begitulah

berbezanya keadaannya perhubungan manusia di

zaman globalisasi dengan keadaan perhubungan zaman-zaman sebelumnya, umpama mimpi menjadi realiti.

4/12/2012

Salah

satu peranan globalisasi ialah merapatkan hubungan antara negara- negara di dunia. negara, kesatuan-kesatuan yang bertaraf antarabangsa dan global telah wujud.

Dengan adanya kemudahan perhubungan antara manusia dan

Kesatuan-

kesatuan ini bertujuan untuk membantu, menyelesaikan, mahupun sebagai wadah (tempat) perbincangan dan keputusan bersama. Kemudahan berkomunikasi antara satu sama lain telah menyebabkan negara-negara di dunia mencari persamaan antara mereka untuk bersatu di bawah satu panji-panji, dengan kepentingan tertentu.
4/12/2012

Contohnya ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). PBB merupakan badan bebas yang menyelesaikan dan
perbincangan masalah yang wujud antara negara-negara, tanpa melibatkan peperangan dan keganasan.

Tetapi,

tidak semua pertubuhan antarabangsa mampu mengawal pergerakan negara anggotanya, kerana konsep the stronger wins masih diamalkan oleh negara kuasa besar, untuk menyelesaikan matlamat dan kepentingan-kepentingan di dunia. dengan itu, satu wadah perbincangan merupakan tempat lahirnya toleransi dan kesefahaman di antara kerajaan-kerajaan di dunia ini.
4/12/2012

Maka

Globalisasi

merupakan satu proses untuk meletakkan

dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara.

Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai


sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai

maklumat

yang

disalurkan

menerusi

pelbagai

perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber.
4/12/2012

Globalisasi Antara

memainkan peranan yang penting dalam

perkembangan tamadun manusia.


peranan globalisasi ialah menaik taraf

pendidikan di dunia, meningkatkan taraf kesihatan dan pertumbuhan masyarakat dunia, meningkatkan ekonomi dunia, perhubungan antara manusia menjadi lebih

pantas dan meluas dan merapatkan hubungan antara


negara-negara di dunia.
4/12/2012

4/12/2012

Anda mungkin juga menyukai