Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia

Jabatan Landskap Negara

Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2

2008

Garis Panduan Landskap Negara
Edisi 2

ISI KANDUNGAN
Pendahuluan
Latar Belakang Tujuan Skop dan Isi Kandungan 1 2 3

Pengenalan Landskap
Definisi Landskap Komponen Utama Landskap Kepentingan Landskap 5 5 6

Landskap Lembut
Fungsi Penanaman Prinsip Penanaman Ciri Fizikal Tanaman Jenis Tanaman 7 10 14 18

Garis Panduan Perancangan Landskap
Kawasan Tanah Lapang Dan Taman Rekreasi Kawasan Pinggir Jalan Dan Lebuh raya Kawasan Bangunan Awam Kawasan Pinggir Sungai/ Tasik/ Pantai Kawasan Perumahan Kawasan Kemudahan Asas Kawasan Perindustrian Kawasan Meletak Kereta Kawasan Siar Kaki / Lorong Basikal Kawasan Laluan Keretapi Kawasan Desa Kawasan Perkuburan 21 25 33 36 42 46 48 52 55 57 60 64

Serangga dan Haiwan Sulaman / Penggantian Pokok Penggantian Pasu Penambahan Bahan Organik Sungkupan Kawalan Hakisan Pemangkasan dan Penjarangan Tenaga Kerja Dan Peralatan Program Penyelenggaraan. 89 91 94 95 97 98 99 99 100 101 106 107 ii .Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap Kaedah Pemilihan Bahan Tanaman Pengendalian Bahan Tanaman Ke Kawasan Tapak Projek Penyediaan Kawasan Tapak Semaian di Tapak Projek Penyediaan Tanah Campuran Penyediaan Lubang tanaman Kaedah penanaman Perancangan Sungkupan Kaedah Kemasan Dan Rawatan Lubang Penanaman 67 69 69 71 72 73 81 83 83 Kaedah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Langkah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan 86 86 Penyelenggaraan Landskap Lembut Penyiraman Pembajaan Kebersihan Kawasan Kawalan Penyakit.

Tanaman Landskap Tanaman Penarik Hidupan Liar Kecil Tanaman Nadir Tanaman Berduri. Beracun dan Berdahan Rapuh Tanaman Berbunga dan Daun Berwarna Tanaman Berdaun Tumbuhan Air Paku-Pakis Buluh Kaktus Tanaman Herba Pokok Hutan Tanaman Terlarang 109 110 111 114 116 117 118 119 120 121 122 123 Penutup Penutup 126 Lampiran Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh iii .

Pendahuluan Latar Belakang Penyedian Garis Panduan Tujuan Garis Panduan Skop dan Isi Kandungan .

.

disamping menjamin kualiti hidup yang harmoni dan sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. usaha pembangunan landskap turut mendapat sokongan padu daripada pihak berkuasa negeri. Setelah lebih sedekad ditubuhkan beserta kerjasama padu dari pelbagai agensi awam dan swasta. Usaha ini adalah untuk mencapai hasrat kerajaan bagi menjadikan Malaysia. pembangunan landskap di Malaysia berada di tahap yang agak membanggakan. masih terdapat kelemahan didalam pelaksanaan serta kawalan landskap. Penerbitan Garis Panduan Landskap Negara. Walaupun landskap kini menjadi satu keperluan dan gaya hidup masyarakat. Garis Panduan Landskap Negara 1 . sebagai agensi di peringkat persekutuan. Malahan Negeri Johor telah menubuhkan Jabatan Landskap Negeri Johor bagi melaksanakan program landskap negara. GPLN 2 adalah merupakan salah satu usaha Jabatan Landskap Negara di dalam membantu semua pihak terlibat terutama Pihak Berkuasa Tempatan dan pemaju dalam perancangan dan pembangunan landskap demi menjamin pembangunan yang berkualiti dan mapan. Ini terbukti dengan penubuhan Unit/Bahagian/Jabatan Landskap di Pihak Berkuasa Tempatan untuk melaksana dan mengawal pembangunan landskap. Negara Taman Terindah menjelang tahun 2020. keperluan landskap dan penyediaan kawasan lapang kini adalah merupakan sebahagian dari syarat-syarat penting yang perlu dipatuhi di dalam sesuatu permohonan kelulusan pembangunan sesuatu kawasan. 1995 oleh Unit Landskap. Selain daripada usaha pembangunan landskap yang dijalankan oleh Jabatan Landskap Negara. pada ketika itu di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) adalah dibuat berdasarkan keputusan kerajaan supaya satu buku garis panduan yang lengkap berkenaan cara mewujud serta memelihara landskap yang cantik dan sempurna dapat diterbitkan. tahun 2008 adalah merupakan semakan semula serta penambahbaikan ke atas Garis Panduan Landskap Negara yang telah diterbitkan pada tahun 1995. Dengan tertubuhnya Jabatan Landskap Negara (JLN) pada 1 Januari 1996 di Kementerian Perumahan dan Kerajaaan Tempatan (KPKT) tanggungjawab untuk menyelaras semua aktiviti pembangunan landskap di seluruh negara telah diserahkan kepada Jabatan tersebut. Di dalam masa yang sama.PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2).

memantau perlaksanaan kawalan pembangunan dan penyelenggaraan kerja-kerja pembangunan landskap yang dijalankan. Secara khusus. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan untuk memastikan panduan asas dalam perancangan dan pengawalan kualiti pembangunan landskap dijadikan asas dalam setiap pembangunan landskap di Malaysia. 2 Garis Panduan Landskap Negara . GPLN 2 merupakan usaha Jabatan Landskap Negara. GPLN 2 ini juga boleh digunapakai sebagai bahan rujukan dan panduan kepada pemaju dan semua individu yang terlibat dalam pembangunan landskap dalam memastikan kualiti pembangunan landskap yang dihasilkan berkualiti terbaik. Pendekatan-pendekatan yang disyorkan dalam GPLN 2 adalah bagi menangani isu-isu peningkatan suhu kawasan bandar. mengawal rekabentuk landskap. kadar larian air permukaan yang tinggi dan isu penebangan pokok dengan memasukkan topik pemeliharaan dan pemulihan dengan memberi penekanan yang lebih kepada penanaman pokok teduhan dalam pembangunan landskap. Secara umum. Perlu diingatkan bahawa GPLN 2 ini merupakan panduan asas. Ini penting untuk memastikan penghasilan pembangunan landskap yang berkualiti dan mapan ke arah menjadikan Malaysia Negara Taman Terindah. Ia juga tidak menghadkan pengolahan atau daya kreativiti di kalangan arkitek landskap dan profesional lain yang berkaitan.PENDAHULUAN TUJUAN Garis Panduan Landskap Negara (GPLN 2) merupakan penambahbaikan kepada maklumat landskap yang terkandung dalam Garis Panduan Landskap Negara terbitan 1995. Ia tidak memberikan penyelesaian terhadap semua masalah landskap secara khusus. penerbitan GPLN 2 adalah bertujuan sebagai panduan asas kepada agensi-agensi pelaksana terutamanya Pihak Berkuasa Tempatan untuk merancang.

0 – Pengenalan Landskap .24 Mei 1995 ii. Penamaan Pokok Berbunga dan Daun Bertukar Warna .21 Mei 2003 v. Kawasan laluan keretapi xii.3 Mac 2005 vi.0 – Garis Panduan Perancangan Landskap merangkumi garis panduan perancangan landskap di kawasan-kawasan berikut: i. prinsip penanaman. Kawasan tempat letak kereta x.Mei 2002 iii. Kawasan desa xiii. Penanaman Pokok Teduhan . Penamaan Pokok Berbunga Lebat . Kawasan perkuburan 3 Garis Panduan Landskap Negara . Kawasan perumahan vii. Isi kandungan GPLN 2 merangkumi tujuh bahagian utama iaitu: Bahagian 1.merangkumi definisi landskap. Bahagian 2. ciri-ciri fizikal tanaman dan jenis tanaman. komponen utama dalam reka bentuk landskap dan kepentingan landskap dalam pembangunan. Kesesuaian Tanah Subur Untuk Kerja Landskap .PENDAHULUAN SKOP DAN ISI KANDUNGAN Penyediaan GPLN 2 adalah berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan serta keputusan-keputusan kerajaan sebagaimana berikut : i.merangkumi fungsi penanaman. Kawasan perindustrian ix. Kawasan pinggir sungai / tasik / pantai vi. Kawasan siar kaki / lorong basikal xi. Penanaman Pokok Bunga Raya .0 – Landskap Lembut . Kawasan bangunan awam v. Kawasan kemudahan asas viii. Kawasan pinggir jalan dan lebuhraya iv. Kawasan taman rekreasi iii.7 Mei 2003 iv.30 Mei 2007 Pendekatan terhadap syor-syor pemilihan jenis tanaman adalah antara lainnya bagi menangani isu-isu peningkatan suhu di kawasan perbandaran dan kadar larian air permukaan yang tinggi. Bahagian 3. Landscaping The Nation .

tenaga kerja dan peralatan. dan program penyelenggaraan. beracun dan berdahan rapuh iv. kawalan hakisan. sungkupan. Tanaman terlarang 4 Garis Panduan Landskap Negara .merangkumi kaedah pemilihan bahan tanaman. Pokok hutan xii.0 – Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap . Bahagian 7. pemangkasan dan penjarangan. kebersihan kawasan tanaman dan merumput.0 – Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan Pokok Sedia Ada . Bahagian 6.0 – Penyelenggaraan Landskap Lembut . kaedah pengemasan dan rawatan lubang pokok utama. Tanaman penarik hidupan liar kecil ii. Paku-pakis viii. Tanaman herba xi. kawalan penyakit. Tanaman berduri. Tanaman berdaun (foliage plant) vi. tenaga kerja dan peralatan. pembajaan dan pengemburan tanah. sungkupan. Tanaman nadir iii. pemangkasan dan penjarangan.membincangkan berkaitan kaedah pengekalan dan pemuliharaan pokok sedia ada di tapak projek. Tumbuhan air vii. penyediaan tanah campuran. penambahan bahan organik. Kaktus x. Bahagian 5. serangga dan haiwan. pengendalian bahan tanaman ke tapak projek. penyediaan tapak semaian di tapak projek. sulaman/penggantian pokok.0 – Senarai Tanaman . Tanaman berbunga dan daun berwarna v. sungkupan. Buluh ix. kawalan hakisan. dan program penyelenggaraan.merangkumi kaedah penyiraman. pemancangan.memberikan contoh spesis tanaman yang bersesuaian sebagai: i. penggantian pasu. penambahan bahan organik. penyediaan lubang penanaman.PENDAHULUAN Bahagian 4.

Bahagian 1 Pengenalan Landskap Definisi Landskap Komponen Utama Landskap Kepentingan Landskap .

.

Keseimbangan landskap lembut & kejur menghasilkan persekitaran kehidupan yang harmoni 1.2 KOMPONEN UTAMA DI DALAM LANDSKAP Landskap Lembut (Softscape) Merujuk kepada sumber alam semula jadi seperti topografi.0 PENGENALAN LANDSKAP 1.1. air dan tanaman. lampu taman.1 DEFINISI LANDSKAP Secara Umum Pemandangan di atas permukaan bumi yang dihasilkan daripada keadaan semula jadi atau hasil binaan. pancuran air. arca dan sebagainya. Landskap lembut yang dapat meningkatkan suasana segar dan tenang Landskap lembut yang dihiasi dapat menceriakan kawasan rekreasi Gabungan landskap lembut dan landskap kejur boleh mewujudkan imej sesuatu kawasan Landskap kejur yang menggabungkan elemen air Garis Panduan Landskap Negara 5 . Landskap Kejur (Hardscape) Merujuk kepada semua jenis struktur hasil binaan manusia seperti perabot jalan. Dari Sudut Seni bina Senibina Landskap merupakan gabungan antara sains dan seni di dalam menghasilkan suatu rekaan kreatif melalui dua komponen utama iaitu landskap lembut (softscape) dan landskap kejur (hardscape). laluan pejalan kaki. wakaf.

Syarat-syarat ini terkandung di dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa. Langkah-langkah bagi melindungi dan memperelok alam sekitar di kawasan tapak projek.PENGENALAN LANDSKAP 1.CCC).8 meter dan tumbuhan lain di atas kawasan projek pembangunan. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjamin setiap rakyat menikmati kualiti hidup yang selesa dan sejahtera. v. Penyediaan kawasan lapang. Ianya menjadi syarat yang perlu dipatuhi bagi mendapat kelulusan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance . iii. Seksyen 21. Langkah-langkah bagi melindungi topografi semulajadi. Akta 172 menghendaki pemaju supaya memenuhi aspek landskap apabila mengemukakan cadangan permohonan pembangunan untuk sesuatu kawasan seperti berikut: i. Langkah-langkah bagi memperelok landskap. Pembangunan landskap yang harmoni dengan kawasan persekitaran semulajadi Landskap kawasan kediaman dapat meningkatkan kualiti kehidupan Landskap di kawasan perbandaran dapat mengurangkan kesan ‗heat island‘ 6 Garis Panduan Landskap Negara . Lokasi dan jenis pokok yang lilitannya melebihi 0.3 KEPENTINGAN LANDSKAP DI DALAM PEMBANGUNAN Perancangan landskap dan penyediaan kawasan lapang adalah merupakan sebahagian dari syarat-syarat penting di dalam sesuatu pembangunan fizikal. ii. 1976 (Akta 172) dimana pemaju dikehendaki mematuhi syarat serta langkah-langkah bagi memperelok landskap. Pihak pemaju juga dikehendaki mengemukakan pelan landskap semasa permohonan kelulusan pelan bangunan. iv. vi. memelihara pokok serta menyediakan kawasan lapang sebelum sesuatu kebenaran merancang atau perintah pembangunan boleh diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Langkah-langkah bagi memelihara dan menanam pokok.

Bahagian 2 Landskap Lembut Fungsi Penanaman Prinsip Penanaman Ciri Fizikal Tanaman Jenis Tanaman .

.

Merendahkan suhu di kawasan bandar – penanaman pokok mengurangkan iklim mikro sesebuah bandar. e.1 FUNGSI PENANAMAN i. Pencemaran habuk – penanaman pokok akan berfungsi sebagai penyerap dan mengawal habuk daripada tersebar. ii. c. Perlindungan alam sekitar a.0 LANDSKAP LEMBUT (SOFTSCAPE) 2. Pencemaran udara – penanaman pokok secara padat akan dapat mengurangkan pencemaran udara secara meluas. Perlindungan daripada iklim mikro a. Perlindungan dan teduhan – silara pokok memberi perlindungan dan teduhan kepada pengguna daripada hujan dan panas. Tanaman dapat mengurangkan suhu persekitaran dan memberi keselesaan kepada pengguna Kepadatan pokok berperanan mengurangkan kesan pencemaran dan mengawal hakisan d.2. b. Sumber oksigen – penanaman pokok secara padat merupakan sumber oksigen untuk pernafasan disamping penyerapan karbon dioksida. Mengawal kesan bunyi bising dan asap – penanaman pokok secara padat akan bertindak sebagai zon penampan daripada bunyi bising dan asap yang dihasilkan oleh kenderaan dan kawasan industri. b. Garis Panduan Landskap Negara 7 . Mengawal hakisan tanah dan tebing sungai – penanaman di lereng bukit dan tebing sungai boleh menguatkan cerun daripada hakisan dan runtuhan tanah serta memelihara tebing sungai.

Penunjuk arah tuju Tanaman di sepanjang jalan dapat menjelaskan selekoh jalan kepada pemandu. Silara pokok menghalang pancaran matahari secara terus dan memberi teduhan kepada pengguna c. iv. kawasan pelupusan sampah dan kubur. b. Pemuliharaan landskap semulajadi akan mengekalkan sistem ekologi dan memberikan kehidupan kepada Flora dan fauna . terutamanya di kawasan bandar. 8 Garis Panduan Landskap Negara . Estetika Ciri-ciri menarik pada tanaman memberikan kesan estetika kepada pemandangan secara keseluruhan. Menghadang pemandangan yang tidak menarik – penanaman secara rapat berfungsi sebagai penghadang pemandangan di kawasan seperti setinggan. Mengurangkan silau cahaya matahari – membantu pengguna jalan raya daripada menerima cahaya terus silauan matahari. v.LANDSKAP LEMBUT iii. Penanda dan penunjuk arah a. b. Bertindak sebagai pemisah sempadan. Ekologi dan kepelbagaian biologi Pemeliharaan landskap semulajadi yang baik akan mengekalkan sistem ekologi dan kepelbagaian biologi yang stabil dan dapat menyediakan habitat kepada kehidupan liar kecil. Mengawal silauan kenderaan dari arah berlawanan – penanaman di pembahagi jalan akan mengurangkan silauan kenderaan yang bergerak dari kedua-dua hala. Penghadang a. c. vi. Penunjuk di kawasan selekoh. c. Penunjuk persimpangan.

Penyelidikan dan pendidikan Pemuliharaan. Selain daripada itu ia juga mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui peningkatan kesihatan dan sosial. Kawasan rekreasi dengan landskap yang menarik serta persekitaran segar dapat meningkatkan taraf kesihatan masyarakat dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup viii. Garis Panduan Landskap Negara 9 . Pusat pameran dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumberjaya landskap semulajadi. Peningkatan kualiti hidup dan taraf ekonomi Pembangunan landskap yang berkualiti merupakan asas penting sektor pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.LANDSKAP LEMBUT vii. Kerja-kerja inventori dan pengumpulan data maklumat pokok bagi tujuan penyelidikan. pemeliharaan dan pengekalan pokok sedia ada dan mempertingkatkan kaedah penyelidikan terhadap tanaman tempatan negara adalah penting untuk memastikan tanaman dapat dijadikan sumber warisan dan berfungsi sebagai pendidikan negara.

2 PRINSIP PENANAMAN DALAM LANDSKAP Prinsip penanaman memberikan panduan untuk menghasilkan rekabentuk penanaman yang bersesuaian dengan fungsi yang dikehendaki. dibentuk oleh bahagian bawah silara pokok. Ruang teduhan lelangit membentuk teduhan melalui teknik penanaman pokok yang mempunyai silara yang rendang dan percantuman silara di antara dua pokok utama. Kesan ‗lelangit‘ yang kuat dihasilkan melalui penggunaan pokok utama yang mempunyai silara yang lebar. ditanam secara rapat dan sebaris di kiri kanan laluan. Ciri dinding ii. Ciri ‘Lelangit’ - Ciri lelangit Jenis-jenis Ruang Lima jenis ruang dihasilkan menerusi kombinasi ciri–ciri ruang: i. sempadan ruang yang dihasilkan oleh kumpulan batang pokok utama yang berdaun lebat. tanpa sebarang halangan pada pandangan. Ruang Terbuka ii. Ruang SeparaTerbuka iii. Dihasilkan melalui kombinasi pokok renek dan pokok utama tinggi yang dapat menghalang pemandangan. Ruang Teduhan Lelangit 10 Garis Panduan Landskap Negara . Ruang terbuka diwujudkan melalui penggunaan pokok renek rendah dan tanaman penutup bumi. 2. Ruang ini juga dikenali sebagai ‗kesan terowong‘. Ciri ‘Dinding’ - iii.1 Prinsip Pembentukan Ruang Tiga ciri asas ruang yang dihasilkan oleh tanaman: i.2.LANDSKAP LEMBUT 2. daun lebat dan ditanam secara rapat yang menutupi pemandangan ke atas. Ciri ‘Lantai’ - kesan ruang yang terbuka. Ruang separa terbuka bertujuan untuk menghalang dan mengarah pemandangan.

LANDSKAP LEMBUT iv. Ruang teduhan terkepung menggunakan ciri ‗lelangit‘ dengan penambahan pokok renek yang mempunyai daun padat dan ditanam secara rapat untuk menghasilkan kesan kepungan. v. Ruang menegak Ruang pemandangan ke atas. Ini dihasilkan melalui penggunaan pokok utama berbentuk kon dan menegak serta mempunyai rimbunan daun yang padat yang dapat menghalang pemandangan daripada kawasan lain.
Ruang Teduhan Terkepung

Ruang Menegak

Selain daripada itu, tanaman juga dapat membentuk ruang perbezaan dan juga menjadi penghubung di antara ruang.

Pembentukan ruang yang dihasilkan daripada kesan penanaman dan bentuk muka bumi Kombinasi perbagai jenis tanaman menghasilkan kepelbagaian ruang dalam satu rekabentuk landskap yang menarik.

Garis Panduan Landskap Negara

11

LANDSKAP LEMBUT 2.2.2 Prinsip Pembentukan Penumpuan Prinsip penumpuan memastikan pemerhatian tertumpu kepada titik tumpuan (focal point) sebelum beralih ke bahagian pemandangan yang lain. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui: i. Penggunaan ciri ketinggian yang berbeza. ii. Penggunaan ciri tanaman yang menarik. iii. Penggunaan ciri tekstur tanaman. iv. Penggunaan ciri rupa bentuk tanaman. v. Penggunaan cirri warna yang menarik
Pembentukan penumpuan yang dihasilkan ketinggian yang berbeza. daripada

Tumpuan pandangan hasil ciri warna tanaman yang menarik.

Titik tumpu yang dihasilkan dari ketinggian dan tekstur yang berbeza.

2.2.3 Prinsip Pembentukan Keseimbangan Bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan kestabilan penglihatan. Diwujudkan dengan dua cara: i. ii.

Keindahan ciri rekabentuk tanaman dapat dihasilkan sama ada secara semulajadi atau dibentuk melalui pemangkasan dan rekabentuk.

Formal – melalui penanaman secara simetri dan ciri fizikal yang sama Tidak formal – melalui penanaman yang berlainan ciri fizikal.

Keseimbangan formal.

Keseimbangan tidak formal.

12

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.2.4 Prinsip Pembentukan Keanekaan Dihasilkan melalui kombinasi tiga atau empat ciri tanaman yang berlainan untuk mendapatkan kepelbagaian nilai estetika dan mengelakkan pemandangan yang membosankan.

Pemilihan jenis tanaman untuk menghasilkan pembentukan keanekaan perlu memberi tumpuan kepada rupabentuk tanaman secara keseluruhan.

Pemilihan dari pelbagai jenis spesis dan karektor boleh mewu-

2.2.5 Prinsip Pembentukan Keringkasan dan Kesatuan Dihasilkan melalui penggunaan jenis tanaman yang dianggap perlu sahaja untuk mewujudkan keseragaman dalam reka bentuk berdasarkan prinsip keringkasan, keseragaman dan harmoni.
Penanaman satu spesis boleh mewujudkan keringkasan Penggunaan sejenis tanaman yang sama secara banyak dapat menghasilkan prinsip keringkasan yang menarik .

2.2.6 Prinsip Pembentukan Turutan Menggambarkan perubahan dalam ciri tanaman yang berperingkat mengikut tekstur, bentuk dan warna tanaman.

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut warna bunga

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut tekstur daun.

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut Ketinggian pokok.

Garis Panduan Landskap Negara

13

LANDSKAP LEMBUT

2.3 CIRI FIZIKAL TANAMAN
Untuk menghasilkan reka bentuk landskap yang baik, pengetahuan terhadap ciri fizikal tanaman adalah penting untuk memastikan pemilihan bahan tanaman dapat memberikan kesan reka bentuk seperti yang dikehendaki. Ciri fizikal tanaman adalah dinilai berdasarkan 8 perkara: 2.3.1 Rupa bentuk Terdapat beberapa jenis rupa bentuk pokok. Antaranya seperti:

14

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.3.2 Saiz Saiz tanaman diketegorikan berdasarkan: i. Ketinggian
Kategori Pokok Utama i. Tinggi ii. Sederhana Iii.Rendah Pokok Renek i. Tinggi ii. Sederhana iii.Rendah Penutup Bumi Ketinggian > 15.0m 10.0—15.0m 4.0—10.0 m 1.5—4.0m 1.0—1.5m 0.5—1.0m < 0.5m Contoh Samanea saman Cinnamomum iners Bauhinia blakeana Cassia biflora Hibiscus spp Ixora sunkist Arachis pintoi

Samanea saman

Ixora sunkist

Hibiscus spp.

ii.

Silara
Kategori Ketinggian > 15.0m 10.0—15.0m < 10.0m Contoh Delonix regia Filicium decipiens Erythrina glauca

i. Lebar Ii. Sederhana Iii. Kecil

Bauhinia blakeana

Cinnamomum iners

Filicium decipiens

Erythrina glauca

Delonix regia

Garis Panduan Landskap Negara

15

LANDSKAP LEMBUT 2.3.3 Kepadatan silara Tiga jenis kepadatan silara pokok iaitu: i. Padat - sistem perdahanan adalah rapi dan kuantiti daun banyak dan lebat. ii. Sederhana - sistem perdahanan dan kuantiti daun sederhana. iii. Terbuka - sistem perdahanan terbuka, kuantiti daun sedikit dan bentuk percabangan yang tidak rapi.

Mimusops elengi

Padat

Cassia fistula

Sederhana

Terbuka Gliricidia sepium

2.3.4 Percabangan Percabangan pokok terbahagi kepada 5 jenis: i. ii. iii. iv.

Menegak Menaik Mendatar Melentur

-

v. Menurun

percabangan utama kurang daripada 45 darjah dari batang utama. percabangan utama lebih kurang 45 darjah dari batang utama. percabangan utama lebih kurang 90 darjah dari batang utama. percabangan utama kurang 45 darjah di bahagian pangkal dan melentur di bahagian hujung. percabangan utama dan berikutnya melebihi 90 darjah dari batang utama dan melentur kebawah dibahagian hujung

Menegak

Menaik

Mendatar

Melentur

Menurun

16

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.3.5 Daun Dalam senibina landskap penggunaan daun adalah berdasarkan ciri-ciri daun iaitu: i. Daun bersaiz besar Keunikan Keunikan ii. Daun bersaiz halus Salacca magnifica iii. Daun berwarna iv. Daun berumbai
Codeum spp. Cuphea spp 2.3.6 Bunga Pisonia alba Ciri-ciri bunga yang dapat memberi kesan terhadap dalam sernibina landskap dinilai berdasarkan: i. Keindahan/keunikan ii. Warna iii. Bau Iv. Saiz
Daun besar Daun halus Daun berwarna

Berwarna terang

Berbau wangi

Plumeria ss

Keunikan

2.3.7 Buah i. Boleh dimakan ii. Keindahan / keunikan iii. Beracun
Boleh dimakan Phyllanthus adcidus Keunikan Salacca magnifica Beracun Cerbera odollam

2.3.8 Kadar tumbesaran Kadar tumbesaran pokok secara umumnya dapat dikategorikan sebagaimana berikut:
Jenis Tanaman Pokok Utama i. Cepat ii. Sederhana Iii. Lambat Pokok Renek i. Cepat ii. Sederhana iii. Lambat Penutup Bumi Kadar Tumbesaran - > 2.5m setahun - 1.5 - 2.5m setahun - Kurang dari 1.5m setahun - matang kurang dari 3 tahun - matang ; 3 - 6 tahun - matang melebihi 6 tahun Secara umum, masa yang diambil untuk matang adalah pendek iaitu 3 bulan - 1 tahun Cepat Sederhana Lambat

Bauhinia spp.

Peltophorum petrocarpum

Lagerstromia spp.

Garis Panduan Landskap Negara

17

LANDSKAP LEMBUT 2. Ptychosperma macarthurii (Mc Arthur‘s palm) Ptychosperma macarthurii Mc Arthur‘s palm lakka Cyrtostachys lakka Pinang Merah 18 Garis Panduan Landskap Negara .4.2 Palma Secara umum tanaman palma mempunyai daun pelepah.1 Pokok Utama Ciri utama pokok utama adalah mempunyai batang kayu keras dan ketinggian melebihi 4 meter. Chrysalidocarpus lutescens (Pinang kuning). Bauhinia purpurea (Tapak kuda). Cocos nucifera (Kelapa). Palma terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Wodyetia bifurcarta (Foxtail palm) ii.4 JENIS TANAMAN Tanaman dalam senibina landskap di bahagikan kepada 4 jenis: 2.4. berumpun Contoh: Cyrtostachys Livistonia chinensis Serdang Cina Wodyetia bifurcarta Foxtail palm (Pinang merah). Cinnamomum iners (Kayu manis). Khaya senegelinsisi (khaya) Jacaranda filicifolia Jacaranda Bauhinia purpurea Tapak Kuda Khaya senegalensis Khaya Cinnamomum iners Kayu Manis 2. Contoh: Jacaranda filicifolia (Jacaranda). berbatang tunggal Contoh: Livistonia chinensis (Serdang cina).

ii. dan Philodendron spp. (Kekwa) Gomphrena spp. Helliconia spp (helliconia). Alcalypha spp (ekor kucing). Jatropha spp. Mussaenda erythphylla. Ixora javanica Baugainvillea spp. Pokok renek berbatang keras mempunyai batang dan ranting berkayu yang keras seperti: Bougainvillea spp (Bunga kertas). mussaenda (Janda kaya) dan Hibiscus spp.LANDSKAP LEMBUT 2. Crossandra spp. Hippeastrum spp. (Philodendron) Alocasia spp. Pokok renek berdaun (foliage plants) mengeluarkan daun tanpa bunga. iv. Crossandra spp.3 Pokok Renek Tanaman renek terbahagi kepada 4 jenis utama: i. (Bunga raya) Hibiscus spp. Alcalypha spp. Codieum spp. Pokok renek berbatang lembut mempunyai batang lembut seperti: Gomphrena spp. Jatropha spp (Jatropha). (Bunga butang). (Spider lily). Hippeastrum spp. Ixora spp. iii. Garis Panduan Landskap Negara 19 . (Ati-ati).(Siantan). Codiaeum spp. plumbago (plumbago) dan Chrysanthemum spp. seperti: Coleus spp.4. (puding). (Hippeastrum) dan Canna spp. Pokok renek berumbisi (rizome) dan berbawang membiak dengan kaedah pembahagian umbisi dan bebawang seperti: Hymenocallis spp. (Bunga tasbih) Heliconia spp. (Krossandra). Alocassia spp (keladi).

Cynadon spp Catatan: Selain daripada itu terdapat juga jenis tanaman lain yang digunakan untuk tujuan hiasan dan estatika seperti tumbuhan air. Antara jenis rumput yang selalu digunakan dalam landskap adalah seperti: Axonopus compressus (Rumput tikar).6 Rumput Secara umum semua jenis rumput berpotensi untuk dijadikan tanaman landskap.4. Torenia fournieri Pandanus spp.4 Pemanjat Pokok renek yang mempunyai sulur paut. Thumbergia spp (garlic wine) dan Bauhinia spp (Bauhinia) 2. pokok herba. Wedelia trilobata (Wedelia). seperti: Cuphea spp (Cuphea). 2.5 Penutup Bumi Secara umum – semua jenis tanaman menjalar di permukaan bumi. Thumbergia spp. Zoysia matrella (Zoysia) dan Cynadon spp (Bermuda Axonopus spp. Bougainvillea spp (Bunga kertas). Wedelia trilobata. Torenia fournieri.4. akar atau duri yang boleh dijadikan sokongan untuk memanjat. Pandanus spp (pandan duri) dan Rheo discolor (Rheo) Bauhinia spp.4. 20 Garis Panduan Landskap Negara . Degitaria spp. cycade. buluh dan kaktus. Cuphea spp. paku-pakis.LANDSKAP LEMBUT 2. Zoysia spp. seperti: Tristellateia australasiae (Tristellatia).

Bahagian 3 Garis Panduan Perancangan Landskap Kawasan Tanah Lapang Dan Taman Rekreasi Kawasan Pinggir Jalan Dan Lebuh raya Kawasan Bangunan Awam Kawasan Pinggir Sungai/ Tasik/ Pantai Kawasan Perumahan Kawasan Kemudahan Asas Kawasan Perindustrian Kawasan Meletak Kereta Kawasan Siar Kaki / Lorong Basikal Kawasan Laluan Keretapi Kawasan Desa .

.

padang sukan dan rekreasi awam.1 KAWASAN TANAH LAPANG DAN TAMAN REKREASI Merujuk kepada piawaian perancangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD). tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam. Taman Nasional Garis Panduan Landskap Negara 21 . Secara umumnya pendekatan pembangunan landskap yang dilaksanakan dapat memberi impak terhadap peningkatan kualiti alam persekitaran. Ini kerana rekreasi merupakan aktiviti yang dijalankan di atas mana-mana tanah lapang dan digunakan untuk beriadah. definisi tanah lapang adalah tanah yang dirizabkan untuk dikhaskan keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam. Penggunaan elemen landskap lembut serta penggunaan ruang yang cekap akan dapat menangani isu-isu alam sekitar seperti peningkatan suhu di kawasan perbandaran. banjir kilat dan tanah runtuh. vi. 3. Ini adalah untuk memastikan perancangan landskap yang berkualiti dapat dihasilkan. Tanah lapang dan rekreasi adalah berkaitan. taman awam. vii. v. Untuk menghasilkan rekabentuk landskap yang berkesan. terbaik dan berkualiti. Lot Permainan (keluasan minima 0.6 hektar) Padang Kejiranan (keluasan minima 2 hektar) Taman Tempatan (keluasan minima 8 hektar) Taman Bandaran Taman Wilayah (keluasan minima 40 hektar) (keluasan minima 100 hektar) (tiada had) Kawasan landskap di kawasan perbandaran.3.0 GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Garis panduan ini bertujuan untuk dijadikan asas di dalam perancangan rekabentuk landskap lembut. iv.2 hektar) Padang Permainan (keluasan minima 0. aspek perancangan landskap kejur dan kesesuaian kawasan persekitaran perlu diambil kira agar saling berharmoni dan seimbang. ii. kawasan tanah lapang dan taman rekreasi dibahagikan kepada kawasan berikut: i. tempat makan angin. iii. Berdasarkan garis panduan JPBD.

Namun begitu. Keperluan ruang kawasan rekreasi adalah berdasarkan nisbah penduduk dengan kawasan pembangunan sebagaimana piawaian kawasan lapang yang telah disediakan oleh JPBD. iii. v. 22 Garis Panduan Landskap Negara . ii.1. iv. Penyediaan landskap lembut/kawasan hijau untuk semua kategori kawasan lapang dan kawasan taman rekreasi mestilah tidak kurang daripada 60% daripada keseluruhan kawasan. Merujuk kepada piawaian JPBD keperluan pembahagian ruang landskap untuk semua kategori kawasan lapang dan kawasan rekreasi adalah 60% landskap lembut dan 40% untuk ‗plinth area‘. perindustrian. kawasan bercampur. berdasar kepada kesesuaian dan keperluan pengguna yang berbeza untuk kawasan lapang dan taman rekreasi yang terletak di kawasan perbandaran.1 Keperluan Ruang i. perdagangan. keperluan ruang landskap yang disyorkan adalah tidak kurang daripada 40% landskap lembut. pelancongan dan kawasan institusi perlu dirizabkan sebagai kawasan tanah lapang dan taman rekreasi. Pembahagian dan fungsi penggunaan ruang landskap adalah bergantung pada jenis tanah lapang dan kawasan rekreasi (rujuk piawaian perancangan JPBD – Kawasan Tanah Lapang dan Taman Rekreasi).GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Landskap perbandaran perlu mengimbangi persekitaran kejur di bandar. Secara asasnya 10% daripada keseluruhan pembangunan bagi kawasan perumahan.

1. iii. Secara umum.1.3 Jarak Penanaman i. ii. Pokok utama yang mempunyai silara yang rendang dan berbunga ditanam di kawasan pengunjung berkumpul (focal point) untuk memberikan teduhan dan menonjolkan keindahan. ii. tupai dan rama-rama. v. vii. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. pendidikan dan penyelidikan. pokok utama hendaklah diberi keutamaan dalam penggunaan elemen landskap lembut kerana ianya akan memberi kesan teduhan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar. iv. vi. jenis tanaman dan fungsi penanaman.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. selain daripada tujuan estetika. Penanaman tanaman nadir dan unik (rare species) adalah digalakkan untuk tujuan pemeliharaan.0m dari paras tanah. Keutamaan pemilihan tanaman dari jenis tanaman yang mudah diselenggarakan. Garis Panduan Landskap Negara 23 . Pokok utama berbunga di kawasan pintu masuk utama. jarak tanaman hendaklah memudahkan kerja penyelenggaraan dijalankan. Jarak tanaman adalah bergantung kepada reka bentuk landskap taman. 3. Secara umumnya. Digalakkan penanaman secara bebas untuk mewujudkan keadaan semula jadi. Jenis pokok berbatang lurus dengan percabangan melebihi 3. Jenis tanaman dari spesis tidak beracun. Kombinasi pelbagai jenis tanaman dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni dan berfungsi. berduri dan berdahan rapuh.2 Jenis Penanaman Pemilihan jenis tanaman adalah bergantung kepada kesesuaian dan fungsi ruang tanaman. Digalakkan penanaman tanaman yang dapat menarik hidupan liar kecil seperti burung. Tanaman palma berbatang tunggal digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara.

4 Cadangan Tanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman untuk kawasan rekreasi: Pokok Utama NAMA BOTANI Bauhinia purpurea Calophyllum inophyllum Cassia fistula Cassia spectabilis Cinnamomum iners Cananga odorata Cratoxylum formosum Delonix regia Dyera costulata Erythrina spp.1.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Caesalpinia pulcherrima Calliandra spp Cassia biflora Duranta plumeria Gardenia jasminoides Hibiscus spp. Fagraea fragrans Ficus benjamina Filicium decipiens Hopea odorata Khaya Senegalensis Kopsia flavida Mesua ferrea Michelia champaca Mimusops elengi Melaleuca leucadendron Peltophorum pterocarpum Plumeria spp. Heliconia spp Hymenocallis littoralis Ixora spp Ficus gold Pisonia chinensis NAMA TEMPATAN Bunga kertas Bunga merak Powder puff Kasia rimbun Golden dew drop Bunga cina Bunga raya Heliconia Spider lily Siantan Ara kuning Mengkudu siam Spathodea campanulata Khaya senegalensis 24 Garis Panduan Landskap Negara . Yellow flame Kemboja Tembusu tikus Seraca Hujan-hujan Pancut-pancut Tekoma Bungor Jacaranda Golden penda Palma NAMA BOTANI Archontophoenix alexandrae Areca catechu Bismarckia nobilis Borassus flabellifer Caryota mitis Cocos nucifera Crytostachys lakka Chrysalidocarpus lutescens Dictyosperma album Elaeis guineensis Livistona chinensis Livistona rotundifolia Licuala grandis Neodypsis decaryii Ptychosperma macarthurii Ravenala madagascariensis Roystonea regia Veitchia merrillii Wodyetia bifurcate NAMA TEMPATAN Palma majestic Pinang makan Bismakia Lontar Palma fish tail Kelapa Pinang merah Pinang kuning Palma princess Kelapa sawit Serdang cina Serdang Palma kipas Palma triangular Palma mac Arthur Palma traveller’s Palma raja Palma manila Palma foxtail Licuala grandis Livistonia chinensis Renek NAMA BOTANI Bougainvillea spp. Pteleocarpa lamponga Saraca thaipingensis Samanea saman Spathodea campanulata Tabebuia pentaphylla Lagerstroemia spp Jacaranda filicifolia Xanthostemon chrysanthus NAMA TEMPATAN Tapak kuda / Orchid tree Penaga laut Rajah kayu Cassia Kayu manis / Medang Teja Kenanga Pink mempat Semarak api Jelutung Dedap Tembusu Ara/beringin Kiara payung Merawan siput jantan khaya Penang sloe Penaga lilin Cempaka kuning Tanjung Gelam Batai/Jemeriang laut.

mengurangkan pencemaran habuk. Kotak tanaman minimum 500mmx500mm dalam. Rizab landskap yang meliputi siarkaki dan kawasan penanaman hendaklah disediakan di kedua-dua belah jalan mengikut kelebaran jalan. Untuk jejantas.1 Keperluan Ruang i. Jalan Collector iv. Jalan Bandar 3. penghadang pandangan yang tidak menarik dan mengurangkan perasaan bosan ketika memandu. perlindungan daripada silauan lampu kenderaan. Ruang minimum 300mm lebar di tepi jambatan untuk tanaman pemanjat Jejantas lebih menarik dengan penanaman pokok di kotak tanaman (12m) (20m) (30m) (40m) (50m) Rizab Jalan Rizab Landskap (minimum) 3m 3m 3m 3.2. Jalan Lingkaran Bandar v. Untuk tujuan garis panduan. ii. selain penanaman pokok utama sebagai pokok teduhan.5m 4m Pembahagi Jalan (Minimum 2m 2. teduhan. Rekabentuk landskap perlu mengambil kira persimpangan jalan. di sepanjang jejantas untuk tanaman pokok renek. Untuk kawasan bandar. pemeliharaan sudut pandangan menarik dan mengekalkan landskap sedia ada seperti ladang kelapa sawit dan sawah padi. jenis jalan yang telah dikenal pasti adalah: i. iii. rizab minimum 3m lebar perlu disediakan untuk penanaman tanaman penghadang. rekabentuk landskap perlu menggabungkan elemen landskap kejur seperti siar kaki dan perabot jalan yang lain. iv. Jadual di atas menunjukkan keperluan rizab jalan mengikut hierarki jalan. Garis Panduan Landskap Negara 25 . penanaman pokok di pinggir jalan dan lebuh raya adalah bertujuan sebagai pandu arah.2 KAWASAN PINGGIR JALAN DAN LEBUH RAYA Selain untuk mewujudkan persekitaran jalan yang indah dan menarik.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Jalan Tempatan iii. penghadang bunyi. keperluan ruang adalah seperti berikut: a. Jalan Tempatan ii. Kawasan pinggir jalan yang melalui kawasan pemandangan tidak menarik. v.5m 3m 4m 12m 20m 30m 40m 50m b.

5m Rizab Rizab Laluan Parit Landskap Motosikal Laluan Rizab Rizab Motosikal Landskap Parit Rizab landskap jalan ‘collector’ (30m) 26 Garis Panduan Landskap Negara .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3m Rizab Landskap 6m Laluan Kenderaan 3m Rizab Landskap 3m Rizab Landskap 6m Laluan Kenderaan 2m Pembahagi Jalan 6m Laluan Kenderaan 3m Rizab Landskap Rizab landskap jalan tempatan (12m) Rizab landskap jalan tempatan (20m) 1.5m 3m 3m 6.25m Laluan Kenderaan 2.5m Pembahagi Jalan 6.25m Laluan Kenderaan 3m 3m 1.

5m Rizab Landskap 2m Rizab Parit Laluan Rizab Jalan Motosikal Untuk Pelebaran Masa Depan Laluan Rizab Jalan Untuk Pelebaran Motosikal Masa Depan Rizab landskap jalan bandar (40m) 2m Rizab Parit 4m Rizab Landskap 3m Laluan Motosikal 1.5m 3m 9.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 2m Rizab Parit 3.5m Rizab Landskap 3m 3m 7m Laluan Kenderaan 4m Pembahagi Jalan 7m Laluan Kenderaan 3m 3m 3.5m Laluan Kenderaan 4m Pembahagi Jalan 9.5m 3m Laluan Motosikal 4m Rizab Landskap 2m Rizab Parit Rizab Jalan Untuk Pelebaran Masa Depan Rizab Jalan Untuk Pelebaran Masa Depan Rizab landskap jalan lingkaran bandar (50m) Garis Panduan Landskap Negara 27 .5m Laluan Kenderaan 3m 1.

Kawasan pinggiran jalan utama dan jalan protokol serta kawasan tumpuan ditanam dengan pokok utama berbunga lebat untuk keindahan dan menonjolkan identiti kawasan. Penanaman jenis berlainan boleh dilakukan untuk tujuan tertentu. Disyorkan tanaman daripada keluarga ‗leguminosae‘ (kekacang). ix. seperti penunjuk persimpangan. Pemilihan pokok teduhan perlulah bersesuaian dengan saiz dan ruang rizab landskap yang ada. ii. tanaman yang mempunyai tekstur padat dan pokok utama daripada kategori saiz sederhana adalah disyorkan Penanaman pokok teduhan dapat memberikan keselesaan kepada pengguna jalan raya dan pejalan kaki viii. Pokok utama dari jenis batang yang lurus/tegak serta cepat membesar. Satu jenis pokok untuk kedua-dua belah rizab jalan. dahan tidak mudah patah/ rapuh dan kadar luruh daun rendah. iv. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Tanaman yang mempunyai akar tunjang serta spesis yang mudah diselenggarakan . pemuliharaan dan pemeliharaan cerun perlu dipilih daripada jenis yang mempunyai akar mencengkam. vii. Pemilihan tanaman dari jenis tahan pencemaran.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Untuk menandakan terdapatnya persimpangan jalan.Untuk mengurangkan bunyi bising.2. Penanaman pokok renek di bahagian bawah pokok utama adalah digalakkan untuk mengelakkan silauan lampu jalan. Pemilihan jenis tanaman yang bertujuan untuk penstabilan. . iii. penanaman pokok yang berlainan spesis digalakkan di persipangan. Percabangan kurang daripada 3m dari paras tanah mesti dipotong. x.2 Jenis Tanaman Secara umumnya pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit. v. 28 Garis Panduan Landskap Negara .

Penanaman di persimpangan jalan. perlu mengambil kira perkara berikut: a.5m Garis Panduan Landskap Negara 29 . Untuk rizab landskap melebihi 6m lebar.2. Jarak penanaman minimum 3m dari talian elektrik / telefon 3m 3m B A C P Penanaman pokok renek dipersimpangan jalan boleh berfungsi sebagai petunjuk persimpangan Jarak penglihatan dalam kawasan ABC perlu jelas dengan penanaman pokok renek dan penutup bumi dengan ketinggian kurang 0. Jarak tanaman bergantung kepada jenis dan saiz pokok tetapi mestilah tidak kurang daripada 1/2 lebar silara tanaman matang. Menanam pokok dengan jarak yang sama dan rapat di keduadua belah bahu jalan. i. Ini bertujuan untuk memudahkan penjarangan setelah 10 – 15 tahun penanaman dilakukan. Minimum jarak di antara penanaman dan talian adalah 3m.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.3 Jarak Penanaman Jarak tanaman bergantung kepada jenis rekabentuk dan kesesuaian kawasan sedia ada. Jarak penglihatan pemandu Tanaman sebagai penunjuk arah.5 METER 6 METER POKOK YANG DIJARANGKAN POKOK YANG DIKEKALKAN ii. 1-5 TAHUN 4. Menanam pokok di luar garisan talian elektrik dan telefon. SELEPAS 10-15 TAHUN Penjarangan memberi ruang silara pokok berkembang iii. disyorkan kaedah penanaman tidak setentang (staggered). b. 2m 3m MINIMUM TALIAN ELEKTRIK/ TELEFON Talian elektrik/Telefon iv.

persimpangan dan tanah rizab yang luas. selain kerja penyelenggaraan. Penanaman tidak formal berbentuk seperti hutan perlu digalakkan bagi kawasan bulatan. vii. disyorkan supaya rizab utiliti disediakan di keduadua belah bahu jalan (contoh – satu bahu jalan untuk rizab talian elektrik dan pembetungan sementara satu bahu lagi untuk rizab talian telefon dan bekalan air). Rizab landskap yang perlu disediakan selebar 1. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang masalah di antara pembinaan utiliti dan kerja landskap. Penanaman pokok teduhan yang dibulatan dengan kaedah yang betul dapat menghindarkan pemandangan pemandu terganggu dan dapat mewujudkan satu pemandangan yang menarik.5m ke 3m bagi tujuan penanaman pokok teduhan. Jarak penanaman adalah berdasarkan jenis pokok – rujuk jadual cadangan tanaman. Untuk pembinaan jalan raya dan lebuh raya baru. 30 Garis Panduan Landskap Negara . Penanaman di bulatan jalan atau ‗traffic island‘ perlu mengambil kira garisan pemandangan dan keselamatan pemandu.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v. GARISAN PENGLIHATAN KENDERAAN B RUMPUT ATAU PENUTUP BUMI KAWASAN PENANAMAN POKOK KENDERAAN A Penanaman di Traffic Island -Hanya rumput dibenarkan ditanam di kawasan berlorek untuk mengelakkan halangan pandangan Penanaman pokok teduhan yang kurang padat dibulatan mewujudkan daya arah kepada pemandu Kombinasi tanaman penutup bumi menceriakan kawasan tanpa menghalang sudut pandangan pemandu. vi. viii.

0 m 8.0 m 8.0 m 18.0 m 12.0 m 10.0 m 8.0 m 8.0 m 12.0 m 8.0 m 12.0 m 12.0 m 8.0 m 12.0 m 12.0 m 18.0 m Samanea saman Melaleuca leucadendron Lebar Jalan 12-20m NAMA BOTANI Amherstia nobilis Bauhinia blackeana Bucida buceras Cananga odorata Cassia fistula Cinnamomum iners Erythrina glauca Eugenia polyantha Gardenia carinata Jacaranda filicifolia Logerstroemia speciosa Mimusops elengi Melaleuca leucadendron Mellia indica Maniltoa browneoides Plumeria spp Podocarpus rumphii Saraca thaipingensis Syzygium jambossensis Tabebuia pallida Xanthostemon chrysanthus NAMA TEMPATAN Pride of burma Tapak kuda Black Olive Kenanga Rajah kayu Medang teja Dedap merah Salam Cempaka hutan Jacaranda Bungor Tanjung Gelam Mambu Handkerchief tree Kemboja Jatilaut Saraca Roce apple Tecoma Golden panda JARAK PENANAMAN 8.0 m 6.0 m Tabebuia rosea Garis Panduan Landskap Negara 31 .4 Cadangan Tanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman di kawasan jalan raya: Lebar Jalan 30m ke atas NAMA BOTANI Andira inemis Alstonia angustiloba Dyera costulata Dalbergia oliveri Delonix regia Eugenia grandis Filicium decipiens Fagraea fragrans Khaya senegalensis Hopea odorata Milletia atropurpurea Michelia champaca Michelia alba Messua ferrea Pelthoporum pterocarpum Pteleocarpa lamponga Swietenia macrophylla Samanea saman Tectonia grandis Tabebuia rosea NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Pulai Jelutung Tamalan Semarak api Jambu laut Kiara payung Tembusu Khaya Merawan siput jantan Tulang daing Cempaka kuning Cempaka putih Penaga lilin Batai Laut Tembusu tikus Mahagony Hujan-hujan Jati Tecoma JARAK PENANAMAN 12.0 m 18.0 m 12.0 m 8.0 m 12.0 m 18.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.0 m 8.0 m 10.0 m 8.0 m 8.0 m 8.0 m 6.0 m 8.0 m 8.0 m 12.0 m 10.0 m 8.0 m 12.0 m 12.0 m 12.0 m 8.0 m 8.0 m 6.2.0 m 6.

Caesalpinia pulcherrima Pisonia alba Ixora sunkist Tanaman Di Kawasan Cerun/Lereng Bukit ~untuk penstabilan dan pemuliharaan tanah NAMA BOTANI Pokok Utama Andira surinamensi Cassia surattensis Cassia fistula Cassia spectabilis Fagraea fragrans Khaya senegaliensis Millettia atropurpurea Pheltophorum pterocarpum Pokok renek Cassia biflora Caesalphina pulcherrima Dillenia suffruticosa Dillenia indica Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Mussaenda eryhrophylla „Dona luz‟ Melastoma malabathricum Penutup bumi Arachis pintoi Wedelia trilobata Pandanus pygmaeus NAMA TEMPATAN Dillenia suffruticosa Kedondong hutan Yellow cassia Rajah kayu Cassia Tembusu Khaya Tulang daing Batai laut Bushy cassia Jambul Simpoh air Simpoh india Spider lily Heliconia Siantan Janda kaya Senduduk Arachis Wedelia Pandanus Pheltophorum pterocarpum Melastoma malabathricum 32 Garis Panduan Landskap Negara .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Kawasan Tepi & Pembahagi Jalan NAMA BOTANI Pokok Renek (Tinggi) Bougainvillea spp. Caesalpinia pulcherrima Cassia biflora Calliandra surinamensis Eugnia orellana Ficus gold Hibiscus rosa-sinensis Ixora sunkist Lagerstroemia indica Mussaenda spp. Nerium oleander Pisonia alba Pokok Renek (Rendah) Allamanda cathartica Acalypha spp. Codieum variegatum Canna generalis Cordyline terminalis Duranta spp Ficus gold Hymenocallis littoralis Heliconia psittacorum Ixora sunkist Ixora coccinea NAMA TEMPATAN Bunga kertas Jambul merak Bushy cassia Powder puff Kelat paya Ara kuning Bunga raya Siantan Inai merah Janda kaya Nerium Mengkudu siam Allamanda Acalypha Pudding Bunga tasbih Jenjuang Duranta Ara kuning Spider lily Heliconia Siantan Siantan Mussaenda spp.

Rekabentuk landskap mestilah bersesuaian dengan fungsi bangunan dan dapat menonjolkan imej dan identiti bangunan. masjid. sekolah dan semua institusi yang berkaitan dengan latihan. iii. v. Keluasan kawasan hijau ini termasuk kawasan tempat letak kereta (rujuk garis panduan tempat letak kereta). 3. Selain daripada nilai estetika. kesan selamat datang.1 Keperluan Ruang i. Garis Panduan Landskap Negara 33 .3 KAWASAN BANGUNAN AWAM Bangunan awam adalah merujuk kepada bangunan kompleks pejabat kerajaan.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Minimum 30% daripada keseluruhan kawasan pembangunan dirizabkan sebagai kawasan hijau bagi kawasan bangunan awam baru. pemilihan tanaman perlu mengambil kira keseimbangan skala bangunan dengan persekitaran supaya berharmoni dan seimbang. Untuk kawasan pembangunan baru. iv. Digalakkan penyediaan ruang khusus penanaman untuk tujuan pendidikan dan terapi kesihatan di kawasan bangunan seperti kawasan sekolah dan hospital. Penanaman pokok utama dapat menonjolkan imej serta teduhan di kawasan bangunan. Oleh itu. Penumpuan pembahagian ruang bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada pengunjung. awam Penanaman palma ditanam secara berkelompok bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. pengajaran dan pembelajaran. Ruang penanaman pokok teduhan perlu disediakan di kawasan sekitar bangunan awam dan elakan penanaman pokok berkanopi besar terlalu rapat dengan bangunan vi.3. perlu disediakan ruang yang cukup dengan menggabungkan elemen landskap kejur dan landskap lembut dengan baik. bangunan keagamaan yang lain dan hospital (merangkumi kompleks hospital. ii. ruang tanah berukuran 2m mesti dirizabkan sebagai kawasan hijau (green area) di sekeliling perimeter bangunan awam. Ruang penanaman perlu mengutamakan nilai estetika. penunjuk arah dan memberikan persekitaran yang selamat dan selesa. pusat kesihatan masyarakat dan klinik kesihatan kecil).

c. iii.3. ii. Ketinggian tanaman perlu seimbang dengan skala bangunan. jarak penanaman yang dicadangkan adalah secara tidak sekata untuk menimbulkan persekitaran yang semula jadi. Pokok utama berbunga menarik atau palma yang mempunyai bentuk menarik bagi kawasan pintu masuk utama atau kawasan tumpuan seperti kawasan berkumpul dan plaza.2 Jenis Tanaman Pokok teduhan hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan pengawalan suhu yang ketara dan penggunaan tanaman palma hanya bagi tujuan mendapatkan kesan ‗sense of place‘ dan berperanan sebagai dalam mewujudkan perangka bangunan (frame). v. jarak tanaman mestilah juga mengambil kira kesan reka bentuk landskap dan faktor keselaman bangunan.3. ii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. 3. Walau bagaimanapun. Selain daripada kawasan pintu masuk utama dan halaman hadapan bangunan awam. iii. Untuk kawasan masjid dan bangunan keagamaan yang lain – tanaman yang mempunyai perkaitan dengan kepercayaan agama. 34 Garis Panduan Landskap Negara . Saiz kanopi tanaman Jenis pencahayaan Sistem pengakaran tanaman Jarak minimum ruang tanaman di antara pokok utama dan bangunan adalah 5m. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. b. iv.3 Jarak Penanaman i. Jarak penanaman dengan bangunan adalah ditentukan mengikut: a. vi. Tanaman yang dapat menonjolkan imej dan identiti bangunan. Untuk kawasan sekolah – tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dan pendidikan. selain daripada jenis pokok utama yang dapat memberikan kesan teduhan. Untuk kawasan hospital – tanaman yang dapat memberikan kesan kepada kesihatan seperti tanaman berbunga wangi dan herba.

3.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. tomorrow Bunga tasbih Puding Cycas Red dracaena / jenjuang Ati-ati Costus Dracaena Golden dew-drop Kelat paya Ara kuning Heliconia Spider lily Bunga raya Siantan Siantan Melur Janda kaya Murraya Teratai Mengkudu siam Philodendron Loly pop Palma lady’s Lidah mak mertua NAMA BOTANI Pokok renek Allmanda cathartica Alpinia atropurpurea Aloe vera Bougainvillea spp Brunfelsia pauciflora „floribunda‟ Canna generalis Codieum variegatum Cycas revolute Cordyline terminalis Coleus spp Costus spp Dracaena fragrams Duranta gold Eugenia orellana Ficus gold Heliconia spp Hymenocalls littoraits Hibiscus rosa sinensis Ixora coccinea Ixora sunkist Jasminum spp Mussaenda erythrophytia „Dona luz‟ Murraya paniculata Nelumbo spp Pisonia alba Philodendron selloum Pachystachys lutea Raphis humills Sansevieria trifasciata Coleus spp. Chrysalidocarpus lutescens Jasminum spp Garis Panduan Landskap Negara 35 . today.3 Jarak Penanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman di kawasan bangunan awam: NAMA BOTANI Pokok utama Bouhinia purpurea Cananga odorata Dalbergia oliveri Delonix regia Fillecium decpiens Gardenia carinata Michellia champaca Messua ferrea Milletia atropurpurea Mellia indica Mimusops elengii Lagerstroemia rosea Plumeria obtusa Plumeria rubra Polyathia longifolia Tabebuia pentaphylla Palma Archontopheoenix alexandrae Borassus flabellfier Chrytostachys lakka Chrysalidocarpus lutescens Dictyosperma album Livistona chinensis NAMA TEMPATAN Tapak kuda Kenanga Tamalan Semarak api Kiara payung Cempaka hutan Cempaka kuning Penaga lilin Tulang daing Mambu Tanjung Bungor Kemboja putih Kemboja merah Asoka Tekoma Plumeria rubra Palma alexander Lontar Pinang merah Pinang kuning Palma princess Palma chinese fan Polyalthia longifolia NAMA TEMPATAN Allamanda Alpinia Lidah buaya Bunga kertas Yesterday.

iaitu: a. selain menggunakan ruang untuk aktiviti rekreasi dan pelancongan. . Zon landskap dan penyelenggaraan Perlu dibangunkan sebagai kawasan rekreasi dan pemeliharaan habitat yang menggabungkan komponen landskap kejur dan landskap lembut. ii.4. Kawasan pinggir sungai yang berperanan sebagai kawasan landskap dan kawasan tadahan air mengikut pendekatan MASMA Rizab Sungai i. Keperluan penyediaan rizab sungai. Rizab sungai dibahagikan kepada 2 zon utama iaitu: a. 3.minimum 7. flora dan fauna. b. Antara lainnya adalah penggunaan kawasan ‗Lembah Penahan Kering‘ sebagai kawasan landskap dan bertindak sebagai kawasan ‗tadahan air‘ pada ketika limpahan air berlebihan.1 Keperluan Ruang Pendekatan ‗Manual Saliran Mesra Alam‘ (MASMA) dalam pengolahan ruang rizab sedia ada dapat menghasilkan impak landskap yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam persekitaran.4. berdasarkan Garis Panduan Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS) adalah bergantung pada tujuan pembangunan landskap. melindungi dan meningkatkan sistem ekologi. Untuk tujuan rekreasi . KAWASAN PINGGIR SUNGAI/TASIK/PANTAI Rekabentuk landskap adalah bertujuan untuk memelihara.5m 36 Garis Panduan Landskap Negara Landskap pinggir sungai di kawasan perbandaran.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Zon hutan dan hidupan liar Kawasan penanaman pokok yang dapat menarik hidupan liar kecil dan memberikan pulangan ekonomi.

40m 10 .5m ii. Untuk tujuan pengawalan kesan kelodak. Keperluan ruang di kawasan pinggir sungai 37 . iaitu: i.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP b.19m 5 .000m iii. Pembinaan landskap kejur terutamanya laluan pejalan kaki perlu mengambil kira kesan terhadap pengaliran air hujan dan mengelakkan terjadinya takungan air setempat (local ponding). Rizab Tasik Keperluan rizab tasik berdasarkan ‗standard USCS‘ adalah bergantung pada tujuan pembangunan landskap. pembajaan dan racun serangga – dari 20m ke 30m iii Untuk pewujudan habitat – minimum 50m Garis Panduan Landskap Negara Penanaman pokok di rizab tasik untuk mewujudkan habitat. Untuk kawasan sungai yang melalui hutan bakau. pembajaan dan racun serangga – dari 20m ke 30m c. Untuk tujuan penyelenggaraan sungai. Untuk kawasan pinggir sungai yang melalui kawasan bandar (urban area) – minimum 5m rizab tanah perlu disediakan di kiri dan kanan sungai. f.9m < 5m Keperluan kelebaran rizab dari kedua -dua belah tebing berdasarkan keluasan sungai sedia ada 50m 40m 20m 10m 5m KAWASAN PEMBANGUNAN JALAN RIZAB SUNGAI SUNGAI A B e. Untuk tujuan rekreasi – 7. anjakan rizab sungai (building set back) yang perlu disediakan berdasarkan tujuan pembangunan iaitu:  Pembangunan pelancongan – 100m  Pembangunan perumahan – 500m  Pembangunan industri – 1. Pewujudan habitat – minimum 50m d. garis panduan rizab sungai adalah seperti berikut: Kelebaran laluan air antara tebing >40m 20 . Untuk pengawalan kesan kelodak.

ii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Rizab Pantai i. keperluan rizab adalah bergantung pada jenis tanah sama ada berpasir atau berselut. Ruang landskap perlu mengambil kira syarat anjakan ―set-back‘ iaitu 60m untuk tanah berpasir dan 400m untuk tanah berselut / pantai yang mempunyai tumbuhan bakau. Pembangunan landskap di kawasan rizab sungai yang terancang dapat meningkatkan fungsi ruang dan mengelakkan pencemaran sungai. iii. penyediaan perabot taman dan papan tanda. Berdasarkan Garis Panduan Pembangunan di Pantai (JPS Malaysia). Pembangunan landskap di kawasan rizab juga perlu mengambil kira kesan pasang surut air (mean high water spring / mean low water spring) Keperluan ruang di kawasan pinggiran sungai/pantai/tasik juga perlu mengambil kira ruang untuk penyediaan komponen landskap kejur seperti laluan pejalan kaki. Pembinaan bangunan mestilah menghadap sungai / pantai / tasik dan elakan membuang bahan buangan ke laut. Jalan Rezab landskap Pasir Laut Keperluan ruang di kawasan pinggir pantai Kawasan rizab pantai dalam keadaan semulajadi. 38 Garis Panduan Landskap Negara .

Untuk tanaman yang bertujuan untuk pengekalan habitat. iv. viii.4. v. Tanaman yang dapat menarik unggas. lurus dan berdaun mengurai disyorkan untuk ditanam di pinggir sungai Garis Panduan Landskap Negara 39 . 3m Rizab Sungai Pemilihan tanaman dari jenis batang tegak. pokok renek dan penutup bumi. lurus dan berdaun mengurai serta ketinggian perdahanan 3m dari aras tanah disyorkan untuk kawasan pinggir sungai.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. serangga dan hidupan liar kecil. tanaman mestilah dapat bertahan dengan keadaan air masin. vii. Tanaman yang tidak mengganggu dan merosakkan ekologi setempat kerana sifat dominasinya seperti Acacia spp. hutan bakau ini mestilah dikekalkan dan dipelihara untuk memastikan keseimbangan ekologi setempat. ix. Jika di dalam kawasan pembangunan terdapat hutan bakau. Pokok rendang dan dapat memberikan teduhan sesuai ditanam di kawasan rekreasi. berakar tunjang dan berdaun halus. vi. ii. iii.2 Jenis Tanaman Kriteria tanaman adalah seperti berikut: i. tiupan angin kencang. Untuk kawasan pantai. Tanaman yang tidak memerlukan kadar penyelenggaraan yang tinggi dan menggugurkan daun dengan banyak. Jenis tanaman yang sesuai dengan habitat sedia ada di kawasan sungai/tasik/pantai iaitu spesis tempatan. dicadangkan penanaman secara ‗multi-storey‘ iaitu dengan penggunaan komposisi pokok utama. Tanaman berbatang tegak.

Tanaman yang dapat menarik hidupan liar. ii. Penanaman di kawasan pinggir sungai perlu ditanam di kawasan yang tidak terlalu dekat atau jauh dari tebing untuk membolehkan pokok membesar dan merimbun ke sungai.5m dari kesan air laut.4 Cadangan Tanaman NAMA BOTANI Barringtonia asiatica Bambusa spp. jarak tanaman baru perlulah mengambil kira kesesuaian tumbesaran dengan pokok sedia ada. ditanam dengan jarak tanaman bebas dan berkumpulan adalah digalakkan untuk mewujudkan keadaan semula jadi. Menanam pokok pada jarak yang sama di sepanjang tebing sungai dan pantai. Penanaman adalah pada jarak setentang di kedua belah tebing dan dalam satu garisan selari untuk kawasan tebing sungai.4.3 Jarak Penanaman Garis panduan jarak tanaman ini hanya boleh diguna pakai untuk penanaman baru.4. GARISAN PENANAMAN TEBING SUNGAI SUNGAI Jarak penanaman yang sama dan selari disyorkan untuk iii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. iv. Callistermon splenders Cocos nucifera Dillenia suffruticosa Ficus spp Gardenia carinata Hopea odorata Livistona rotundifolia Sallx babylonica Nypa NAMA TEMPATAN Putat Buluh Bottle brush Kelapa Simpoh air Ara Cempaka hutan Merawan siput jantan Serdang Janda merana Nipah Barringtonia asiatica Callistemon splenders 40 Garis Panduan Landskap Negara . Jarak tanaman yang dicadangkan adalah 1. 3. Tanaman mestilah tidak ditanam di kawasan kesan air laut untuk mengelakkan masalah kematian. Untuk penanaman penambahan di kawasan tanaman sedia ada. Ini kerana penanaman sedia ada / asal adalah hendaklah dikekalkan. i.

Melaleuca leucadendron Rhapis excelsa Rhapis humilis NAMA TEMPATAN Buluh Crimson bottle brush Bottle brush Kelapa Kenanga Simpoh air Jambu laut Ara / beringin Ara / beringin Ara Kiara paying Dedap merah Cempaka hutan Merawan siput jantan Nipah Nibung Saraca Janda merana Bungor Gelam Palma large lady Palma lady Salix babylonica Bambusa spp.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Kawasan Pinggir Sungai NAMA BOTANI Bambusa spp Callistemon splenders Callistemon viminalis Cocos nucifera Cananga odorata Dillenia suffruticosa Eugenia grandis Ficus benjamine Ficus roxburghii Ficus elastica Filicium decipiens Erythrina glauca Gardenia carinata Hopea odorata Nypa spp. Tanaman Kawasan Pinggir Pantai NAMA BOTANI Barringtonia asiatica Casuarina spp. Cocos nucifera Colophyllum inophyllum Callistemon splenders Delonix regia Eugenia grandis Erythrina variegata Fagraea fragrans Hibiscus tilliaceus Licuala grandis Melaleuca leucadendron Livistona chinensis Pandanus odoranthimus Pelthophorum pterocarpum Terminallia catappa NAMA TEMPATAN Putat Ru Kelapa Penaga laut Crimsom bottle brush Semarak api Jambu laut Dedap batik Tembusu Bebaru Palma fan Gelam Serdang cina Mengkuang laut Batal laut Ketapang Teruntum / half flower Melaleuca leucadendron Baringtonia asiatica Scaevola sericea Garis Panduan Landskap Negara 41 . Oncosperma tigillarium Saraca thaipingensis Salix babylonica Lagerstroemia spp.

Minimum 20m zon penampan perlu disediakan untuk kawasan perumahan yang menghadap ke jalan utama (30m) dan kawasan industri. Minimum 3m lebar di sepanjang jalan perlu disediakan untuk kawasan penanaman dan ruang pejalan kaki. UNIT KEDIAMAN Jaluran hijau dengan kelebaran minimum 6m perlu disediakan untuk menghubungkan kawasan kediaman dengan aktiviti lain. Minimum 10% daripada keseluruhan kawasan pembangunan perumahan perlu dirizabkan sebagai kawasan lapang atau taman.1 Keperluan Ruang i. KEDIAMAN KEDIAMAN ii. Kawasan ini hendaklah dipisahkan daripada laluan kenderaan. 3. Keperluan menyediakan ruang selebar 3m dan tidak berturap di kawasan perumahan. Minimum 6m lebar jaluran hijau (green linkages) perlu disediakan untuk menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan kemudahan awam seperti taman awam.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. dengan hanya pengguna basikal dan pejalan kaki dibenarkan menggunakannya. UNIT KEDIAMAN JALAN RAYA 3m 6m 3m 20m Jalan Utama Melebihi 30m Zon penampan 20m lebar perlu disediakan di kawasan perumahan yang menghadap jalan utama yang berkelebaran melebihi 30m.5. iv.5 KAWASAN PERUMAHAN Keperluan ruang landskap di kawasan perumahan bukan saja tertumpu kepada penanaman pokok tetapi juga penyediaan kemudahan rekreasi di samping penyediaan struktur landskap kejur dan ruang kawasan aktiviti yang bersesuaian. 42 Garis Panduan Landskap Negara . sekolah dan kedai. iii.

Tanaman berakar tunjang dan rendang disyorkan untuk ditanaman di sepanjang kawasan laluan pejalan kaki supaya ia tidak merosakkan struktur seperti longkang dan laluan pejalan kaki. Tanaman pagaran (hedges) disyorkan sebagai alternatif pagar rumah. Disyorkan penanaman dari jenis tanaman berbunga di pintu masuk utama dan pokok utama teduhan di sepanjang jalan utama. Untuk menonjolkan identiti kawasan taman perumahan. tidak berduri. dahan tidak mudah patah. penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit. v. Tanaman yang dicadangkan perlu mempunyai bentuk menarik. iii. viii. Kriteria jenis tanaman: i.2 Jenis Tanaman Secara umumnya di kawasan perumahan. Tanaman ―edible landscape‖ digalakkan di belakang perumahan sebagai landskap dapur Garis Panduan Landskap Negara 43 . Tanaman di kawasan permainan kanak-kanak mestilah dari jenis tanaman yang tidak mudah patah. buah atau daun yang beracun. Penanaman pokok buah bersaiz kecil dan tanaman untuk estetika adalah disyorkan untuk kawasan halaman rumah.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.5. Tanaman bercampur daripada pelbagai spesis. Penanaman pokok yang sesuai di kawasan kediaman dapat meningkatkan kualiti persekitaran. tidak berduri dan tidak mempunyai bunga. vi. iv. ii. selain memberikan teduhan. vii. Ix. ketinggian dan saiz daun adalah disyorkan untuk ditanam di kawasan zon penampan. berakar tunjang. tidak beracun dan penyelenggaraan yang sederhana. Lingkaran hijau menghubungkan rumah dengan kawasan permainan kanak-kanak. disyorkan penanaman satu jenis pokok di kawasan pintu masuk utama dan di sepanjang jalan utama.

talian telefon dan saluran pembetungan. Lokasi penanaman adalah di antara dua lot rumah. 3. Rumah pangsa – jarak tanaman berdasarkan jenis pokok dan keluasan ruang tetapi mestilah tidak kurang daripada 5m.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman berdasarkan kawasan: Tanaman Tepi Jalan/Taman Perumahan NAMA BOTANI Pokok Utama Bauhinia purpurea Dalbergia oliveri Cananga odorata Erythrina glauca Gardenia carinata Jacaranda filicifolia Mimusops elengi Lagerstroemia rosea Michelia champaca Mesua ferra Pelthophorum pterocarpum Plumeria spp Tabebuia pentaphylla Pokok Renek Allmanda carthartica Bougainvillea spp Hibiscus rosa-sinensis Helliconia spp Hymenocallis spp Ixora cocinea Tanaman Di Zon Penampan NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Eugenia grandis Ficus roxburghii sin auriculata Hopea odorata Streblus asper Mimusops elengi Palma Areca catechu Chrysalidocarpus lutescens Crytostachys lakka Ptychosperma macarthurii Licuala grandis Raphis spp Vietchia merrilii Pokok Renek Acalypha spp Baphia nitida Calliandra surinamensisi NAMA TEMPATAN Tapak kuda Tamalan Kenanga Dedap merah Cempaka hutan Jacaranda Tanjong Bungor Cempaka kuning Penaga lilin Batai laut Kemboja Tekoma NAMA TEMPATAN Kayu manis/Medang teja Jambu laut Beringin Merawan siput jantan Cempaka hutan Tanjong Alamanda Bunga kertas Bunga raya Heliconia Spider lily Siantan Pinang Palma kuning Pinang Merah Palma Mac Athur’s Palma fan Palma lady’s Palma manila Acalypha Baphia Powder puff 44 Garis Panduan Landskap Negara .5.5. ii. Jarak penanaman di kawasan permainan bergantung kepada kesesuaian reka bentuk landskap.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Jarak penanaman di pinggiran jalan perlu mengambil kira jarak di antara utiliti lain seperti tiang lampu. Di kawasan zon penampan. Rumah Teres – tidak kurang dari 5m. Rumah Berkembar dan Sesebuah – minimum dua batang pokok bagi setiap unit. iii.3 Jarak Penanaman i. c. Jarak tanaman adalah berdasarkan jenis rumah iaitu: a. b. jarak tanaman hendaklah rapat dan ditanam secara dua barisan untuk berfungsi sebagai penampan bunyi. habuk dan bau. iv.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Di Kawasan Permainan Kanak-kanak NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cinnamomum iners Delonix regia Dalbergia olveri Jacaranda filicifolia Mimusops elengi Mesua ferra Tabebuia rosea Pokok Renek Brunfelsia pauciflora „floribunda‟ Cassia biflora Canna generalis Caesalpina pulcherrima Codieum spp Duranta spp Eugenia orellana Gardenia jasminoides Hibiscus rosa-sinensis Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Jasminum sambac Mussaenda spp Pachystachys lutea Sansevierra trifasciata Turnera ulmifolia Tabernaemontana coronaria Yesterday. Garis Panduan Landskap Negara 45 . Today. Tanaman Di Kawasan Halaman Rumah NAMA BOTANI Pokok Buah (saiz sederhana) Mangifera indica Punica granatum Syzygium spp Musa spp Nephelium mutabile Annona spp Carica papaya Palma Crytostachys lakka Licuala grandis Vietchia merilli Pokok Renek Adenum obesum Desert rose Bunga kertas Melur Susun kelapa Daun teh Buluh pagar Pentas Money plant Mek cemburu Pinang merah Palma kipas Palma manila Mangga Delima Jambu Pisang Pulasan Nona Betik NAMA TEMPATAN Jasminum sambac Gardenia jasminoides Bougainvillea spp Jasminum sambac Tabernaemontana coronaria Pagaran Acalypha siamensis Bambusa vulgaris Pemanjat Pentas lanceolata Scidapsus aureus Tristellateia australasiae Brunfelsia pauciflora Tabermaemontana spp. Tomorrow Bushy cassia Bunga tasbih Jambul merak Puding Duranta Kelat paya Bunga cina Bunga raya Spider lily Helliconia Siantan Melur Janda kaya Lolypop Lidah mak mertua Turnera Susun kelapa Rajah kayu Kayu manis/Medang teja Semarak api Tamalan jacaranda Tanjung Penaga lilin Tekoma NAMA TEMPATAN Punica granatum Syzygium spp.

tangki air/rumah pam. Pokok utama yang berakar tunjang.2 Jenis Tanaman Secara umumnya pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit. Penanaman secaran padat berperanan untuk menghalang pandangan yang kurang menarik.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. kolam oksidasi dan tempat pembuangan/pelupusan sampah. 46 Garis Panduan Landskap Negara . iii. 3. Tanaman yang mudah terbakar seperti Acacia mangium (Silver acacia) tidak dibenarkan terutamanya di kawasan pencawang elektrik. 3. Kriteria tanaman adalah seperti berikut: i. tidak merebak dan tidak memerlukan air yang banyak. ii.5m lebar kawasan landskap perlu disediakan di kawasan pintu masuk dan jalan masuk utama. Ini untuk mengelakkan masalah kerosakan saluran air. penghadang pemandangan yang tidak menarik dan meningkatkan kualiti alam. Kolam oksidasi dan tempat pembuangan/pelupusan sampah – minimum rizab seluas 6m lebar dengan penambakan tanah sebagai bukit kecil. Reka bentuk landskap di kawasan kemudahan asas bertujuan untuk meningkatkan nilai kualiti visual.1 Keperluan Ruang i. terutamanya di kawasan rumah pam. KAWASAN KEMUDAHAN ASAS Kawasan kemudahan asas yang dinyatakan dalam garis panduan ini merujuk kepada stesen pencawang elektrik.6.6. ii.6. Stesen pencawang elektrik dan rumah pam – minimum rizab seluas 6m lebar di sempadan kawasan untuk tujuan penghalang pemandangan. Minimum 1.

v.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman yang disyorkan bagi penanaman dikawasan kemudahan asas: NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia siamea Cinnamomum iners Eugenia grandis Swietenia macrophylla Pithecellobium dulce Podocarpus rumphii Polyathia longifolia Peltophorum pterocarpum Palma Chrysalidocarpus lutescens Ptyhcosperma macarthurii Rhapis excelsa Rhapis humilis Pokok Renek Baphia nitida Cassia biflora Calliandra surinamensis Dracaena fragrans Ixora app Pisonia alba Mussaenda erythrophylla „Donna Luz‟ Tabernaemontana coronaria NAMA TEMPATAN Cassia Kayu manis/Medang teja Jambu laut Mahagony Duri madras Cylon iron wood Asoka Batai laut Pinang kuning Palma Mc Arthur’s Palma lady Palma slender lady Swietenia macrophylla Pithecellobium dulce Baphia Bushy cassia Misai kucing Draceana Siantan Mengkudu siam Janda kaya Susun kelapa Garis Panduan Landskap Negara 47 .3 Jarak Penanaman i. Untuk tujuan penghadang pemandangan. pemilihan pokok renek adalah dari jenis berdaun rimbun dan padat. Kepelbagaian komposisi tanaman daripada pelbagai spesis adalah disyorkan sebagai tanaman penampan. Penanaman pelbagai jenis tanaman berbunga adalah digalakkan di kawasan pintu masuk utama. ii.6. Keutamaan pemilihan penanaman adalah dari jenis tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang minimum.6. 3. Pokok renek perlu ditanam secara rapat untuk menghasilkan kesan pagaran dan berfungsi sebagai menghadang pemandangan. 3. Penanaman secara bebas adalah disyorkan untuk menghasilkan kesan semula jadi. iv.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP iii. Pokok utama – minimum 5m jarak penanaman di antara pokok.

7. sekitar pejabat atau kilang serta kawasan lapang di antara bangunan yang di landskap sebagai taman kecil untuk kawasan rehat pekerja. menghadang pemandangan yang tidak menarik. Penanaman berkonsepkan ‗ringkas‘ serta menekankan faktor keselamatan di kawasan industri.1000m 200 .1 Keperluan Ruang i. merendahkan suhu dan mengindahkan kawasan. 3. v. Pembentukan bukit kecil (earth mount) di kawasan zon penampan adalah digalakkan untuk menghasilkan kesan halangan pemandangan yang baik. Ruang penanaman perlu disediakan di kawasan pintu masuk utama. 48 Garis Panduan Landskap Negara . iii. laluan pejalan kaki dan perabot jalan perlu disediakan di keseluruhan kawasan kilang.100m ii. iv. iaitu: Jenis Industri Industri Zon Khas Industri Kategori Am jenis A dan B Industri Ringan Industri Kecil dan Sederhana Industri Perkhidmatan Keperluan Kelebaran Rizab 1500 .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Keperluan ruang untuk zon penampan adalah berdasarkan kepada piawaian Jabatan Alam Sekitar.500m 50 . tempat letak kereta. selain daripada penggunaan komposisi penanaman.100m 50 .7 KAWASAN PERINDUSTRIAN Fungsi landskap di kawasan perindustrian adalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran dari aspek mengawal pencemaran udara dan bunyi. Komponen landskap kejur seperti papan tanda. 30% daripada keseluruhan kawasan kilang (termasuk kawasan tempat letak kereta) perlu dirizabkan sebagai kawasan landskap.3000m 500 .

7. Tanaman palma digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. bunyi dan merendahkan suhu kawasan persekitaran. iv.3 Jarak Penanaman i.7. iii. Jenis tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang sederhana. vii. v. Kawasan sekitar bangunan yang menghadap jalan raya – disyorkan tanaman dari spesis yang sama untuk menghasilkan kesan keseragaman dan penunjuk arah. Kriteria pemilihan tanaman adalah seperti berikut: i. Kawasan zon penampan – dua jenis tanaman iaitu pokok utama (mempunyai akar tunjang dan berdaun rapat) dan pokok renek (mempunyai tekstur daun yang padat dan rimbun serta mempunyai kadar tumbesaran yang cepat) ii.2 Jenis Tanaman Penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan bagi mendapat kesan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar dari aspek pengawalan pencemaran udara. 3. Kawasan sekitar bangunan – pokok utama yang dapat memberikan teduhan dan pelbagai jenis pokok renek berbunga. Garis Panduan Landskap Negara 49 . Jarak tanaman pokok utama di sepanjang laluan adalah sekata. Tanaman yang tahan pencemaran dan habuk. Kepelbagaian dalam spesis tanaman di kawasan penampan adalah digalakkan. Kawasan pintu masuk utama – tanaman jenis berbunga dan kepelbagaian dalam komposisi tanaman dan rupa bentuk tanaman yang dapat menonjolkan identiti kawasan adalah disyorkan. Jarak tanaman secara bebas disyorkan untuk menghasilkan keadaan persekitaran semula jadi di kawasan lapang. Jenis tanaman yang dicadangkan juga perlu mengambil kira keseimbangan dan skala bangunan. Jika tanaman adalah bertujuan sebagai pengadang pemandangan – tanaman perlu ditanam secara rapat.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Jarak tanaman adalah bergantung kepada fungsi atau kesan yang diperlukan daripada penanaman tersebut. vi. iii. ii.

BEBAS DAN TERBUKA BERKEPADATAN TINGGI TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN 100 METER 300 METER ZON PENAMPAN 500 METER 100 METER LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI KATEGORI AM A DAN B TANAMAN CAMPURAN. BEBAS. BERBAGAI BENTUK DAN TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA 250 METER JALAN TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN Keperluan ruang kawasan zon penampan mengkut jenis kawasan perindustrian 50 Garis Panduan Landskap Negara . BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA 250 METER TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA. TINGGI DAN RENDAH TANAMAN CAMPURAN BEBAS.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN TANAMAN KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN. TANAMAN RENDANG. BEBAS. BERBAGAI BENTUK DAN BERKEPADATAN TINGGI 1000 METER ZON PENAMPAN 1500 METER TANAMAN CAMPURAN. BERKEPADATAN TINGGI. TANAMAN SEDERHANA. TINGGI DAN PADAT TANAMAN CAMPURAN. BERBAGAI BENTUK. BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN SEDERHANA. TINGGI DAN RENDAH TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN 50 METER 200 METER ZON PENAMPAN 300 METER 50 METER LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN TANAMAN YANG SESUAI DI KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN.

4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman di kawasan perindustrian: Tanaman Di Kawasan Zon Penampan NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Cassia surattensis Fagraea fragrans Melia indica Mimusops elengi Pometia pinnata Pongamia pinnata Palma Caryota mitis Chrysalidocarpus lutescens Ptychosperma macarthurli Rhapis excelsa Pokok Renek Acalypha spp Baphia nitida Cordyline terminalis Codieum spp Eugenia orellana Dillenia suffruticosa Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Heliconia spp Ixora javanica Ixora coccinea Mussaenda spp Pisonia alba NAMA TEMPATAN Kayu manis Yellow cassia Tembusu Mambu Tanjung Kasai Mempari Palma fish tail Palma kuning Palma Mc Arthur’s Lady palm Fagraea fragrans Melia indica Tanaman Sekitar Kawasan Perindustrian NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Kenanga Kiara payung Bungor Tekoma Tulang daing Tanjung Ceylon iron-wood Pancut-pancut Bismarkia Pinang merah Palma kuning Serdang cina Palma traveller’s Palma raja Pokok Utama Cananga odorata Filicium decipiens Lagerstroemia flos-regta Tabebuia pentaphylla Milletia atropurpurea Mimusops elengi Podocarpus rumphii Spathodea campanulata Palma Bismarckia nobilis Crytostachys lakka Chysalidocarpus lutescens Livistona chinensis Ravenala madagascariensis Roystonea regia Pokok Renek Allamanda cathartica Bougainvillea spp Calliandra surinamensis Ficus gold Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Lagerstroemia indica Mussaenda spp Pisonia alba Turnera ulmifolia Acalypha Baphia Jejuang Puding Kelat paya Simpoh air Draceana Bunga cina Heliconia Siantan Siantan Janda kaya Mengkudu siam Allamanda Bunga kertas Ekor kucing Ara kuning Spider lily Heliconia Siantan Crepe Myrtle Janda kaya Mengkudu siam Tunera Ravenala madagascariensis Lagerstromia indica Garis Panduan Landskap Negara 51 .7.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.

5m Untuk tujuan pengudaraan.5m di kawasan lot meletak kereta dihadapan kawasan kedai. Kawasan di hadapan lot kedai – ruang penanaman 1.1 Keperluan Ruang i.5m lebar perlu disediakan sebagai ruang penanaman di pembahagi lot kereta.8 KAWASAN MELETAK KERETA Fungsi landskap di kawasan letak kereta adalah untuk memberikan teduhan selain keindahan. ii. Minimum 15% daripada keseluruhan kawasan tempat letak kereta perlu diperuntukan sebagai ruang landskap untuk penanaman pokok teduhan.5m 2.5m x 2. Penyediaan ruang tanaman rumput (grasscrete) untuk tujuan pengudaraan akar pokok adalah digalakkan. iv. Minimum 15% daripada keseluruhan kawasan diperuntukkan sebagai kawasan hijau untuk tujuan landskap. GRASSCRETE 2.5m 2m 2.5m 5m 2.8. 52 Garis Panduan Landskap Negara .5m x 2. pokok renek dan penutup bumi.5m Jalan Ruang penanaman berukuran 1. Untuk tempat letak kereta di kawasan perbandaran (urban area) yang terhad ruang penanamannya. Minimum 1. penggunaan ‗tree-grating‘ adalah amat digalakkan untuk menggalakkan tumbesaran pokok dan keselesaan pengguna. 3. penggunaan ‗grasscrete‘ adalah digalakkan. Rumah Kedai 2m 2.5m perlu disediakan di antara lot tempat kereta dan setentang dengan lot kedai. iii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.8.2 Jenis Tanaman Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Untuk kawasan letak kereta, disyorkan penanaman dua jenis pokok utama iaitu satu jenis pokok berbunga untuk kawasan pintu masuk utama dan satu jenis lagi untuk keseluruhan kawasan. ii. Pokok utama dari jenis berbatang lurus, berakar tunjang dan rendang. Percabangan kurang dari 3.0m dari paras tanah hendaklah dipotong. iii. Pokok yang mempunyai dahan mudah patah, daun kerap gugur, berbuah besar, bergetah, berduri dan akar merebak adalah tidak dibenarkan. iv. Pokok utama saiz sederhana tinggi dan berbentuk bujur atau kon adalah disyorkan untuk kawasan yang terhad. v. Pokok renek berbunga, berdaun rimbun dan padat, disyorkan ditanam di bahagian bawah pokok utama. vi. Pemilihan tanaman dari jenis yang memerlukan penyelenggaraan yang sederhana adalah digalakkan. vii. Digalakkan penanaman dari jenis tanaman teduhan. Untuk memaksimumkan kesan teduhan, tanaman teduhan perlu ditanam dalam orientasi timur barat.

Penanaman pokok utama bersilara lebar dan rendang sesuai ditanam di kawasan tempat letak kereta untuk memberikan kesan teduhan.

Garis Panduan Landskap Negara

53

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.8.3 Jarak Penanaman i. ii. Jarak penanaman sama atau pada jarak satu pokok bagi setiap tiga lot meletak kereta. Jarak penanaman perlu mengambil kira jarak tanaman yang dapat memberikan kesan teduhan yang maksimum.

iii. Untuk setiap penengah (interval) bagi 15 tempat letak kereta, perlu disediakan petak tanaman di antara lot letak kenderaan dan kawasan tanaman hendaklah sekurang-kurangnya 1m – 2m lebar. 3.8.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan bagi kawasan tempat letak kereta adalah :
NAMA BOTANI
Pokok Utama Calophyllum inophyllum Bauhinia blackeana Delonix regia Dalbergia oliveri Erythrina glauca Filicium decipiens Lagerstroemia floribunda Mesua ferrea Milletia autropurpurea Pometia pinnata Khaya senegelinsis Polyalthia longifolia Samanea saman Tabebuia rosea Pokok Renek Calliandra surinamensis Duranta spp Ficus gold Hymenocallis littoralis Hibiscus rosa-sinensis Ixora spp Mussaenda spp Pisonia alba Pemanjat Bougainvillea spp Petrea volubilis Tristellateia australasiae

NAMA TEMPATAN

Penaga laut Tapak kuda Semarak api Tamalan Dedap Kiara payung Bungor Penaga lilin Tulang daing Kasai Khaya Asoka Hujan-hujan Tekoma

Colophyllum inophyllum

Dalbergia oliveri

Misai kucing Duranta Ara kuning Spider lily Bunga raya Siantan Janda kaya Mengkudu siam

Bunga kertas Petrea Tristellatea

Mesua ferrea

Polyalthia longifolia

54

Garis Panduan Landskap Negara

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP

3.9

KAWASAN SIAR KAKI/LORONG BASIKAL

Fungsi penanaman adalah untuk teduhan, meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna. 3.9.1 Keperluan Ruang i. Minimum 3m lebar ruang perlu disediakan sebagai kawasan siar kaki dan lorong basikal iaitu 1.5m lebar untuk kawasan siar kaki dan 1.5m untuk kawasan lorong basikal. Kedua-dua laluan ini perlu dibezakan dengan perbezaan kemasan permukaan atau warna. Untuk kawasan persimpangan, perlu dibina dengan kemasan bahan dan corak yang berbeza untuk menonjolkan kawasan persimpangan tersebut. ii. Minimum 1.5m ruang penanaman disediakan di sepanjang siar kaki/lorong basikal. Untuk kawasan berturap, disyorkan penggunaan ‗treegrating‘ bersaiz minimum 1.5m x 1.5m sebagai ruang penanaman. iii. Ruang tanaman pagaran (hedges) perlu disediakan di antara kawasan siar kaki dengan jalan utama.

Penanaman pokok renek sebagai tanaman ‗pagar‘ sesuai ditanam di sepanjang laluan siar kaki.

3.9.2 Jenis Tanaman Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut:

2m

2m

Gabungan ruang penanaman dan ‗earth-mound‘ sebagai pemisah di antara jalan utama dan lorong basikal.

i. Satu jenis pokok utama untuk sepanjang laluan siar kaki/lorong basikal. Pokok dari jenis berakar tunjang, sederhana besar, berbatang lurus dan tegak, silara rendang dan berbunga. ii. Pokok renek berdaun padat dan rimbun perlu ditanam di bahagian bawah pokok utama, untuk meminimumkan kesan silauan kenderaan, mengurangkan bunyi bising dan habuk.

Garis Panduan Landskap Negara

55

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.9.3 Jarak Penanaman a. Kawasan penanaman perlu disediakan selari dengan jajaran kawasan siar kaki dan lorong basikal. b. Penanaman sama jarak, minimum 1m dari tepi kawasan siar kaki/lorong basikal. c. Lokasi kotak tanaman dan ‗tree-grating‘ mestilah mengambil kira kesesuaian jarak tanaman dan reka bentuk keseluruhan.

3.9.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan untuk kawasan siar kaki dan lorong basikal adalah:
NAMA BOTANI
Pokok Utama Cananga odorata Cinnamomum iners Dalbergia oliveri Eugenia grandis Filicium decipiens Gardenia carinata Hopea odorata Jacaranda fillicifolia Lagerstroemia rosea Michelia champaca Michelia alba Mimusops elengi Milletia autropurpurea Melia indica Podocarpus rumphii Plumeria rubra Phelthophorum pterocarpum Pokok Renek Acalypha spp Eugenia orellana Ficus gold Heliconia spp Hibiscus rosa-sinensis Hymenocallis littoralis Ixora spp Mussaenda spp Pisonia alba Plumbago capensis Tabernaemontana coronaria Turnera ulmifolia

NAMA TEMPATAN

Cananga odorata

Michelia champaca

Kenanga Kayu manis Tamalan Jambu laut Kiara payung Cempaka hutan Merawan siput jantan Jacaranda Bungor Cempaka Cempaka putih Tanjung Tulang daing Mambu Jati laut Kemboja merah Batai laut

Acalypha Kelat paya Ara kuning Heliconia Bunga raya Spider lily Siantan Janda kaya Mengkudu siam Blue diamond Susun kelapa Turnera

Penanaman satu spesis pokok utama di sepanjang laluan dan pokok renek berdaun rimbun dan padat di ruang tanaman yang mengasingkan laluan utama.

56

Garis Panduan Landskap Negara

ii. Zon tanaman campuran – gabungan spesis pokok utama dan pokok renek tinggi. LANDASAN PAGAR RUMPUT POKOK RENEK POKOK UTAMA DAN Zon penanaman yang mencukupi diperlukan di kawasan rizab laluan keretapi. Zon tanaman rumput – untuk keselamatan dan ruang penyelenggaraan. Garis Panduan Landskap Negara 57 . iaitu: a.10. 3. Ruang penanaman selari dan sejajar dengan kedua bahagian sempadan perlu disediakan di sepanjang 2km laluan kereta api sebelum menghampiri stesen.hanya pokok renek sederhana tinggi atau rendah dibenarkan untuk ditanam c. Zon tanaman pokok renek .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. b. Keperluan ruang dibahagikan kepada 3 zon. sementara kawasan bercerun perlu ditanam dengan penutup bumi dan rumput untuk mengawal hakisan.1 Keperluan Ruang i. Kelebaran ruang kurang daripada 2m hanya penanaman rumput dibenarkan. Kawasan Laluan Kereta api Menghampiri Stesen iii. Ruang penyelenggaraan yang dicadangkan adalah 2m.10 KAWASAN LALUAN KERETA API Tumpuan kawasan laluan kereta api adalah seperti berikut: i. Kawasan Sekitar Bangunan Stesen ii. Kawasan Laluan Keretapi di Kawasan Bandar Nota – tanaman sedia ada perlu dikekalkan dengan penambahbaikan. Kawasan Pemandangan Tidak Menarik iv. 6m A A: ZON TANAMAN RUMPUT B: ZON TANAMAN B RIZAB LALUAN C Keperluan zon penanaman di kawasan rizab laluan keretapi.

Kawasan pemandangan tidak menarik – pokok renek dan pokok utama bersaiz kecil yang mempunyai daun yang padat dan rimbun. v. Untuk pokok utama – percabangan yang kurang dari 3m dari paras tanah hendaklah dipotong. ii. terutamanya di kawasan sepanjang laluan kereta api. Tidak menggunakan pokok yang mempunyai silara yang besar.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP iii. penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan kerana ianya dapat memberi kesan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar.5m lebar x 1m tinggi perlu disediakan untuk penanaman pokok renek di kawasan jejantas. Pemilihan jenis tanaman adalah penting untuk tujuan keselamatan. iv. Penanaman di kawasan yang berhampiran stesen perlu dari jenis tanaman renek yang menarik dan tidak menghalang pandangan. Penggunaan tanaman palma digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. Kotak tanaman bersaiz 1. iii. Spesis tanaman yang mudah diselenggarakan. Kawasan laluan menghampiri stesen – penanaman pokok renek rendah atau sederhana tinggi untuk memudahkan pemandangan pengguna kereta api. Contoh – penanaman pokok utama teduhan dan berbunga di kawasan ruang menunggu. Ruang penanaman tidak diperlukan di kawasan yang mempunyai ciri pemandangan yang menarik.5m lebar perlu di sediakan. ruang penampan minimum 1. iv.2 Jenis Tanaman Secara umumnya di zon tanaman campuran.10. Untuk kawasan pemandangan tidak menarik. Kawasan stesen – pokok utama berakar tunjang dan kombinasi pokok renek danpenutup bumi yang dapat memberikan nilai estetika dan berfungsi kepada pengunjung. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. 3. Penanaman di sekitar bangunan stesen perlulah ringkas dan menarik. 58 Garis Panduan Landskap Negara .

Kawasan sepanjang laluan keretapi menghampiri stesen – penanaman sama jarak.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v. Tanaman daripada jenis dahan yang mudah patah dan menggugurkan daun dengan banyak adalah tidak digalakkan untuk ditanam di kawasan sepanjang laluan kereta api. ii.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan adalah berikut: Tanaman Sekitar Kawasan Stesen NAMA BOTANI Pokok Utama Bauhinia blackeana Delonix regia Dalbergia oliveri Erythrina glauca Plumeria rubra Tabebuia pentaphylla Palma Chrysalidocarpus lutescens Crytostachys lakka Livistona chinensis Licuala grandis Veitchia merrilli Pokok Renek Coleus spp Hymenocallis spp Heliconia spp Ixora spp Monstera deliciosa Mussaenda spp Phillodendron selloum Pisonia alba Sanseviera trifasclata Scandapsus aureus Turnera ulmifolia Tanaman Di Kawasan Sepanjang Laluan Keretapi NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cinnamomum iners Melia indica Messua ferrea Mimusops elengi Podocarpus rumphii Streblus aspens Pokok Renek (Tinggi) Baphia nitida Cassia biflora Caesalphina pulcherrima Eugenia orellana Ficus gold Hibiscus rosa-sinensis Heliconia spp Ixora javanica Lagerstroemia indica Mussaenda spp Pokok Renek (Rendah) Allamanda cathartica Duranta gold Ixora coccinea Ixora sunkist Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Tapak kuda Semarak api Tamalan Dedap Kemboja merah Tekoma NAMA TEMPATAN Rajah kayu Kayu manis Mambu Penaga lilin Tanjung Cylon iron wood Kesinai Palma kuning Pinang merah Serdang cina Palma fan Palma manila Ati-ati Spider lily Heliconia Siantan Cheese plant Janda kaya Philodendron Mengkudu siam Lidah mak-mertua Money plant Turnera Baphia Bushy cassia Jambul merak Kelat paya Ara kuning Bunga raya Heliconia Siantan Crepe Myrtle Janda kaya Allamanda Duranta Siantan Siantan Turnera Garis Panduan Landskap Negara 59 . Kawasan laluan kereta api di kawasan bandar jarak tanaman mengikut keperluan reka bentuk. 3. 3. Untuk tujuan pengadang pemandangan – jarak penanaman dua baris setentang dan padat.10. iii.10.3 Jarak Penanaman i.

Kawasan halaman rumah Keperluan ruang bergantung kepada keperluan individu.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. penempatan orang asli dan rumah panjang penyediaan ruang penanaman di dalam kotak tanaman.11. ekonomi dan kebudayaan setempat perlu dipelihara untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan. Untuk kawasan desa yang terhad seperti kawasan perkampungan air. meningkatkan sumber pendapatan. Penanaman secara organik dapat mewujudkan suasana harmoni ii. Ruang penanaman yang cukup dipinggiran jalan perlu disediakan. Tanaman yang mempunyai nilai sejarah. c. Kawasan pintu masuk utama Ruang minimum 2m lebar untuk landskap perlu disediakan.5m lebar untuk ruang penanaman perlu disediakan. 60 Garis Panduan Landskap Negara . pasu dan ‗trellis‘ adalah digalakkan. 3. RUANG PENANAMAN KAWASAN KEDIAMAN RUANG PENANAMAN TEPI JALAN Keperluan ruang penanaman di kawasan desa b.11 KAWASAN DESA Secara umum.1 Keperluan Ruang i. Kawasan pinggiran jalan Keluasan minimum 1. selain daripada nilai estetika. mewujudkan persekitaran semula jadi yang seimbang dan juga dapat mencerminkan identiti sesebuah kawasan desa. Disyorkan supaya setiap kawasan kediaman mempunyai halaman sendiri. garis panduan penanaman kawasan desa adalah bertujuan untuk mengekalkan tanaman sedia ada. ‗pergola‘. Keperluan ruang penanaman tertumpu kepada tiga kawasan utama iaitu: a. Ruang ini berfungsi sebagai ruang penanaman dan peletakan elemen landskap kejur seperti penunjuk arah dan papan maklumat.

Jarak penanaman bebas adalah disyorkan supaya berharmoni dengan suasana persekitaran semula jadi di kawasan desa.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Tanaman edible landskap digunakan untuk menonjolkan imej desa Tanaman di sekitar kawasan rumah perlu dari jenis yang mempunyai ciri tempatan. iv. Tanaman yang dapat mengawal hakisan seperti rumput dan tanaman kekacang (leguminosae) disyorkan untuk ditanam di kawasan cerun dan berbukit. Kaedah penanaman secara berkelompok adalah digalakkan iii. iii. Untuk kawasan hutan semula jadi. v. Garis Panduan Landskap Negara 61 . Pokok tanaman nadir untuk tujuan estetika. Pokok yang mempunyai nilai ‗ethnobotanic‘ (boleh dimakan) dan ‗edible landscape‘ mempunyai nilai perubatan. 3. ii. Untuk kawasan pintu masuk utama dan kawasan tumpuan – disyorkan penanaman tanaman yang berbunga dan dapat menonjolkan ciri kawasan desa. Vi Tanaman di kawasan halaman rumah perlu dipilih daripada spesis tanaman yang berbunga dan mempunyai ciri tempatan.3 Jarak Penanaman i. belukar dan paya bakau.2 Jenis Tanaman Kriteria jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Jarak tanaman perlu bersesuaian dengan rupa bentuk dan saiz silara tanaman untuk memudahkan kerja penyelenggaraan. tanaman asal perlu dikekalkan. Jika penanaman baru perlu dilakukan. jenis tanaman yang sama perlu ditanam semula.11. ii.11. Penambahan komponen landskap kejur meningkatkan penggunaan ruang dan pengukuhan imej desa Penonjolan imej tempatan digalakkan dalam rekabentuk landskap desa. penyelidikan dan pendidikan.

Kawasan pintu masuk utama Jarak tanaman sama untuk menonjolkan identiti kawasan desa. e.11. g.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v. 3. Kawasan pemandangan tidak menarik Jarak penanaman rapat untuk tujuan pengadang pemandangan. b. Kawasan keseimbangan ekologi seperti kawasan paya Jarak tanaman bebas adalah untuk mewujudkan kesan semula jadi. Kawasan tumpuan utama Jarak tanaman bergantung kepada kesesuaian fungsi kawasan tumpuan. Jarak tanaman perlu mengambil kira fungsi tanaman. f.4 Cadangan Tanaman Tanaman bagi kawasan desa adalah mengikut kawasan: Tanaman Di Kawasan Halaman Rumah NAMA BOTANI Pokok Renek Aloe vera Alocasia macrorhiza Asplenium nidus Bougainvillea spp Caladium spp Codieum spp Coleus spp Cordyline terminalis Caesalpinia pulcherima Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Jasminum sambac Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Lidah buaya Keladi gajah Bird’s nest Bunga kertas Keladi Puding Ati-ati Jejuang/Red dracaena Jambul merak Draceana Bunga cina Melur Turnera Dracaena fragrans Cordyline terminalis Aloe vera Asplenium nidus 62 Garis Panduan Landskap Negara . c. Kawasan laluan utama Jarak penanaman sama serta berfungsi sebagai penunjuk arah. d. Kawasan bercerun atau berbukit Jarak tanaman sama dan mengikut kontur topografi sedia ada. seperti: a. Contoh : kawasan balairaya ~ jarak tanaman sama. Kawasan pemandangan indah Penanaman bertujuan sebagai ‗framing‘ dan tidak mengganggu pemandangan. kawasan padang bola ~ jarak tanaman bebas.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Di Kawasan Pinggiran Jalan Rumah NAMA BOTANI Pokok Utama Cananga odorata Cinnamomum iners Eugenia polyantha Gardenia carinata Lagerstroemia rosea Michelia champaca Mimusops elengi Tabebuia pentaphylla Palma Borassus spp Cocos nucifera Licuala grandis Livistona chinensis Rhapis humilis Pokok Renek Alocasia macrorrhiza Bougainvillea spp Caesalphina pulcherrima Calathea spp Coleus spp Codieum spp Duranta gold Ixora spp Lantana camara Mussaenda erythrophylla „Donna Luz‟ Sanseviera trifasclata Tabernaemontana coronaria NAMA TEMPATAN Kenanga Kayu manis Salam Cempaka hutan Bungor Cempaka Tanjung Tekoma Lontar Kelapa Palma Fan Serdang cina Slender lady palm Cinnamomum iners Eugenia polyantha Keladi gajah Bunga kertas Jambul merak Calathea Ati-ati Puding Duranta Siantan Tahi ayam Janda kaya Lidah mak-mertua Susun kelapa Tanaman Di Kawasan Pintu Masuk Utama dan Kawasan Tumpuan NAMA BOTANI Pokok Buah-buahan Achras zapota Artocarpus cempeden Artocarpus communis Artocarpus heterophillus Averrhoa carambola Baccaurea griffithii Cynometra cauliflora Dimocarpus longan Diospyros discolor Garcinia atroviridis Garcinia nitida Garcinia mangostana Gnetum gnemon Lansium domesticum Mangifera caesia Mangifera indica Myrtica fragrans Nephelium lappaceum Nephelium Mutabilis Psidium guava Tamarindus indica Pokok Renek Bougainvillea spp Canna generalis Codieum spp Crinum asiaticum Caesalphina pulcherrima Dieffenbachia spp Pisonia alba NAMA TEMPATAN Ciku Cempedak Sukun Nangka Belimbing Tampoi Nam-nam Mata kucing Mentega Asam gelugor Kandis Manggis Melinjau Duku langsat Binjai Mangga Pala Rambutan Pulasan Jambu batu Asam jawa Mangifera indica Artocarpus communis Bunga kertas Bunga tasbih Puding Crinum lily Peacock plant Keladi Mengkudu siam Garis Panduan Landskap Negara 63 .

Garis panduan ini lebih berkesan jika diaplikasikan di kawasan perkuburan baru yang dirancang secara tersusun. Adalah disyorkan supaya disediakan ruang penanaman untuk tujuan estetika.12.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.5m lebar perlu di sediakan di sepanjang laluan pejalan kaki yang berukuran 2m lebar. Garis panduan penanaman ini sesuai untuk semua jenis kawasan perkuburan dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti visual. 3.5m 2m Rizab Laluan Landskap Siarkaki Rizab Laluan Landskap Siarkaki Keperluan ruang landskap di kawasan perkuburan 50 METER >6 METER LOT KUBUR RIZAB LANDSKAP LALUAN SIAR KAKI PENANAMAN POKOK YANG SELARI TETAPI TIDAK SETENTANG POKOK Kaedah penanaman kawasan perkuburan 64 Garis Panduan Landskap Negara . v. Ruang meletak kereta Keperluan ruang merujuk kepada garis panduan kawasan meletak kereta. Struktur asas lain seperti tempat duduk. sebagai zon 1. ii. iv. Ruang pejalan kaki Ruang penanaman minimum 1.5m 2m 3m Kubur 3m Kubur 1. selain status guna tanah di kawasan sekitar. wakaf dan bangunan perkhidmatan perlu disediakan di kawasan ini. Sempadan kawasan perkuburan.12 KAWASAN PERKUBURAN Secara umum. Minimum 3m lebar disediakan penampan.1 Keperluan Ruang Ruang asas kawasan perkuburan adalah seperti berikut: i. rekabentuk landskap kawasan perkuburan adalah berdasarkan jenis kawasan perkuburan dan kepercayaan yang dianuti. Ruang kawasan perhimpunan / menunggu Kawasan penanaman minimum 2m lebar perlu di sediakan di sekeliling kawasan. iii. Kawasan tanah perkuburan/lot kubur Keperluan ruang adalah berdasarkan kepercayaan agama.

penanaman pokok buah-buahan tidak digalakkan. Sempadan kawasan kubur . iv. Kawasan kubur . dahan tidak mudah patah dan berakar tunjang.pokok utama yang berbunga dan berbau harum.2 Jenis Tanaman Secara am (kecuali yang bercanggah dengan kepercayaan keagamaan). .12. d. tidak berduri atau beracun.5m.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.3 Jarak Penanaman Jarak tanaman adalah berdasarkan fungsi penanaman di kawasan berikut: i. iii. kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Spesis tanaman yang tidak meluruhkan daun dengan banyak.Pokok renek berbunga atau daun berwarna adalah digalakkan. ii. dahan tidak mudah patah dan berfungsi sebagai peneduh.Pokok renek berdaun padat dan rimbun. Kawasan perhimpunan / menunggu .12. . berbatang lurus dan mudah diselenggarakan. Ketinggian pokok renek tidak melebihi 1. batang tidak berduri. Ruang pejalan kaki Jarak yang sama tetapi tidak setentang. c.penanaman pokok renek berbunga di kawasan sekitar. Ruang meletak kenderaan Rujuk kepada garis panduan Kawasan Meletak Kereta ii. Ruang kawasan perhimpunan/menunggu Jarak tanaman mengikut jenis pokok tetapi jarak minimum yang dibenarkan adalah 5m.Pokok utama berakar tunjang dan tidak mempunyai akar menjalar. Laluan pejalan kaki . Ruang di kawasan perkuburan: a. iii. Sempadan kawasan kubur Jarak tanaman rapat untuk tujuan pengadang pemandangan. Garis Panduan Landskap Negara 65 . Spesis tanaman yang mempunyai nilai kepercayaan kepada setiap masyarakat. b. silara rendang. 3.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.tomorrow Baphia Jejuang Puding Ati-ati Dracaena Bunga cina Spider lily Bunga raya Siantan Siantan Melor Kemuning Susun kelapa Turnera Plumeria obtusa Ixora spp.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang di kawasan perkuburan adalah: NAMA BOTANI Pokok Utama Andira surinamensis Cananga odorata Filicium decipiens Gardenia carinata Michelia champaca Mimusops elengi Plumeria obtusa Plumeria acuminata Plumeria rubra Polyalthia longifolia Pokok Renek Adenium spp Brunfelsia calycina Baphia nitida Cordyline terminalis Codieum spp Coleus spp Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Hymenocallis speciosa Hibiscus spp Ixora Sunkist Ixora coccinea Jasminum sambac Murraya paniculata Tabernaemontana coronaria Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Kenanga Kiara Payung Cempaka hutan Cempaka Tanjung Kemboja putih Kemboja kuning Kemboja merah Asoka Murraya paniculata Adenium Yesterday. 66 Garis Panduan Landskap Negara .12. Penanaman pokok utama yang berbunga.today. berbau harum dan bersilara rendang digalakkan di kawasan laluan utama dan tumpuan pemandangan Secara prinsipnya penanaman di kawasan perkuburan adalah ringkas dan menggunakan tanaman yang mempunyai nilai keagamaan dan kepercayaan sesuatu bangsa.

Bahagian 4 Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap Kaedah Pemilihan Bahan Tanaman Pengendalian Bahan Tanaman Ke Kawasan Tapak Projek Penyediaan Kawasan Tapak Semaian di Tapak Projek Penyediaan Tanah Campuran Penyediaan Lubang tanaman Kaedah penanaman Perancangan Sungkupan Kaedah Kemasan Dan Rawatan Lubang Penanaman .

.

ii. untuk tujuan tertentu seperti nilai estetika.0 GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. dengan min. tinggi batang. saiz kanopi minimum 300mm diameter. diameter batang. Mematuhi spesis bahan tanaman yang telah ditetapkan. iv. Peringatan: Tanaman perlu dinilai di tapak semaian terlebih dahulu sebelum dihantar ke tapak projek untuk mengelakkan masalah penolakan.1 KAEDAH PEMILIHAN BAHAN TANAMAN Kaedah pemilihan asas bahan tanaman adalah berdasarkan spesifikasi bahan tanaman yang telah ditetapkan di dalam Pelan Penanaman (Planting Plan) di dalam Dokumen Tender / Kontrak. saiz ini boleh diubahsuai berdasarkan konsep reka bentuk penanaman. ii.4.150mm Saiz tanaman . Penutup bumi Saiz polibeg .150mm tinggi keseluruhan. dan menepati spesifikasi di dalam Catatan. maksimum 1000mm. Pokok utama dan palma pilihan mestilah mempunyai batang yang lurus dan tegak.1. 4. i. saiz silara. Kriteria pemilihan bahan tanaman adalah berdasarkan spesifikasi iaitu tinggi keseluruhan. 9 keratan pokok. Walau bagaimana pun. Garis Panduan Landskap Negara 67 . fungsi dan kesan reka bentuk. Pemilihan bahan tanaman adalah berdasarkan kriteria berikut: i. Rumput mesti mempunyai ketulenan 90% dan bebas daripada rumpai. Kuantiti bahan tanaman yang dibekalkan mestilah seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tender Kontrak.1 Saiz Standard Tanaman Untuk Kerja Landskap Ini merupakan rujukan untuk kesesuaian saiz tanaman bagi kerja landskap. Pokok renek Ketinggian keseluruhan – minimum 150mm. Pertukaran adalah tidak dibenarkan kecuali di atas persetujuan atau arahan Pegawai Penguasa. iii.

diukur dari aras tanah sehingga ke cabang teratas ranting pokok / pelepah palma. c. Pokok standard Saiz: 2100mm – 3000mm tinggi keseluruhan Diameter batang: 25mm – 75mm Saiz polibeg : 600mm x 600mm Batang utama tegak lurus dan mempunyai sistem percabangan yang baik. Diameter batang: 75 mm – 150mm Pokok sihat. Palma berbatang tunggal Minimum saiz – 1200mm tinggi batang (thrunk height) Batang tegak lurus dan daun rimbun. Pokok Utama a. b. Palma a.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. Catatan : Tinggi batang palma Tinggi keseluruhan palma – – diukur dari aras tanah sehingga ke pangkal ranting / pelepah pertama. Pokok matang (mature / instant tree) Saiz – lebih dari 5000mm tinggi keseluruhan. Palma berkelompok Minimum saiz – 750mm tinggi batang (thrunk height) Minimum 3 batang palma di dalam satu rumpun. batang tegak lurus dan mempunyai silara yang baik. b. iv. 68 Garis Panduan Landskap Negara . Pokok separa matang (semi mature / instant) Saiz : 3000mm – 5000mm tinggi keseluruhan Diameter batang: 75mm – 150mm Saiz polibeg: 750mm x 750mm Batang utama tegak lurus dan mempunyai sistem percabangan yang baik.

3 PENYEDIAAN KAWASAN TAPAK SEMAIAN DI TAPAK PROJEK Bahan tanaman perlu ditanam segera setelah tiba di tapak projek. Bahan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang khusus adalah seperti berikut: a. ii. iii. Masa yang paling sesuai adalah pada waktu pagi dan malam. Mengamalkan kaedah penyusunan dan penyelenggaraan bahan tanaman untuk mengurangkan risiko kerosakan. Oleh itu.2 PENGENDALIAN BAHAN TANAMAN KE KAWASAN TAPAK PROJEK Berikut adalah garis panduan pengendalian bahan tanaman untuk dibawa ke tapak projek: i. pelepah daun perlu dibungkus.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. adalah disyorkan supaya lubang penanaman disediakan terlebih dahulu sebelum penghantaran bahan tanaman. Digalakkan untuk menyediakan tapak semaian sementara untuk projek landskap yang besar dan dijalankan secara berfasa atau projek landskap yang mempunyai kerja landskap lembut melebihi 50% daripada keseluruhan kerja pembangunan atau kawasan pulau dimana pokok perlu di dedahkan dan dibiasakan dengan suasana kawasan pulau. cuaca kering dan panas terik matahari. Pokok utama Penyusunan secara menegak atau mendatar dengan bahagian silara berkedudukan tinggi daripada bebola akar (burlap). b. Memilih kesesuaian masa penghantaran yang dapat melindungi bahan tanaman daripada angin kuat. 4. Penyediaan ‗pepara‘ di tapak semaian sementara dapat kerosakan bahan tanaman mengurangkan Garis Panduan Landskap Negara 69 . Palma Untuk mengelakkan penyejatan air dan mengurangkan kerosakan. Memastikan jenis pengangkutan yang bersesuaian untuk memudahkan penghantaran.

Adalah memudahkan jika bahan tanaman disusun secara berkelompok mengikut spesis tanaman dalam kuantiti yang memudahkan kiraan dibuat. 4.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. ii.1 Kriteria Pemilihan Lokasi Tapak Semaian Sementara i. Kawasan rata dan bersaliran baik. Kawasan campuran tanah Kawasan di mana kerja pencampuran tanah dilakukan.3.2 Komponen Asas Tapak Semaian Sementara i. bahan organik dan baja perlu diletakkan secara tersusun untuk memudahkan kerja pencampuran tanah. lain untuk kerja penanaman. Terlindung daripada cahaya matahari terus untuk mengelakkan bahan tanaman menjadi layu. Kawasan material lain Kawasan penyimpanan peralatan penyelenggaraan. kawasan teduhan buatan perlu dibina. iii. Kawasan laluan ke tapak semaian perlu berbeza dengan jalan masuk utama ke kawasan tapak projek. iv. Jika tiada kawasan teduhan secara semula jadi. pancang dan peralatan Kawasan campuran tanah dan material lain mempunyai struktur berbumbung Kawasan pengumpulan bahan tanaman dilengkapi sistem penyiraman 70 Garis Panduan Landskap Negara . Berhampiran dengan laluan untuk memudahkan kerja pengangkutan dan pemunggahan bahan tanaman. Lokasi kawasan tidak mengganggu kerja pembinaan landskap kejur. iii. Bahan tanaman seperti tanah. ii. Kawasan bahan tanaman Kawasan di mana bahan tanaman disusun dan disimpan. pasir.3.

penyediaan tanah campuran adalah berasaskan kaedah penyediaan asas tanah campuran. iii. ii. Pembersihan rumpai (semua jenis tanaman yang tidak dikehendaki).2 Kaedah Membaik Pulih Tanah Sedia Ada Kesesuaian kaedah membaik pulih tanah adalah berdasarkan keadaan tanah asal/sedia ada di kawasan tapak projek. ii.4 PEMBERSIHAN TAPAK KERJA / PROJEK Kerja pembersihan tapak mesti dilakukan sebelum kerja-kerja landskap dijalankan. Tanah liat – tanah dicampurkan dengan pasir dan bahan organik. Tanah berasid (tanah masam seperti asid sulfat) – penaburan kapur ke atas tanah asal. kayu dan komponen lain yang terdapat di kawasan tapak penanaman.1 Kaedah Penyediaan Asas Tanah Campuran Nisbah tanah campuran adalah 3:2:1 iaitu 3 bahagian tanah berloam. Oleh itu adalah disyorkan untuk kerja landskap. 4. Membersihkan segala kotoran seperti sampah-sarap yang terdapat di tapak projek. 4. 2 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir. Garis Panduan Landskap Negara 71 .GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. iaitu: i.5. berdasarkan arahan Pegawai Penguasa.5. Catatan : Kos untuk membaik pulih tanah adalah tinggi dan keberkesanannya bergantung kepada keadaan pH tanah.5 PENYEDIAAN TANAH CAMPURAN Penyediaan tanah campuran untuk digunakan sebagai media penanaman. Pembersihan tapak meliputi kerja-kerja berikut: i. 4. Pembersihan batu-batu.

15m b. Kerja pembersihan tapak adalah meliputi kerja pembuangan rumpai.3m x 0. 4. penggalian lubang pokok utama dan palma menggunakan jentera untuk meminimumkan masa. Pastikan kaedah/cara penggalian lubang yang praktikal dan bersesuaian dengan keadaan tapak projek. sebelum penggalian lubang untuk bahan penanaman lain dijalankan.15mm c.6. Catatan : Adalah dicadangkan supaya lubang penanaman pokok utama dan palma disediakan terlebih dahulu dan di lakukan kerja penanaman.15m x 0. Pokok utama / Palma : 1m x 1m x 1 Pokok renek : minimum 0. tunggul kayu. ii. Kawasan laluan / trellis : 0.3m x 0. ii.6.3m Saiz lubang pokok utama dan palma 1m 300mm iii. Pokok ‘transplant’ : 2 kali ganda dari saiz bebola akar (burlap) 72 Saiz lubang pokok renek Garis Panduan Landskap Negara 300mm .15m x 0.2m x 0.3m x 0. Penutup bumi : 0.15m x 0. Di tepi tembok : 0.2 Saiz Lubang Tanaman 1m Saiz lubang tanaman adalah berdasarkan piawaian standard: i. Menandakan lokasi lubang penanaman dengan kayu penanda. 4. batu-bata dan sisa bahan binaan dan juga memastikan kawasan tanaman bebas daripada kulat dan serangga perosak tanaman.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Pokok Pemanjat a.2m x 0.1 Kaedah Penyediaan Lubang Tanaman i.2m x 0.15m iv.15m x 0. Adalah disyorkan. iii. kawasan tapak projek mestilah dibersihkan terlebih dahulu. Menentukan lokasi lubang tanaman seperti yang dinyatakan di dalam Pelan Penanaman. Kawasan tanah : 0.2m v.6 PENYEDIAAN LUBANG TANAMAN Sebelum kerja penyediaan lubang tanaman dijalankan.

7 KAEDAH PENANAMAN Panduan umum penanaman – semua bahan tanaman mestilah ditanam dengan segera sebaik saja tiba di kawasan projek.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP vi. Masukkan 1/4 daripada lubang penanaman dengan tanah campuran dan baja pengakaran. Jangan menjalankan penanaman dalam cuaca kering dan panas terik kerana ia akan mengakibatkan sistem akar mengering dan daun hangus. iii.6m. ii. 4. Garispusat batang pokok yang melebihi 0. Pastikan bahan tanaman tegak dan lurus. 1m TANAH CAMPURAN Keratan rentas penanaman pokok utama Garis Panduan Landskap Negara 73 .1 Pokok Utama/Palma Kaedah Penanaman i. v. 2m 50mm x 50mm KAYU PEMANCANG SUNGKUPAN (150mm) PARAS TANAH SEDIA ADA iv. Kaedah penanaman bahan tanaman untuk kerja landskap: 4.7. Pokok Matang : minimum 1. Pacak kayu pancang berukuran 3000mm x 50mm x 50mm ke dalam 1000mm tanah di sisi bebola akar. vi. Keluarkan bahan tanaman – pastikan akar tidak rosak.5m. Masukkan tanaman ke dalam lubang penanaman. Akar tua dan berserabut perlu dicantas dan dirawat dengan racun kulat. saiz minimum lubang tanaman adalah 2m x 2m x 2m.5m x 1. Catatan : Untuk tanaman di kawasan tanah bermasalah – saiz lubang tanaman mestilah melebihi saiz piawaian standard untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pastikan lubang tanaman telah disediakan mengikut spesifikasi 1m x 1m x 1m.5m x 1.

ii. Pokok Renek Kaedah Penanaman i. kaedah perlindungan adalah seperti berikut: . iii.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP vii. perlindungan daripada pancaran cahaya matahari secara terus perlu disediakan. 4. 500mm 500mm v. Padatkan tanah. ii. Akar tua. vi.Pokok utama – cantas dahan. iii. Pastikan lubang tanaman telah disediakan mengikut spesifikasi. Catatan : Pemancangan adalah diperlukan untuk spesis pokok renek yang bersesuaian. .Palma – bungkus atau ikat pelepah. Untuk mengurangkan kadar kehilangan air pada peringkat awal penanaman. Jika kawasan tanaman terdedah kepada terik cahaya matahari. Langkah Perlindungan Semasa Penanaman i. viii. Masukkan tanah campuran dan padatkan.7. 74 Keratan rentas penanaman pokok renek Garis Panduan Landskap Negara . Teknik pengeluaran adalah seperti berikut: Sebelum polibeg dibuka. Gunakan pisau untuk membuat torehan di tepi polibeg. Masukkan bahan tanaman ke dalam lubang tanaman. padatkan tanah. Masukkan 1/4 daripada lubang penanaman dengan tanah campuran dan baja pengakaran. Isi lubang penanaman dengan tanah campuran.2 . mati dan berserabut atau tidak dikehendaki perlu dibuang. Siram sebaik sahaja bahan tanaman ditanam. iv. Keluarkan bahan tanaman.

v. Untuk pemanjat di semua struktur binaan. Teknik sunsunan 9 batang pokok Teknik sunsunan 5 batang pokok Teknik sunsunan 4 batang pokok Garis Panduan Landskap Negara 75 . Tandakan kawasan penanaman. iv. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai.3 Pemanjat Kaedah Penanaman i. iv. Kaedah membentuk pemanjat adalah seperti berikut: Sediakan struktur sokongan (contoh – tiang pergola) sebelum penanaman dilakukan. Jika tanaman berkelompok. Disyorkan untuk kawasan tembok dan pagar. pucuk pokok perlu diikat kepada sokongan. iii. struktur binaan mestilah dibina terlebih dahulu sebelum bahan tanaman ditanam.7. Keluarkan bahan tanaman.7. Tanam dan padatkan tanah.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Sediakan lubang tanaman mengikut kesesuaian lokasi tanaman. Jika akar terlalu padat. Jarak tanaman adalah bergantung kepada kesan penanaman yang dikehendaki. vi. ii. Gali lubang penanaman sedalam 150mm. uraikan akar sebelum ditanam. Masukkan tanah campuran. ii. Pada peringkat awal. jarak tanaman adalah 150mm. 4.4 Penutup Bumi Keratan rentas penanaman pokok memanjat Kaedah Penanaman i. campuran tanah perlu dibentuk menjadi batas setinggi 100mm. iii.

permukaan tanah dan ratakan dengan Gemburkan tanah yang telah dicampur dengan bahan organik dan baja iv. Lembapkan tanah. Sembur tapak semaian dengan racun rumpai pracambah. Jika perlu. vi. vii. Gembur halus pencakar. Tabur baja setelah seminggu semburan racun dibuat. iii. Ratakan kawasan penanaman. Perbaiki saliran jika kawasan dikenal pasti mempunyai masalah takungan air.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. tanah perlu di paraskan untuk mendapatkan kecerunan minimum 1:60 (untuk mengelakkan takungan air) Gembur halus dan ratakan tanah Semburkan racun rumpai pracambah 76 Garis Panduan Landskap Negara . Bersihkan kawasan tapak daripada batu. Bajak/gemburkan tanah. v. Catatan : Untuk kawasan padang bola atau padang permainan. sediakan saliran bawah tanah. kayu dan rumpai. Nota – jumlah kuantiti taburan kapur adalah berpandu kepada kadar keasidan tanah dan juga kepada toleransi tanaman terhadap keasidan tanah. viii. ii. minimum 150mm kedalaman.7.5 Rumput Kaedah Penyediaan Tapak Tanaman Kaedah penyediaan tapak ini adalah sesuai untuk teknik tanaman secara ketulan (spot turfing) dan hamparan (close turfing): i. Taburan kapur perlu dilakukan jika tanah asal adalah jenis tanah berasid (tanah masam).

mampatkan dengan cara memijak dengan kaki atau cara lain yang bersesuaian. Saiz minimum setiap ketulan adalah 150mm. c. e. Ruang antara tanaman perlu diisi dengan tanah campuran. Semburkan ke kawasan penanaman. b. Kawasan tanaman perlu bebas daripada rumpai sebelum kerja penanaman dijalankan. b.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP Kaedah Penanaman Terdapat tiga teknik penanaman rumput. Mampatkan dengan cara yang bersesuaian. Penanaman dilereng bukit menggunakan kaedah paku ii. Jarak penanaman rumput adalah 150mm x 150mm x 150mm. d. Ketulan / secara bertompok (spot turfing) a. iaitu: i. Dilaksanakan pada musim panas Kaedah menanam secara ‗close-turfing‘ Kerja-kerja menyembur biji benih rumput secara ‗hydroseeding‘ Garis Panduan Landskap Negara 77 . b. Pastikan kawasan penanaman sentiasa dibekalkan dengan air yang mencukupi untuk memastikan pertumbuhan biji benih. Saiz hamparan adalah 300mm x 300mm x 600mm. 300mm Kaedah menanam secara ‗spot turfing‘ iii. Hamparan / secara rapat (close turfing) a. c. Kaedah penanaman hydroseeding adalah seperti berikut: a. Setiap hamparan mestilah ditanam dengan rapat. e. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai. c. d. d. Setelah ketulan dihamparkan. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai. Semburan percambahan (hydroseeding) Teknik penanaman rumput secara semburan percambahan sesuai dilakukan untuk tujuan kawalan hakisan di kawasan bercerun atau berbukit dan kawasan penanaman yang luas. Campurkan biji benih rumput dengan cairan ‗hydroseeding‘.

0m tinggi x 1. Masukkan sedikit tanah campuran sebagai ‗bedding‘.5m lebar. di Tanaman di dalam kotak tanaman perlu dipastikan mendapat air yang mencukupi dan pastikan lubang ‗out-let‘ tidak tersumbat. Tanam bahan tanaman mengikut susunan yang kehendaki. Untuk pasu – saiz pasu mestilah bersesuaian dengan saiz bahan tanaman.5m tinggi x 1. Saiz minimum kotak tanaman adalah 1. vi. vii. Untuk tujuan penanaman pokok utama dan palma. Padatkan tanah.5m lebar. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai Kaedah menanam di dalam kotak tanaman. 78 Garis Panduan Landskap Negara .6 Dalam Kotak Tanaman dan Pasu Kaedah Penanaman i. iv. Kotak tanaman dan pasu mestilah mempunyai lubang untuk mengalirkan air lebihan keluar.7. Lapisan media tanaman di dalam kotak tanaman. Pastikan tanaman secara tegak dan lurus. v.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. ii. saiz minimum kotak tanaman adalah 1. Isikan 1/3 daripada kotak tanaman / pasu dengan batu kecil untuk tujuan pengairan air dan udara. Isikan tanah campuran. iii.

Gali lurah kedua dan ulangi proses penggalian seperti di dalam (iii). Pokok separa matang (semi-matured) pula adalah pokok yang telah besar dan masih dalam peringkat tumbesaran. Teknik pemindahan pokok matang adalah rumit dan memerlukan kepakaran dan memerlukan penjagaan rapi supaya pokok dapat tumbuh dengan baik. iv. Biarkan lurah yang telah digali selama seminggu. Kaedah Mengubah Tanam Pokok (Transplant) i. Penanaman pokok separa matang selalu dilakukan di dalam kerja landskap untuk mendapatkan kesan penanaman yang terbaik. Keadaan akar sebelum pemangkasan Garis Panduan Landskap Negara 79 . iii. ii. Saiz kawasan galian mestilah tidak kurang daripada 4 kali lebar daripada saiz diameter batang pokok. Gali tanah dengan peralatan yang sesuai. Tandakan kawasan yang hendak digali (lurah) di sekeliling pokok.7. Bahagikan lurah kepada 4 bahagian.7 Pemindahan Pokok Matang (Instant Plant). Pokok Separa-Matang (Semi Matured) dan Pemindahan Pokok (Transplant) Pokok matang (matured/instant plant) adalah pokok yang telah mencapai tahap tumbesaran maksimum. Penanaman pokok matang dan pemindahan pokok matang dijalankan dalam kerja landskap adalah bertujuan untuk mendapatkan kesan penanaman segera. Akar yang terpotong perlu disapu dengan ‗wound dressing‘ untuk melindungi luka akar yang terdedah. Pastikan pokok mendapat bekalan air yang mencukupi.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4.

Bungkus bebola akar dengan guni dan ikat dengan kemas.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP v. 300mm 300mm Keadaan akar selepas pemangkasan Keadaan akar selepas pemangkasan Keadaan akar sedia untuk penanaman 80 Garis Panduan Landskap Negara . Selain daripada kaedah penggalian secara manual. Potong akar tunjang dan angkat pokok bersama bebola tanah. vii. kemaskan tanah sekitar akar menjadi bebola akar. Setelah siap. Ulangi proses (3) untuk bahagian ketiga dan keempat. vi. dahan dan dedaun atau pelepah palma perlu dipangkas (tidak melebihi 1/3 silara) untuk mengurangkan kehilangan air yang banyak daripada permukaan daun. Untuk kebanyakan jenis pokok. penggalian menggunakan jentera adalah lebih praktikal dan mengurangkan risiko kematian pokok. vii.

Pemancangan menggunakan wayar keluli Teknik pemancangan ini tidak menggunakan kayu pemancang. 4.8. Kayu pancang lain adalah tidak dibenarkan untuk digunakan. Pokok Utama / Palma : 50mm x 50mm x 3000mm ii. Adalah disyorkan penggunaan ‗turn buckle‘ untuk tujuan memegang wayar keluli dari masa ke semasa. Pokok Renek : minimum 20mm x 20mm x 300mm.8 PEMANCANGAN Tujuan pemancangan adalah untuk memastikan bahan tanaman tumbuh secara tegak dan lurus. Pemancangan ‘rubber-hose guying wire’ ‗Rubber-hose guying wire‘ ialah teknik pengikatan dengan menggunakan dawai yang dimasukkan ke dalam getah kecil.2 Kaedah Pemancangan 2m Terdapat 3 kaedah pemancangan. 50mm x 50mm KAYU PEMANCANG DITANAM SEDALAM 1 mT 2m SUNGKUPAN (150mm) 1m TANAH CAMPURAN KERATAN RENTAS TALI PENGIKAT Kaedah satu kayu pancang ‗rubber-hise guying wire‘ TALI PENGIKAT WAYAR KELULI SUNGKUPAN (150mm) KAYU PEMANCANG TALI PENGIKAT KERATAN RENTAS Kaedah memancang ‗menggunakan wayar keluli Garis Panduan Landskap Negara 81 . selain daripada sebagai sokongan. Kayu pemancang kecil ini perlu dipancang secara bersudut 45 darjah di permukaan tanah di luar kawasan lubang penanaman. berdasarkan ketinggian pokok renek. Kayu pancang yang digunakan untuk kerja landskap adalah merujuk kepada kayu keras atau batang keluli. ii. Teknik ini biasanya menggunakan 1 atau 2 kayu pancang. diikat kepada bahan tanaman dan wayar keluli seterusnya diikat kepada kayu pemancang kecil. Wayar keluli dimasukkan ke dalam tiub getah.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4.8. 4.1 Saiz Kayu Pancang i. bergantung kepada kesesuaian dan tujuan sokongan. ‗Rubber-hose‘ perlu diletakkan sepenuhnya di kawasan batang bahan tanaman dan ikatan dilakukan di bahagian tengah antara kayu pancang dan bahan tanaman. iaitu: i.

GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. Dua kayu pancang Kaedah ini menggunakan 2 kayu pancang. 50mmx50mm KAYU PANCANG 2m SUNGKUPAN (150mm) PARAS TANAH SEDIA ADA 1m TALI PENGIKAT TANAH CAMPURAN KERATAN RENTAS Kaedah dua kayu pancang BUANG PELEOAH BAHAGIAN BAWAH ATAU YANG DIARAHKAN 50mmx50mm KAYU PANCANG DITANAM SEDALAM 1m DAN DIBALUT DENGAN KAIN GUNI SUNGKUPAN (150mm) DISIKAN DENGAN TANAH CAMPURAN Kaedah pemancangan empat penjuru Kaedah-kaedah pemancangan mengikut kesesuaian pokok dan kawasan penanaman 82 Garis Panduan Landskap Negara . Pemancangan menggunakan kayu a. Satu kayu digunakan sebagai kayu palang dan di pakukan di penjuru kayu pancang yang berfungsi sebagai kayu pemancang. ‗Rubber-hose guying wire‘ digunakan untuk mengikat kayu pancang dan bahan tanaman. Pemancangan empat penjuru Kaedah ini menggunakan 4 kayu pancang yang ditanam secara bersudut 20 darjah di lubang penanaman. Pastikan bahan tanaman dibalut dengan kain guni untuk mengelakkan kerosakan kulit. b. Kayu pancang bersaiz empat segi tepat dipakukan di setiap sudut kayu pancang.

GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4.10 KAEDAH KEMASAN DAN RAWATAN LUBANG PENANAMAN Kaedah kemasan dan rawatan lubang tanaman perlu dilakukan untuk kawasan tanaman di kawasan yang berturap seperti kawasan laluan pejalan kaki. Garis panduan kemasan dan rawatan adalah seperti berikut: KERB KONKRIT- i. Pokok renek : 50mm SUNGKUPAN (150mm) SUNGKUPAN (150mm) 50mm Ketebalan sungkupan untuk tanaman renek dan pokok utama 4.Bahan sungkupan terdiri daripada bahan organik yang mudah reput dan kering seperti sabut kelapa sawit terkompos. Terdapat juga bahan sungkupan yang telah diproses seperti ‗cocoa-fiber‘.5m Pelan penanaman di kawasan berturap 150mm Garis Panduan Landskap Negara 83 . rumput kering dan sekam padi.Adalah disyorkan sungkupan di kawasan perbandaran menggunakan bahan yang telah diproses. Ketebalan sungkupan: i. Sediakan kawasan terbuka yang mencukupi di pangkal pokok untuk tujuan pengudaraan dan pengairan. ‗Kerb‘ di sekeliling pokok yang boleh menghalang pengairan air permukaan perlu dielakkan. ii. Pokok utama dan palma: 150mm ii.9 SUNGKUPAN (MULCHING) Sungkupan adalah kaedah rawatan untuk mengurangkan kadar pemeluwapan atau sejatan air permukaan tanah. 300mm POKOK PENUTUP BUMI LUBANG AIR 1.

Penggunaan dan penyediaan saluran pengudaraan dan pembajaan dengan menggunakan paip PVC berlubang (perforated PVC pipe) adalah digalakkan.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. iv.5m Kaedah penahan akar di sekeliling pangkal pokok Penggunaan paip pvc berlubang untuk tujuan penggudaraan dan pembajaan. vi. Adalah digalakkan untuk menggunakan ‗tree-grating‘ atau jaringan besi dan kepingan konkrit berlubang sebagai penutup lubang penanaman. 1. Paip mestilah berukuran 75mm dan ditanam sedalam 450mm bersetentangan kedua belah pokok. Bagi kawasan yang luas. Saiz minimum ‗tree-grating‘ adalah 1m x 1m dengan bukaan lubang penanaman 300mm x 300mm KERATAN RENTAS Min. 600mm 750mm 750mm LUBANG AIR PAIP PVC BERLUBANG DIISI DENGAN BATU KECILLUBANG AIR ARAS TANAH KERB KONKRIT- 450mm PENAHAN AKAR TANAH CAMPURAN Keratan rentas penanaman di kawasan berturap. 84 Garis Panduan Landskap Negara . penanaman rumput yang diselangselikan dengan batu-bata dapat menggalakkan pengudaraan ke akar pokok selain daripada memberikan keindahan. v. terutamanya di kawasan perbandaran. Perlu disediakan lubang pengairan untuk tujuan pengairan dan pengudaraan sistem akar.

Bahagian 5 Kaedah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Langkah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan .

.

} . Denda tidak lebih RM100. Pokok yang spesisnya adalah spesis pokok yang terancam dengan masalah kepupusan. ii. Namun begitu. iv. kecuali di atas sebab berikut: i. di mana ukur lilit (diameter) batang pokok diukur 0. Untuk pokok berakar banir. penebangan pokok ini perlu terlebih dahulu mendapat pengesahan dan keizinan daripada pihak Berkuasa Perancangan Tempatan.8m.peruntukan ini memberikan perlindungan khas kepada pokok matang (pokok yang mempunyai ukur lilit melebihi 0. ii. Perintah Pemeliharaan Pokok ini mengambil kira pokok sebagai: .kelompok pokok. Pokok yang mempunyai nilai sejarah dan warisan. v.sebatang pokok. jika ada oleh PBT dan memastikan penanaman dan penggantian pokok dilaksanakan mengikut cara yang ditetapkan oleh PBT. Bahagian VA .5m dari permukaan aras tanah. vi. Pokok yang menjadi habitat kepada hidupan liar dan tidak membahayakan manusia. Garis Panduan Landskap Negara 85 .8m) untuk memastikan pokok matang tidak boleh ditebang dan wajib dipelihara dalam sesuatu pembangunan.5.000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan mengikut seksyen 35H(3) jika sabit kesalahan menebang pokok yang berukur lilit melebihi 0. Berdasarkan Bahagian VA Akta 172 .8m diukur 0.5 dari paras tanah.pokok-pokok. Denda tidak lebih daripada RM10.0 KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN TANAMAN SEDIA ADA Pengekalan dan pemuliharaan tanaman sedia ada terkandung di dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A933). ukur lilit batang disukat dari atas akar banir.000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan mengikut seksyen 35E(5) jika sabit kesalahan bagi menebang pokok yang telah dikeluarkan Perintah Pemeliharaan Pokok. Pokok Induk (Mother tree) – pokok matang yang digunakan sebagai pokok untuk menghasilkan stok biji benih untuk menjamin kesinambungan sesuatu spesis. Pokok yang mendatangkan bahaya.} . iii.Perintah Pemeliharaan Pokok. Pokok yang dikenalpasti mempunyai nilai perubatan. Pokok yang tertakluk di bawah Perintah Pemeliharaan Pokok ini adalah seperti berikut: i. Pokok yang hampir mati atau yang telah mati. Pokok yang mempunyai ukur lilit melebihi 0.} Melarang penebangan pokok kecuali kebenaran bertulis dan tertakluk kepada syarat.

ii. Jenis nama botani dan tempatan b. 86 Garis Panduan Landskap Negara Akta 172 memberi pelindungi pokok-pokok yang mempunyai nilai sejarah dan juga pokok yang berukurlilit melebihi 0. Saiz silara pokok. Pihak Berkuasa Tempatan perlu menyediakan inventori pokok. Penilaian Risiko Pokok dan mewartakan pokok-pokok yang perlu dipelihara bagi tujuan pengurusan landskap.8 m . Perlu menyediakan saliran yang baik di kawasan sekitar pokok. Sediakan Pelan Pengekalan dan Pemeliharaan Pokok Sedia Ada.1 LANGKAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN TANAMAN SEDIA ADA UNTUK KERJA LANDSKAP i. Perlindungan asas – penyediaan pagar atau penghadang di sekeliling pokok. Pokok yang terlalu hampir dengan bangunan perlu dipangkas tanpa merosakkan bentuk pokok. g. Pokok sedia ada di kawasan tapak projek dikenalpasti dan maklumat berikut perlu direkodkan: a.KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN POKOK SEDIA ADA 5. h. Penggunaan jentera berat di kawasan zon akar perlu di elakkan supaya tidak mengganggu sistem pengakaran. d. dengan mengambilkira keadaan kontor topografi sedia ada. Langkah dan kaedah pengekalan pokok perlu dinyatakan dalam Pelan.2 KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN i. Nilai ekonomi pokok ii. Ketinggian keseluruhan pokok. c. e. Perlindungan Pokok a. e. Masalah dan penyakit pokok serta tindakan pengawalan (jika ada). Elakkan dari pencemaran tanah di kawasan zon akar yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia. Ukur lilit batang dan nombor daftar pokok c. Gambar foto setiap pokok. d. f. b. . Lokasi pokok. 5. Pembinaan pagar mestilah di dalam kawasan zon akar.

1m PARAS ASAL TANAH PENGOREKAN 1m TEMBOK PENGOREKAN SEBELUM PENGALIAN PENGGALIAN YANG BOLEH MEMATIKAN RAWATAN YANG SESUAI UNTUK POKOK Kaedah rawatan yang sesuai untuk kerja penggalian iii. c.KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN POKOK SEDIA ADA ii.5m) a. Untuk menstabilkan tanah. b. tembok kecil perlu dibina di sekeliling akar pokok. Kawasan sekitar 500mm diameter dari pangkal pokok perlu dibina tembok penahan. b. 500 mm 500 mm 1m TEMBOK PENAHAN 1m TEMBOK PENAHAN 150 mm PARAS TANAH ASAL SUSUNAN BATU SUSUNAN BATU SEBELUM TAMBAKAN TAMBAKAN YANG BOLEH MEMATIKAN POKOK RAWATAN DENGAN MELETAKAN BATU DIPANGKAL POKOK RAWATAN DENGAN MEMBINA TEMBOK PENAHAN Kaedah rawatan yang sesuai untuk kerja penambakan Garis Panduan Landskap Negara 87 .0m dari batang pokok dan diletakkan dengan susunan batu kecil. Kawasan sekitar pangkal di susun dengan batu kecil. Penggalian tanah melebihi 150mm perlu dielakkan untuk mengelakkan sistem akar terpotong. Rawatan Untuk Kerja Penambakan Pokok Kecil (ukur lilit kurang dari 0.0m dari batang pokok. Jarak minimum penggalian adalah 1. Adalah disyorkan mengikut saiz silara pokok. Rawatan Untuk Kerja Penggalian a. Catatan : Pokok besar dan penambakan tanah melebihi 150mm perlu dibina tembok penahan dalam jarak 1.

.

Serangga dan Haiwan Sulaman / Penggantian Pokok Penggantian Pasu Penambahan Bahan Organik Sungkupan Kawalan Hakisan Pemangkasan dan Penjarangan Tenaga Kerja Dan Peralatan Program Penyelenggaraan. .Bahagian 6 Penyelenggaraan Landskap Lembut Penyiraman Pembajaan Kebersihan Kawasan Kawalan Penyakit.

.

Untuk Semua Jenis Tanaman i. vi. Lewat petang – untuk mengelakkan jangkitan virus dan kulat yang disebabkan oleh kelembapan tanah yang tinggi. jenis tanah dan keadaan cuaca. viii. iii. kekotoran dan tidak mengandungi garam terlarut yang tinggi. Elakkan pancutan air yang terlalu kuat atau deras untuk mengelakka kerosakan tanaman atau tanah. Garis Panduan Landskap Negara 89 . Kaedah penyiraman menggunakan ‗micro-jet sprinkler‘ atau titisan (drip system) adalah digalakkan untuk menjimatkan masa dan tenaga kerja. Penyiraman perlu dilakukan pada pangkal tanaman dengan kadar kedalaman 150mm atau sehingga tanah kelihatan basah. Manual penyelenggaraan secara spesifik serta jadual pemeriksaan secara berkala perlu disediakan untuk perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan Kerja penyelenggaraan adalah merangkumi semua kerja berikut: 6. iv.1. kadar penyiraman adalah 2 kali sehari iaitu waktu pagi (sebelum terik matahari) dan pada waktu petang (sebelum matahari terbenam).1 PENYIRAMAN Kerja penyiraman adalah suatu proses yang amat penting di dalam memastikan tanaman yang ditanam mendapat bekalan air yang mencukupi untuk mencapai kadar tumbesaran yang optimum. Jumlah air yang dibekalkan mestilah mencukupi sehingga tanah di sekeliling basah. Penyiraman perlu dielakkan pada waktu berikut: a. Kuantiti air dan kekerapan penyiraman adalah bergantung kepada sepsis tanaman. v.0 PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT Setiap pembangunan landskap memerlukan penyelenggaraan yang baik untuk menghasilkan kesan reka bentuk yang terbaik. Secara asasnya.6. Penyiraman dilakukan sebaik sahaja tanaman dipindahkan ke tanah. Waktu tengah hari – untuk mengelakkan daun atau batang melecur. Adalah disyorkan kadar peruntukan sebanyak 15% – 20% daripada kos pembangunan landskap lembut diperuntukkan untuk kerja penyelenggaraan pada setiap tahun. b. 6. ii.1 Kaedah penyiraman . Kualiti air untuk siraman mestilah bebas dari bahan kimia. vii. minimum 150mm dalam. Kadar penyiraman boleh dikurangkan pada musim hujan.

Pokok Utama / Palma a. ii. Untuk memudahkan kerja penyiraman dan mengurangkan tenaga pekerja untuk penyelenggaraan. kaedah terbaik untuk pembekalan air dalam pasu adalah dengan meletakkan pasu ke dalam takungan air sehingga tanah di dalam pasu basah. b. Untuk pokok renek berdaun lebar penyiraman perlu dilakukan di bahagian pangkal tanaman untuk memastikan tanaman mendapat bekalan air yang mencukupi. penyiraman perlu dilakukan dengan jumlah air yang banyak dengan semburan ke permukaan daun untuk menghilangkan debu. b. Pokok Renek / Pemanjat / Pasu / Kotak Tanaman a. iii. c. Setiap 3 bulan sekali. Penyiraman secara berlebihan perlu dielakkan untuk mengelakkan akar menjadi lemas atau busuk disebabkan kandungan air tampungan yang tinggi. kaedah siraman secara ‗springkler system‘ dan ‗drip system‘ adalah digalakkan. Penutup Bumi / Rumput Penggunaan ‗sprinkler system‘ adalah kaedah penyiraman yang berkesan untuk kawasan penanaman penutup bumi / rumput yang luas.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Selain daripada kaedah penyiraman biasa. 90 Garis Panduan Landskap Negara . Tanaman di kawasan berturap memerlukan kadar penyiraman yang banyak terutamanya pada musim panas.1. barulah pasu tanaman diangkat keluar.2 Kaedah Penyiraman Khusus i.

Butiran . Contoh .baja lengkap.2 Bentuk Baja Lima bentuk baja: i. pembekalan baja adalah untuk menampung kekurangan unsur nutrien utama/makro iaitu Nitrogen (N).PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Cecair v.baja yang tidak lengkap. .2.2 PEMBAJAAN Pembajaan adalah untuk memastikan tanaman senantiasa mendapat bekalan nutrien yang mencukupi.1 Jenis Baja Tiga jenis baja: i. Penggemburan selepas pembajaan adalah digalakkan untuk mengurangkan unsur baja memeluwap ke udara. Baja campuran . Baja tunggal ii. Garis Panduan Landskap Negara 91 . Secara umum. pembajaan adalah secara semburan terus ke permukaan daun. Kalium (K) dan Magnesium (Mg).Melameal dan Monemeal. ditabur di permukaan tanah atau digaul ke dalam medium penanaman. sama ada ‗fast release fertilizer‘ – kandungan nutrien dibebaskan secara cepat atau ‗slow release fertilizer‘ – kandungan nutrien dibebaskan secara perlahan-lahan. larut dalam air. Contoh .campuran baja tunggal mengikut satu nisbah yang tertentu. Hablur dilarutkan dalam air.Bayfolan dan Nitrophoska foliar.Osmocot dan Kokei. hanya mengandungi satu unsur nutrien. Pallet Pengambilan dan pembekalan baja bergantung kepada keperluan pembajaan. iii. Debu iv. Contoh . iii. Kadar keperluan nutrient adalah bergantung kepada spesis tanaman. Contoh .ditabur terus ke permukaan tanah. Contoh. jenis dan kandungan pH (keasidan atau kealkalian) tanah. ii. Posforus (P). 6. . Baja sebatian 6. ditabur di permukaan tanah atau digaul ke dalam medium penanaman.2.Ammonium nitrat. Untuk kerja landskap – penggunaan baja lepasan perlahan (slow release fertilizer) adalah disyorkan.NPK.

2. pembajaan adalah berdasarkan keperluan tanaman. Dalam tempoh 6 bulan pertama.3.2. 6. Di peringkat matang. Rumput – jika kawasan tanaman kurang dari pH 5. Adalah memudahkan pembajaan dilakukan dengan menyediakan paip khas untuk menyalurkan baja. ii. iii. sementara untuk meningkatkan kehijauan daun.2 Kaedah Pembajaan Khusus i. kandungan Nitrogen (N) yang tinggi adalah diperlukan. Baja lengkap NPK 15:15:15 digunakan selepas 6 bulan pertama. pemanjat dan rumput. ii. 6.3. kapur perlu ditambahkan dengan kadar 25kg/100m persegi setelah 2 bulan rumput ditanam. Pokok utama / Palma yang ditanam di kawasan berturap – keperluan pembajaan mengikut nisbah NPK 10:4:6. baja yang mengandungi kalium (K) yang tinggi adalah diperlukan.5 (tanah berasid). iii. Penyiraman perlu dilakukan dengan segera sebaik sahaja pembajaan dijalankan untuk mengelakkan tanaman dari melecur (scorching). Baja pengakaran seperti ‗triple super phosphate‘(TSP) dan ‗double super-phosphate‘(DSP) perlu dicampurkan ke medium penanaman semasa kerja penanaman dilakukan untuk menggalakkan pengakaran. umur tanaman.3 Kaedah Pembajaan Kaedah pembajaan bergantung kepada jenis tanaman.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. terutamanya untuk pokok penutup bumi. Pokok Renek / Pemanjat / Pasu / Kotak Tanaman .2. pembajaan adalah menggunakan baja organik. 92 Garis Panduan Landskap Negara .jika pembajaan baja butir digunakan.1 Untuk Semua Jenis Tanaman i. Untuk menghasilkan bunga. iv. jenis tanah dan kawasan penanaman pokok tersebut. elakkan taburan pada daun dan batang untuk mengelakkan kerosakan atau kelecuran tanaman.

2. Taburan (broad casting) Kaedah taburan baja di sekeliling pangkal pokok mengikut saiz silara.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Penutup bumi 40kg/100m/tahun 3 kali Teknik pembajaan secara peparit Garis Panduan Landskap Negara 93 . Tanah perlu digemburkan terlebih dahulu. 2 kali NPK green/ yellow NPK green KAWASAN PEMBAJAAN 3. Semburan daun Semburan terus ke permukaan daun dengan menggunakan baja cecair atau hablur. ii. Perlu dielak daripada terkena pangkal pokok.4 Teknik Pembajaan Empat teknik pembajaan: i. 6.5 Jadual Pembajaan Kuantiti dan kadar keperluan baja bagi jenis-jenis tanaman adalah seperti berikut: Bil Jenis Tanaman Keperluan Kadar Pembajaan/ Tahun 2 kali Contoh Baja NPK KAWASAN SILARA TANAMAN 1. Pokok utama/ 1 kg untuk setiap palma 250mm garis pusat batang. Pokok renek/ Pemanjat 120g BAJA DITABUR DIDALAM ALUR SEDALAM 150—20 mm 2.2. iii. Peparit (trenching) Kaedah penambahan baja dengan penggalian parit kecil di sekeliling pangkal pokok mengikut saiz silara pokok. iv. Poket / bertompok ( pocket) Kaedah penambahan baja dengan penggalian lubang kecil (150 –200mm) di sekeliling pokok.

Simpan racun di tempat yang selamat dan jauhi dari kanakkanak. Sewaktu penyemburan racun. dan elakkan dari menghisap rokok semasa proses penyemburan dijalankan. Siput Grubs Ulat bulu Ulat penggorek Kutu tanah Diabrotica Kutu Daun Kumbang Belalang Kutu putih Lalat Lalat putih Trips Kumbang Kutu perisai Contoh serangga perosak tanaman 96 Garis Panduan Landskap Negara . Semburan mestilah merata dan mengenai permukaan atas dan bawah daun. perkara berikut perlu diikuti: a. Racun perlu dicairkan terlebih dahulu sebelum digunakan. b Pastikan semburan tidak berlawanan dengan arah angin. penutup hidung. ii. goggles. topi. Pastikan badan dan pakaian telah dibersihkan terlebih dahulu sebelum makan dan minum. mengikut syor pembuat racun.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Teknik pencairan perlu dilakukan dengan teliti dan cermat. Pastikan keselamatan diri dengan memakai pakaian kalis air. sarung tangan dan kasut getah. Jangan gunakan bekas racun untuk kegunaan lain atau mencampur adukkan penyimpanan dengan bekas berisi makanan dan minuman.3 Garis Panduan Penggunaan Kawalan Kimia (Racun) i. iii. Jangan makan dan minum.4. c.

6. Jika masalah disebabkan serangan penyakit atau serangga. maka tindakan memperbaiki sistem saliran perlu diambil terlebih dahulu sebelum penanaman semula dilakukan. Sulaman bermaksud menggantikan tanaman yang cacat. Jika disebabkan saliran. v. terbantut dan mati yang telah dikenal pasti. Pastikan tujuan sulaman/penggantian pokok sebelum kerja sulaman/penggantian dijalankan.1 Kaedah Penggantian Pokok Hiasan Semusim Kaedah penggantian adalah secara keseluruhan.5. Jika disebabkan masalah tanah. Garis Panduan Landskap Negara 97 . iii. perkara berikut perlu dipatuhi: i.5 SULAMAN / PENGGANTIAN POKOK Sulaman dan penggantian pokok adalah bertujuan untuk menggantikan pokok yang cacat. iv. tindakan pencegahan perlu diambil terlebih dahulu untuk memastikan pokok baru tidak dijangkiti. tanah perlu digemburkan dan diperbaiki terlebih dahulu. Tanaman semusim yang perlu diganti sebaik sahaja bunga layu banyak digunakan sebagai tanaman hiasan di kawasan perbandaran. Ia dilakukan sebaik sahaja bunga layu. ii. terbantut dan mati dengan menggunakan tanaman yang sama dari jenis spesis. Penggantian pokok adalah bermaksud menggantikan pokok yang bermasalah/mati dengan spesis baru. Sebelum sulaman / penggantian dilakukan. saiz dan ketinggian yang sama dengan tanaman asal. Kenal pasti masalah sedia ada di tapak.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.

iii. Elakkan membakar sampah secara terbuka. v. vii. iv. Kurangkan penggunaan racun rumpai bagi mengelakkan kecederaan dan kerosakan tanaman. Maksimum ketinggian pemotongan adalah 50cm daripada permukaan tanah.3 KEBERSIHAN KAWASAN TANAMAN DAN MERUMPUT Garis panduan kebersihan kawasan tanaman adalah seperti berikut: i. Kawalan kebersihan khusus untuk rumput: Pemotongan perlu dilakukan setiap 15 hari. Pembersihan kawasan tanaman seperti merumpai dan membuang sampah-sarap serta daun kering perlu dilakukan setiap hari secara rutin untuk memastikan kawasan landskap sentiasa 94 Garis Panduan Landskap Negara . Jika musim hujan. Kerja merumpai perlu sentiasa dilakukan. Sampah perlu ditanam atau dibuang ke kawasan pengumpulan sampah.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. pemotongan perlu dilakukan dengan lebih kerap. Daun dan ranting kering perlu dibuang segera supaya tidak mencacatkan keadaan fizikal tanaman. Semua sampah sarap perlu di kumpul dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sarang pembiakan agen penyakit dan perosak tanaman. ii. vi. Sistem perparitan perlu sentiasa baik untuk mengelakkan parit tersumbat yang akan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan penanaman dan tempat pembiakan nyamuk.

2.2. ditanam atau dibakar. kerbau. 6. Jika perlu. 6. Sekiranya serangan adalah serius. SERANGGA DAN HAIWAN Kawalan penyakit. Garis Panduan Landskap Negara 95 . iii. Tindakan pencegahan perlu diambil segera.2 Kaedah Kawalan 6. jika perlu. iv.4 KAWALAN PENYAKIT. Adalah disyorkan supaya jenis racun serangga yang digunakan ditukar setelah 3 kali penggunaannya untuk mengelakkan terjadinya ‗kekebalan‘ kepada serangga perosak.1 Kawalan Biologi Kaedah kawalan dengan memperkenalkan musuh semula jadi kepada serangga perosak yang menyerang tanaman. Kenalpasti jenis serangan penyakit dan serangga.1 Garis Panduan Kawalan i.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. serangga dan haiwan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan tanaman sentiasa terjaga. Kawalan terhadap haiwan besar (lembu. Pemeriksaan terhadap tanda atau simptom serangan penyakit dan serangga perlu dijalankan sekali seminggu.4.2 Kawalan Kimia Kawalan dengan menggunakan racun serangga (insecticide) dan racun kulat (fungicide). kaedah pengawalan seperti memusnahkan bahagian serangan dengan cara dibuang.4. v. kambing dan biri-biri) perlu dilakukan untuk mengelakkan tanaman dimakan atau dimusnahkan.4. 6. Namun kaedah ini memerlukan kajian keberkesanan dan pengawasan teliti untuk mengelakkan daripada timbul masalah lain yang disebabkan oleh musuh semula jadi tersebut. ii.4. ambil sample serangan atau serangga perosak untuk diberikan kepada pakar.

Ia boleh digunakan sebagai bahan tanaman baru. iii.6. sulur dan anak pokok perlu dipisahkan. Untuk mendapatkan kesan penggantian yang terbaik. vii. perkara berikut perlu dipatuhi: a. Potong bahagian luar bebola akar yang terbentuk. Keluarkan pokok dengan memutar mengikut arah jam. Pastikan penanaman adalah secara tegak dan lurus. Cara mengeluarkan tanaman kecil daripada pasu.6 PENGGANTIAN PASU Di dalam kerja landskap. iv. Penggantian pasu dilakukan sekali setahun. Masukkan tanah campuran yang telah di campur dengan baja dan padatkan tanah. b. Teknik penggantian pasu pokok renek. Kerja penggantian pasu dilakukan pada waktu pagi atau petang. ii. vi. Tunas. 6.1 Kaedah Penggantian Pasu: i.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. viii. spesis tanaman yang disyorkan untuk ditanam di dalam pasu adalah pokok renek. v. Jika perlu tanaman perlu disokong dengan pancang. 98 Garis Panduan Landskap Negara . Siram sebaik saja tanaman siap dipasukan. Minimumkan kerosakan sebaik mungkin. Tanaman perlu ditanam semula ke dalam pasu yang lebih besar daripada pasu asal.

diberikan secara berperingkat. Pokok renek – sungkupan setebal 50mm Garis Panduan Landskap Negara Sungkupan yang menggunakan ‗cocoa-fiber‘ 99 . Penambahan bahan organik ke dalam tanah akan memperbaiki keadaan ruang udara dan air dalam tanah.5kg hingga 5kg/per tahun bagi setiap meter persegi.8 SUNGKUPAN Sungkupan atau ‗mulching‘ adalah terdiri daripada bahan mudah reput yang terdiri daripada bahan organik. 6. Panduan Penambahan Bahan Organik i. b. Sungkupan juga mengawal hakisan dan mengawal pengairan larian air permukaan tanah yang akan mengurangkan unsur nutrien. sekam padi. Pokok utama dan palma – sungkupan setebal 150mm ii.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. iii. Pokok renek dan penutup bumi – 2. Ini bertujuan untuk memperbaiki rongga udara tanah. selain daripada mempertingkatkan daya pegangan unsur nutrien.7 PENAMBAHAN BAHAN ORGANIK Bahan organik atau humus adalah hasil pereputan atau prosesan bahan tanaman seperti sabut kelapa. b. tanah gambut dan najis haiwan. Kesesuaian penambahan bahan organik adalah seperti berikut: a. Penambahan bahan organik dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Tanah berpasir untuk memperbaiki daya tampungan air dan penahanan unsur nutrien daripada baja. Tanah yang mengandungi kandungan bahan liat yang tinggi. Panduan Sungkupan i. Bahan organik amat sesuai dicampurkan kepada tanah jenis berikut: a. Pokok utama dan palma – 5kg hingga10kg/per tahun bagi setiap pokok. diberikan secara berperingkat. ii. Ia diletakkan di pangkal tanaman di kawasan lubang penanaman bertujuan untuk mengurangkan pemeluwapan air permukaan tanah.

Jika kawasan cerun terlalu panjang. iii.9 KAWALAN HAKISAN Pengawalan hakisan yang terbaik adalah dengan mengekalkan bentuk topografi asal sesuatu pembangunan. Kawasan bercerun perlu ditanam dengan rumput.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Pemilihan jenis pokok mestilah bersesuaian dengan kestabilan dan kekuatan cerun. ontoh tanaman – Cassia biflora (Bushy cassia) dan Deillenia suffruticosa (simpoh air) Contoh penanaman di kawasan cerun dan pembinaan teres atau tembok penahan 100 Garis Panduan Landskap Negara . Pokok dari keluarga Leguminosae adalah disyorkan kerana ia mempunyai akar serabut yang mencengkam. Permukaan tanah terdedah perlu ditanam dengan rumput atau penutup bumi dari jenis legume (kekacang) ii. Kaedah Pengawalan Hakisan: i. teres perlu dibina dan disokong dengan tembok penahan.

Adalah disyorkan supaya pemangkasan pembentukan dan penjarangan dahan dilakukan semasa pokok muda.1 PEMANGKASAN Pemangkasan adalah pemotongan ranting atau dahan tanaman. vi. viii.10 PEMANGKASAN DAN PENJARANGAN 6. iii. Untuk tujuan pengawalan – pemangkasan perlu dilakukan dengan kadar segera ke atas dahan dan ranting yang berpenyakit. v. Untuk pemangkasan yang bertujuan untuk menghadkan pertumbuhan dan pengekalan saiz dan bentuk. Pemangkasan pokok palma adalah meliputi kerja-kerja membuang pelepah dan membuang anak pokok yang rosak atau mati. Sementara pokok yang secara semulajadi jarang bertunas. rosak atau mati. rupa bentuk silara yang baik dan mengurangkan kepadatan dahan. 101 Garis Panduan Landskap Negara . penggalakan atau pengawalan.10. Ini adalah bertujuan untuk memperoleh batang pokok yang tegak. iv. Kenal pasti tujuan pemangkasan sama ada pembentukan.10. pemangkasan perlu dilakukan pada pucuk dan dahan mengikut bentuk yang dikehendaki. Gunakan peralatan khas mengikut fungsi peralatan dan tujuan pemangkasan.1. perlu selalu dipangkas untuk menggalakkan pertumbuhannya. 6. Untuk tujuan penggalakan dan pembentukan – pemangkasan hanya dibuat ke atas pokok yang subur. Pokok yang mudah bertunas perlu dipangkas secara sederhana tetapi kerap. ii.1 Panduan Pemangkasan i. Ranting dan dahan dipotong bagi tujuan pemangkasan vii.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.

1. Untuk tanaman topiari dan pagaran. 102 Garis Panduan Landskap Negara . Elakkan pemangkasan dengan mata tunas menghala ke dalam. Untuk pokok renek dan pokok berbunga. Pemangkasan adalah pada paras 1/3 daripada panjang ranting untuk menggalakkan pengeluaran bunga.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT ix. x.10. iii. v. pemangkasan perlu selalu dilakukan untuk membentuk dan kemasan. Adalah disyorkan pemotongan dahan dilakukan semenjak pokok kecil. ia perlu dipangkas dengan segera. Apabila pertumbuhan penutup bumi telah melebihi had kawasan yang ditetapkan. iv. Pemangkasan mesti dibuat di bahagian atas tunas baru dan condong ke bawah. pemangkasan dengan mata tunas menghala ke luar adalah digalakkan. 6. pemangkasan perlu dilakukan sebaik sahaja bunga gugur dan sebelum buah membesar.2 Teknik Pemangkasan Dahan i. berlawanan arah tunas (tumbuh ke arah dalam). ii. Untuk membentuk silara pokok terbuka dan rendang. xi. Ini adalah untuk mengelakkan pokok daripada rimbun dan padat. Untuk pokok utama. semua dahan di bawah ketinggian 3m mestilah dipotong untuk menyediakan dirian pokok yang kemas dan ruang pergerakan yang selamat dan selesa. dan jika terdapat dahan yang bergeseran antara satu sama lain. Dahan yang mungkin boleh menimbulkan bahaya kerana berdekatan dengan talian elektrik atau telefon perlu di potong sehingga pangkal.

Pemangkasan juga perlu dilakukan untuk mengelakkan persaingan pertumbuhan jika terdapat dua pucuk utama pada satu pokok. Pemangkasan sebaiknya dilakukan selepas musim bunga atau buah untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pemangkasan dahan besar perlu dilakukan dengan cermat untuk mengelakkan kulit atau dahan daripada tersiat / terkoyak dan untuk mengurangkan kerosakan pada dahan dan ranting yang tidak dipangkas. vii. viii. x. Teknik pemangkasan dahan besar Garis Panduan Landskap Negara 103 . Kesan pangkasan mestilah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. ix. Pangkasan dahan yang terlalu rapat dengan batang utama dan pangkasan yang mengakibatkan kesan luka yang luas mestilah dielakkan.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT vi.

Bentuk Mengurai .tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. iv.1. Teknik pemangkasan yang baik adalah berdasarkan kepada bentuk semula jadi tanaman. Bentuk Memanjang . ii. iii.pangkasan untuk tujuan pembentukan.tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak. v. Bentuk Bulat. Bentuk Kon . 104 Garis Panduan Landskap Negara . dan tanaman perlu dipangkas secara seimbang. Pemangkasan pembentukan TAKUK KECIL PANGKASAN PUCUK HINGGA KE PARAS KETINGGIAN YANG SERAGAM Teknik pemangkasan untuk menggalakan pertumbuhan tunas baru. atau pembentukan silara. Bujur Telur dan Bujur Songsang .tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak. Bentuk Rampak dan Mendatar .10. atau pembentukan silara. atau pembentukan silara.pemangkasan secara minimum pada pangkal dahan yang perlu. Lima bentuk tanaman: i.3 Bentuk Tanaman dan Kesesuaian Pemangkasan.

ia juga bertujuan untuk mendapatkan rupa bentuk pokok yang menarik. Penjarangan secara menebang atau memindahkan pokok hanya disyorkan untuk dilakukan sekiranya reka bentuk penanaman asal membenarkan ia dijarangkan. Garis Panduan Landskap Negara 105 . POKOK YANG DIKEKALKAN POKOK YANG DIPINDAHKAN Kaedah penjarangan pokok utama. Penjarangan hanya dilakukan apabila jumlah pokok pada sesuatu kawasan terlalu banyak atau rimbun sehingga menyukarkan kerja penyelenggaraan.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.10. Panduan Penjarangan i.2 PENJARANGAN Bertujuan untuk mengurangkan persaingan di antara pokok untuk mendapatkan sinar matahari dan pengambilan unsur nutrien dalam tanah. ii. Selain daripada itu.

kesesuaian dan keperluan kerja penyelenggaraan. Ride on mover (bagi kawasan yang rata dan lurus). 3.Mesin sandang mata nylon (bagi kawasan yang sempit dan terhad). Cangkul. Keperluan peralatan perlu dinilai dari semasa ke semasa. 7. Adalah lebih baik jika tenaga kerja yang terlatih disediakan untuk memastikan penyelenggaraan menepati kehendak reka bentuk pembangunan landskap. Pembajaan Penggantian bahan tanaman Pembersihan tapak 106 Garis Panduan Landskap Negara . Gergaji pemangkas Baldi. gayung Sarung tangan. Gergaji berantai. Gunting dahan bergalah. jenis dan konsep reka bentuk penanaman. Pencakar. Cantasan 6. Gunting pangkas. bergantung kepada keadaan semasa keperluan penyelenggaraan. Keperluan Peralatan adalah berdasarkan fungsi.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Skop Kerja Penyiraman Merumpai Kawalan penyakit dan serangga Peralatan untuk Penyelenggaraan Getah paip (hose). Wheelbarrow Cangkul Plastik. Contoh peralatan yang bersesuaian dengan skop kerja: Bil 1. 2. Penyapu Peralatan serta tenaga kerja yang terlatih dapat menghasilkan kerja yang baik serta menitikberatkan keselamatan. Gunting rumput. baldi.11 TENAGA KERJA DAN PERALATAN Tahap kesukaran penyelenggaraan adalah bergantung kepada keluasan kawasan. Gergaji bengkok. Pisau pemangkas. Walk behide mover (bagi kawasan kecil dan rata) Jentera skylift. Gunting bunga. Gergaji mesin panjang. topi Tong penyembur racun. racun dan peralatan keselamatan pekerja Flymo (bagi pemotongan rumput dikawasan cerun). Gunting dahan. 8. Kecukupan dan kesesuaian tenaga kerja dan peralatan adalah amat penting untuk memastikan kerja penyelenggaraan dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Pemotongan rumput 5. 4. Tenaga kerja dalam penyelenggaraan landskap perlu mempunyai pengetahuan asas terhadap teknik dan keperluan kerja penyelenggaraan dijalankan.

Program Penyelenggaraan perlu menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan yang perlu dijalankan dan kekerapan perlaksanaannya. mati reput. Pangkasan untuk pembentukan. diserang serangga dan kulat perlu pangkasan segera. Tujuan pemeriksaan berjadual adalah: i.00 petang Bil 5. 150mm. 2 kali sebulan Garis Panduan Landskap Negara 107 . Untuk memastikan Program Penyelenggaraan diikuti dan dipatuhi. Harian 7. Skop Kerja Penyiraman Penyiraman dengan kuantiti air yang mencukupi dengan kadar penyerapan air ke dalam tanah min. 2 kali sebulan 3. Sekiranya terdapat simpton penyakit serta serangga dan haiwan. Harian 6. Mengesan kesuburan dan tumbesaran tanaman. Pembajaan asas menggunakan baja NPK 15:15:15. Mengesan dan mengenalpasti serangan penyakit dan kaedah kawalannya. Pangkasan untuk penutup bumi.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Ianya juga bergantung kepada jenis dan kematangan tanaman. Data mengenai jenis dan kuantiti tanaman serta lokasi penanaman di rekod.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN Fungsi Program Penyelenggaraan adalah sebagai panduan kerja untuk dijalankan secara teratur dan berterusan. Program Penyelenggaraan akan lebih berkesan jika Sistem Pendaftaran Pokok disediakan. pemotongan 50mm. disokong dengan pelan lokasi tanaman dan laporan pengurusan penyelenggaraan. Contoh program penyelenggaraan landskap lembut Bil 1. iii. Pastikan baja sentiasa kering dan elok Pembersihan kawasan Pastikan tiada sebarang kotoran dan sampah-sarap di keseluruhan kawasan penyelenggaraan Masa/Kekerapan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali seminggu Mengikut keperluan 2. Mu s i m h u j a n – p e n yi r a m a n bergantung kepada keperluan Merumpai Pastikan kawasan penanaman dan rumput sentiasa bebas dari segala rumpai Kawalan penyakit dan serangga Pemeriksaan dijalankan secara rutin. Memastikan keselamatan orang awam dan tanaman terpelihara. Musim hujan – pemotongan lebih kerap Masa/Kekerapan Harian. 2 kali sehari Pagi – sebelum 11. ii. Skop Kerja Pangkasan Dahan dan ranting cedera. Pembajaan Pembajaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pemotongan rumput Min. tindakan segera perlu diambil. Pangkasan untuk topiary. Harian 4. pemeriksaan berjadual ke atas tapak kerja landskap perlu dilakukan secara berkala.00 pagi Petang – sebelum 6.

.

Beracun dan Berdahan Rapuh Tanaman Berbunga dan Daun Berwarna Tanaman Berdaun Tumbuhan Air Paku-Pakis Buluh Kaktus Tanaman Herba Pokok Hutan .Bahagian 7 Tanaman Landskap Tanaman Penarik Hidupan Liar Kecil Tanaman Berduri.

.

kumbang.7. Di dalam rekabentuk landskap. rama-rama. Tamarindus indica Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Pokok saga Gajus Belimbing manis Sukun Penaga laut Kayu manis Simpoh burma Simpoh air Salam Jambu laut Tembusu tikus Ara Ara Cempaka kedah Siantan Mangga Ceri Petai Jambu batu Cermai Sentul Turi Pancut-pancut Kelumpang Asam jawa Turnera Tamarindus indica Asam jawa Anacardium occidentale Gajus Pakia speciosa Petai Muntingia calabura Ceri Fagraea fragrans Tembesu Spathodea campanulata Pancut-pancut Garis Panduan Landskap Negara 109 .0 TANAMAN LANDSKAP 7. NAMA BOTANI Adenanthera pavonina Anacardium accidentale Averrhoa carambola Artocarpus altilis Calophyllum inophyllium Cinnamomum iners Dillenia aurea Dillenia suffruticosa Eugenia polyantha Eugenia grandis Fagraea fragrans Ficus benjamina Ficus roxburghii Gardenia carinata Ixora coccinea Mangifera indica Muntingia calabura Parkia speciosa Psidium guajava Phyllanthus acidus Sandoricum koetjape Sesbania grandiflora Spathodea campanulata Sterculla spp. tupai dan kelawar. Tanaman ini juga dicadangkan untuk ditanam di kawasan taman rekreasi dan kawasan pinggiran sungai/ tasik dan pantai serta kawasan desa. tanaman penarik hidupan liar kecil ini sesuai ditanam di kawasan pembangunan landskap untuk tujuan pendidikan dan pemuliharaan kawasan ekosistem semula jadi.1 TANAMAN PENARIK HIDUPAN LIAR Tanaman penarik hidupan liar kecil ini merupakan spesis tanaman yang dapat mengeluarkan buah atau bunga yang menjadi makanan kepada hidupan liar kecil seperti burung. unggas.

2 TANAMAN NADIR Tanaman nadir biasanya sukar bahan tanaman desa. namun penggunaannya sebagai di dalam reka bentuk landskap dapat menonjolkan identiti kawasan seperti kawasan nadir juga sesuai ditanam di kawasan rekreasi dan kawasan sekolah untuk tujuan NAMA TEMPATAN Nona kapri Sukun Temponek Rambai Jentik-jentik merah Kundang Kenari Kerandang Berangan Nam-nam Keranji Mata kucing Mentega Kerkup besar Asam gelugur Cerapu Melinjau Kandis Mertajam Binjai Bacang Kuini Buah pala Pulasan Redan Cermai Melaka Delima Kelubi / asam paya Salak Sentul Kembang semangkuk Kedondong Jambu mawar Jambu bol Bidara Phyllanthus adcidus Annona reticulata Nona kapri Artocarpus communis Sukun Punica granatum Delima Phylanthus emblica Melaka Salacca magnifica 110 Garis Panduan Landskap Negara . Kini.TANAMAN LANDSKAP 7. Tanaman pendidikan NAMA BOTANI Annona reticulata Artocarpus communis Artocarpus rigidus Baccaurea motleyana Baccaurea polynera Bouea macrophylla Canarium commune Carissa congesta Castanopsis inemis Cynometra cauliflora Dialum Indum Dimocarpus longan spp Diospyros discolor Flacourtia jangomas Garcinia atroviridis Garcinta prainiana Gnetum gnemon Garcinia nitida Lepisanthes rubiginosa Mangifera caesia Mangifera foetida Mangifera odorata Myristica fragrans Nephellum ramboutan-ake Nephellum glabrum Phyllanthus acidus Phyllantus emblica Punica gronatum Salacca conferta Salacca magnifica Sandoricum koetjape Scaphium macropodum Spondias cytherea Syzygium jambos Syzygium malaccense Zizyphus mauritiana adalah merujuk kepada tanaman dari jenis buah-buahan. spesis tanaman nadir diperolehi kerana ia merupakan tanaman setempat.

berduri dan dahan rapuh tidak dibenarkan untuk ditanam di kawasan landskap yang menjadi tumpuan pengunjung dan kawasan aktiviti aktif terutamanya taman permainan kanak-kanak. Namun begitu. dan kawasan pejalan kaki / lorong basikal.3 TANAMAN BERDURI. Cyras revoluta Cyras rumphii Pandonus pygmaeus Pandanus sanderi Agave Ananas Bunga kertas cycas Bongak Pandanus pandan Norfolk island pine Kelapa sawit Dedap Dedap / coral tree Dedap batik Crown of torns Paying Indonesia Nibung Madras thorn NAMA TEMPATAN Payung Indonesia Hura crepitans Erythrina indica Dedap Cycas revoluta Cycas Agave americana Agave Norfolk Island Pine Araucaria excelsa Oncosperma tigillarium Nibung Garis Panduan Landskap Negara 111 . penanaman spesis tanaman beracun.TANAMAN LANDSKAP 7. Pokok Berduri NAMA BOTANI Pokok Utama Araucaria exceisa Elaeis guineensis Erythrina indica Erythrina crista-galli Erythrina variegata Euphorbia millti Hura crepitans Oncosperma tigillrium Pithecellobium duice Pokok renek Agave amaricana Ananas bracteatus Bougainvillea sp. Tanaman berdahan rapuh pula tidak sesuai ditanam terutamanya di kawasan pinggiran jalan dan lebuh raya. tempat letak kereta dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan seperti maklumat di papan tanda perlu disediakan untuk memastikan pengunjung mengetahui maklumat tersebut. berduri dan berdahan rapuh ini dibenarkan untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan. BERACUN DAN BERDAHAN RAPUH Pemilihan spesis tanaman adalah penting untuk memastikan rekabentuk landskap yang dihasilkan adalah reka bentuk yang selamat. Oleh itu. tanaman beracun.

TANAMAN LANDSKAP Tanaman Beracun NAMA BOTANI Beracun Allamanda cathartica Alocasia denudate Alocasia macrorrhiza Amorphophallus spp Bixa arellana Catharanthus roseus Caryota mitis Cerbera odollam Clerodendrum paniculatum Datura alba Dieffenbachia spp Excoecaria agollocha Jatropha podagrica Melanorrhoea wallchi Mucuna gigantia Nerium oleander Orania macroclada Plumeria spp Stagmaria verniciflum Strychnos ovalifolia Thevestlia peruviana Wiistroemia ridleyl Golden trumpet Keladi candek Keladi gajah Lili Kesumba Kemunting cina Beredin Pong-pong Pagoda plant Kecubung Keladi Bebuta Jarak buncit Rengas Kacang rimau Nerium Buah ibul Kemboja Rengas Akar ipoh Yellow oleander Depu Getah Pokok Getah Umbisi Buah Buah Buah / getah Buah Getah Buah / getah Getah Getah Getah Getah Biji Getah Buah Getah Getah Batang Getah Pokok NAMA TEMPATAN BAHAGIAN Bixa orellana Kesumba Allamanda cathartica Golden trumpet Alocasia macrorrhiza Keladi gajah Jatropha podagrica Jarak buncit Nerium oleander Nerium 112 Garis Panduan Landskap Negara .

TANAMAN LANDSKAP Pokok Berdahan Rapuh NAMA BOTANI Acacia cincinnata Acacia mangium Albizia falcate Gliricidia Pterocarpus indicus Sesbania grandiflora NAMA TEMPATAN Acasia Acasia Batal Mexican lilac Angsana Turi Acacia mangium Akasia Pterocarpus indicus Angsana Sesbania grandiflora Turi Gliricidia sepium Maxican lilac Garis Panduan Landskap Negara 113 .

bertujuan untuk mempertingkatkan keindahan Malaysia.TANAMAN LANDSKAP 7. 30% daripada keseluruhan tanaman adalah menggunakan tanaman dari spesis berbunga atau daun berwarna. kerajaan telah bersetuju memastikan bahawa di dalam setiap pembangunan landskap. tanaman ini juga dapat digunakan sebagai identiti sesuatu kawasan. Selain daripada bertujuan sebagai daya tarikan tumpuan. Pokok Daun Berwarna NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Mellettia atropurpurea Mesua ferrea Pometia pinnata Streblus aspens Pokok Renek Acalypha spp Codieum spp Cordyline terminalis Coleus spp Duranta gold Dracaena marginata Dracaena fragrans Eugenia orellana Hymenocallis variegated Pisonia alba Akalifa Puding Jenjuang Ati-ati Duranta Dracaena Dracaena Kelat paya Variegated spider lily Mengkudu siam Medang teja Tulang daing Penaga lilin Kasai Kesinai NAMA TEMPATAN Mesua ferrea Penaga lilin Acalypha spp Akalifa Codieum spp Puding Coleus spp Ati-ati Duranta spp Duranta 114 Garis Panduan Landskap Negara .4 TANAMAN BERBUNGA DAN DAUN BERWARNA Berdasarkan Nota Kabinet. Tanaman berbunga atau daun bertukar warna adalah amat sesuai untuk ditanam di kawasan tumpuan utama pengunjung. dan di kawasan pintu masuk dan jalan protokol.

Plumbago capensis Tumera ulmifolla Allamanda Bunga kertas Bushy cassia Jambul merak Powder puff Bunga tasbih Bunga raya Siantan Inai merah Tahi ayam Janda kaya Blue diamond tunera Rajah kayu Kenanga Semarak api Dedap merah Cempaka hutan Jacaranda Bungor Bungor raya Kedah bungor Cempaka putih Batal laut Kemboja putih Pancut-pancut Tekoma NAMA TEMPATAN Delonix regia Semarak api Casia fistula Rajah kayu Bunga tasbih Canna spp Bouganinvillea spp Bunga kertas Garis Panduan Landskap Negara 115 . Logerstroemia indica Lantana camara Mussaenda spp.TANAMAN LANDSKAP Pokok Berbunga NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cananga odorata Delonix regia Erythrina glauca Cardenia carinata Jacaranda fillicifolia Lagerstroemia rosea Lagerstroemia flos-reginae Lagerstroemia floribunda Michella alba Peltopinorum pterocarpum Plumerta abtusa Spathodea campanulata Tabebula pentaphylla Pokok Renek Allamanda cathartica Bougainvillea spp Cassia biflora Caesaipina pulcherrima Callandra surinamensts Canna generalis Hibiscus spp. Ixora spp.

warna dan susunan daun.TANAMAN LANDSKAP 7. Biasanya tanaman berdaun berwarna hijau memerlukan cahaya matahari yang sederhana. oleh itu ia sesuai ditanam di kawasan teduhan. Oleh itu. perlu didedahkan kepada cahaya matahari. sementara tanaman berdaun yang mempunyai daun berwarna.5 TANAMAN BERDAUN (FOLIAGE PLANT) Tanaman berdaun (foliage plant) adalah merupakan tanaman yang hanya mengeluarkan daun. Tanaman berdaun menjadi semakin popular apabila ia dijadikan bahan tanaman utama untuk konsep rekabentuk ‗tropika‘ dan hiasan landskap dalaman (interior landscape design). nilai keindahan tanaman berdaun adalah terletak pada keindahan daunnya sama ada dari bentuk. NAMA BOTANI Aglaonema spp. Aloe vera Alocasia spp. Asplenium nidus Asparagus densiflorus Ananas bracteatus Anthurium spp Agave spp Begonia spp Caladium hortulanum Calathea spp Caleus spp Cordyline terminalis Chlorophytum comosum Dieffenbachia spp Dracaena fragrans Dracaena marginata Maranta spp Monstera dellclosa Philodendron selloum Pisonia alba Polysclas spp Pedilanthus spp Platycerium bifurcatum Sanseviera spp Scindapsus aureus Schefflera arboricola Spathiphylium commutatum Syngontum spp NAMA TEMPATAN Agloenema Lidah buaya Keladi Langsuyar / birth’s nest fern Asparagus Nenas kecil Anthurium Agave Begonia Keladi Calathea Ati-ati Jenjuang Chrophytum Dieffenbachia Dracaena Dracaena merah Maranta Cheese piant Philodendron Mengkudu siam Polyscias Pedilanthus Tanduk rusa Lidah mak mentua Money plant Kelumpang Spathiphyllium syngonium Agloenema spp Agloenema Calathea spp Calathea Asparagus densiflorus Asparagus Syngonium spp Syngonium Monstera spp Cheese plant 116 Garis Panduan Landskap Negara .

‗balinese garden‘ dan ‗thai garden design‘. tumbuhan air biasanya dikaitkan dengan konsep tropika seperti . NAMA BOTANI Asrostichum dadaelfolium Cyperus alternifolius Cryptocorynew wendtii Nymphaea spp Nelumbo spp Marsilea drummondii Pistia stratiotes Phyllorhachis sagittata Zantedeschia aethiopica NAMA TEMPATAN Swamp fern Umbrella plant Cryptocoryne Kiambang Teratai Water clover Pistia Aquatic bamboo Arum lily Nelumbo spp. Kiambang Pistianstratiot drummondia Pistia Marsilea drummondi Water cover Cryptocoryne wendti Cryptocoryne Zantedeschia aethiopica Arum lily Cyperus altemifolus Umbrella plant Garis Panduan Landskap Negara 117 . Teratai Nymphaea spp.6 TUMBUHAN AIR Tumbuhan air biasanya dirujuk kepada jenis tanaman yang dapat tumbuh di dalam air atau di kawasan berhampiran dengan gigi air.TANAMAN LANDSKAP 7. Tumbuhan air juga sering kali dikaitkan dengan kepercayaan dan simbol sesuatu masyarakat. Di dalam rekabentuk landskap.

Tanduk rusa Dicksonia fibrosa Golden treefern 118 Garis Panduan Landskap Negara . menjadikannya sesuai untuk ditanam di kawasan teduhan dan dijadikan tanaman hiasan di dalam rumah. Habitatnya yang memerlukan kawasan yang lembap dan teduh untuk tumbuh dengan baik. paku pakis juga digunakan untuk menonjolkan ciri tropika di dalam konsep taman tropika. Selain daripada itu. Selagia Adiantum trapeziforme Giant maidenhair Phyllitis scolopendrium Heart‘s tongue fern Platycerium spp. NAMA BOTANI Adiantum trapeziforme Cyathea spp Dicksonia fibrosa Nephrolepis exaltata „Bostoniensis‟ Nephrolepis biserrata Polypodium subauriculatum „Knightiee‟ Pellaea rotundifolia Phyllitis scolopendrium Platycerium spp Rumohra adiantiformis Selaginella spp NAMA TEMPATAN Giant maidenhair Fern tree Pakis golden tree Pakis boston Pakis fishtail Lacy pine tree Pakis button Pakis heart‟s toungue Tanduk rusa Pakis leatherleaf Selagia Selaginella spp. paku pakis biasanya ditanam di dalam pasu atau dijadikan tanaman hiasan.7 PAKU-PAKIS Di dalam rekabentuk landskap.TANAMAN LANDSKAP 7.

Namun begitu. Selain daripada itu penanaman buluh juga sering kali dikaitkan dengan kepercayaan sesuatu masyarakat seperti masyarakat Cina dan Melayu. ianya juga memerlukan penyelenggaraan dan penjagaan yang rutin untuk memastikan rupa bentuknya sentiasa menarik. disebabkan sifat tumbesarannya yang cepat.8 BULUH Penggunaan buluh di dalam reka bentuk landskap biasanya dikaitkan dengan konsep taman Jepun (Japanese Garden). NAMA BOTANI Arundinaria amabilis Arundinaria pumilla Bambusa vulgaris Bambusa ventricosa Bambusa multiplex Pseudosasa japonica Phyllostichys sulphurea Phyllostachys aurea „Otake‟ Phyllostachys aurea Schizostachyum brachycladum NAMA TEMPATAN Buluh cane Buluh dwarf Buluh feathery Buluh buddha‟s belly Bambu fern leaf Buluh arrow Buluh yellow running Buluh fishpole Buluh golden Buluh kuning Bambusa multiplex Fern leaf bamboo Bambusa vulgaris Feathery bamboo Schizostachyum brachycladum Buluh kuning Bambusa ventricosa Buddha‘s belly Arundinaria amabilis Fern leaf bamboo Garis Panduan Landskap Negara 119 .TANAMAN LANDSKAP 7. Tanaman buluh amat senang membiak dan sesuai untuk dijadikan penghalang angin kuat apabila ditanam secara berumpun atau rapat.

NAMA BOTANI Astrophythum capricome Conophytum spp Cephalacereus senilis Cephalocereus polylophus Celstocactus strausti Echinocereus perbellus Echinocactus grusonil Epithelantha micromerts Fenestraria aurantiaca Cymnocalycium mihanovichii Lobivia aureus Lophophora willamsii Mammillaria parkinsonil Melocactus matanzanus Opuntia vulgaris Opuntia schickendantzll Opuntia microdasys “Aibispina” Opuntia basilaris Opuntia littoralis Parodia aureispina Selenicereus hildmanntanus NAMA TEMPATAN Goat’s horn Conophytum Old man cactus Cephalocereus Silver torch Lace cactus Golden barrels Golg ball Window plant Ruby ball Golden lily cactus Sacred mushroom Owl’s eyes Melon cactus Irish mittens Lion’s toungue Polka dots Rose tuna Prickly pear Tom tumb Night blooming cereus Astrophythum capricorne Conophytum spp. Conophytum Echinocereus perbellus Lace cactus Opuntia basilaris Rose tuna Melocactus mantanzanus Melon cactus Gymnocalycium mithanovichii Rubby ball 120 Garis Panduan Landskap Negara . penjagaannya yang mudah turut menjadikan kaktus sebagai tanaman pasuan pilihan.TANAMAN LANDSKAP 7.9 KAKTUS Konsep ―Zerris Landscape‖ dan ―Rock Garden‖ merupakan konsep rekabentuk landskap yang menggunakan batu-batu dan pasir untuk menghasilkan kesan gurun atau kawasan berbatu. kaktus telah digunakan sebagai tanaman utama. Dengan penerimaan konsep ini sebagai satu rekabentuk taman rumah yang menarik. Selain daripada itu.

Kepentingan dan keperluan tanaman herba adalah bergantung kepada kepercayaan sesuatu masyarakat.10 TANAMAN HERBA Tanaman herba merujuk kepada semua jenis tanaman yang digunakan untuk tujuan ubatan dan ramuan masakan. Konsep ‗Kitchen Garden‘ telah memperkenalkan tanaman herba sebagai tanaman hiasan landskap.TANAMAN LANDSKAP 7. selain fungsi sebenarnya sebagai tanaman ubatan dan ramuan masakan. NAMA BOTANI Alttium cepa Alttium ativum Aloe vera Alpinia galanga Averrhoa bilimbi Capsicum annum Cassia alata Citrus hystrix Cleome viscosa Curcuma domestica Cymbopogon noides Gendarussa vulgaris Hydrocotyle asiatica Kaempferia galanga Morinda citrifolia Ocimum sanctum Orthosiphon stamineus Pandanus odorus Pandanus spp. Phaeomeria speciosa Piper betle Piper nigrum Phyllanthus niruri Pogostemon cablin Sesbania grandiflora NAMA TEMPATAN Bawang merah Bawang putih Lidah buaya Lengkuas Asam belimbing Cili besar Gelenggang Limau purut Maman Kunyit Serai wangi Gandarusa Pegaga Cekur Mengkudu Kemangi Misai kucing Pandan wangi Pandan Kantan Sireh Lada hitam Dukung anak Nilam Turi Citrus hystrix Gelenggang Cassia alata Piper betle Sireh Ocidium sanctum Kemangi Gendarussa vulgaris Gandarusa Cleome viscosa Maman Kaempferia galanga Cekur Garis Panduan Landskap Negara 121 .

Selain daripada itu. Contohnya pembinaan Lapangan Terbang KLIA yang menggunakan konsep ‗Forest in the Airport.11 POKOK HUTAN Pokok hutan kini merupakan salah satu spesis utama yang digunakan di dalam rekabentuk landskap. Airport in the Forest‘.TANAMAN LANDSKAP 7. NAMA BOTANI Andira surinamensis Alstonia angustilloba Melia indica Cassia fitsula Cassia spectabillis Calophylium inophyllum Cananga odorata Cinnamomum iners Delonix regia Eugenia grandis Endospermum malaccense Elateriospermum tapos Ficus benjamina Ficus microcarpa Ficus religlosa Ficus roxburghil Gardenia carinata Hopea odorata Lagerstroemia speciosa Macaranga conifera Macaranga gigantea Muntigia galabura Millettia atropurpurea Planchonella abovata Peronema canescens Pometia pinnata Pongamia pinnata Samanea saman Swietenia macrophylla Thespesia populnea Trema orientalis Vitex pubescens NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Pulai Mambu Rajah kayu Scented cassia Bintagor laut Kenanga Medang teja Semarak api Jambu laut Sesenduk Perah Ara Jejawi Pipol tree Broad-leaf flg Cempaka hutan Merawan siput jantan Bungor Mahang Mahang gajah Ceri burung Tulang daing Menasi Sungkai Kasal Mempari Hujan-hujan Mahagony Bebaru Mendarong Leban Elateriospermum tapos Perah Azadiractha indica Neem tree Swetenia macrophylla Broad-leaf mahagony Pongamia pinnata Kasai daun besar 122 Garis Panduan Landskap Negara . spesis pokok hutan biasanya dipilih kerana ia mudah diselenggarakan. Konsep ‗tropical garden‘ dan keinginan untuk mewujudkan reka bentuk secara semulajadi telah menyebabkan spesis pokok hutan dieksploitasi sebagai tanaman utama.

00. Giant sensitive plant Salvinia auriculata Aubi. Jika disabit kesalahan.TANAMAN LANDSKAP 7. Garis Panduan Landskap Negara 123 . Myriophyllum spicatum L Orobanche aegyptiaca pers Orobanche cernua loefi Orobanche minor sm. Berikut adalah senarai nama spesis yang telah dikenal pasti sebagai tanaman kuarantin oleh Jabatan Pertanian NAMA BOTANI Altermaria phlloxeroldes (Mart) Griseh Amaranthus hybridus L Chondrilla juncea Christisonia wightt Cryptocoryne cillata (Roxb. Congress weed Mimosa pigra L.) Vatke Striga hermonthica (Del) Benth Striga lutea lour Striga parviflora Thalla geniculata L Vallisneria Americana michx Victoria amazonica NAMA TEMPATAN Congress weed Mission grass Fountain grass Itch grass Witch weed Witch weed Witch weed Witch weed Witch weed Victoria water lily Thalia geniculata L. Orobanche ramose L Oryza barthii Oryza longistaminata NAMA TEMPATAN Alligator weed Skeleton weed Small Egyptian paper plant Egyptian paper plant Giant sensitive plant Parrot feather - NAMA BOTANI Oryza punctata Parthentum hysterrophorus L Pennisetum pedicellatum trin Pennisetum polystachon (L) schult Pennisetum setaceum (Forsk) chiov Pennosetum setosum L. Parthenium hysterophorus L.000.12 TANAMAN TERLARANG Terdapat juga spesis tanaman terlarang yang dilarang untuk diimport atau ditanam di Malaysia di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Rich Rottboeilla cochinchinensis Salvinia auriculata aubi Salvania natans (L) Ali Scirpus martimus L Striga angustifolia (don) Saldanha Striga densiflora (Benth) Benth Striga generoldes (Willd. individu yang melakukan kesalahan tersebut boleh didenda sehingga RM 10.C.) scott Cyperus japonica Cyperus papyrus Egeria densa planch Elchhornia azurea kunth Elchhornia natans solms Eleocharts acicularis (L) roem & schult Elodea Canadensis michx Mimosa pigra L Myriophyllum altemiflorum Myriophyllum brasillense camb. Jabatan Pertanian.

.

Penutup .

.

diharap mutu dan kualiti pembangunan landskap akan dipertingkatkan. Jabatan Landskap Negara juga akan menerbitkan Garis Panduan Landskap Negara Taman yang lebih menyeluruh dan garis panduan-garis panduan landskap terperinci untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah Negara Taman Terindah. Dengan menggunapakai garis panduan ini secara berkesan.PENUTUP Garis Panduan Landskap Negara 2 ini perlu dijadikan panduan di dalam menjalankan kerja landskap lembut untuk pembangunan landskap yang menyeluruh terutamanya dari segi perancangan. selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan Negara Taman yang indah dan berkualiti. pemeliharaan dan pemuliharaan. Garis Panduan Landskap Negara 125 . reka bentuk asas. di samping melaksanakan pembangunan yang memelihara alam sekitar. pemantauan kerja dan penyelenggaraan landskap lembut.

.

Lampiran Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh .

Adenanthera pavonina Saga 4. Araucaria excelsa Cemara Klinky Pine Acacia auriculiformis Acacia cicinnata Adenanthera pavonina Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Tekstur. Acacia cicinnata Akasia Perak Silver Wattle 3. Acacia auriculiformis Akasia Kuning Wattle * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Ketinggian Silara Daun Bentuk. Nama Botani / Nama Tempatan 1. Albizia falcata Batai 5. Amherstia nobilis Pride of Burma * * * 6.

Kubur .5m setahun Sederhana 1.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Mudah Normal Sukar Penjagaan Amherstia nobilis * * * * * * * * Pembiakan Pe * * * * Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Letak Kereta Kaw.5m — 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m setahun * * * * Kadar Pertumbuhan * * Albizia falcata * * Cepat > 2. Bangunan Awam Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Kemudahan Asas Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak * * * * Perlahan < 1. Perumahan Kaw. Perindustrian Kesesuaian Penggunaan * * * * * * Araucaria excelsa L1—1 * * * * * * * * ** Kaw. Taman Rekreasi Kaw.

Brassaia actinophylla Pokok Payung Australian Ivy 10. Cananga odorata Kenanga Kayu Hutan Champaca Arfeuillea arborescens Bauhinia purpurea Brassaia actinophylla Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Nama Botani / Nama Tempatan 7.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Ketinggian Silara Daun Bentuk. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Tekstur. Bauhinia purpurea Tapak Kuda Orchid Tree 9. Arfeuillea arborescens Pokok Harapan Hop Tree * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8. Callistemon lanceolatus Bottlebrush 11. Calophyllum inophyllum Penaga Laut * * 12.

5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering * * * Kadar Pertumbuhan * * * * Callistemon lanceolatus * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Banjir Pencemaran Mudah Penjagaan Normal Sukar Calophyllum inophyllum Biji Benih Pembiakan * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m setahun Cepat > 2.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * * Perlahan < 1. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Taman Rekreasi Kaw.5m setahun Sederhana 1. Perumahan Kaw. Perindustrian * * * * * * * * * * * * * * * * * Cananga odorata Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * L1—2 Kaw. Bangunan Awam Kaw. Letak Kereta Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Kubur . Kemudahan Asas Kaw.5m — 2.

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama * Bil. Cassia nodosa Kasia Busuk. Apastula Javanese Cassia 16. Cassia spectabilis Yelolw Cassia Cassia fistula Cassia grandis Cassia javanica Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Cassia javanica Kasia Jawa. Nama Botani / Nama Tempatan Menyebar Bentuk Ketinggian Silara Daun Bulat Kon Bentuk. Cassia siamea Kassod Tree Johor * * * * 18. Tekstur. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cassia grandis Horse Cassia 15. Cassia fistula Rajah Kayu Golden Shower 14. Beresah Pink Cassia 17. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik 13.

Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perindustrian * Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * Perlahan < 1. Kemudahan Asas Cassia spectabilis Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * L1—3 Kaw. Kubur . Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Bangunan Awam Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal * * Kadar n Pertumbuhan * * * * * * Cassia nodosa * * * * * * * * * * * * * * * * Sukar Ketahanan * * Penjagaan Cassia siamea Pembiakan * * Biji Benih * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Perumahan Kaw.5m — 2. Letak Kereta Kaw.5m setahun Sederhana 1.5m setahun Cepat > 2. Taman Rekreasi Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.

Cinnamomum iners Medang Teja Kaju Manis Hutan 23.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Nama Botani / Nama Tempatan Bunga Jelas / Menarik 19. Tekstur. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Cochlospermum vitifolium Buttercup Tree 24. Cerbera odollan Pong-pong 22. Dalbergia oliveri Tamalan Tree * Casuarina equisetifolia Casuarina nobile Cerbera odollan Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Casuarina equisetifolia Ru Pantai Common Rhu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20. Casuarina nobile Sempilau Cemara 21.

Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw.5m — 2. Bangunan Awam Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m setahun * * * * * * * Sederhana 1. Taman Rekreasi Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah * * * Kadar Pertumbuhan * Cinnamomum iners * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Cochlospermum vitifolium * * * * Pembiakan * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perindustrian Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Kubur . Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * Dalbergia oliveri Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * L1—4 Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Cepat > 2. Perumahan * * * * * * * * * * Kaw.

Tekstur. Erythrina variegate Dedap Batik 30. Nama Botani / Nama Tempatan Bunga Jelas / Menarik 25. Eucalyptus degkupta Kayu Minyak Putih Delonix regia Emblica officinalis Erythrina glauca Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Delonix regia Semarak Api Flame of the Forest 26. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Emblica officinalis Pokok Melaka 27. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Erythrina glauca Coral Tree 28. Erythrina orientalis Dedap 29.

Perumahan Kaw.* Tunjang Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m — 2. Letak Kereta Kaw.5m setahun Sistem Akar * * * * * * * * Sederhana 1. Bangunan Awam Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perindustrian Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * Eucalyptus degkupta Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—5 Kaw.5m setahun Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab * * Kadar Pertumbuhan * Erythrina orientalis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Ketahanan Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Kubur . Taman Rekreasi * * * * * * * Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Erythrina variegate Pembiakan * * * * * * * * * * Kaw.

Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m 31. Filicium decipiens Kiara Payung Fern Tree 36. Ficus benjamina Beringin 34. Ficus roxburghii Teen 35.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Warna Menarik Gangguan Buah Bunga Jelas / Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Tekstur. Fagraea fragrans Tembesu 33. Gardenia carinata Kedah Gardenia Cempaka Hutan Eugenia grandis Fagraea fragrans Ficus benjamina Gugur Padat . Eugenia grandis Jambu Laut * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 32.

Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m setahun Tanah Lembab * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal Ketahanan Penjagaan * Sukar Biji Benih Filicium decipiens Pembiakan * * * * * * * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * Kaw. Letak Kereta Kaw. Perindustrian Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—6 Kaw. Kubur . Perumahan Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Bangunan Awam Gardenia carinata Kesesuaian Penggunaan * Kaw.5m setahun Kadar Sederhana 1.5m seta- * * * * * * * * * * * * Ficus roxburghii * Cepat > 2.5m — 2.

Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik Bil. Nama Botani / Nama Tempatan 37. Hymenaea courbaril Indian Locust 40. Hopea odorata Merawan Siput Jantan 39. Tekstur. Jacaranda filicifolia Jambul Merak * * * * * 42. Juniperus chinensis Blue Juniper Gliricidia sepium Hopea odorata Hymenaea courbaril Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat * .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Gliricidia sepium Mexican Lilac * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38. Hura crepitans Payung Indonesia 41.

* Tunjang Sistem Akar * * Serabut Berselerak Perlahan < 1. Perindustrian Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Penjagaan Jacaranda filicifolia Pembiakan * * * * * * * * * * * * * * * * * Kaw. Perumahan Kaw. Kubur . Letak Kereta Kaw.5m setahun * * * * * * * Kadar Pertumbuhan Hura crepitans Cepat > 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m setahun * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Mudah Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Bangunan Awam Kaw. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * Juniperus chinensis * * * * * * * * * * * L1—7 Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Sederhana 1. Taman Rekreasi Kaw.5m — 2.

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Melaleuca leucadendron Gelam Cajaputi 47. Tekstur. Lagerstroemia floribunda Kedah Bungor Bungor 45. Mesua ferrea Ironwood Tree Penaga Lilin Khaya senegalensis Lagerstroemia floribunda Lagerstroemia flos-reginae Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Lagerstroemia flos-reginae Bungor Rose of India 46. Nama Botani / Nama Tempatan 43. Khaya senegalensis Khaya * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 44. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik Bil. Melia indica Mambu Nim Tree 48.

Kubur * * .5m — 2. Bangunan Awam Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Perindustrian Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kesesuaian Penggunaan Mesua ferrea * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—8 Kaw.5m setahun * * * * * * * * Sederhana 1. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * Kadar Pertumbuhan * * * * Melaleuca leucadendron * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Melia indica Pembiakan * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Perumahan Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Cepat > 2.

Tekstur. Pinus spp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Millettia atropurpurea Janaris Purple Millettia 51. Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Ketinggian Silara Daun 49. Muntingia calabura Cherry 53.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Menyebar Bulat Kon Bentuk. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Peltophorum pterocarpum Batai Laut Yellow Flame 54. Michelia alba Chempaka Putih 50. Mimusops elengi Tanjung 52. Pine Michelia alba Millettia atropurpurea Mimusops elengi Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .

Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar

* * * * * *
Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Penjagaan Normal Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1.5m — 2.5m setahun

* *
Kadar Pertumbuhan

*

*

Muntingia calabura

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sukar

Ketahanan

* * * * * *

Peltophorum pterocarpum

Biji Benih

Pembiakan

* * *

Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi

* * *

* *

Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan Kaw. Taman Rekreasi

* * * * * *

* * * * * * *

Kesesuaian Penggunaan Kaw. Bangunan Awam Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta Kaw. Kemudahan Asas

* * *

* * * * * * * * *

* * * * * *

Pinus spp.

* *

* *

L1—9

Kaw. Perindustrian

* *

* *

Kaw. Kubur

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama
Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk, Tekstur, Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik

Bil.

Nama Botani / Nama Tempatan

55.

Pisonia alba

Kemudu Siam Lettuce Tree 56.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * * * * * *

Pithecellobium dulce
Madras Thorn

57.

Plumeria obtusa

Kemboja Great Frangipanni 58.

Podocarpus polystachyus
Kayu China Jati Laut

59.

Polyalthia longifolia pendula
Mempisang Ashoka Tree

60.

Pterocarpus indicus
Angsana Sena

* * * * * *

Pisonia alba

Pithecellobium dulce

Plumeria obtusa

Gangguan Buah

Sederhana 10m—15m

Sederhana 10m—15m

Rendah < 10 m

Kecil < 10 m

Besar < 10 m

Tinggi > 15m

Gugur

Padat

Tunjang Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1.5m — 2.5m setahun Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal Ketahanan

*
Sistem Akar

* * * * * * *
Kadar Pertumbuhan

*

* * *

Podocarpus polystachyus

* *

* * * * * * * * * * *

* * *

* * *

Penjagaan

Sukar

Biji Benih

Polyalthia longifolia pendula

Pembiakan

* *

Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi

* * * * *

* * * * *

* * *

Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan

*

* * * * * * * * * *

Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Bangunan Awam Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta

Pterocarpus indicus

Kesesuaian Penggunaan Kaw. Kemudahan Asas Kaw. Perindustrian Kaw. Kubur

* * * * * * * *

* *

* * *

L1—10

* *

* *

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama
Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk, Tekstur, Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik

Bil.

Nama Botani / Nama Tempatan

Sederhana 10m—15m

Sederhana 10m—15m

Rendah < 10 m

Kecil < 10 m

Besar < 10 m

Tinggi > 15m

61.

Salix babylonica

Janda Merana Weeping Willow 62.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * * * * * *

Gugur

Padat

* * * * * * * * * *

Samanea saman
Hujan-hujan Pukul Lima

63.

Saraca indica

Sorrow-less Tree Asoka Tree 64.

Saraca thaipingensis
Yellow Saraca

65.

Spathodea companulata
African Tulip Pancut-pancut

66.

Sterculia rubiginosa
Kelumpang

* * *

Salix babylonica

Samanea saman

Saraca indica

Gangguan Buah

5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Ketahanan * * * * Saraca thaipingensis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sukar * * * * * * * * Mudah Normal Penjagaan Spathodea companulata Biji Benih Pembiakan * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw. Bangunan Awam Kaw. Taman Rekreasi Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Kubur * * . Perindustrian Kaw. Letak Kereta Kaw.5m — 2. Perumahan Kaw.5m setahun Cepat > 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m setahun * * * Kadar Pertumbuhan * * * * Sederhana 1. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * * * * * * * * Kaw. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan Sterculia rubiginosa * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—11 Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.

Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Thuja orientalis Thuja 71. Swietenia macrophylla Big-Leaf Mahogany * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 68. Bunga Jelas / Menarik 67. Terminalia catappa Ketapang Sea Almond * * * * 70. Tekstur. Tectona grandis Jati Swietenia macrophylla Tamarindus indica Terminalia catappa Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat * . Tabebuia spectabilis Tecoma 72. Tamarindus indica Asam Jawa Tamarind Tree 69.

Perumahan Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * * * * * Perlahan < 1.5m setahun Cepat > 2. Bangunan Awam Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Letak Kereta Kaw. Kubur * * . Siarkaki dan Berbasikal Kaw.5m — 2. Perindustrian Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * * Kadar Pertumbuhan * * * Thuja orientalis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * * * * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Tabebuia spectabilis Pembiakan * * * * * * * * * * * * Kaw.5m setahun Sederhana 1. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * * Tectona grandis * * * * * * * * * * * L1—12 Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw.

Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Bunga Jelas / Menarik Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m 73.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Sandoricum koetijape Sentul 77. Xanthostemon chrystanthus Golden Penda 78. Pongamia pinnata Mempari 75. Bucida buceras Black Olive * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gugur Padat * * * 74. Tekstur. Pteleocarpa lamponga Tembusu Tikus * * * * * * * * * * 76. Ziziphus mauritiana Bidara Bucida buceras Pongamia pinnata Pteleocarpa lamponga Gangguan Buah .

Taman Rekreasi Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Pembiakan Xanthostemon chrystanthus * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * Perlahan < 1.5m setahun * * * * Sandoricum koetijape * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * * Banjir Pencemaran * * * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Kemudahan Asas Ziziphus mauritiana * * * * * * * L1—13 Kaw. Bangunan Awam * * * Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Sederhana 1.5m — 2.5m setahun Kadar Pertumbuhan * * * * * * * * * Cepat > 2. Perindustrian Kaw. Perumahan * * * Kesesuaian Penggunaan * * Kaw. Kubur * * . Letak Kereta Kaw.

Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 1.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Cocos nucifera Coconut Kelapa 6. Areca catechu Palma Pinang Makan 3. Cyrtostachys lakka Sealing Wax Palm Pinang Merah Archontophoenix alexandrae Areca catechu Caryota mitis Tinggi > 9m . Archontophoenix alexandrae Palama King * * * * * * * * * * * * 2. Caryota mitis Plama Fish Tail 4. Chrysalidocarpus lutescens Butterfly Palm 5.

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Saliran Baik Kesan Rasmi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chrysalidocarpus lutescens Cocos nucifera Cyrtostachys lakka L2—1 Ruang Kecil Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Batang Taman Besar > 6m Kecil < 3m Cepat Daun Buah .

Elaeis guineensis African Oil Palm Kelapa Sawit * * * * * * * * * 8. Livistonia chinensis Serdang Chinese 10. Oncosperma tigillarum Nibung 12. Neodypsis decaryl Palma Triangular Palma Segitiga 11. Licuala grandis Palma Fan Palas\Kipas 9.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 7. Phoenix sylvestris Kurma Liar Elaeis guineensis Licuala grandis Livistonia chinensis Tinggi > 9m * * * .

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Saliran Baik Kesan Rasmi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Neodypsis decaryl Oncosperma tigillarum Phoenix sylvestris L2—2 Ruang Kecil Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Batang Taman Cepat Besar > 6m Kecil < 3m Daun Buah .

Roystonea regia Pinang Raja 16. Ptychosperma macarthurri Palma Mac Arthur’s * * * * * * * * * * 14. Veitchia merrilli Palma Manila 17 Wodyetia bifucarta (foxtail palm) Ptychosperma macarthurri Rhapis excelsa Roystonea regia Tinggi > 9m .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 13. Rhapis excelsa Palas 15.

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Kesan Rasmi Saliran Baik Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Cepat Besar > 6m Kecil < 3m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vietchia merrilli Wodyetia bifucarta L2—3 Ruang Kecil Batang Taman Daun Buah .

Agave angustifolia ‗marginata‘ Agave B HT * * * * * * MJ O = Oren 4. Allamanda violacea Purple Allamanda HM 6. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian M K Kurang 1. Bixa orellana Anatta HT Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan Acalypha hispida Acalypha wilkesiana Agave angustifolia ‘marginata’ Harum Warna . Acalypha hispida Akalipa Cat’s Tail * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HM * * * * * * * * P = Putih * 2.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Allamanda cathartica Alamanda * * HT 5. Acalypha wilkesiana Copper Plant TM 3.

Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Besar > 1. bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Allamanda cathartica Allamanda violacea Bixa orellana L3—1 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1.5m Perlahan Tunggal Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Berduri Cepat Kecil < 1m .5m Sederhana 1m—1. menarik.

Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Tidak Menarik / Tidak Berbunga Bentuk Menarik Berjalur dsb Beranika / Kepelbagaian Kurang Banyak 7. Caesalpinia pulcherrima Jambul Merak HT 10. Bunga Kertas * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * P = Putih Warna MJ M UK MJ P M K * * * * * * 8. Calotropis gigantean Crown Plant HT UK Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Bougainvillea spp. Calliandra emarginata Powder Puff (Red) HT M 11. Calliandra surinamensis Powder Puff (Pink) HM * * MJ 12. Brunfesia calycina Caesalpinia pulcherrima Harum . Brunfesia calycina Yesterday.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Today. Bougainvillea spp. Tomorrow HT 9.

5m Saliran Baik Perlahan Rendah < 1m Tinggi > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah.5m Sederhana 1m—1.5m Berduri Besar > 1. menarik.5m * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Cepat * * * * * * * * * Lembab Kecil < 1m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) Calliandra emarginata Calliandra surinamensis Calotropis gigantean L3—2 Bersendirian Tunggal . bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Sederhana 1m—1.

Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Tidak Menarik / Tidak Berbunga Bentuk Menarik Banyak Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Kurang 13. Codiaeum variegatum Crotons Puding * * * * * UK = Ungu Kebiruan P = Putih O = Oren Petunjuk : M = Merah MJ = Merah Jambu Canna generallis Cassia biflora Cassia fruticosa Harum Warna Warna . Clerodendrum thomsonae Bleeding Heart HT P * 18. Cassia biflora Bushy Cassia HT K 15. Clerodendrum paniculatum Pagoda Flower HT M 17. Canna generallis Canna * * * * * * * * * B = Biru K = Kuning HT HM * * * * * * * * * * M K * 14.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Cassia fruticosa Droopy cassia HT K 16.

5m Perlahan Tunggal Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Kecil < 1m Cepat . bentuk atau warna Kawasan Bercahaya Adangan / Pepagar Masalah Perosak Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Codiaeum variegatum Clerodendrum thomsonae Clerodendrum L3—2 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1. menarik.5m Besar > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah.5m Sederhana 1m—1.

Coleus spp. Jenjuang * 22. Harum Warna . Congea tomentosa Congea * * * P MJ 21. Crossandra undulaefolia Crossandra HT K O * 23. Paku Gajah HT * * * * P = Putih O = Oren 24.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 19. Cycas spp. Ati-ati * * * * * * * * B = Biru K = Kuning * * Warna * * * * * * * TM HT 20. Dracaena fragrans ‗Victoriae‘ Cornstalk Plant HT Petunjuk : M = Merah MJ = Merah Jambu UK = Ungu Kebiruan Coleus spp. Congea tomentosa Cordyline spp. Cordyline spp.

bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi Sederhana 1m—1.5m * * * * * * * Kecil < 1m * * * * * * * * * * * * * Cepat * * * * * * * * * * * * * * * Lembab Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Crossandra undulaefolia Cycas spp.5m .5m Perlahan Saliran Baik Besar > 1. menarik.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Adangan / Pepagar Cadangan Penanaman Berbuah. Dracaena fragrans ‘Victoriae’ L3—3 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1.

Heliconia HT M K 30. Duranta plumieri Duranta * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu HT * * * * * * * P = Putih B * * * * * 26. Gardenia jasminoides Bunga China HT P 29. Ervatamia coronaria Susun Kelapa HT P 27.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Excoecaria bicolor Excoecaria TM HT 28. Hibiscus mutabilis Rose of Sharon HM P MJ O = Oren Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan Duranta plumieri Ervatamia coronaria Excoecaria bicolor Harum Warna . Heliconia spp. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Banyak Kurang Warna 25.

5m Besar > 1. Hibiscus mutabilis L3—4 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah. menarik.5m Sederhana 1m—1.5m Kecil < 1m Cepat .5m Perlahan Tunggal Rendah < 1m Lembab Berduri Tinggi > 1. bentuk atau warna Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Cerun Kawasan Teduh Penutup Bumi * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Gardenia jasminoides Heliconia spp.

Ipomoea carnea Morning Glory HT MJ 33. Nama Botani / Nama Tempatan Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berwarna-warni Bentuk Menarik Banyak Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Kurang 31. Ixora javanica Siantan Jawa HT M 35. Ixora coccinea Siantan HT M K 34.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Hibiscus rosa-sinesis Bunga Raya * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu HM * * * * * * * P = Putih M * * * * 32. Jatropha pandurifolia Fiddle-leaved Jatropha 36. HT M Kopsia fruticosa Pink Kopsia HT MJ Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Hibiscus rosa-sinesis Ipomoea carnea Ixora coccinea Harum Warna Warna .

Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Adangan / Pepagar Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Sederhana 1m—1. menarik.5m Besar > 1. bentuk atau warna Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Ixora javanica Jatropha pandurifolia Kopsia fruticosa L3—5 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m Saliran Baik Perlahan Lembab Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Berduri Kecil < 1m Cepat .

HT P K * * * * Malvaviscus arboreus mexicanus Turk’s Cap HM M MJ 40. Lantana camara Bunga Tahi Ayam 39. Nerium oleander Common Oleander HT Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Lagerstroemia indica Lantana camara Malvaviscus arboreus mexicanus Harum Warna . Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 37. Murraya paniculata Kemuning HT P 41. Lagerstroemia indica Crape Myrtle * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * P = Putih MJ 38.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Daun Bunga Bil. Janda Kaya HT MJ K M MJ 42. Mussaenda spp.

Nerium oleander L3—6 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m Sederhana 1m—1.5m Besar > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Perlahan Lembab Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1. menarik.5m Kecil < 1m Cepat . bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Cerun Kawasan Teduh Penutup Bumi Saliran Baik Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Murraya paniculata Mussaenda spp.

Pandanus spp. Plumbago auriculata Cape Leadwort HT B 48. HM UK * Petunjuk : M = Merah B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu UK = Ungu Kebiruan Ochna madagascariensis Pandanus spp. Petrea volubilis Purple Wreath HT B UK 47. Pentas spp. Harum Warna . Melestoma spp. Pentas HT MJ M * 46. Pandan 45. Ochna madagascariensis Mickey Mouse Plant * * * * * * * Warna HT * * * * * * * * * * * * P = Putih O = Oren K 44.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Pentas spp. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 43.

menarik. L3—7 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m Besar > 1.5m Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Adangan / Pepagar Berbuah. bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Saliran Baik Perlahan * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lembab Berduri Cepat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Petrea volubilis Plumbago auriculata Melestoma spp.5m Kecil < 1m .

Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 49. Thunbergia spp. Thevetia peruviana Bunga Trompat HT K 52.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Turnera ulmifolia West Indian Holly 54. Tecomaria capensis Cape Honeysuckie HM * * * * * * P = Putih K O 51. Thunbergia HM UK 53. HT * * K Vinca minor Periwinkle HT MJ P * Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Stenolobium stans Tecomaria capensis Thevetia peruviana Harum Warna . Stenolobium stans Yellow Bells * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HM 50.

5m Perlahan Besar > 1. bentuk atau warna Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah.5m * * * * * * * * * Kecil < 1m * * * * * * * * * * * Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Saliran Baik Sederhana 1m—1. Turnera ulmifolia Vinca minor L3—8 Bersendirian Tunggal .5m Berduri Cepat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Thunbergia spp. menarik.

Bambusa nananae Dwarf Ferbleaf HM 57. HT Phyllostachys sulphurea Schizostachyum cladum Yellow Bamboo Yellow Running Bamboo 59.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 55. HM brachy- MH Petunjuk : M = Merah B = Biru UK = Ungu Kebiruan O = Oren Dillenia suffruticosa Bambusa nananae Banbusa vulgaris Harum Warna . Dillenia suffruticosa Simpoh Air * * * * * K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * * * * P = Putih K Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh 56. Banbusa vulgaris Feathery Bamboo 58.

bentuk atau warna * Kecil < 1m TM = Tembaga Merah (Copper) Tinggi > 1. menarik.5m Besar > 1.5m Silara * * * * * * * * * * * * * * Cepat Kadar Tumbesaran Perlahan HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Schizostachyum brachycladum Saliran Baik Lembab Kesesuaian Tanah * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Cerun Penutup Bumi * * * * * Kesesuaian Penggunaan Kawasan Bercahaya Kawasan Teduh Tunggal Bersendirian Cadangan Penanaman L3—9 .* Berduri Rendah < 1m Sederhana 1m—1.5m Ketinggian Berbuah.5m Phyllostachys sulphurea Sederhana 1m—1.

GLOSARI CCC DSP GPLN 2 JPBD JLN JPS KPKT KLIA Mg NPK ‘Standard USCS’ TSP Certificate of Completion and Compliance Double Super Phosphate Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Landskap Negara Jabatan Perparitan dan Saliran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur International Airport Magnesium Nitrogen. Posforus. Kalium United State Consevatuion Standard Triple Super Phosphate .

.

my/jln Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia Jabatan Landskap Negara .www.kpkt.gov.