Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia

Jabatan Landskap Negara

Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2

2008

Garis Panduan Landskap Negara
Edisi 2

ISI KANDUNGAN
Pendahuluan
Latar Belakang Tujuan Skop dan Isi Kandungan 1 2 3

Pengenalan Landskap
Definisi Landskap Komponen Utama Landskap Kepentingan Landskap 5 5 6

Landskap Lembut
Fungsi Penanaman Prinsip Penanaman Ciri Fizikal Tanaman Jenis Tanaman 7 10 14 18

Garis Panduan Perancangan Landskap
Kawasan Tanah Lapang Dan Taman Rekreasi Kawasan Pinggir Jalan Dan Lebuh raya Kawasan Bangunan Awam Kawasan Pinggir Sungai/ Tasik/ Pantai Kawasan Perumahan Kawasan Kemudahan Asas Kawasan Perindustrian Kawasan Meletak Kereta Kawasan Siar Kaki / Lorong Basikal Kawasan Laluan Keretapi Kawasan Desa Kawasan Perkuburan 21 25 33 36 42 46 48 52 55 57 60 64

Serangga dan Haiwan Sulaman / Penggantian Pokok Penggantian Pasu Penambahan Bahan Organik Sungkupan Kawalan Hakisan Pemangkasan dan Penjarangan Tenaga Kerja Dan Peralatan Program Penyelenggaraan. 89 91 94 95 97 98 99 99 100 101 106 107 ii .Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap Kaedah Pemilihan Bahan Tanaman Pengendalian Bahan Tanaman Ke Kawasan Tapak Projek Penyediaan Kawasan Tapak Semaian di Tapak Projek Penyediaan Tanah Campuran Penyediaan Lubang tanaman Kaedah penanaman Perancangan Sungkupan Kaedah Kemasan Dan Rawatan Lubang Penanaman 67 69 69 71 72 73 81 83 83 Kaedah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Langkah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan 86 86 Penyelenggaraan Landskap Lembut Penyiraman Pembajaan Kebersihan Kawasan Kawalan Penyakit.

Beracun dan Berdahan Rapuh Tanaman Berbunga dan Daun Berwarna Tanaman Berdaun Tumbuhan Air Paku-Pakis Buluh Kaktus Tanaman Herba Pokok Hutan Tanaman Terlarang 109 110 111 114 116 117 118 119 120 121 122 123 Penutup Penutup 126 Lampiran Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh iii .Tanaman Landskap Tanaman Penarik Hidupan Liar Kecil Tanaman Nadir Tanaman Berduri.

Pendahuluan Latar Belakang Penyedian Garis Panduan Tujuan Garis Panduan Skop dan Isi Kandungan .

.

tahun 2008 adalah merupakan semakan semula serta penambahbaikan ke atas Garis Panduan Landskap Negara yang telah diterbitkan pada tahun 1995. Di dalam masa yang sama. GPLN 2 adalah merupakan salah satu usaha Jabatan Landskap Negara di dalam membantu semua pihak terlibat terutama Pihak Berkuasa Tempatan dan pemaju dalam perancangan dan pembangunan landskap demi menjamin pembangunan yang berkualiti dan mapan. Usaha ini adalah untuk mencapai hasrat kerajaan bagi menjadikan Malaysia. Negara Taman Terindah menjelang tahun 2020. Walaupun landskap kini menjadi satu keperluan dan gaya hidup masyarakat. Ini terbukti dengan penubuhan Unit/Bahagian/Jabatan Landskap di Pihak Berkuasa Tempatan untuk melaksana dan mengawal pembangunan landskap. 1995 oleh Unit Landskap. masih terdapat kelemahan didalam pelaksanaan serta kawalan landskap. pembangunan landskap di Malaysia berada di tahap yang agak membanggakan. Dengan tertubuhnya Jabatan Landskap Negara (JLN) pada 1 Januari 1996 di Kementerian Perumahan dan Kerajaaan Tempatan (KPKT) tanggungjawab untuk menyelaras semua aktiviti pembangunan landskap di seluruh negara telah diserahkan kepada Jabatan tersebut. sebagai agensi di peringkat persekutuan. Selain daripada usaha pembangunan landskap yang dijalankan oleh Jabatan Landskap Negara. pada ketika itu di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) adalah dibuat berdasarkan keputusan kerajaan supaya satu buku garis panduan yang lengkap berkenaan cara mewujud serta memelihara landskap yang cantik dan sempurna dapat diterbitkan. disamping menjamin kualiti hidup yang harmoni dan sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Penerbitan Garis Panduan Landskap Negara. Setelah lebih sedekad ditubuhkan beserta kerjasama padu dari pelbagai agensi awam dan swasta. Garis Panduan Landskap Negara 1 . Malahan Negeri Johor telah menubuhkan Jabatan Landskap Negeri Johor bagi melaksanakan program landskap negara.PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2). usaha pembangunan landskap turut mendapat sokongan padu daripada pihak berkuasa negeri. keperluan landskap dan penyediaan kawasan lapang kini adalah merupakan sebahagian dari syarat-syarat penting yang perlu dipatuhi di dalam sesuatu permohonan kelulusan pembangunan sesuatu kawasan.

Ini penting untuk memastikan penghasilan pembangunan landskap yang berkualiti dan mapan ke arah menjadikan Malaysia Negara Taman Terindah. Ia tidak memberikan penyelesaian terhadap semua masalah landskap secara khusus. Pendekatan-pendekatan yang disyorkan dalam GPLN 2 adalah bagi menangani isu-isu peningkatan suhu kawasan bandar. mengawal rekabentuk landskap. memantau perlaksanaan kawalan pembangunan dan penyelenggaraan kerja-kerja pembangunan landskap yang dijalankan. Ia juga tidak menghadkan pengolahan atau daya kreativiti di kalangan arkitek landskap dan profesional lain yang berkaitan.PENDAHULUAN TUJUAN Garis Panduan Landskap Negara (GPLN 2) merupakan penambahbaikan kepada maklumat landskap yang terkandung dalam Garis Panduan Landskap Negara terbitan 1995. Perlu diingatkan bahawa GPLN 2 ini merupakan panduan asas. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan untuk memastikan panduan asas dalam perancangan dan pengawalan kualiti pembangunan landskap dijadikan asas dalam setiap pembangunan landskap di Malaysia. Secara umum. kadar larian air permukaan yang tinggi dan isu penebangan pokok dengan memasukkan topik pemeliharaan dan pemulihan dengan memberi penekanan yang lebih kepada penanaman pokok teduhan dalam pembangunan landskap. penerbitan GPLN 2 adalah bertujuan sebagai panduan asas kepada agensi-agensi pelaksana terutamanya Pihak Berkuasa Tempatan untuk merancang. GPLN 2 merupakan usaha Jabatan Landskap Negara. Secara khusus. 2 Garis Panduan Landskap Negara . GPLN 2 ini juga boleh digunapakai sebagai bahan rujukan dan panduan kepada pemaju dan semua individu yang terlibat dalam pembangunan landskap dalam memastikan kualiti pembangunan landskap yang dihasilkan berkualiti terbaik.

PENDAHULUAN SKOP DAN ISI KANDUNGAN Penyediaan GPLN 2 adalah berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan serta keputusan-keputusan kerajaan sebagaimana berikut : i. Kawasan siar kaki / lorong basikal xi.merangkumi fungsi penanaman. Landscaping The Nation . Penamaan Pokok Berbunga dan Daun Bertukar Warna . Kawasan tempat letak kereta x.0 – Pengenalan Landskap . komponen utama dalam reka bentuk landskap dan kepentingan landskap dalam pembangunan.0 – Landskap Lembut . Kawasan pinggir jalan dan lebuhraya iv.merangkumi definisi landskap.3 Mac 2005 vi. Isi kandungan GPLN 2 merangkumi tujuh bahagian utama iaitu: Bahagian 1. Kawasan perindustrian ix. Kawasan perkuburan 3 Garis Panduan Landskap Negara . Kawasan perumahan vii. prinsip penanaman. Bahagian 3.21 Mei 2003 v. Penanaman Pokok Teduhan . Penanaman Pokok Bunga Raya . Kawasan taman rekreasi iii.Mei 2002 iii. Kesesuaian Tanah Subur Untuk Kerja Landskap .30 Mei 2007 Pendekatan terhadap syor-syor pemilihan jenis tanaman adalah antara lainnya bagi menangani isu-isu peningkatan suhu di kawasan perbandaran dan kadar larian air permukaan yang tinggi. Kawasan desa xiii.24 Mei 1995 ii. Kawasan bangunan awam v. ciri-ciri fizikal tanaman dan jenis tanaman. Penamaan Pokok Berbunga Lebat .7 Mei 2003 iv. Kawasan kemudahan asas viii.0 – Garis Panduan Perancangan Landskap merangkumi garis panduan perancangan landskap di kawasan-kawasan berikut: i. Bahagian 2. Kawasan pinggir sungai / tasik / pantai vi. Kawasan laluan keretapi xii.

penyediaan tanah campuran. Tanaman terlarang 4 Garis Panduan Landskap Negara . tenaga kerja dan peralatan.0 – Senarai Tanaman . penambahan bahan organik. pembajaan dan pengemburan tanah. pengendalian bahan tanaman ke tapak projek. Tanaman berdaun (foliage plant) vi. pemangkasan dan penjarangan. sungkupan. dan program penyelenggaraan. Tanaman berbunga dan daun berwarna v. Bahagian 6. penggantian pasu. Tanaman berduri. tenaga kerja dan peralatan.0 – Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap . dan program penyelenggaraan. Paku-pakis viii. Tanaman herba xi. kaedah pengemasan dan rawatan lubang pokok utama. sungkupan. pemangkasan dan penjarangan. penyediaan lubang penanaman.merangkumi kaedah pemilihan bahan tanaman.memberikan contoh spesis tanaman yang bersesuaian sebagai: i. Tanaman penarik hidupan liar kecil ii. penambahan bahan organik. Buluh ix.membincangkan berkaitan kaedah pengekalan dan pemuliharaan pokok sedia ada di tapak projek.0 – Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan Pokok Sedia Ada . Bahagian 5. Pokok hutan xii. Tanaman nadir iii. beracun dan berdahan rapuh iv. pemancangan. Kaktus x. penyediaan tapak semaian di tapak projek. kawalan hakisan. Tumbuhan air vii. sungkupan. serangga dan haiwan.PENDAHULUAN Bahagian 4. Bahagian 7. sulaman/penggantian pokok.0 – Penyelenggaraan Landskap Lembut . kawalan hakisan.merangkumi kaedah penyiraman. kebersihan kawasan tanaman dan merumput. kawalan penyakit.

Bahagian 1 Pengenalan Landskap Definisi Landskap Komponen Utama Landskap Kepentingan Landskap .

.

laluan pejalan kaki. Dari Sudut Seni bina Senibina Landskap merupakan gabungan antara sains dan seni di dalam menghasilkan suatu rekaan kreatif melalui dua komponen utama iaitu landskap lembut (softscape) dan landskap kejur (hardscape). pancuran air. arca dan sebagainya. Landskap Kejur (Hardscape) Merujuk kepada semua jenis struktur hasil binaan manusia seperti perabot jalan.2 KOMPONEN UTAMA DI DALAM LANDSKAP Landskap Lembut (Softscape) Merujuk kepada sumber alam semula jadi seperti topografi. air dan tanaman.0 PENGENALAN LANDSKAP 1. lampu taman. Keseimbangan landskap lembut & kejur menghasilkan persekitaran kehidupan yang harmoni 1. Landskap lembut yang dapat meningkatkan suasana segar dan tenang Landskap lembut yang dihiasi dapat menceriakan kawasan rekreasi Gabungan landskap lembut dan landskap kejur boleh mewujudkan imej sesuatu kawasan Landskap kejur yang menggabungkan elemen air Garis Panduan Landskap Negara 5 .1.1 DEFINISI LANDSKAP Secara Umum Pemandangan di atas permukaan bumi yang dihasilkan daripada keadaan semula jadi atau hasil binaan. wakaf.

ii. Ianya menjadi syarat yang perlu dipatuhi bagi mendapat kelulusan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance .CCC). Pihak pemaju juga dikehendaki mengemukakan pelan landskap semasa permohonan kelulusan pelan bangunan. Penyediaan kawasan lapang. v. Langkah-langkah bagi melindungi dan memperelok alam sekitar di kawasan tapak projek. iv.PENGENALAN LANDSKAP 1.3 KEPENTINGAN LANDSKAP DI DALAM PEMBANGUNAN Perancangan landskap dan penyediaan kawasan lapang adalah merupakan sebahagian dari syarat-syarat penting di dalam sesuatu pembangunan fizikal. vi. Pembangunan landskap yang harmoni dengan kawasan persekitaran semulajadi Landskap kawasan kediaman dapat meningkatkan kualiti kehidupan Landskap di kawasan perbandaran dapat mengurangkan kesan ‗heat island‘ 6 Garis Panduan Landskap Negara . Langkah-langkah bagi memperelok landskap. Akta 172 menghendaki pemaju supaya memenuhi aspek landskap apabila mengemukakan cadangan permohonan pembangunan untuk sesuatu kawasan seperti berikut: i. Seksyen 21. Syarat-syarat ini terkandung di dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa. Langkah-langkah bagi memelihara dan menanam pokok. iii. Langkah-langkah bagi melindungi topografi semulajadi. Lokasi dan jenis pokok yang lilitannya melebihi 0. 1976 (Akta 172) dimana pemaju dikehendaki mematuhi syarat serta langkah-langkah bagi memperelok landskap.8 meter dan tumbuhan lain di atas kawasan projek pembangunan. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjamin setiap rakyat menikmati kualiti hidup yang selesa dan sejahtera. memelihara pokok serta menyediakan kawasan lapang sebelum sesuatu kebenaran merancang atau perintah pembangunan boleh diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Bahagian 2 Landskap Lembut Fungsi Penanaman Prinsip Penanaman Ciri Fizikal Tanaman Jenis Tanaman .

.

Pencemaran habuk – penanaman pokok akan berfungsi sebagai penyerap dan mengawal habuk daripada tersebar. Perlindungan daripada iklim mikro a. Garis Panduan Landskap Negara 7 . Sumber oksigen – penanaman pokok secara padat merupakan sumber oksigen untuk pernafasan disamping penyerapan karbon dioksida. Perlindungan dan teduhan – silara pokok memberi perlindungan dan teduhan kepada pengguna daripada hujan dan panas. Perlindungan alam sekitar a. Merendahkan suhu di kawasan bandar – penanaman pokok mengurangkan iklim mikro sesebuah bandar. e. Mengawal kesan bunyi bising dan asap – penanaman pokok secara padat akan bertindak sebagai zon penampan daripada bunyi bising dan asap yang dihasilkan oleh kenderaan dan kawasan industri.1 FUNGSI PENANAMAN i.2. Pencemaran udara – penanaman pokok secara padat akan dapat mengurangkan pencemaran udara secara meluas.0 LANDSKAP LEMBUT (SOFTSCAPE) 2. b. ii. c. Mengawal hakisan tanah dan tebing sungai – penanaman di lereng bukit dan tebing sungai boleh menguatkan cerun daripada hakisan dan runtuhan tanah serta memelihara tebing sungai. b. Tanaman dapat mengurangkan suhu persekitaran dan memberi keselesaan kepada pengguna Kepadatan pokok berperanan mengurangkan kesan pencemaran dan mengawal hakisan d.

Penghadang a. iv. c. c. Estetika Ciri-ciri menarik pada tanaman memberikan kesan estetika kepada pemandangan secara keseluruhan. 8 Garis Panduan Landskap Negara . Mengawal silauan kenderaan dari arah berlawanan – penanaman di pembahagi jalan akan mengurangkan silauan kenderaan yang bergerak dari kedua-dua hala. Penunjuk arah tuju Tanaman di sepanjang jalan dapat menjelaskan selekoh jalan kepada pemandu. Penanda dan penunjuk arah a. Menghadang pemandangan yang tidak menarik – penanaman secara rapat berfungsi sebagai penghadang pemandangan di kawasan seperti setinggan. b. Bertindak sebagai pemisah sempadan. b. Penunjuk persimpangan. v. Mengurangkan silau cahaya matahari – membantu pengguna jalan raya daripada menerima cahaya terus silauan matahari. Silara pokok menghalang pancaran matahari secara terus dan memberi teduhan kepada pengguna c.LANDSKAP LEMBUT iii. vi. Pemuliharaan landskap semulajadi akan mengekalkan sistem ekologi dan memberikan kehidupan kepada Flora dan fauna . terutamanya di kawasan bandar. Ekologi dan kepelbagaian biologi Pemeliharaan landskap semulajadi yang baik akan mengekalkan sistem ekologi dan kepelbagaian biologi yang stabil dan dapat menyediakan habitat kepada kehidupan liar kecil. Penunjuk di kawasan selekoh. kawasan pelupusan sampah dan kubur.

Pusat pameran dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumberjaya landskap semulajadi. Peningkatan kualiti hidup dan taraf ekonomi Pembangunan landskap yang berkualiti merupakan asas penting sektor pelancongan yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kerja-kerja inventori dan pengumpulan data maklumat pokok bagi tujuan penyelidikan. Selain daripada itu ia juga mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui peningkatan kesihatan dan sosial.LANDSKAP LEMBUT vii. pemeliharaan dan pengekalan pokok sedia ada dan mempertingkatkan kaedah penyelidikan terhadap tanaman tempatan negara adalah penting untuk memastikan tanaman dapat dijadikan sumber warisan dan berfungsi sebagai pendidikan negara. Penyelidikan dan pendidikan Pemuliharaan. Garis Panduan Landskap Negara 9 . Kawasan rekreasi dengan landskap yang menarik serta persekitaran segar dapat meningkatkan taraf kesihatan masyarakat dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup viii.

Ruang teduhan lelangit membentuk teduhan melalui teknik penanaman pokok yang mempunyai silara yang rendang dan percantuman silara di antara dua pokok utama. Ciri dinding ii. Dihasilkan melalui kombinasi pokok renek dan pokok utama tinggi yang dapat menghalang pemandangan.2. dibentuk oleh bahagian bawah silara pokok. ditanam secara rapat dan sebaris di kiri kanan laluan.LANDSKAP LEMBUT 2. Ruang terbuka diwujudkan melalui penggunaan pokok renek rendah dan tanaman penutup bumi. tanpa sebarang halangan pada pandangan. Ruang Teduhan Lelangit 10 Garis Panduan Landskap Negara .1 Prinsip Pembentukan Ruang Tiga ciri asas ruang yang dihasilkan oleh tanaman: i. Ciri ‘Lelangit’ - Ciri lelangit Jenis-jenis Ruang Lima jenis ruang dihasilkan menerusi kombinasi ciri–ciri ruang: i. Ruang Terbuka ii. Ciri ‘Dinding’ - iii. daun lebat dan ditanam secara rapat yang menutupi pemandangan ke atas. Ruang ini juga dikenali sebagai ‗kesan terowong‘. Ruang SeparaTerbuka iii. 2. Kesan ‗lelangit‘ yang kuat dihasilkan melalui penggunaan pokok utama yang mempunyai silara yang lebar.2 PRINSIP PENANAMAN DALAM LANDSKAP Prinsip penanaman memberikan panduan untuk menghasilkan rekabentuk penanaman yang bersesuaian dengan fungsi yang dikehendaki. sempadan ruang yang dihasilkan oleh kumpulan batang pokok utama yang berdaun lebat. Ruang separa terbuka bertujuan untuk menghalang dan mengarah pemandangan. Ciri ‘Lantai’ - kesan ruang yang terbuka.

LANDSKAP LEMBUT iv. Ruang teduhan terkepung menggunakan ciri ‗lelangit‘ dengan penambahan pokok renek yang mempunyai daun padat dan ditanam secara rapat untuk menghasilkan kesan kepungan. v. Ruang menegak Ruang pemandangan ke atas. Ini dihasilkan melalui penggunaan pokok utama berbentuk kon dan menegak serta mempunyai rimbunan daun yang padat yang dapat menghalang pemandangan daripada kawasan lain.
Ruang Teduhan Terkepung

Ruang Menegak

Selain daripada itu, tanaman juga dapat membentuk ruang perbezaan dan juga menjadi penghubung di antara ruang.

Pembentukan ruang yang dihasilkan daripada kesan penanaman dan bentuk muka bumi Kombinasi perbagai jenis tanaman menghasilkan kepelbagaian ruang dalam satu rekabentuk landskap yang menarik.

Garis Panduan Landskap Negara

11

LANDSKAP LEMBUT 2.2.2 Prinsip Pembentukan Penumpuan Prinsip penumpuan memastikan pemerhatian tertumpu kepada titik tumpuan (focal point) sebelum beralih ke bahagian pemandangan yang lain. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui: i. Penggunaan ciri ketinggian yang berbeza. ii. Penggunaan ciri tanaman yang menarik. iii. Penggunaan ciri tekstur tanaman. iv. Penggunaan ciri rupa bentuk tanaman. v. Penggunaan cirri warna yang menarik
Pembentukan penumpuan yang dihasilkan ketinggian yang berbeza. daripada

Tumpuan pandangan hasil ciri warna tanaman yang menarik.

Titik tumpu yang dihasilkan dari ketinggian dan tekstur yang berbeza.

2.2.3 Prinsip Pembentukan Keseimbangan Bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan kestabilan penglihatan. Diwujudkan dengan dua cara: i. ii.

Keindahan ciri rekabentuk tanaman dapat dihasilkan sama ada secara semulajadi atau dibentuk melalui pemangkasan dan rekabentuk.

Formal – melalui penanaman secara simetri dan ciri fizikal yang sama Tidak formal – melalui penanaman yang berlainan ciri fizikal.

Keseimbangan formal.

Keseimbangan tidak formal.

12

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.2.4 Prinsip Pembentukan Keanekaan Dihasilkan melalui kombinasi tiga atau empat ciri tanaman yang berlainan untuk mendapatkan kepelbagaian nilai estetika dan mengelakkan pemandangan yang membosankan.

Pemilihan jenis tanaman untuk menghasilkan pembentukan keanekaan perlu memberi tumpuan kepada rupabentuk tanaman secara keseluruhan.

Pemilihan dari pelbagai jenis spesis dan karektor boleh mewu-

2.2.5 Prinsip Pembentukan Keringkasan dan Kesatuan Dihasilkan melalui penggunaan jenis tanaman yang dianggap perlu sahaja untuk mewujudkan keseragaman dalam reka bentuk berdasarkan prinsip keringkasan, keseragaman dan harmoni.
Penanaman satu spesis boleh mewujudkan keringkasan Penggunaan sejenis tanaman yang sama secara banyak dapat menghasilkan prinsip keringkasan yang menarik .

2.2.6 Prinsip Pembentukan Turutan Menggambarkan perubahan dalam ciri tanaman yang berperingkat mengikut tekstur, bentuk dan warna tanaman.

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut warna bunga

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut tekstur daun.

Prinsip turutan gubahan landskap mengikut Ketinggian pokok.

Garis Panduan Landskap Negara

13

LANDSKAP LEMBUT

2.3 CIRI FIZIKAL TANAMAN
Untuk menghasilkan reka bentuk landskap yang baik, pengetahuan terhadap ciri fizikal tanaman adalah penting untuk memastikan pemilihan bahan tanaman dapat memberikan kesan reka bentuk seperti yang dikehendaki. Ciri fizikal tanaman adalah dinilai berdasarkan 8 perkara: 2.3.1 Rupa bentuk Terdapat beberapa jenis rupa bentuk pokok. Antaranya seperti:

14

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.3.2 Saiz Saiz tanaman diketegorikan berdasarkan: i. Ketinggian
Kategori Pokok Utama i. Tinggi ii. Sederhana Iii.Rendah Pokok Renek i. Tinggi ii. Sederhana iii.Rendah Penutup Bumi Ketinggian > 15.0m 10.0—15.0m 4.0—10.0 m 1.5—4.0m 1.0—1.5m 0.5—1.0m < 0.5m Contoh Samanea saman Cinnamomum iners Bauhinia blakeana Cassia biflora Hibiscus spp Ixora sunkist Arachis pintoi

Samanea saman

Ixora sunkist

Hibiscus spp.

ii.

Silara
Kategori Ketinggian > 15.0m 10.0—15.0m < 10.0m Contoh Delonix regia Filicium decipiens Erythrina glauca

i. Lebar Ii. Sederhana Iii. Kecil

Bauhinia blakeana

Cinnamomum iners

Filicium decipiens

Erythrina glauca

Delonix regia

Garis Panduan Landskap Negara

15

LANDSKAP LEMBUT 2.3.3 Kepadatan silara Tiga jenis kepadatan silara pokok iaitu: i. Padat - sistem perdahanan adalah rapi dan kuantiti daun banyak dan lebat. ii. Sederhana - sistem perdahanan dan kuantiti daun sederhana. iii. Terbuka - sistem perdahanan terbuka, kuantiti daun sedikit dan bentuk percabangan yang tidak rapi.

Mimusops elengi

Padat

Cassia fistula

Sederhana

Terbuka Gliricidia sepium

2.3.4 Percabangan Percabangan pokok terbahagi kepada 5 jenis: i. ii. iii. iv.

Menegak Menaik Mendatar Melentur

-

v. Menurun

percabangan utama kurang daripada 45 darjah dari batang utama. percabangan utama lebih kurang 45 darjah dari batang utama. percabangan utama lebih kurang 90 darjah dari batang utama. percabangan utama kurang 45 darjah di bahagian pangkal dan melentur di bahagian hujung. percabangan utama dan berikutnya melebihi 90 darjah dari batang utama dan melentur kebawah dibahagian hujung

Menegak

Menaik

Mendatar

Melentur

Menurun

16

Garis Panduan Landskap Negara

LANDSKAP LEMBUT 2.3.5 Daun Dalam senibina landskap penggunaan daun adalah berdasarkan ciri-ciri daun iaitu: i. Daun bersaiz besar Keunikan Keunikan ii. Daun bersaiz halus Salacca magnifica iii. Daun berwarna iv. Daun berumbai
Codeum spp. Cuphea spp 2.3.6 Bunga Pisonia alba Ciri-ciri bunga yang dapat memberi kesan terhadap dalam sernibina landskap dinilai berdasarkan: i. Keindahan/keunikan ii. Warna iii. Bau Iv. Saiz
Daun besar Daun halus Daun berwarna

Berwarna terang

Berbau wangi

Plumeria ss

Keunikan

2.3.7 Buah i. Boleh dimakan ii. Keindahan / keunikan iii. Beracun
Boleh dimakan Phyllanthus adcidus Keunikan Salacca magnifica Beracun Cerbera odollam

2.3.8 Kadar tumbesaran Kadar tumbesaran pokok secara umumnya dapat dikategorikan sebagaimana berikut:
Jenis Tanaman Pokok Utama i. Cepat ii. Sederhana Iii. Lambat Pokok Renek i. Cepat ii. Sederhana iii. Lambat Penutup Bumi Kadar Tumbesaran - > 2.5m setahun - 1.5 - 2.5m setahun - Kurang dari 1.5m setahun - matang kurang dari 3 tahun - matang ; 3 - 6 tahun - matang melebihi 6 tahun Secara umum, masa yang diambil untuk matang adalah pendek iaitu 3 bulan - 1 tahun Cepat Sederhana Lambat

Bauhinia spp.

Peltophorum petrocarpum

Lagerstromia spp.

Garis Panduan Landskap Negara

17

2 Palma Secara umum tanaman palma mempunyai daun pelepah. berumpun Contoh: Cyrtostachys Livistonia chinensis Serdang Cina Wodyetia bifurcarta Foxtail palm (Pinang merah). Palma terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Cinnamomum iners (Kayu manis).4.1 Pokok Utama Ciri utama pokok utama adalah mempunyai batang kayu keras dan ketinggian melebihi 4 meter.4. Cocos nucifera (Kelapa). Contoh: Jacaranda filicifolia (Jacaranda).LANDSKAP LEMBUT 2. Wodyetia bifurcarta (Foxtail palm) ii. berbatang tunggal Contoh: Livistonia chinensis (Serdang cina). Bauhinia purpurea (Tapak kuda). Ptychosperma macarthurii (Mc Arthur‘s palm) Ptychosperma macarthurii Mc Arthur‘s palm lakka Cyrtostachys lakka Pinang Merah 18 Garis Panduan Landskap Negara .4 JENIS TANAMAN Tanaman dalam senibina landskap di bahagikan kepada 4 jenis: 2. Khaya senegelinsisi (khaya) Jacaranda filicifolia Jacaranda Bauhinia purpurea Tapak Kuda Khaya senegalensis Khaya Cinnamomum iners Kayu Manis 2. Chrysalidocarpus lutescens (Pinang kuning).

4. plumbago (plumbago) dan Chrysanthemum spp. Mussaenda erythphylla. Garis Panduan Landskap Negara 19 . (Hippeastrum) dan Canna spp. Crossandra spp.(Siantan). Ixora javanica Baugainvillea spp. (Bunga tasbih) Heliconia spp. Alocassia spp (keladi). Hippeastrum spp. (Bunga butang). (Ati-ati). Codieum spp. (puding). iii. seperti: Coleus spp. Crossandra spp. Helliconia spp (helliconia). (Krossandra). (Kekwa) Gomphrena spp. Pokok renek berbatang lembut mempunyai batang lembut seperti: Gomphrena spp. ii.LANDSKAP LEMBUT 2. Pokok renek berumbisi (rizome) dan berbawang membiak dengan kaedah pembahagian umbisi dan bebawang seperti: Hymenocallis spp. Ixora spp. (Philodendron) Alocasia spp. Jatropha spp (Jatropha). Alcalypha spp (ekor kucing). iv. mussaenda (Janda kaya) dan Hibiscus spp. Pokok renek berbatang keras mempunyai batang dan ranting berkayu yang keras seperti: Bougainvillea spp (Bunga kertas). Hippeastrum spp. Codiaeum spp. Jatropha spp. (Spider lily). Pokok renek berdaun (foliage plants) mengeluarkan daun tanpa bunga. (Bunga raya) Hibiscus spp.3 Pokok Renek Tanaman renek terbahagi kepada 4 jenis utama: i. dan Philodendron spp. Alcalypha spp.

4. 2. Bougainvillea spp (Bunga kertas). 20 Garis Panduan Landskap Negara .6 Rumput Secara umum semua jenis rumput berpotensi untuk dijadikan tanaman landskap. Zoysia spp. Cuphea spp.4.4 Pemanjat Pokok renek yang mempunyai sulur paut. pokok herba. Torenia fournieri Pandanus spp. akar atau duri yang boleh dijadikan sokongan untuk memanjat.4. cycade. Cynadon spp Catatan: Selain daripada itu terdapat juga jenis tanaman lain yang digunakan untuk tujuan hiasan dan estatika seperti tumbuhan air. Wedelia trilobata (Wedelia).LANDSKAP LEMBUT 2. buluh dan kaktus. Thumbergia spp (garlic wine) dan Bauhinia spp (Bauhinia) 2. Torenia fournieri. Antara jenis rumput yang selalu digunakan dalam landskap adalah seperti: Axonopus compressus (Rumput tikar). seperti: Tristellateia australasiae (Tristellatia). Degitaria spp. Thumbergia spp. Wedelia trilobata. Pandanus spp (pandan duri) dan Rheo discolor (Rheo) Bauhinia spp. paku-pakis.5 Penutup Bumi Secara umum – semua jenis tanaman menjalar di permukaan bumi. Zoysia matrella (Zoysia) dan Cynadon spp (Bermuda Axonopus spp. seperti: Cuphea spp (Cuphea).

Bahagian 3 Garis Panduan Perancangan Landskap Kawasan Tanah Lapang Dan Taman Rekreasi Kawasan Pinggir Jalan Dan Lebuh raya Kawasan Bangunan Awam Kawasan Pinggir Sungai/ Tasik/ Pantai Kawasan Perumahan Kawasan Kemudahan Asas Kawasan Perindustrian Kawasan Meletak Kereta Kawasan Siar Kaki / Lorong Basikal Kawasan Laluan Keretapi Kawasan Desa .

.

iv. Penggunaan elemen landskap lembut serta penggunaan ruang yang cekap akan dapat menangani isu-isu alam sekitar seperti peningkatan suhu di kawasan perbandaran. Lot Permainan (keluasan minima 0.1 KAWASAN TANAH LAPANG DAN TAMAN REKREASI Merujuk kepada piawaian perancangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD). vi.6 hektar) Padang Kejiranan (keluasan minima 2 hektar) Taman Tempatan (keluasan minima 8 hektar) Taman Bandaran Taman Wilayah (keluasan minima 40 hektar) (keluasan minima 100 hektar) (tiada had) Kawasan landskap di kawasan perbandaran. banjir kilat dan tanah runtuh. Untuk menghasilkan rekabentuk landskap yang berkesan. aspek perancangan landskap kejur dan kesesuaian kawasan persekitaran perlu diambil kira agar saling berharmoni dan seimbang. Berdasarkan garis panduan JPBD. Ini kerana rekreasi merupakan aktiviti yang dijalankan di atas mana-mana tanah lapang dan digunakan untuk beriadah. Ini adalah untuk memastikan perancangan landskap yang berkualiti dapat dihasilkan. iii. tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam. Taman Nasional Garis Panduan Landskap Negara 21 . kawasan tanah lapang dan taman rekreasi dibahagikan kepada kawasan berikut: i.2 hektar) Padang Permainan (keluasan minima 0. Secara umumnya pendekatan pembangunan landskap yang dilaksanakan dapat memberi impak terhadap peningkatan kualiti alam persekitaran. terbaik dan berkualiti. padang sukan dan rekreasi awam. v. ii.3. definisi tanah lapang adalah tanah yang dirizabkan untuk dikhaskan keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam.0 GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Garis panduan ini bertujuan untuk dijadikan asas di dalam perancangan rekabentuk landskap lembut. tempat makan angin. vii. 3. Tanah lapang dan rekreasi adalah berkaitan. taman awam.

iv. perindustrian. 22 Garis Panduan Landskap Negara . Merujuk kepada piawaian JPBD keperluan pembahagian ruang landskap untuk semua kategori kawasan lapang dan kawasan rekreasi adalah 60% landskap lembut dan 40% untuk ‗plinth area‘. Namun begitu. ii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.1. Pembahagian dan fungsi penggunaan ruang landskap adalah bergantung pada jenis tanah lapang dan kawasan rekreasi (rujuk piawaian perancangan JPBD – Kawasan Tanah Lapang dan Taman Rekreasi).1 Keperluan Ruang i. Landskap perbandaran perlu mengimbangi persekitaran kejur di bandar. iii. kawasan bercampur. berdasar kepada kesesuaian dan keperluan pengguna yang berbeza untuk kawasan lapang dan taman rekreasi yang terletak di kawasan perbandaran. perdagangan. keperluan ruang landskap yang disyorkan adalah tidak kurang daripada 40% landskap lembut. v. pelancongan dan kawasan institusi perlu dirizabkan sebagai kawasan tanah lapang dan taman rekreasi. Penyediaan landskap lembut/kawasan hijau untuk semua kategori kawasan lapang dan kawasan taman rekreasi mestilah tidak kurang daripada 60% daripada keseluruhan kawasan. Secara asasnya 10% daripada keseluruhan pembangunan bagi kawasan perumahan. Keperluan ruang kawasan rekreasi adalah berdasarkan nisbah penduduk dengan kawasan pembangunan sebagaimana piawaian kawasan lapang yang telah disediakan oleh JPBD.

ii. Kombinasi pelbagai jenis tanaman dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni dan berfungsi. 3. Jenis tanaman dari spesis tidak beracun. iii. ii. Digalakkan penanaman tanaman yang dapat menarik hidupan liar kecil seperti burung. Digalakkan penanaman secara bebas untuk mewujudkan keadaan semula jadi. berduri dan berdahan rapuh. tupai dan rama-rama. jenis tanaman dan fungsi penanaman.1.3 Jarak Penanaman i. Pokok utama berbunga di kawasan pintu masuk utama. Jenis pokok berbatang lurus dengan percabangan melebihi 3. pendidikan dan penyelidikan. Pokok utama yang mempunyai silara yang rendang dan berbunga ditanam di kawasan pengunjung berkumpul (focal point) untuk memberikan teduhan dan menonjolkan keindahan. v. pokok utama hendaklah diberi keutamaan dalam penggunaan elemen landskap lembut kerana ianya akan memberi kesan teduhan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar.0m dari paras tanah. vii. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Penanaman tanaman nadir dan unik (rare species) adalah digalakkan untuk tujuan pemeliharaan. vi.2 Jenis Penanaman Pemilihan jenis tanaman adalah bergantung kepada kesesuaian dan fungsi ruang tanaman. Garis Panduan Landskap Negara 23 . Secara umumnya. jarak tanaman hendaklah memudahkan kerja penyelenggaraan dijalankan.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Tanaman palma berbatang tunggal digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. selain daripada tujuan estetika. iv. Secara umum. Keutamaan pemilihan tanaman dari jenis tanaman yang mudah diselenggarakan. Jarak tanaman adalah bergantung kepada reka bentuk landskap taman.1.

1. Pteleocarpa lamponga Saraca thaipingensis Samanea saman Spathodea campanulata Tabebuia pentaphylla Lagerstroemia spp Jacaranda filicifolia Xanthostemon chrysanthus NAMA TEMPATAN Tapak kuda / Orchid tree Penaga laut Rajah kayu Cassia Kayu manis / Medang Teja Kenanga Pink mempat Semarak api Jelutung Dedap Tembusu Ara/beringin Kiara payung Merawan siput jantan khaya Penang sloe Penaga lilin Cempaka kuning Tanjung Gelam Batai/Jemeriang laut. Heliconia spp Hymenocallis littoralis Ixora spp Ficus gold Pisonia chinensis NAMA TEMPATAN Bunga kertas Bunga merak Powder puff Kasia rimbun Golden dew drop Bunga cina Bunga raya Heliconia Spider lily Siantan Ara kuning Mengkudu siam Spathodea campanulata Khaya senegalensis 24 Garis Panduan Landskap Negara .4 Cadangan Tanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman untuk kawasan rekreasi: Pokok Utama NAMA BOTANI Bauhinia purpurea Calophyllum inophyllum Cassia fistula Cassia spectabilis Cinnamomum iners Cananga odorata Cratoxylum formosum Delonix regia Dyera costulata Erythrina spp. Fagraea fragrans Ficus benjamina Filicium decipiens Hopea odorata Khaya Senegalensis Kopsia flavida Mesua ferrea Michelia champaca Mimusops elengi Melaleuca leucadendron Peltophorum pterocarpum Plumeria spp. Yellow flame Kemboja Tembusu tikus Seraca Hujan-hujan Pancut-pancut Tekoma Bungor Jacaranda Golden penda Palma NAMA BOTANI Archontophoenix alexandrae Areca catechu Bismarckia nobilis Borassus flabellifer Caryota mitis Cocos nucifera Crytostachys lakka Chrysalidocarpus lutescens Dictyosperma album Elaeis guineensis Livistona chinensis Livistona rotundifolia Licuala grandis Neodypsis decaryii Ptychosperma macarthurii Ravenala madagascariensis Roystonea regia Veitchia merrillii Wodyetia bifurcate NAMA TEMPATAN Palma majestic Pinang makan Bismakia Lontar Palma fish tail Kelapa Pinang merah Pinang kuning Palma princess Kelapa sawit Serdang cina Serdang Palma kipas Palma triangular Palma mac Arthur Palma traveller’s Palma raja Palma manila Palma foxtail Licuala grandis Livistonia chinensis Renek NAMA BOTANI Bougainvillea spp.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Caesalpinia pulcherrima Calliandra spp Cassia biflora Duranta plumeria Gardenia jasminoides Hibiscus spp.

Rekabentuk landskap perlu mengambil kira persimpangan jalan.5m 4m Pembahagi Jalan (Minimum 2m 2. Jalan Lingkaran Bandar v. v. penghadang pandangan yang tidak menarik dan mengurangkan perasaan bosan ketika memandu. Rizab landskap yang meliputi siarkaki dan kawasan penanaman hendaklah disediakan di kedua-dua belah jalan mengikut kelebaran jalan. Garis Panduan Landskap Negara 25 . jenis jalan yang telah dikenal pasti adalah: i. Kotak tanaman minimum 500mmx500mm dalam. Jalan Collector iv. keperluan ruang adalah seperti berikut: a. penghadang bunyi. mengurangkan pencemaran habuk. Untuk tujuan garis panduan. Jalan Tempatan ii. Jadual di atas menunjukkan keperluan rizab jalan mengikut hierarki jalan.2.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. selain penanaman pokok utama sebagai pokok teduhan. Jalan Tempatan iii. iv. iii. pemeliharaan sudut pandangan menarik dan mengekalkan landskap sedia ada seperti ladang kelapa sawit dan sawah padi.5m 3m 4m 12m 20m 30m 40m 50m b. Untuk jejantas. di sepanjang jejantas untuk tanaman pokok renek. Jalan Bandar 3. teduhan. rekabentuk landskap perlu menggabungkan elemen landskap kejur seperti siar kaki dan perabot jalan yang lain. penanaman pokok di pinggir jalan dan lebuh raya adalah bertujuan sebagai pandu arah. perlindungan daripada silauan lampu kenderaan. Untuk kawasan bandar. Kawasan pinggir jalan yang melalui kawasan pemandangan tidak menarik.1 Keperluan Ruang i. rizab minimum 3m lebar perlu disediakan untuk penanaman tanaman penghadang. ii.2 KAWASAN PINGGIR JALAN DAN LEBUH RAYA Selain untuk mewujudkan persekitaran jalan yang indah dan menarik. Ruang minimum 300mm lebar di tepi jambatan untuk tanaman pemanjat Jejantas lebih menarik dengan penanaman pokok di kotak tanaman (12m) (20m) (30m) (40m) (50m) Rizab Jalan Rizab Landskap (minimum) 3m 3m 3m 3.

25m Laluan Kenderaan 3m 3m 1.5m Rizab Rizab Laluan Parit Landskap Motosikal Laluan Rizab Rizab Motosikal Landskap Parit Rizab landskap jalan ‘collector’ (30m) 26 Garis Panduan Landskap Negara .5m 3m 3m 6.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3m Rizab Landskap 6m Laluan Kenderaan 3m Rizab Landskap 3m Rizab Landskap 6m Laluan Kenderaan 2m Pembahagi Jalan 6m Laluan Kenderaan 3m Rizab Landskap Rizab landskap jalan tempatan (12m) Rizab landskap jalan tempatan (20m) 1.5m Pembahagi Jalan 6.25m Laluan Kenderaan 2.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 2m Rizab Parit 3.5m 3m 9.5m Rizab Landskap 3m 3m 7m Laluan Kenderaan 4m Pembahagi Jalan 7m Laluan Kenderaan 3m 3m 3.5m 3m Laluan Motosikal 4m Rizab Landskap 2m Rizab Parit Rizab Jalan Untuk Pelebaran Masa Depan Rizab Jalan Untuk Pelebaran Masa Depan Rizab landskap jalan lingkaran bandar (50m) Garis Panduan Landskap Negara 27 .5m Laluan Kenderaan 3m 1.5m Laluan Kenderaan 4m Pembahagi Jalan 9.5m Rizab Landskap 2m Rizab Parit Laluan Rizab Jalan Motosikal Untuk Pelebaran Masa Depan Laluan Rizab Jalan Untuk Pelebaran Motosikal Masa Depan Rizab landskap jalan bandar (40m) 2m Rizab Parit 4m Rizab Landskap 3m Laluan Motosikal 1.

Percabangan kurang daripada 3m dari paras tanah mesti dipotong.2 Jenis Tanaman Secara umumnya pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit. tanaman yang mempunyai tekstur padat dan pokok utama daripada kategori saiz sederhana adalah disyorkan Penanaman pokok teduhan dapat memberikan keselesaan kepada pengguna jalan raya dan pejalan kaki viii. iii. penanaman pokok yang berlainan spesis digalakkan di persipangan. pemuliharaan dan pemeliharaan cerun perlu dipilih daripada jenis yang mempunyai akar mencengkam. Disyorkan tanaman daripada keluarga ‗leguminosae‘ (kekacang). ii. dahan tidak mudah patah/ rapuh dan kadar luruh daun rendah. Penanaman pokok renek di bahagian bawah pokok utama adalah digalakkan untuk mengelakkan silauan lampu jalan. . Pokok utama dari jenis batang yang lurus/tegak serta cepat membesar. x. ix. v. 28 Garis Panduan Landskap Negara . Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Kawasan pinggiran jalan utama dan jalan protokol serta kawasan tumpuan ditanam dengan pokok utama berbunga lebat untuk keindahan dan menonjolkan identiti kawasan. Satu jenis pokok untuk kedua-dua belah rizab jalan. Pemilihan tanaman dari jenis tahan pencemaran.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. iv. Pemilihan pokok teduhan perlulah bersesuaian dengan saiz dan ruang rizab landskap yang ada. Penanaman jenis berlainan boleh dilakukan untuk tujuan tertentu. Pemilihan jenis tanaman yang bertujuan untuk penstabilan. seperti penunjuk persimpangan. vii. Untuk menandakan terdapatnya persimpangan jalan. Tanaman yang mempunyai akar tunjang serta spesis yang mudah diselenggarakan .2.Untuk mengurangkan bunyi bising.

b. Menanam pokok dengan jarak yang sama dan rapat di keduadua belah bahu jalan. i. perlu mengambil kira perkara berikut: a. Jarak penglihatan pemandu Tanaman sebagai penunjuk arah.3 Jarak Penanaman Jarak tanaman bergantung kepada jenis rekabentuk dan kesesuaian kawasan sedia ada. Minimum jarak di antara penanaman dan talian adalah 3m. 2m 3m MINIMUM TALIAN ELEKTRIK/ TELEFON Talian elektrik/Telefon iv.5m Garis Panduan Landskap Negara 29 .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Penanaman di persimpangan jalan. disyorkan kaedah penanaman tidak setentang (staggered). Untuk rizab landskap melebihi 6m lebar. Menanam pokok di luar garisan talian elektrik dan telefon. Jarak tanaman bergantung kepada jenis dan saiz pokok tetapi mestilah tidak kurang daripada 1/2 lebar silara tanaman matang. 1-5 TAHUN 4. Ini bertujuan untuk memudahkan penjarangan setelah 10 – 15 tahun penanaman dilakukan. SELEPAS 10-15 TAHUN Penjarangan memberi ruang silara pokok berkembang iii.2. Jarak penanaman minimum 3m dari talian elektrik / telefon 3m 3m B A C P Penanaman pokok renek dipersimpangan jalan boleh berfungsi sebagai petunjuk persimpangan Jarak penglihatan dalam kawasan ABC perlu jelas dengan penanaman pokok renek dan penutup bumi dengan ketinggian kurang 0.5 METER 6 METER POKOK YANG DIJARANGKAN POKOK YANG DIKEKALKAN ii.

Untuk pembinaan jalan raya dan lebuh raya baru. persimpangan dan tanah rizab yang luas. selain kerja penyelenggaraan. Jarak penanaman adalah berdasarkan jenis pokok – rujuk jadual cadangan tanaman. disyorkan supaya rizab utiliti disediakan di keduadua belah bahu jalan (contoh – satu bahu jalan untuk rizab talian elektrik dan pembetungan sementara satu bahu lagi untuk rizab talian telefon dan bekalan air). Rizab landskap yang perlu disediakan selebar 1. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang masalah di antara pembinaan utiliti dan kerja landskap. Penanaman pokok teduhan yang dibulatan dengan kaedah yang betul dapat menghindarkan pemandangan pemandu terganggu dan dapat mewujudkan satu pemandangan yang menarik. Penanaman tidak formal berbentuk seperti hutan perlu digalakkan bagi kawasan bulatan. Penanaman di bulatan jalan atau ‗traffic island‘ perlu mengambil kira garisan pemandangan dan keselamatan pemandu.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v. GARISAN PENGLIHATAN KENDERAAN B RUMPUT ATAU PENUTUP BUMI KAWASAN PENANAMAN POKOK KENDERAAN A Penanaman di Traffic Island -Hanya rumput dibenarkan ditanam di kawasan berlorek untuk mengelakkan halangan pandangan Penanaman pokok teduhan yang kurang padat dibulatan mewujudkan daya arah kepada pemandu Kombinasi tanaman penutup bumi menceriakan kawasan tanpa menghalang sudut pandangan pemandu. vii. vi. viii.5m ke 3m bagi tujuan penanaman pokok teduhan. 30 Garis Panduan Landskap Negara .

0 m Samanea saman Melaleuca leucadendron Lebar Jalan 12-20m NAMA BOTANI Amherstia nobilis Bauhinia blackeana Bucida buceras Cananga odorata Cassia fistula Cinnamomum iners Erythrina glauca Eugenia polyantha Gardenia carinata Jacaranda filicifolia Logerstroemia speciosa Mimusops elengi Melaleuca leucadendron Mellia indica Maniltoa browneoides Plumeria spp Podocarpus rumphii Saraca thaipingensis Syzygium jambossensis Tabebuia pallida Xanthostemon chrysanthus NAMA TEMPATAN Pride of burma Tapak kuda Black Olive Kenanga Rajah kayu Medang teja Dedap merah Salam Cempaka hutan Jacaranda Bungor Tanjung Gelam Mambu Handkerchief tree Kemboja Jatilaut Saraca Roce apple Tecoma Golden panda JARAK PENANAMAN 8.0 m 12.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.0 m 10.0 m 8.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman di kawasan jalan raya: Lebar Jalan 30m ke atas NAMA BOTANI Andira inemis Alstonia angustiloba Dyera costulata Dalbergia oliveri Delonix regia Eugenia grandis Filicium decipiens Fagraea fragrans Khaya senegalensis Hopea odorata Milletia atropurpurea Michelia champaca Michelia alba Messua ferrea Pelthoporum pterocarpum Pteleocarpa lamponga Swietenia macrophylla Samanea saman Tectonia grandis Tabebuia rosea NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Pulai Jelutung Tamalan Semarak api Jambu laut Kiara payung Tembusu Khaya Merawan siput jantan Tulang daing Cempaka kuning Cempaka putih Penaga lilin Batai Laut Tembusu tikus Mahagony Hujan-hujan Jati Tecoma JARAK PENANAMAN 12.0 m 12.0 m 10.0 m 12.0 m 8.0 m 8.0 m 12.0 m 8.0 m 10.0 m 8.0 m 8.0 m 18.0 m 8.0 m 18.0 m 18.0 m 8.0 m Tabebuia rosea Garis Panduan Landskap Negara 31 .0 m 8.0 m 6.0 m 6.0 m 12.0 m 8.0 m 12.0 m 8.0 m 8.0 m 12.0 m 12.0 m 6.0 m 12.0 m 8.2.0 m 8.0 m 12.0 m 12.0 m 6.0 m 8.0 m 8.0 m 18.0 m 12.

Caesalpinia pulcherrima Pisonia alba Ixora sunkist Tanaman Di Kawasan Cerun/Lereng Bukit ~untuk penstabilan dan pemuliharaan tanah NAMA BOTANI Pokok Utama Andira surinamensi Cassia surattensis Cassia fistula Cassia spectabilis Fagraea fragrans Khaya senegaliensis Millettia atropurpurea Pheltophorum pterocarpum Pokok renek Cassia biflora Caesalphina pulcherrima Dillenia suffruticosa Dillenia indica Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Mussaenda eryhrophylla „Dona luz‟ Melastoma malabathricum Penutup bumi Arachis pintoi Wedelia trilobata Pandanus pygmaeus NAMA TEMPATAN Dillenia suffruticosa Kedondong hutan Yellow cassia Rajah kayu Cassia Tembusu Khaya Tulang daing Batai laut Bushy cassia Jambul Simpoh air Simpoh india Spider lily Heliconia Siantan Janda kaya Senduduk Arachis Wedelia Pandanus Pheltophorum pterocarpum Melastoma malabathricum 32 Garis Panduan Landskap Negara . Nerium oleander Pisonia alba Pokok Renek (Rendah) Allamanda cathartica Acalypha spp.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Kawasan Tepi & Pembahagi Jalan NAMA BOTANI Pokok Renek (Tinggi) Bougainvillea spp. Caesalpinia pulcherrima Cassia biflora Calliandra surinamensis Eugnia orellana Ficus gold Hibiscus rosa-sinensis Ixora sunkist Lagerstroemia indica Mussaenda spp. Codieum variegatum Canna generalis Cordyline terminalis Duranta spp Ficus gold Hymenocallis littoralis Heliconia psittacorum Ixora sunkist Ixora coccinea NAMA TEMPATAN Bunga kertas Jambul merak Bushy cassia Powder puff Kelat paya Ara kuning Bunga raya Siantan Inai merah Janda kaya Nerium Mengkudu siam Allamanda Acalypha Pudding Bunga tasbih Jenjuang Duranta Ara kuning Spider lily Heliconia Siantan Siantan Mussaenda spp.

Ruang penanaman pokok teduhan perlu disediakan di kawasan sekitar bangunan awam dan elakan penanaman pokok berkanopi besar terlalu rapat dengan bangunan vi. Penumpuan pembahagian ruang bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada pengunjung. pusat kesihatan masyarakat dan klinik kesihatan kecil). Untuk kawasan pembangunan baru.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Keluasan kawasan hijau ini termasuk kawasan tempat letak kereta (rujuk garis panduan tempat letak kereta). Penanaman pokok utama dapat menonjolkan imej serta teduhan di kawasan bangunan. Minimum 30% daripada keseluruhan kawasan pembangunan dirizabkan sebagai kawasan hijau bagi kawasan bangunan awam baru. ruang tanah berukuran 2m mesti dirizabkan sebagai kawasan hijau (green area) di sekeliling perimeter bangunan awam. penunjuk arah dan memberikan persekitaran yang selamat dan selesa.1 Keperluan Ruang i.3 KAWASAN BANGUNAN AWAM Bangunan awam adalah merujuk kepada bangunan kompleks pejabat kerajaan. perlu disediakan ruang yang cukup dengan menggabungkan elemen landskap kejur dan landskap lembut dengan baik. 3. Digalakkan penyediaan ruang khusus penanaman untuk tujuan pendidikan dan terapi kesihatan di kawasan bangunan seperti kawasan sekolah dan hospital. kesan selamat datang. iii. Rekabentuk landskap mestilah bersesuaian dengan fungsi bangunan dan dapat menonjolkan imej dan identiti bangunan. pemilihan tanaman perlu mengambil kira keseimbangan skala bangunan dengan persekitaran supaya berharmoni dan seimbang. pengajaran dan pembelajaran. Garis Panduan Landskap Negara 33 . bangunan keagamaan yang lain dan hospital (merangkumi kompleks hospital. ii. v. sekolah dan semua institusi yang berkaitan dengan latihan. awam Penanaman palma ditanam secara berkelompok bagi mendapat kesan teduhan yang ketara.3. Selain daripada nilai estetika. Ruang penanaman perlu mengutamakan nilai estetika. masjid. Oleh itu. iv.

jarak penanaman yang dicadangkan adalah secara tidak sekata untuk menimbulkan persekitaran yang semula jadi. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i.3.3 Jarak Penanaman i.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. 34 Garis Panduan Landskap Negara . Pokok utama berbunga menarik atau palma yang mempunyai bentuk menarik bagi kawasan pintu masuk utama atau kawasan tumpuan seperti kawasan berkumpul dan plaza. selain daripada jenis pokok utama yang dapat memberikan kesan teduhan. jarak tanaman mestilah juga mengambil kira kesan reka bentuk landskap dan faktor keselaman bangunan.2 Jenis Tanaman Pokok teduhan hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan pengawalan suhu yang ketara dan penggunaan tanaman palma hanya bagi tujuan mendapatkan kesan ‗sense of place‘ dan berperanan sebagai dalam mewujudkan perangka bangunan (frame). vi. Tanaman yang dapat menonjolkan imej dan identiti bangunan. Untuk kawasan sekolah – tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dan pendidikan. b. Walau bagaimanapun. iii.3. 3. Untuk kawasan hospital – tanaman yang dapat memberikan kesan kepada kesihatan seperti tanaman berbunga wangi dan herba. v. iii. Selain daripada kawasan pintu masuk utama dan halaman hadapan bangunan awam. Untuk kawasan masjid dan bangunan keagamaan yang lain – tanaman yang mempunyai perkaitan dengan kepercayaan agama. ii. Jarak penanaman dengan bangunan adalah ditentukan mengikut: a. iv. Ketinggian tanaman perlu seimbang dengan skala bangunan. Saiz kanopi tanaman Jenis pencahayaan Sistem pengakaran tanaman Jarak minimum ruang tanaman di antara pokok utama dan bangunan adalah 5m. c. ii.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.3 Jarak Penanaman Berikut adalah senarai cadangan tanaman di kawasan bangunan awam: NAMA BOTANI Pokok utama Bouhinia purpurea Cananga odorata Dalbergia oliveri Delonix regia Fillecium decpiens Gardenia carinata Michellia champaca Messua ferrea Milletia atropurpurea Mellia indica Mimusops elengii Lagerstroemia rosea Plumeria obtusa Plumeria rubra Polyathia longifolia Tabebuia pentaphylla Palma Archontopheoenix alexandrae Borassus flabellfier Chrytostachys lakka Chrysalidocarpus lutescens Dictyosperma album Livistona chinensis NAMA TEMPATAN Tapak kuda Kenanga Tamalan Semarak api Kiara payung Cempaka hutan Cempaka kuning Penaga lilin Tulang daing Mambu Tanjung Bungor Kemboja putih Kemboja merah Asoka Tekoma Plumeria rubra Palma alexander Lontar Pinang merah Pinang kuning Palma princess Palma chinese fan Polyalthia longifolia NAMA TEMPATAN Allamanda Alpinia Lidah buaya Bunga kertas Yesterday. Chrysalidocarpus lutescens Jasminum spp Garis Panduan Landskap Negara 35 . tomorrow Bunga tasbih Puding Cycas Red dracaena / jenjuang Ati-ati Costus Dracaena Golden dew-drop Kelat paya Ara kuning Heliconia Spider lily Bunga raya Siantan Siantan Melur Janda kaya Murraya Teratai Mengkudu siam Philodendron Loly pop Palma lady’s Lidah mak mertua NAMA BOTANI Pokok renek Allmanda cathartica Alpinia atropurpurea Aloe vera Bougainvillea spp Brunfelsia pauciflora „floribunda‟ Canna generalis Codieum variegatum Cycas revolute Cordyline terminalis Coleus spp Costus spp Dracaena fragrams Duranta gold Eugenia orellana Ficus gold Heliconia spp Hymenocalls littoraits Hibiscus rosa sinensis Ixora coccinea Ixora sunkist Jasminum spp Mussaenda erythrophytia „Dona luz‟ Murraya paniculata Nelumbo spp Pisonia alba Philodendron selloum Pachystachys lutea Raphis humills Sansevieria trifasciata Coleus spp. today.3.

Kawasan pinggir sungai yang berperanan sebagai kawasan landskap dan kawasan tadahan air mengikut pendekatan MASMA Rizab Sungai i.4.1 Keperluan Ruang Pendekatan ‗Manual Saliran Mesra Alam‘ (MASMA) dalam pengolahan ruang rizab sedia ada dapat menghasilkan impak landskap yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam persekitaran. flora dan fauna. b. Rizab sungai dibahagikan kepada 2 zon utama iaitu: a.4. 3.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Untuk tujuan rekreasi .5m 36 Garis Panduan Landskap Negara Landskap pinggir sungai di kawasan perbandaran. ii. melindungi dan meningkatkan sistem ekologi. KAWASAN PINGGIR SUNGAI/TASIK/PANTAI Rekabentuk landskap adalah bertujuan untuk memelihara. selain menggunakan ruang untuk aktiviti rekreasi dan pelancongan. Zon hutan dan hidupan liar Kawasan penanaman pokok yang dapat menarik hidupan liar kecil dan memberikan pulangan ekonomi.minimum 7. Zon landskap dan penyelenggaraan Perlu dibangunkan sebagai kawasan rekreasi dan pemeliharaan habitat yang menggabungkan komponen landskap kejur dan landskap lembut. iaitu: a. berdasarkan Garis Panduan Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS) adalah bergantung pada tujuan pembangunan landskap. Antara lainnya adalah penggunaan kawasan ‗Lembah Penahan Kering‘ sebagai kawasan landskap dan bertindak sebagai kawasan ‗tadahan air‘ pada ketika limpahan air berlebihan. Keperluan penyediaan rizab sungai. .

Untuk tujuan pengawalan kesan kelodak.19m 5 . Pembinaan landskap kejur terutamanya laluan pejalan kaki perlu mengambil kira kesan terhadap pengaliran air hujan dan mengelakkan terjadinya takungan air setempat (local ponding). Untuk pengawalan kesan kelodak. Pewujudan habitat – minimum 50m d. pembajaan dan racun serangga – dari 20m ke 30m c. Rizab Tasik Keperluan rizab tasik berdasarkan ‗standard USCS‘ adalah bergantung pada tujuan pembangunan landskap. Untuk tujuan penyelenggaraan sungai.40m 10 . anjakan rizab sungai (building set back) yang perlu disediakan berdasarkan tujuan pembangunan iaitu:  Pembangunan pelancongan – 100m  Pembangunan perumahan – 500m  Pembangunan industri – 1.5m ii. Keperluan ruang di kawasan pinggir sungai 37 .000m iii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP b. Untuk tujuan rekreasi – 7. pembajaan dan racun serangga – dari 20m ke 30m iii Untuk pewujudan habitat – minimum 50m Garis Panduan Landskap Negara Penanaman pokok di rizab tasik untuk mewujudkan habitat. Untuk kawasan pinggir sungai yang melalui kawasan bandar (urban area) – minimum 5m rizab tanah perlu disediakan di kiri dan kanan sungai. Untuk kawasan sungai yang melalui hutan bakau.9m < 5m Keperluan kelebaran rizab dari kedua -dua belah tebing berdasarkan keluasan sungai sedia ada 50m 40m 20m 10m 5m KAWASAN PEMBANGUNAN JALAN RIZAB SUNGAI SUNGAI A B e. iaitu: i. f. garis panduan rizab sungai adalah seperti berikut: Kelebaran laluan air antara tebing >40m 20 .

keperluan rizab adalah bergantung pada jenis tanah sama ada berpasir atau berselut. Pembangunan landskap di kawasan rizab juga perlu mengambil kira kesan pasang surut air (mean high water spring / mean low water spring) Keperluan ruang di kawasan pinggiran sungai/pantai/tasik juga perlu mengambil kira ruang untuk penyediaan komponen landskap kejur seperti laluan pejalan kaki. ii. Pembangunan landskap di kawasan rizab sungai yang terancang dapat meningkatkan fungsi ruang dan mengelakkan pencemaran sungai. Ruang landskap perlu mengambil kira syarat anjakan ―set-back‘ iaitu 60m untuk tanah berpasir dan 400m untuk tanah berselut / pantai yang mempunyai tumbuhan bakau. Berdasarkan Garis Panduan Pembangunan di Pantai (JPS Malaysia). penyediaan perabot taman dan papan tanda.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Rizab Pantai i. 38 Garis Panduan Landskap Negara . Jalan Rezab landskap Pasir Laut Keperluan ruang di kawasan pinggir pantai Kawasan rizab pantai dalam keadaan semulajadi. Pembinaan bangunan mestilah menghadap sungai / pantai / tasik dan elakan membuang bahan buangan ke laut. iii.

Untuk kawasan pantai. Pokok rendang dan dapat memberikan teduhan sesuai ditanam di kawasan rekreasi. Jenis tanaman yang sesuai dengan habitat sedia ada di kawasan sungai/tasik/pantai iaitu spesis tempatan. ix. Tanaman berbatang tegak. Tanaman yang tidak mengganggu dan merosakkan ekologi setempat kerana sifat dominasinya seperti Acacia spp. viii. Untuk tanaman yang bertujuan untuk pengekalan habitat. iii. iv. lurus dan berdaun mengurai disyorkan untuk ditanam di pinggir sungai Garis Panduan Landskap Negara 39 . serangga dan hidupan liar kecil. tanaman mestilah dapat bertahan dengan keadaan air masin. Tanaman yang dapat menarik unggas. dicadangkan penanaman secara ‗multi-storey‘ iaitu dengan penggunaan komposisi pokok utama. berakar tunjang dan berdaun halus.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Jika di dalam kawasan pembangunan terdapat hutan bakau. tiupan angin kencang. lurus dan berdaun mengurai serta ketinggian perdahanan 3m dari aras tanah disyorkan untuk kawasan pinggir sungai. vi. Tanaman yang tidak memerlukan kadar penyelenggaraan yang tinggi dan menggugurkan daun dengan banyak. hutan bakau ini mestilah dikekalkan dan dipelihara untuk memastikan keseimbangan ekologi setempat. pokok renek dan penutup bumi. ii.2 Jenis Tanaman Kriteria tanaman adalah seperti berikut: i.4. 3m Rizab Sungai Pemilihan tanaman dari jenis batang tegak. v. vii.

4.3 Jarak Penanaman Garis panduan jarak tanaman ini hanya boleh diguna pakai untuk penanaman baru. Jarak tanaman yang dicadangkan adalah 1. Callistermon splenders Cocos nucifera Dillenia suffruticosa Ficus spp Gardenia carinata Hopea odorata Livistona rotundifolia Sallx babylonica Nypa NAMA TEMPATAN Putat Buluh Bottle brush Kelapa Simpoh air Ara Cempaka hutan Merawan siput jantan Serdang Janda merana Nipah Barringtonia asiatica Callistemon splenders 40 Garis Panduan Landskap Negara . iv. ii. Penanaman di kawasan pinggir sungai perlu ditanam di kawasan yang tidak terlalu dekat atau jauh dari tebing untuk membolehkan pokok membesar dan merimbun ke sungai. 3. i.4 Cadangan Tanaman NAMA BOTANI Barringtonia asiatica Bambusa spp. Tanaman yang dapat menarik hidupan liar. Penanaman adalah pada jarak setentang di kedua belah tebing dan dalam satu garisan selari untuk kawasan tebing sungai.4. Menanam pokok pada jarak yang sama di sepanjang tebing sungai dan pantai.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Ini kerana penanaman sedia ada / asal adalah hendaklah dikekalkan.5m dari kesan air laut. Untuk penanaman penambahan di kawasan tanaman sedia ada. GARISAN PENANAMAN TEBING SUNGAI SUNGAI Jarak penanaman yang sama dan selari disyorkan untuk iii. jarak tanaman baru perlulah mengambil kira kesesuaian tumbesaran dengan pokok sedia ada. Tanaman mestilah tidak ditanam di kawasan kesan air laut untuk mengelakkan masalah kematian. ditanam dengan jarak tanaman bebas dan berkumpulan adalah digalakkan untuk mewujudkan keadaan semula jadi.

Cocos nucifera Colophyllum inophyllum Callistemon splenders Delonix regia Eugenia grandis Erythrina variegata Fagraea fragrans Hibiscus tilliaceus Licuala grandis Melaleuca leucadendron Livistona chinensis Pandanus odoranthimus Pelthophorum pterocarpum Terminallia catappa NAMA TEMPATAN Putat Ru Kelapa Penaga laut Crimsom bottle brush Semarak api Jambu laut Dedap batik Tembusu Bebaru Palma fan Gelam Serdang cina Mengkuang laut Batal laut Ketapang Teruntum / half flower Melaleuca leucadendron Baringtonia asiatica Scaevola sericea Garis Panduan Landskap Negara 41 . Melaleuca leucadendron Rhapis excelsa Rhapis humilis NAMA TEMPATAN Buluh Crimson bottle brush Bottle brush Kelapa Kenanga Simpoh air Jambu laut Ara / beringin Ara / beringin Ara Kiara paying Dedap merah Cempaka hutan Merawan siput jantan Nipah Nibung Saraca Janda merana Bungor Gelam Palma large lady Palma lady Salix babylonica Bambusa spp.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Kawasan Pinggir Sungai NAMA BOTANI Bambusa spp Callistemon splenders Callistemon viminalis Cocos nucifera Cananga odorata Dillenia suffruticosa Eugenia grandis Ficus benjamine Ficus roxburghii Ficus elastica Filicium decipiens Erythrina glauca Gardenia carinata Hopea odorata Nypa spp. Tanaman Kawasan Pinggir Pantai NAMA BOTANI Barringtonia asiatica Casuarina spp. Oncosperma tigillarium Saraca thaipingensis Salix babylonica Lagerstroemia spp.

Minimum 20m zon penampan perlu disediakan untuk kawasan perumahan yang menghadap ke jalan utama (30m) dan kawasan industri.5. Kawasan ini hendaklah dipisahkan daripada laluan kenderaan. Minimum 6m lebar jaluran hijau (green linkages) perlu disediakan untuk menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan kemudahan awam seperti taman awam. Minimum 10% daripada keseluruhan kawasan pembangunan perumahan perlu dirizabkan sebagai kawasan lapang atau taman. iv. Keperluan menyediakan ruang selebar 3m dan tidak berturap di kawasan perumahan. UNIT KEDIAMAN JALAN RAYA 3m 6m 3m 20m Jalan Utama Melebihi 30m Zon penampan 20m lebar perlu disediakan di kawasan perumahan yang menghadap jalan utama yang berkelebaran melebihi 30m.5 KAWASAN PERUMAHAN Keperluan ruang landskap di kawasan perumahan bukan saja tertumpu kepada penanaman pokok tetapi juga penyediaan kemudahan rekreasi di samping penyediaan struktur landskap kejur dan ruang kawasan aktiviti yang bersesuaian. dengan hanya pengguna basikal dan pejalan kaki dibenarkan menggunakannya.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Minimum 3m lebar di sepanjang jalan perlu disediakan untuk kawasan penanaman dan ruang pejalan kaki. 3. UNIT KEDIAMAN Jaluran hijau dengan kelebaran minimum 6m perlu disediakan untuk menghubungkan kawasan kediaman dengan aktiviti lain. KEDIAMAN KEDIAMAN ii. 42 Garis Panduan Landskap Negara . sekolah dan kedai.1 Keperluan Ruang i. iii.

tidak berduri dan tidak mempunyai bunga. v. disyorkan penanaman satu jenis pokok di kawasan pintu masuk utama dan di sepanjang jalan utama. iv. Penanaman pokok yang sesuai di kawasan kediaman dapat meningkatkan kualiti persekitaran. Tanaman di kawasan permainan kanak-kanak mestilah dari jenis tanaman yang tidak mudah patah. buah atau daun yang beracun. Penanaman pokok buah bersaiz kecil dan tanaman untuk estetika adalah disyorkan untuk kawasan halaman rumah. vii. Tanaman yang dicadangkan perlu mempunyai bentuk menarik.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Ix. penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit. Tanaman ―edible landscape‖ digalakkan di belakang perumahan sebagai landskap dapur Garis Panduan Landskap Negara 43 . Tanaman berakar tunjang dan rendang disyorkan untuk ditanaman di sepanjang kawasan laluan pejalan kaki supaya ia tidak merosakkan struktur seperti longkang dan laluan pejalan kaki. Tanaman pagaran (hedges) disyorkan sebagai alternatif pagar rumah.2 Jenis Tanaman Secara umumnya di kawasan perumahan. viii. berakar tunjang. tidak berduri. Disyorkan penanaman dari jenis tanaman berbunga di pintu masuk utama dan pokok utama teduhan di sepanjang jalan utama. vi. dahan tidak mudah patah.5. tidak beracun dan penyelenggaraan yang sederhana. Tanaman bercampur daripada pelbagai spesis. Lingkaran hijau menghubungkan rumah dengan kawasan permainan kanak-kanak. ii. selain memberikan teduhan. Untuk menonjolkan identiti kawasan taman perumahan. Kriteria jenis tanaman: i. iii. ketinggian dan saiz daun adalah disyorkan untuk ditanam di kawasan zon penampan.

Jarak penanaman di pinggiran jalan perlu mengambil kira jarak di antara utiliti lain seperti tiang lampu.3 Jarak Penanaman i. talian telefon dan saluran pembetungan. ii. Di kawasan zon penampan. Jarak penanaman di kawasan permainan bergantung kepada kesesuaian reka bentuk landskap. jarak tanaman hendaklah rapat dan ditanam secara dua barisan untuk berfungsi sebagai penampan bunyi. habuk dan bau. c. Lokasi penanaman adalah di antara dua lot rumah. 3. Jarak tanaman adalah berdasarkan jenis rumah iaitu: a.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Rumah pangsa – jarak tanaman berdasarkan jenis pokok dan keluasan ruang tetapi mestilah tidak kurang daripada 5m.5. Rumah Berkembar dan Sesebuah – minimum dua batang pokok bagi setiap unit. Rumah Teres – tidak kurang dari 5m. iii. iv. b.5.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman berdasarkan kawasan: Tanaman Tepi Jalan/Taman Perumahan NAMA BOTANI Pokok Utama Bauhinia purpurea Dalbergia oliveri Cananga odorata Erythrina glauca Gardenia carinata Jacaranda filicifolia Mimusops elengi Lagerstroemia rosea Michelia champaca Mesua ferra Pelthophorum pterocarpum Plumeria spp Tabebuia pentaphylla Pokok Renek Allmanda carthartica Bougainvillea spp Hibiscus rosa-sinensis Helliconia spp Hymenocallis spp Ixora cocinea Tanaman Di Zon Penampan NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Eugenia grandis Ficus roxburghii sin auriculata Hopea odorata Streblus asper Mimusops elengi Palma Areca catechu Chrysalidocarpus lutescens Crytostachys lakka Ptychosperma macarthurii Licuala grandis Raphis spp Vietchia merrilii Pokok Renek Acalypha spp Baphia nitida Calliandra surinamensisi NAMA TEMPATAN Tapak kuda Tamalan Kenanga Dedap merah Cempaka hutan Jacaranda Tanjong Bungor Cempaka kuning Penaga lilin Batai laut Kemboja Tekoma NAMA TEMPATAN Kayu manis/Medang teja Jambu laut Beringin Merawan siput jantan Cempaka hutan Tanjong Alamanda Bunga kertas Bunga raya Heliconia Spider lily Siantan Pinang Palma kuning Pinang Merah Palma Mac Athur’s Palma fan Palma lady’s Palma manila Acalypha Baphia Powder puff 44 Garis Panduan Landskap Negara .

Tomorrow Bushy cassia Bunga tasbih Jambul merak Puding Duranta Kelat paya Bunga cina Bunga raya Spider lily Helliconia Siantan Melur Janda kaya Lolypop Lidah mak mertua Turnera Susun kelapa Rajah kayu Kayu manis/Medang teja Semarak api Tamalan jacaranda Tanjung Penaga lilin Tekoma NAMA TEMPATAN Punica granatum Syzygium spp.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Di Kawasan Permainan Kanak-kanak NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cinnamomum iners Delonix regia Dalbergia olveri Jacaranda filicifolia Mimusops elengi Mesua ferra Tabebuia rosea Pokok Renek Brunfelsia pauciflora „floribunda‟ Cassia biflora Canna generalis Caesalpina pulcherrima Codieum spp Duranta spp Eugenia orellana Gardenia jasminoides Hibiscus rosa-sinensis Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Jasminum sambac Mussaenda spp Pachystachys lutea Sansevierra trifasciata Turnera ulmifolia Tabernaemontana coronaria Yesterday. Today. Garis Panduan Landskap Negara 45 . Tanaman Di Kawasan Halaman Rumah NAMA BOTANI Pokok Buah (saiz sederhana) Mangifera indica Punica granatum Syzygium spp Musa spp Nephelium mutabile Annona spp Carica papaya Palma Crytostachys lakka Licuala grandis Vietchia merilli Pokok Renek Adenum obesum Desert rose Bunga kertas Melur Susun kelapa Daun teh Buluh pagar Pentas Money plant Mek cemburu Pinang merah Palma kipas Palma manila Mangga Delima Jambu Pisang Pulasan Nona Betik NAMA TEMPATAN Jasminum sambac Gardenia jasminoides Bougainvillea spp Jasminum sambac Tabernaemontana coronaria Pagaran Acalypha siamensis Bambusa vulgaris Pemanjat Pentas lanceolata Scidapsus aureus Tristellateia australasiae Brunfelsia pauciflora Tabermaemontana spp.

Stesen pencawang elektrik dan rumah pam – minimum rizab seluas 6m lebar di sempadan kawasan untuk tujuan penghalang pemandangan. iii. Tanaman yang mudah terbakar seperti Acacia mangium (Silver acacia) tidak dibenarkan terutamanya di kawasan pencawang elektrik. terutamanya di kawasan rumah pam. penghadang pemandangan yang tidak menarik dan meningkatkan kualiti alam. 3. tangki air/rumah pam.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. KAWASAN KEMUDAHAN ASAS Kawasan kemudahan asas yang dinyatakan dalam garis panduan ini merujuk kepada stesen pencawang elektrik.1 Keperluan Ruang i. Ini untuk mengelakkan masalah kerosakan saluran air. tidak merebak dan tidak memerlukan air yang banyak. Kriteria tanaman adalah seperti berikut: i. kolam oksidasi dan tempat pembuangan/pelupusan sampah. Penanaman secaran padat berperanan untuk menghalang pandangan yang kurang menarik. Pokok utama yang berakar tunjang. ii.2 Jenis Tanaman Secara umumnya pokok utama hendaklah diberi keutamaan untuk mendapat kesan teduhan yang ketara dan penanaman palma hanya digalakkan di ruang tanaman yang sempit.6.5m lebar kawasan landskap perlu disediakan di kawasan pintu masuk dan jalan masuk utama. 46 Garis Panduan Landskap Negara . Reka bentuk landskap di kawasan kemudahan asas bertujuan untuk meningkatkan nilai kualiti visual. Minimum 1. Kolam oksidasi dan tempat pembuangan/pelupusan sampah – minimum rizab seluas 6m lebar dengan penambakan tanah sebagai bukit kecil.6.6. ii. 3.

Kepelbagaian komposisi tanaman daripada pelbagai spesis adalah disyorkan sebagai tanaman penampan. 3.6. pemilihan pokok renek adalah dari jenis berdaun rimbun dan padat. Penanaman secara bebas adalah disyorkan untuk menghasilkan kesan semula jadi. Keutamaan pemilihan penanaman adalah dari jenis tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang minimum.3 Jarak Penanaman i. v. ii. 3.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman yang disyorkan bagi penanaman dikawasan kemudahan asas: NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia siamea Cinnamomum iners Eugenia grandis Swietenia macrophylla Pithecellobium dulce Podocarpus rumphii Polyathia longifolia Peltophorum pterocarpum Palma Chrysalidocarpus lutescens Ptyhcosperma macarthurii Rhapis excelsa Rhapis humilis Pokok Renek Baphia nitida Cassia biflora Calliandra surinamensis Dracaena fragrans Ixora app Pisonia alba Mussaenda erythrophylla „Donna Luz‟ Tabernaemontana coronaria NAMA TEMPATAN Cassia Kayu manis/Medang teja Jambu laut Mahagony Duri madras Cylon iron wood Asoka Batai laut Pinang kuning Palma Mc Arthur’s Palma lady Palma slender lady Swietenia macrophylla Pithecellobium dulce Baphia Bushy cassia Misai kucing Draceana Siantan Mengkudu siam Janda kaya Susun kelapa Garis Panduan Landskap Negara 47 . iv. Penanaman pelbagai jenis tanaman berbunga adalah digalakkan di kawasan pintu masuk utama.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP iii. Pokok renek perlu ditanam secara rapat untuk menghasilkan kesan pagaran dan berfungsi sebagai menghadang pemandangan. Untuk tujuan penghadang pemandangan.6. Pokok utama – minimum 5m jarak penanaman di antara pokok.

Komponen landskap kejur seperti papan tanda. 30% daripada keseluruhan kawasan kilang (termasuk kawasan tempat letak kereta) perlu dirizabkan sebagai kawasan landskap. Keperluan ruang untuk zon penampan adalah berdasarkan kepada piawaian Jabatan Alam Sekitar. iaitu: Jenis Industri Industri Zon Khas Industri Kategori Am jenis A dan B Industri Ringan Industri Kecil dan Sederhana Industri Perkhidmatan Keperluan Kelebaran Rizab 1500 . v. 48 Garis Panduan Landskap Negara . Ruang penanaman perlu disediakan di kawasan pintu masuk utama.7. 3. Penanaman berkonsepkan ‗ringkas‘ serta menekankan faktor keselamatan di kawasan industri.3000m 500 .1 Keperluan Ruang i.100m 50 .500m 50 .100m ii.1000m 200 . tempat letak kereta. Pembentukan bukit kecil (earth mount) di kawasan zon penampan adalah digalakkan untuk menghasilkan kesan halangan pemandangan yang baik.7 KAWASAN PERINDUSTRIAN Fungsi landskap di kawasan perindustrian adalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran dari aspek mengawal pencemaran udara dan bunyi. selain daripada penggunaan komposisi penanaman. iv.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. menghadang pemandangan yang tidak menarik. merendahkan suhu dan mengindahkan kawasan. iii. sekitar pejabat atau kilang serta kawasan lapang di antara bangunan yang di landskap sebagai taman kecil untuk kawasan rehat pekerja. laluan pejalan kaki dan perabot jalan perlu disediakan di keseluruhan kawasan kilang.

Tanaman yang tahan pencemaran dan habuk. Kriteria pemilihan tanaman adalah seperti berikut: i. ii. iv. Garis Panduan Landskap Negara 49 . Jarak tanaman pokok utama di sepanjang laluan adalah sekata. bunyi dan merendahkan suhu kawasan persekitaran. Kawasan sekitar bangunan – pokok utama yang dapat memberikan teduhan dan pelbagai jenis pokok renek berbunga. Jenis tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang sederhana. Jenis tanaman yang dicadangkan juga perlu mengambil kira keseimbangan dan skala bangunan.2 Jenis Tanaman Penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan bagi mendapat kesan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar dari aspek pengawalan pencemaran udara. Kepelbagaian dalam spesis tanaman di kawasan penampan adalah digalakkan. vi. v. iii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Tanaman palma digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. 3. Kawasan zon penampan – dua jenis tanaman iaitu pokok utama (mempunyai akar tunjang dan berdaun rapat) dan pokok renek (mempunyai tekstur daun yang padat dan rimbun serta mempunyai kadar tumbesaran yang cepat) ii. Jarak tanaman secara bebas disyorkan untuk menghasilkan keadaan persekitaran semula jadi di kawasan lapang. Kawasan pintu masuk utama – tanaman jenis berbunga dan kepelbagaian dalam komposisi tanaman dan rupa bentuk tanaman yang dapat menonjolkan identiti kawasan adalah disyorkan. vii. Kawasan sekitar bangunan yang menghadap jalan raya – disyorkan tanaman dari spesis yang sama untuk menghasilkan kesan keseragaman dan penunjuk arah.7.7.3 Jarak Penanaman i. iii. Jika tanaman adalah bertujuan sebagai pengadang pemandangan – tanaman perlu ditanam secara rapat. Jarak tanaman adalah bergantung kepada fungsi atau kesan yang diperlukan daripada penanaman tersebut.

BEBAS DAN TERBUKA 250 METER TANAMAN CAMPURAN. TINGGI DAN RENDAH TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN 50 METER 200 METER ZON PENAMPAN 300 METER 50 METER LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN TANAMAN YANG SESUAI DI KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN. TINGGI DAN PADAT TANAMAN CAMPURAN. BERKEPADATAN TINGGI. BEBAS. BEBAS DAN TERBUKA 250 METER JALAN TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN Keperluan ruang kawasan zon penampan mengkut jenis kawasan perindustrian 50 Garis Panduan Landskap Negara . BERBAGAI BENTUK DAN TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN SEDERHANA. BERBAGAI BENTUK DAN BERKEPADATAN TINGGI 1000 METER ZON PENAMPAN 1500 METER TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA. BEBAS. TANAMAN RENDANG.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN TANAMAN KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN. BEBAS DAN TERBUKA BERKEPADATAN TINGGI TANAMAN SESUAI DI KAWASAN PERUMAHAN 100 METER 300 METER ZON PENAMPAN 500 METER 100 METER LANDSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANDSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI KATEGORI AM A DAN B TANAMAN CAMPURAN. TANAMAN SEDERHANA. BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN CAMPURAN. BERBAGAI BENTUK. TINGGI DAN RENDAH TANAMAN CAMPURAN BEBAS.

7.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.4 Cadangan Tanaman Berikut adalah cadangan tanaman di kawasan perindustrian: Tanaman Di Kawasan Zon Penampan NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Cassia surattensis Fagraea fragrans Melia indica Mimusops elengi Pometia pinnata Pongamia pinnata Palma Caryota mitis Chrysalidocarpus lutescens Ptychosperma macarthurli Rhapis excelsa Pokok Renek Acalypha spp Baphia nitida Cordyline terminalis Codieum spp Eugenia orellana Dillenia suffruticosa Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Heliconia spp Ixora javanica Ixora coccinea Mussaenda spp Pisonia alba NAMA TEMPATAN Kayu manis Yellow cassia Tembusu Mambu Tanjung Kasai Mempari Palma fish tail Palma kuning Palma Mc Arthur’s Lady palm Fagraea fragrans Melia indica Tanaman Sekitar Kawasan Perindustrian NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Kenanga Kiara payung Bungor Tekoma Tulang daing Tanjung Ceylon iron-wood Pancut-pancut Bismarkia Pinang merah Palma kuning Serdang cina Palma traveller’s Palma raja Pokok Utama Cananga odorata Filicium decipiens Lagerstroemia flos-regta Tabebuia pentaphylla Milletia atropurpurea Mimusops elengi Podocarpus rumphii Spathodea campanulata Palma Bismarckia nobilis Crytostachys lakka Chysalidocarpus lutescens Livistona chinensis Ravenala madagascariensis Roystonea regia Pokok Renek Allamanda cathartica Bougainvillea spp Calliandra surinamensis Ficus gold Hymenocallis littoralis Heliconia spp Ixora spp Lagerstroemia indica Mussaenda spp Pisonia alba Turnera ulmifolia Acalypha Baphia Jejuang Puding Kelat paya Simpoh air Draceana Bunga cina Heliconia Siantan Siantan Janda kaya Mengkudu siam Allamanda Bunga kertas Ekor kucing Ara kuning Spider lily Heliconia Siantan Crepe Myrtle Janda kaya Mengkudu siam Tunera Ravenala madagascariensis Lagerstromia indica Garis Panduan Landskap Negara 51 .

5m Untuk tujuan pengudaraan. Minimum 15% daripada keseluruhan kawasan diperuntukkan sebagai kawasan hijau untuk tujuan landskap.1 Keperluan Ruang i. 52 Garis Panduan Landskap Negara .5m lebar perlu disediakan sebagai ruang penanaman di pembahagi lot kereta. Minimum 1.8 KAWASAN MELETAK KERETA Fungsi landskap di kawasan letak kereta adalah untuk memberikan teduhan selain keindahan.5m 2. GRASSCRETE 2. iii.5m 2m 2. ii.8.5m perlu disediakan di antara lot tempat kereta dan setentang dengan lot kedai.5m di kawasan lot meletak kereta dihadapan kawasan kedai.5m x 2.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Untuk tempat letak kereta di kawasan perbandaran (urban area) yang terhad ruang penanamannya.5m 5m 2. Penyediaan ruang tanaman rumput (grasscrete) untuk tujuan pengudaraan akar pokok adalah digalakkan. iv. Minimum 15% daripada keseluruhan kawasan tempat letak kereta perlu diperuntukan sebagai ruang landskap untuk penanaman pokok teduhan. penggunaan ‗grasscrete‘ adalah digalakkan. 3. Kawasan di hadapan lot kedai – ruang penanaman 1.5m Jalan Ruang penanaman berukuran 1. pokok renek dan penutup bumi. penggunaan ‗tree-grating‘ adalah amat digalakkan untuk menggalakkan tumbesaran pokok dan keselesaan pengguna. Rumah Kedai 2m 2.5m x 2.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.8.2 Jenis Tanaman Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Untuk kawasan letak kereta, disyorkan penanaman dua jenis pokok utama iaitu satu jenis pokok berbunga untuk kawasan pintu masuk utama dan satu jenis lagi untuk keseluruhan kawasan. ii. Pokok utama dari jenis berbatang lurus, berakar tunjang dan rendang. Percabangan kurang dari 3.0m dari paras tanah hendaklah dipotong. iii. Pokok yang mempunyai dahan mudah patah, daun kerap gugur, berbuah besar, bergetah, berduri dan akar merebak adalah tidak dibenarkan. iv. Pokok utama saiz sederhana tinggi dan berbentuk bujur atau kon adalah disyorkan untuk kawasan yang terhad. v. Pokok renek berbunga, berdaun rimbun dan padat, disyorkan ditanam di bahagian bawah pokok utama. vi. Pemilihan tanaman dari jenis yang memerlukan penyelenggaraan yang sederhana adalah digalakkan. vii. Digalakkan penanaman dari jenis tanaman teduhan. Untuk memaksimumkan kesan teduhan, tanaman teduhan perlu ditanam dalam orientasi timur barat.

Penanaman pokok utama bersilara lebar dan rendang sesuai ditanam di kawasan tempat letak kereta untuk memberikan kesan teduhan.

Garis Panduan Landskap Negara

53

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.8.3 Jarak Penanaman i. ii. Jarak penanaman sama atau pada jarak satu pokok bagi setiap tiga lot meletak kereta. Jarak penanaman perlu mengambil kira jarak tanaman yang dapat memberikan kesan teduhan yang maksimum.

iii. Untuk setiap penengah (interval) bagi 15 tempat letak kereta, perlu disediakan petak tanaman di antara lot letak kenderaan dan kawasan tanaman hendaklah sekurang-kurangnya 1m – 2m lebar. 3.8.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan bagi kawasan tempat letak kereta adalah :
NAMA BOTANI
Pokok Utama Calophyllum inophyllum Bauhinia blackeana Delonix regia Dalbergia oliveri Erythrina glauca Filicium decipiens Lagerstroemia floribunda Mesua ferrea Milletia autropurpurea Pometia pinnata Khaya senegelinsis Polyalthia longifolia Samanea saman Tabebuia rosea Pokok Renek Calliandra surinamensis Duranta spp Ficus gold Hymenocallis littoralis Hibiscus rosa-sinensis Ixora spp Mussaenda spp Pisonia alba Pemanjat Bougainvillea spp Petrea volubilis Tristellateia australasiae

NAMA TEMPATAN

Penaga laut Tapak kuda Semarak api Tamalan Dedap Kiara payung Bungor Penaga lilin Tulang daing Kasai Khaya Asoka Hujan-hujan Tekoma

Colophyllum inophyllum

Dalbergia oliveri

Misai kucing Duranta Ara kuning Spider lily Bunga raya Siantan Janda kaya Mengkudu siam

Bunga kertas Petrea Tristellatea

Mesua ferrea

Polyalthia longifolia

54

Garis Panduan Landskap Negara

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP

3.9

KAWASAN SIAR KAKI/LORONG BASIKAL

Fungsi penanaman adalah untuk teduhan, meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna. 3.9.1 Keperluan Ruang i. Minimum 3m lebar ruang perlu disediakan sebagai kawasan siar kaki dan lorong basikal iaitu 1.5m lebar untuk kawasan siar kaki dan 1.5m untuk kawasan lorong basikal. Kedua-dua laluan ini perlu dibezakan dengan perbezaan kemasan permukaan atau warna. Untuk kawasan persimpangan, perlu dibina dengan kemasan bahan dan corak yang berbeza untuk menonjolkan kawasan persimpangan tersebut. ii. Minimum 1.5m ruang penanaman disediakan di sepanjang siar kaki/lorong basikal. Untuk kawasan berturap, disyorkan penggunaan ‗treegrating‘ bersaiz minimum 1.5m x 1.5m sebagai ruang penanaman. iii. Ruang tanaman pagaran (hedges) perlu disediakan di antara kawasan siar kaki dengan jalan utama.

Penanaman pokok renek sebagai tanaman ‗pagar‘ sesuai ditanam di sepanjang laluan siar kaki.

3.9.2 Jenis Tanaman Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut:

2m

2m

Gabungan ruang penanaman dan ‗earth-mound‘ sebagai pemisah di antara jalan utama dan lorong basikal.

i. Satu jenis pokok utama untuk sepanjang laluan siar kaki/lorong basikal. Pokok dari jenis berakar tunjang, sederhana besar, berbatang lurus dan tegak, silara rendang dan berbunga. ii. Pokok renek berdaun padat dan rimbun perlu ditanam di bahagian bawah pokok utama, untuk meminimumkan kesan silauan kenderaan, mengurangkan bunyi bising dan habuk.

Garis Panduan Landskap Negara

55

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.9.3 Jarak Penanaman a. Kawasan penanaman perlu disediakan selari dengan jajaran kawasan siar kaki dan lorong basikal. b. Penanaman sama jarak, minimum 1m dari tepi kawasan siar kaki/lorong basikal. c. Lokasi kotak tanaman dan ‗tree-grating‘ mestilah mengambil kira kesesuaian jarak tanaman dan reka bentuk keseluruhan.

3.9.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan untuk kawasan siar kaki dan lorong basikal adalah:
NAMA BOTANI
Pokok Utama Cananga odorata Cinnamomum iners Dalbergia oliveri Eugenia grandis Filicium decipiens Gardenia carinata Hopea odorata Jacaranda fillicifolia Lagerstroemia rosea Michelia champaca Michelia alba Mimusops elengi Milletia autropurpurea Melia indica Podocarpus rumphii Plumeria rubra Phelthophorum pterocarpum Pokok Renek Acalypha spp Eugenia orellana Ficus gold Heliconia spp Hibiscus rosa-sinensis Hymenocallis littoralis Ixora spp Mussaenda spp Pisonia alba Plumbago capensis Tabernaemontana coronaria Turnera ulmifolia

NAMA TEMPATAN

Cananga odorata

Michelia champaca

Kenanga Kayu manis Tamalan Jambu laut Kiara payung Cempaka hutan Merawan siput jantan Jacaranda Bungor Cempaka Cempaka putih Tanjung Tulang daing Mambu Jati laut Kemboja merah Batai laut

Acalypha Kelat paya Ara kuning Heliconia Bunga raya Spider lily Siantan Janda kaya Mengkudu siam Blue diamond Susun kelapa Turnera

Penanaman satu spesis pokok utama di sepanjang laluan dan pokok renek berdaun rimbun dan padat di ruang tanaman yang mengasingkan laluan utama.

56

Garis Panduan Landskap Negara

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.10 KAWASAN LALUAN KERETA API Tumpuan kawasan laluan kereta api adalah seperti berikut: i.10. LANDASAN PAGAR RUMPUT POKOK RENEK POKOK UTAMA DAN Zon penanaman yang mencukupi diperlukan di kawasan rizab laluan keretapi.hanya pokok renek sederhana tinggi atau rendah dibenarkan untuk ditanam c. Garis Panduan Landskap Negara 57 . Ruang penyelenggaraan yang dicadangkan adalah 2m. sementara kawasan bercerun perlu ditanam dengan penutup bumi dan rumput untuk mengawal hakisan. Zon tanaman pokok renek . 3. 6m A A: ZON TANAMAN RUMPUT B: ZON TANAMAN B RIZAB LALUAN C Keperluan zon penanaman di kawasan rizab laluan keretapi. iaitu: a. Zon tanaman campuran – gabungan spesis pokok utama dan pokok renek tinggi.1 Keperluan Ruang i. Kelebaran ruang kurang daripada 2m hanya penanaman rumput dibenarkan. Zon tanaman rumput – untuk keselamatan dan ruang penyelenggaraan. b. Kawasan Laluan Kereta api Menghampiri Stesen iii. ii. Kawasan Pemandangan Tidak Menarik iv. Keperluan ruang dibahagikan kepada 3 zon. Kawasan Sekitar Bangunan Stesen ii. Kawasan Laluan Keretapi di Kawasan Bandar Nota – tanaman sedia ada perlu dikekalkan dengan penambahbaikan. Ruang penanaman selari dan sejajar dengan kedua bahagian sempadan perlu disediakan di sepanjang 2km laluan kereta api sebelum menghampiri stesen.

terutamanya di kawasan sepanjang laluan kereta api. Penggunaan tanaman palma digalakkan ditanam secara berkelompok (cluster) bagi mendapat kesan teduhan yang ketara. Penanaman di sekitar bangunan stesen perlulah ringkas dan menarik. v.10. Contoh – penanaman pokok utama teduhan dan berbunga di kawasan ruang menunggu. Tidak menggunakan pokok yang mempunyai silara yang besar. Spesis tanaman yang mudah diselenggarakan. Kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i.5m lebar perlu di sediakan. 3. Pemilihan jenis tanaman adalah penting untuk tujuan keselamatan. Kawasan laluan menghampiri stesen – penanaman pokok renek rendah atau sederhana tinggi untuk memudahkan pemandangan pengguna kereta api. Penanaman di kawasan yang berhampiran stesen perlu dari jenis tanaman renek yang menarik dan tidak menghalang pandangan. iv. 58 Garis Panduan Landskap Negara . Untuk pokok utama – percabangan yang kurang dari 3m dari paras tanah hendaklah dipotong. Kawasan pemandangan tidak menarik – pokok renek dan pokok utama bersaiz kecil yang mempunyai daun yang padat dan rimbun. ruang penampan minimum 1.2 Jenis Tanaman Secara umumnya di zon tanaman campuran. Kotak tanaman bersaiz 1.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP iii. Ruang penanaman tidak diperlukan di kawasan yang mempunyai ciri pemandangan yang menarik.5m lebar x 1m tinggi perlu disediakan untuk penanaman pokok renek di kawasan jejantas. Kawasan stesen – pokok utama berakar tunjang dan kombinasi pokok renek danpenutup bumi yang dapat memberikan nilai estetika dan berfungsi kepada pengunjung. iii. penggunaan pokok utama hendaklah diberi keutamaan kerana ianya dapat memberi kesan yang lebih ketara dalam meningkatkan kualiti alam sekitar. iv. ii. Untuk kawasan pemandangan tidak menarik.

ii. Kawasan laluan kereta api di kawasan bandar jarak tanaman mengikut keperluan reka bentuk.10. 3.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v.10. Untuk tujuan pengadang pemandangan – jarak penanaman dua baris setentang dan padat. Tanaman daripada jenis dahan yang mudah patah dan menggugurkan daun dengan banyak adalah tidak digalakkan untuk ditanam di kawasan sepanjang laluan kereta api.3 Jarak Penanaman i.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang dicadangkan adalah berikut: Tanaman Sekitar Kawasan Stesen NAMA BOTANI Pokok Utama Bauhinia blackeana Delonix regia Dalbergia oliveri Erythrina glauca Plumeria rubra Tabebuia pentaphylla Palma Chrysalidocarpus lutescens Crytostachys lakka Livistona chinensis Licuala grandis Veitchia merrilli Pokok Renek Coleus spp Hymenocallis spp Heliconia spp Ixora spp Monstera deliciosa Mussaenda spp Phillodendron selloum Pisonia alba Sanseviera trifasclata Scandapsus aureus Turnera ulmifolia Tanaman Di Kawasan Sepanjang Laluan Keretapi NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cinnamomum iners Melia indica Messua ferrea Mimusops elengi Podocarpus rumphii Streblus aspens Pokok Renek (Tinggi) Baphia nitida Cassia biflora Caesalphina pulcherrima Eugenia orellana Ficus gold Hibiscus rosa-sinensis Heliconia spp Ixora javanica Lagerstroemia indica Mussaenda spp Pokok Renek (Rendah) Allamanda cathartica Duranta gold Ixora coccinea Ixora sunkist Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Tapak kuda Semarak api Tamalan Dedap Kemboja merah Tekoma NAMA TEMPATAN Rajah kayu Kayu manis Mambu Penaga lilin Tanjung Cylon iron wood Kesinai Palma kuning Pinang merah Serdang cina Palma fan Palma manila Ati-ati Spider lily Heliconia Siantan Cheese plant Janda kaya Philodendron Mengkudu siam Lidah mak-mertua Money plant Turnera Baphia Bushy cassia Jambul merak Kelat paya Ara kuning Bunga raya Heliconia Siantan Crepe Myrtle Janda kaya Allamanda Duranta Siantan Siantan Turnera Garis Panduan Landskap Negara 59 . Kawasan sepanjang laluan keretapi menghampiri stesen – penanaman sama jarak. iii. 3.

Kawasan halaman rumah Keperluan ruang bergantung kepada keperluan individu.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. penempatan orang asli dan rumah panjang penyediaan ruang penanaman di dalam kotak tanaman. meningkatkan sumber pendapatan.11. mewujudkan persekitaran semula jadi yang seimbang dan juga dapat mencerminkan identiti sesebuah kawasan desa. Keperluan ruang penanaman tertumpu kepada tiga kawasan utama iaitu: a. Ruang ini berfungsi sebagai ruang penanaman dan peletakan elemen landskap kejur seperti penunjuk arah dan papan maklumat. Disyorkan supaya setiap kawasan kediaman mempunyai halaman sendiri. Kawasan pintu masuk utama Ruang minimum 2m lebar untuk landskap perlu disediakan. c. Tanaman yang mempunyai nilai sejarah.1 Keperluan Ruang i. ‗pergola‘. ekonomi dan kebudayaan setempat perlu dipelihara untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan.5m lebar untuk ruang penanaman perlu disediakan. Untuk kawasan desa yang terhad seperti kawasan perkampungan air. Penanaman secara organik dapat mewujudkan suasana harmoni ii. pasu dan ‗trellis‘ adalah digalakkan. Kawasan pinggiran jalan Keluasan minimum 1. selain daripada nilai estetika. RUANG PENANAMAN KAWASAN KEDIAMAN RUANG PENANAMAN TEPI JALAN Keperluan ruang penanaman di kawasan desa b.11 KAWASAN DESA Secara umum. garis panduan penanaman kawasan desa adalah bertujuan untuk mengekalkan tanaman sedia ada. Ruang penanaman yang cukup dipinggiran jalan perlu disediakan. 3. 60 Garis Panduan Landskap Negara .

3. belukar dan paya bakau. tanaman asal perlu dikekalkan. penyelidikan dan pendidikan. v. Vi Tanaman di kawasan halaman rumah perlu dipilih daripada spesis tanaman yang berbunga dan mempunyai ciri tempatan. Pokok tanaman nadir untuk tujuan estetika.2 Jenis Tanaman Kriteria jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Tanaman yang dapat mengawal hakisan seperti rumput dan tanaman kekacang (leguminosae) disyorkan untuk ditanam di kawasan cerun dan berbukit. Untuk kawasan pintu masuk utama dan kawasan tumpuan – disyorkan penanaman tanaman yang berbunga dan dapat menonjolkan ciri kawasan desa. Kaedah penanaman secara berkelompok adalah digalakkan iii. Pokok yang mempunyai nilai ‗ethnobotanic‘ (boleh dimakan) dan ‗edible landscape‘ mempunyai nilai perubatan.11. iii.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Untuk kawasan hutan semula jadi.11. Jarak penanaman bebas adalah disyorkan supaya berharmoni dengan suasana persekitaran semula jadi di kawasan desa. Jarak tanaman perlu bersesuaian dengan rupa bentuk dan saiz silara tanaman untuk memudahkan kerja penyelenggaraan. ii. Penambahan komponen landskap kejur meningkatkan penggunaan ruang dan pengukuhan imej desa Penonjolan imej tempatan digalakkan dalam rekabentuk landskap desa. Tanaman edible landskap digunakan untuk menonjolkan imej desa Tanaman di sekitar kawasan rumah perlu dari jenis yang mempunyai ciri tempatan.3 Jarak Penanaman i. Garis Panduan Landskap Negara 61 . iv. jenis tanaman yang sama perlu ditanam semula. ii. Jika penanaman baru perlu dilakukan.

Contoh : kawasan balairaya ~ jarak tanaman sama.11. b. 3. Kawasan bercerun atau berbukit Jarak tanaman sama dan mengikut kontur topografi sedia ada. Kawasan pemandangan tidak menarik Jarak penanaman rapat untuk tujuan pengadang pemandangan. seperti: a. Kawasan laluan utama Jarak penanaman sama serta berfungsi sebagai penunjuk arah.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP v. Jarak tanaman perlu mengambil kira fungsi tanaman. f. d. Kawasan keseimbangan ekologi seperti kawasan paya Jarak tanaman bebas adalah untuk mewujudkan kesan semula jadi. Kawasan tumpuan utama Jarak tanaman bergantung kepada kesesuaian fungsi kawasan tumpuan. g. Kawasan pemandangan indah Penanaman bertujuan sebagai ‗framing‘ dan tidak mengganggu pemandangan. c. kawasan padang bola ~ jarak tanaman bebas.4 Cadangan Tanaman Tanaman bagi kawasan desa adalah mengikut kawasan: Tanaman Di Kawasan Halaman Rumah NAMA BOTANI Pokok Renek Aloe vera Alocasia macrorhiza Asplenium nidus Bougainvillea spp Caladium spp Codieum spp Coleus spp Cordyline terminalis Caesalpinia pulcherima Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Jasminum sambac Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Lidah buaya Keladi gajah Bird’s nest Bunga kertas Keladi Puding Ati-ati Jejuang/Red dracaena Jambul merak Draceana Bunga cina Melur Turnera Dracaena fragrans Cordyline terminalis Aloe vera Asplenium nidus 62 Garis Panduan Landskap Negara . e. Kawasan pintu masuk utama Jarak tanaman sama untuk menonjolkan identiti kawasan desa.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP Tanaman Di Kawasan Pinggiran Jalan Rumah NAMA BOTANI Pokok Utama Cananga odorata Cinnamomum iners Eugenia polyantha Gardenia carinata Lagerstroemia rosea Michelia champaca Mimusops elengi Tabebuia pentaphylla Palma Borassus spp Cocos nucifera Licuala grandis Livistona chinensis Rhapis humilis Pokok Renek Alocasia macrorrhiza Bougainvillea spp Caesalphina pulcherrima Calathea spp Coleus spp Codieum spp Duranta gold Ixora spp Lantana camara Mussaenda erythrophylla „Donna Luz‟ Sanseviera trifasclata Tabernaemontana coronaria NAMA TEMPATAN Kenanga Kayu manis Salam Cempaka hutan Bungor Cempaka Tanjung Tekoma Lontar Kelapa Palma Fan Serdang cina Slender lady palm Cinnamomum iners Eugenia polyantha Keladi gajah Bunga kertas Jambul merak Calathea Ati-ati Puding Duranta Siantan Tahi ayam Janda kaya Lidah mak-mertua Susun kelapa Tanaman Di Kawasan Pintu Masuk Utama dan Kawasan Tumpuan NAMA BOTANI Pokok Buah-buahan Achras zapota Artocarpus cempeden Artocarpus communis Artocarpus heterophillus Averrhoa carambola Baccaurea griffithii Cynometra cauliflora Dimocarpus longan Diospyros discolor Garcinia atroviridis Garcinia nitida Garcinia mangostana Gnetum gnemon Lansium domesticum Mangifera caesia Mangifera indica Myrtica fragrans Nephelium lappaceum Nephelium Mutabilis Psidium guava Tamarindus indica Pokok Renek Bougainvillea spp Canna generalis Codieum spp Crinum asiaticum Caesalphina pulcherrima Dieffenbachia spp Pisonia alba NAMA TEMPATAN Ciku Cempedak Sukun Nangka Belimbing Tampoi Nam-nam Mata kucing Mentega Asam gelugor Kandis Manggis Melinjau Duku langsat Binjai Mangga Pala Rambutan Pulasan Jambu batu Asam jawa Mangifera indica Artocarpus communis Bunga kertas Bunga tasbih Puding Crinum lily Peacock plant Keladi Mengkudu siam Garis Panduan Landskap Negara 63 .

Garis panduan penanaman ini sesuai untuk semua jenis kawasan perkuburan dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti visual. Ruang kawasan perhimpunan / menunggu Kawasan penanaman minimum 2m lebar perlu di sediakan di sekeliling kawasan. Struktur asas lain seperti tempat duduk. Garis panduan ini lebih berkesan jika diaplikasikan di kawasan perkuburan baru yang dirancang secara tersusun.12. wakaf dan bangunan perkhidmatan perlu disediakan di kawasan ini.GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. Ruang meletak kereta Keperluan ruang merujuk kepada garis panduan kawasan meletak kereta. Adalah disyorkan supaya disediakan ruang penanaman untuk tujuan estetika. Kawasan tanah perkuburan/lot kubur Keperluan ruang adalah berdasarkan kepercayaan agama.1 Keperluan Ruang Ruang asas kawasan perkuburan adalah seperti berikut: i. iv. rekabentuk landskap kawasan perkuburan adalah berdasarkan jenis kawasan perkuburan dan kepercayaan yang dianuti. Minimum 3m lebar disediakan penampan. selain status guna tanah di kawasan sekitar. iii. v. Sempadan kawasan perkuburan. 3. Ruang pejalan kaki Ruang penanaman minimum 1. sebagai zon 1.5m 2m Rizab Laluan Landskap Siarkaki Rizab Laluan Landskap Siarkaki Keperluan ruang landskap di kawasan perkuburan 50 METER >6 METER LOT KUBUR RIZAB LANDSKAP LALUAN SIAR KAKI PENANAMAN POKOK YANG SELARI TETAPI TIDAK SETENTANG POKOK Kaedah penanaman kawasan perkuburan 64 Garis Panduan Landskap Negara .12 KAWASAN PERKUBURAN Secara umum.5m lebar perlu di sediakan di sepanjang laluan pejalan kaki yang berukuran 2m lebar. ii.5m 2m 3m Kubur 3m Kubur 1.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3. d. Ketinggian pokok renek tidak melebihi 1. iii.12. batang tidak berduri.Pokok renek berbunga atau daun berwarna adalah digalakkan.pokok utama yang berbunga dan berbau harum. iv.Pokok utama berakar tunjang dan tidak mempunyai akar menjalar. Sempadan kawasan kubur . ii. Ruang pejalan kaki Jarak yang sama tetapi tidak setentang. Ruang di kawasan perkuburan: a.penanaman pokok renek berbunga di kawasan sekitar.5m. . Spesis tanaman yang mempunyai nilai kepercayaan kepada setiap masyarakat. Laluan pejalan kaki . Kawasan kubur . iii.3 Jarak Penanaman Jarak tanaman adalah berdasarkan fungsi penanaman di kawasan berikut: i. Sempadan kawasan kubur Jarak tanaman rapat untuk tujuan pengadang pemandangan.2 Jenis Tanaman Secara am (kecuali yang bercanggah dengan kepercayaan keagamaan).Pokok renek berdaun padat dan rimbun. . Spesis tanaman yang tidak meluruhkan daun dengan banyak. Garis Panduan Landskap Negara 65 . 3. c. dahan tidak mudah patah dan berfungsi sebagai peneduh. berbatang lurus dan mudah diselenggarakan.penanaman pokok buah-buahan tidak digalakkan. silara rendang. dahan tidak mudah patah dan berakar tunjang. tidak berduri atau beracun.12. Ruang kawasan perhimpunan/menunggu Jarak tanaman mengikut jenis pokok tetapi jarak minimum yang dibenarkan adalah 5m. kriteria pemilihan jenis tanaman adalah seperti berikut: i. Kawasan perhimpunan / menunggu . b. Ruang meletak kenderaan Rujuk kepada garis panduan Kawasan Meletak Kereta ii.

today.4 Cadangan Tanaman Tanaman yang di kawasan perkuburan adalah: NAMA BOTANI Pokok Utama Andira surinamensis Cananga odorata Filicium decipiens Gardenia carinata Michelia champaca Mimusops elengi Plumeria obtusa Plumeria acuminata Plumeria rubra Polyalthia longifolia Pokok Renek Adenium spp Brunfelsia calycina Baphia nitida Cordyline terminalis Codieum spp Coleus spp Dracaena fragrans Gardenia jasminoides Hymenocallis speciosa Hibiscus spp Ixora Sunkist Ixora coccinea Jasminum sambac Murraya paniculata Tabernaemontana coronaria Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Kenanga Kiara Payung Cempaka hutan Cempaka Tanjung Kemboja putih Kemboja kuning Kemboja merah Asoka Murraya paniculata Adenium Yesterday. berbau harum dan bersilara rendang digalakkan di kawasan laluan utama dan tumpuan pemandangan Secara prinsipnya penanaman di kawasan perkuburan adalah ringkas dan menggunakan tanaman yang mempunyai nilai keagamaan dan kepercayaan sesuatu bangsa. 66 Garis Panduan Landskap Negara .GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANDSKAP 3.12. Penanaman pokok utama yang berbunga.tomorrow Baphia Jejuang Puding Ati-ati Dracaena Bunga cina Spider lily Bunga raya Siantan Siantan Melor Kemuning Susun kelapa Turnera Plumeria obtusa Ixora spp.

Bahagian 4 Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap Kaedah Pemilihan Bahan Tanaman Pengendalian Bahan Tanaman Ke Kawasan Tapak Projek Penyediaan Kawasan Tapak Semaian di Tapak Projek Penyediaan Tanah Campuran Penyediaan Lubang tanaman Kaedah penanaman Perancangan Sungkupan Kaedah Kemasan Dan Rawatan Lubang Penanaman .

.

Pokok utama dan palma pilihan mestilah mempunyai batang yang lurus dan tegak. Walau bagaimana pun. Garis Panduan Landskap Negara 67 . Rumput mesti mempunyai ketulenan 90% dan bebas daripada rumpai.1 KAEDAH PEMILIHAN BAHAN TANAMAN Kaedah pemilihan asas bahan tanaman adalah berdasarkan spesifikasi bahan tanaman yang telah ditetapkan di dalam Pelan Penanaman (Planting Plan) di dalam Dokumen Tender / Kontrak. saiz ini boleh diubahsuai berdasarkan konsep reka bentuk penanaman. untuk tujuan tertentu seperti nilai estetika. dengan min. Pemilihan bahan tanaman adalah berdasarkan kriteria berikut: i. Penutup bumi Saiz polibeg . saiz kanopi minimum 300mm diameter. dan menepati spesifikasi di dalam Catatan.150mm tinggi keseluruhan. Mematuhi spesis bahan tanaman yang telah ditetapkan.0 GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. iv. ii. diameter batang.4.1 Saiz Standard Tanaman Untuk Kerja Landskap Ini merupakan rujukan untuk kesesuaian saiz tanaman bagi kerja landskap.150mm Saiz tanaman . Peringatan: Tanaman perlu dinilai di tapak semaian terlebih dahulu sebelum dihantar ke tapak projek untuk mengelakkan masalah penolakan. i. ii. maksimum 1000mm. iii. tinggi batang. 9 keratan pokok. fungsi dan kesan reka bentuk. 4. Kuantiti bahan tanaman yang dibekalkan mestilah seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tender Kontrak. Pertukaran adalah tidak dibenarkan kecuali di atas persetujuan atau arahan Pegawai Penguasa. Kriteria pemilihan bahan tanaman adalah berdasarkan spesifikasi iaitu tinggi keseluruhan.1. Pokok renek Ketinggian keseluruhan – minimum 150mm. saiz silara.

Palma a. Palma berkelompok Minimum saiz – 750mm tinggi batang (thrunk height) Minimum 3 batang palma di dalam satu rumpun. Catatan : Tinggi batang palma Tinggi keseluruhan palma – – diukur dari aras tanah sehingga ke pangkal ranting / pelepah pertama. iv. b. c. Pokok standard Saiz: 2100mm – 3000mm tinggi keseluruhan Diameter batang: 25mm – 75mm Saiz polibeg : 600mm x 600mm Batang utama tegak lurus dan mempunyai sistem percabangan yang baik. b. Pokok matang (mature / instant tree) Saiz – lebih dari 5000mm tinggi keseluruhan. Diameter batang: 75 mm – 150mm Pokok sihat. diukur dari aras tanah sehingga ke cabang teratas ranting pokok / pelepah palma. Palma berbatang tunggal Minimum saiz – 1200mm tinggi batang (thrunk height) Batang tegak lurus dan daun rimbun. batang tegak lurus dan mempunyai silara yang baik. 68 Garis Panduan Landskap Negara .GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. Pokok Utama a. Pokok separa matang (semi mature / instant) Saiz : 3000mm – 5000mm tinggi keseluruhan Diameter batang: 75mm – 150mm Saiz polibeg: 750mm x 750mm Batang utama tegak lurus dan mempunyai sistem percabangan yang baik.

Memilih kesesuaian masa penghantaran yang dapat melindungi bahan tanaman daripada angin kuat. b. Digalakkan untuk menyediakan tapak semaian sementara untuk projek landskap yang besar dan dijalankan secara berfasa atau projek landskap yang mempunyai kerja landskap lembut melebihi 50% daripada keseluruhan kerja pembangunan atau kawasan pulau dimana pokok perlu di dedahkan dan dibiasakan dengan suasana kawasan pulau. 4. cuaca kering dan panas terik matahari. Mengamalkan kaedah penyusunan dan penyelenggaraan bahan tanaman untuk mengurangkan risiko kerosakan. pelepah daun perlu dibungkus.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Palma Untuk mengelakkan penyejatan air dan mengurangkan kerosakan. adalah disyorkan supaya lubang penanaman disediakan terlebih dahulu sebelum penghantaran bahan tanaman. Masa yang paling sesuai adalah pada waktu pagi dan malam.2 PENGENDALIAN BAHAN TANAMAN KE KAWASAN TAPAK PROJEK Berikut adalah garis panduan pengendalian bahan tanaman untuk dibawa ke tapak projek: i. ii. Memastikan jenis pengangkutan yang bersesuaian untuk memudahkan penghantaran. Pokok utama Penyusunan secara menegak atau mendatar dengan bahagian silara berkedudukan tinggi daripada bebola akar (burlap). Penyediaan ‗pepara‘ di tapak semaian sementara dapat kerosakan bahan tanaman mengurangkan Garis Panduan Landskap Negara 69 . Bahan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan yang khusus adalah seperti berikut: a. Oleh itu.3 PENYEDIAAN KAWASAN TAPAK SEMAIAN DI TAPAK PROJEK Bahan tanaman perlu ditanam segera setelah tiba di tapak projek. iii.

3. Kawasan rata dan bersaliran baik.3. Jika tiada kawasan teduhan secara semula jadi. Lokasi kawasan tidak mengganggu kerja pembinaan landskap kejur. pasir. iii. Terlindung daripada cahaya matahari terus untuk mengelakkan bahan tanaman menjadi layu. lain untuk kerja penanaman. Kawasan bahan tanaman Kawasan di mana bahan tanaman disusun dan disimpan. Berhampiran dengan laluan untuk memudahkan kerja pengangkutan dan pemunggahan bahan tanaman.2 Komponen Asas Tapak Semaian Sementara i. iv. iii. Bahan tanaman seperti tanah. Kawasan campuran tanah Kawasan di mana kerja pencampuran tanah dilakukan. bahan organik dan baja perlu diletakkan secara tersusun untuk memudahkan kerja pencampuran tanah. pancang dan peralatan Kawasan campuran tanah dan material lain mempunyai struktur berbumbung Kawasan pengumpulan bahan tanaman dilengkapi sistem penyiraman 70 Garis Panduan Landskap Negara . 4. Kawasan laluan ke tapak semaian perlu berbeza dengan jalan masuk utama ke kawasan tapak projek.1 Kriteria Pemilihan Lokasi Tapak Semaian Sementara i. ii. kawasan teduhan buatan perlu dibina.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. ii. Adalah memudahkan jika bahan tanaman disusun secara berkelompok mengikut spesis tanaman dalam kuantiti yang memudahkan kiraan dibuat. Kawasan material lain Kawasan penyimpanan peralatan penyelenggaraan.

2 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir. Tanah berasid (tanah masam seperti asid sulfat) – penaburan kapur ke atas tanah asal.4 PEMBERSIHAN TAPAK KERJA / PROJEK Kerja pembersihan tapak mesti dilakukan sebelum kerja-kerja landskap dijalankan. penyediaan tanah campuran adalah berasaskan kaedah penyediaan asas tanah campuran.5. berdasarkan arahan Pegawai Penguasa. Oleh itu adalah disyorkan untuk kerja landskap. 4. Pembersihan rumpai (semua jenis tanaman yang tidak dikehendaki). 4. Garis Panduan Landskap Negara 71 . Tanah liat – tanah dicampurkan dengan pasir dan bahan organik. Pembersihan batu-batu. iaitu: i. ii. kayu dan komponen lain yang terdapat di kawasan tapak penanaman.2 Kaedah Membaik Pulih Tanah Sedia Ada Kesesuaian kaedah membaik pulih tanah adalah berdasarkan keadaan tanah asal/sedia ada di kawasan tapak projek. 4.5 PENYEDIAAN TANAH CAMPURAN Penyediaan tanah campuran untuk digunakan sebagai media penanaman. ii.5.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Membersihkan segala kotoran seperti sampah-sarap yang terdapat di tapak projek.1 Kaedah Penyediaan Asas Tanah Campuran Nisbah tanah campuran adalah 3:2:1 iaitu 3 bahagian tanah berloam. Catatan : Kos untuk membaik pulih tanah adalah tinggi dan keberkesanannya bergantung kepada keadaan pH tanah. iii. Pembersihan tapak meliputi kerja-kerja berikut: i.

Menandakan lokasi lubang penanaman dengan kayu penanda. kawasan tapak projek mestilah dibersihkan terlebih dahulu. Menentukan lokasi lubang tanaman seperti yang dinyatakan di dalam Pelan Penanaman. tunggul kayu.6 PENYEDIAAN LUBANG TANAMAN Sebelum kerja penyediaan lubang tanaman dijalankan.15m x 0. batu-bata dan sisa bahan binaan dan juga memastikan kawasan tanaman bebas daripada kulat dan serangga perosak tanaman.15m x 0. 4.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. ii.2m v.15m b. Kawasan laluan / trellis : 0. Di tepi tembok : 0. Kawasan tanah : 0.15m iv. Adalah disyorkan. penggalian lubang pokok utama dan palma menggunakan jentera untuk meminimumkan masa. 4.3m x 0.2 Saiz Lubang Tanaman 1m Saiz lubang tanaman adalah berdasarkan piawaian standard: i.15m x 0.15mm c.3m x 0.15m x 0.1 Kaedah Penyediaan Lubang Tanaman i.2m x 0. Catatan : Adalah dicadangkan supaya lubang penanaman pokok utama dan palma disediakan terlebih dahulu dan di lakukan kerja penanaman. Pokok Pemanjat a.6. Pokok ‘transplant’ : 2 kali ganda dari saiz bebola akar (burlap) 72 Saiz lubang pokok renek Garis Panduan Landskap Negara 300mm .3m x 0. Pastikan kaedah/cara penggalian lubang yang praktikal dan bersesuaian dengan keadaan tapak projek. sebelum penggalian lubang untuk bahan penanaman lain dijalankan. Kerja pembersihan tapak adalah meliputi kerja pembuangan rumpai.3m Saiz lubang pokok utama dan palma 1m 300mm iii. Penutup bumi : 0.2m x 0.6. Pokok utama / Palma : 1m x 1m x 1 Pokok renek : minimum 0.2m x 0. ii. iii.

1m TANAH CAMPURAN Keratan rentas penanaman pokok utama Garis Panduan Landskap Negara 73 . Jangan menjalankan penanaman dalam cuaca kering dan panas terik kerana ia akan mengakibatkan sistem akar mengering dan daun hangus. v.7 KAEDAH PENANAMAN Panduan umum penanaman – semua bahan tanaman mestilah ditanam dengan segera sebaik saja tiba di kawasan projek.6m. Masukkan tanaman ke dalam lubang penanaman. iii.5m.5m x 1. Masukkan 1/4 daripada lubang penanaman dengan tanah campuran dan baja pengakaran. Garispusat batang pokok yang melebihi 0. 4. ii. Kaedah penanaman bahan tanaman untuk kerja landskap: 4. Pastikan bahan tanaman tegak dan lurus. 2m 50mm x 50mm KAYU PEMANCANG SUNGKUPAN (150mm) PARAS TANAH SEDIA ADA iv. Akar tua dan berserabut perlu dicantas dan dirawat dengan racun kulat. Keluarkan bahan tanaman – pastikan akar tidak rosak.1 Pokok Utama/Palma Kaedah Penanaman i.5m x 1. saiz minimum lubang tanaman adalah 2m x 2m x 2m. Pacak kayu pancang berukuran 3000mm x 50mm x 50mm ke dalam 1000mm tanah di sisi bebola akar.7. Pokok Matang : minimum 1.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP vi. vi. Catatan : Untuk tanaman di kawasan tanah bermasalah – saiz lubang tanaman mestilah melebihi saiz piawaian standard untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pastikan lubang tanaman telah disediakan mengikut spesifikasi 1m x 1m x 1m.

Jika kawasan tanaman terdedah kepada terik cahaya matahari. mati dan berserabut atau tidak dikehendaki perlu dibuang.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP vii. Masukkan bahan tanaman ke dalam lubang tanaman. Akar tua. Keluarkan bahan tanaman. 74 Keratan rentas penanaman pokok renek Garis Panduan Landskap Negara . kaedah perlindungan adalah seperti berikut: . Untuk mengurangkan kadar kehilangan air pada peringkat awal penanaman. Teknik pengeluaran adalah seperti berikut: Sebelum polibeg dibuka.7.Palma – bungkus atau ikat pelepah.2 . 4. Isi lubang penanaman dengan tanah campuran. iii. ii. 500mm 500mm v.Pokok utama – cantas dahan. Pokok Renek Kaedah Penanaman i. padatkan tanah. . Siram sebaik sahaja bahan tanaman ditanam. Masukkan tanah campuran dan padatkan. Pastikan lubang tanaman telah disediakan mengikut spesifikasi. Catatan : Pemancangan adalah diperlukan untuk spesis pokok renek yang bersesuaian. vi. ii. Masukkan 1/4 daripada lubang penanaman dengan tanah campuran dan baja pengakaran. viii. Langkah Perlindungan Semasa Penanaman i. perlindungan daripada pancaran cahaya matahari secara terus perlu disediakan. iii. Gunakan pisau untuk membuat torehan di tepi polibeg. iv. Padatkan tanah.

iii. Tandakan kawasan penanaman. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai. jarak tanaman adalah 150mm. Sediakan lubang tanaman mengikut kesesuaian lokasi tanaman. v. vi. Teknik sunsunan 9 batang pokok Teknik sunsunan 5 batang pokok Teknik sunsunan 4 batang pokok Garis Panduan Landskap Negara 75 . Gali lubang penanaman sedalam 150mm. campuran tanah perlu dibentuk menjadi batas setinggi 100mm.7. Kaedah membentuk pemanjat adalah seperti berikut: Sediakan struktur sokongan (contoh – tiang pergola) sebelum penanaman dilakukan. Disyorkan untuk kawasan tembok dan pagar. 4. Jarak tanaman adalah bergantung kepada kesan penanaman yang dikehendaki. Tanam dan padatkan tanah. iv. iii. Pada peringkat awal. uraikan akar sebelum ditanam.4 Penutup Bumi Keratan rentas penanaman pokok memanjat Kaedah Penanaman i. iv. ii. struktur binaan mestilah dibina terlebih dahulu sebelum bahan tanaman ditanam. pucuk pokok perlu diikat kepada sokongan. ii.3 Pemanjat Kaedah Penanaman i.7.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Keluarkan bahan tanaman. Untuk pemanjat di semua struktur binaan. Masukkan tanah campuran. Jika akar terlalu padat. Jika tanaman berkelompok.

Taburan kapur perlu dilakukan jika tanah asal adalah jenis tanah berasid (tanah masam). Perbaiki saliran jika kawasan dikenal pasti mempunyai masalah takungan air. viii.7. Nota – jumlah kuantiti taburan kapur adalah berpandu kepada kadar keasidan tanah dan juga kepada toleransi tanaman terhadap keasidan tanah. Sembur tapak semaian dengan racun rumpai pracambah. Bajak/gemburkan tanah. kayu dan rumpai. iii. ii. vii. tanah perlu di paraskan untuk mendapatkan kecerunan minimum 1:60 (untuk mengelakkan takungan air) Gembur halus dan ratakan tanah Semburkan racun rumpai pracambah 76 Garis Panduan Landskap Negara . Ratakan kawasan penanaman. Catatan : Untuk kawasan padang bola atau padang permainan. permukaan tanah dan ratakan dengan Gemburkan tanah yang telah dicampur dengan bahan organik dan baja iv. Gembur halus pencakar. v.5 Rumput Kaedah Penyediaan Tapak Tanaman Kaedah penyediaan tapak ini adalah sesuai untuk teknik tanaman secara ketulan (spot turfing) dan hamparan (close turfing): i. Jika perlu. vi. minimum 150mm kedalaman. sediakan saliran bawah tanah. Tabur baja setelah seminggu semburan racun dibuat.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Bersihkan kawasan tapak daripada batu. Lembapkan tanah.

Ketulan / secara bertompok (spot turfing) a. Saiz hamparan adalah 300mm x 300mm x 600mm. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai. mampatkan dengan cara memijak dengan kaki atau cara lain yang bersesuaian. Semburkan ke kawasan penanaman. c. Hamparan / secara rapat (close turfing) a. d. b. iaitu: i. Kawasan tanaman perlu bebas daripada rumpai sebelum kerja penanaman dijalankan. Setelah ketulan dihamparkan. d. c. Setiap hamparan mestilah ditanam dengan rapat. b. c. Dilaksanakan pada musim panas Kaedah menanam secara ‗close-turfing‘ Kerja-kerja menyembur biji benih rumput secara ‗hydroseeding‘ Garis Panduan Landskap Negara 77 . Penanaman dilereng bukit menggunakan kaedah paku ii. e. b. 300mm Kaedah menanam secara ‗spot turfing‘ iii. Ruang antara tanaman perlu diisi dengan tanah campuran. Saiz minimum setiap ketulan adalah 150mm. Jarak penanaman rumput adalah 150mm x 150mm x 150mm. Semburan percambahan (hydroseeding) Teknik penanaman rumput secara semburan percambahan sesuai dilakukan untuk tujuan kawalan hakisan di kawasan bercerun atau berbukit dan kawasan penanaman yang luas. d. Mampatkan dengan cara yang bersesuaian. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP Kaedah Penanaman Terdapat tiga teknik penanaman rumput. Campurkan biji benih rumput dengan cairan ‗hydroseeding‘. Kaedah penanaman hydroseeding adalah seperti berikut: a. e. Pastikan kawasan penanaman sentiasa dibekalkan dengan air yang mencukupi untuk memastikan pertumbuhan biji benih.

Lapisan media tanaman di dalam kotak tanaman. Tanam bahan tanaman mengikut susunan yang kehendaki. v.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. di Tanaman di dalam kotak tanaman perlu dipastikan mendapat air yang mencukupi dan pastikan lubang ‗out-let‘ tidak tersumbat.6 Dalam Kotak Tanaman dan Pasu Kaedah Penanaman i. Saiz minimum kotak tanaman adalah 1. Untuk tujuan penanaman pokok utama dan palma. iii. Isikan tanah campuran.0m tinggi x 1. ii. saiz minimum kotak tanaman adalah 1. Isikan 1/3 daripada kotak tanaman / pasu dengan batu kecil untuk tujuan pengairan air dan udara. Untuk pasu – saiz pasu mestilah bersesuaian dengan saiz bahan tanaman. 78 Garis Panduan Landskap Negara . vi. vii.5m lebar.5m tinggi x 1. iv.7. Pastikan tanaman secara tegak dan lurus.5m lebar. Masukkan sedikit tanah campuran sebagai ‗bedding‘. Siram sebaik sahaja kerja penanaman selesai Kaedah menanam di dalam kotak tanaman. Kotak tanaman dan pasu mestilah mempunyai lubang untuk mengalirkan air lebihan keluar. Padatkan tanah.

ii. Saiz kawasan galian mestilah tidak kurang daripada 4 kali lebar daripada saiz diameter batang pokok.7 Pemindahan Pokok Matang (Instant Plant). Pastikan pokok mendapat bekalan air yang mencukupi. Bahagikan lurah kepada 4 bahagian. Penanaman pokok separa matang selalu dilakukan di dalam kerja landskap untuk mendapatkan kesan penanaman yang terbaik. Tandakan kawasan yang hendak digali (lurah) di sekeliling pokok. Pokok Separa-Matang (Semi Matured) dan Pemindahan Pokok (Transplant) Pokok matang (matured/instant plant) adalah pokok yang telah mencapai tahap tumbesaran maksimum. Biarkan lurah yang telah digali selama seminggu. iv. Penanaman pokok matang dan pemindahan pokok matang dijalankan dalam kerja landskap adalah bertujuan untuk mendapatkan kesan penanaman segera. Keadaan akar sebelum pemangkasan Garis Panduan Landskap Negara 79 . Akar yang terpotong perlu disapu dengan ‗wound dressing‘ untuk melindungi luka akar yang terdedah. iii. Kaedah Mengubah Tanam Pokok (Transplant) i. Gali lurah kedua dan ulangi proses penggalian seperti di dalam (iii). Pokok separa matang (semi-matured) pula adalah pokok yang telah besar dan masih dalam peringkat tumbesaran.7. Gali tanah dengan peralatan yang sesuai.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Teknik pemindahan pokok matang adalah rumit dan memerlukan kepakaran dan memerlukan penjagaan rapi supaya pokok dapat tumbuh dengan baik.

kemaskan tanah sekitar akar menjadi bebola akar. vii. dahan dan dedaun atau pelepah palma perlu dipangkas (tidak melebihi 1/3 silara) untuk mengurangkan kehilangan air yang banyak daripada permukaan daun. vi. Potong akar tunjang dan angkat pokok bersama bebola tanah. Ulangi proses (3) untuk bahagian ketiga dan keempat. Setelah siap. Untuk kebanyakan jenis pokok.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP v. vii. 300mm 300mm Keadaan akar selepas pemangkasan Keadaan akar selepas pemangkasan Keadaan akar sedia untuk penanaman 80 Garis Panduan Landskap Negara . Selain daripada kaedah penggalian secara manual. Bungkus bebola akar dengan guni dan ikat dengan kemas. penggalian menggunakan jentera adalah lebih praktikal dan mengurangkan risiko kematian pokok.

4. Kayu pancang lain adalah tidak dibenarkan untuk digunakan. Adalah disyorkan penggunaan ‗turn buckle‘ untuk tujuan memegang wayar keluli dari masa ke semasa.8. ii.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. selain daripada sebagai sokongan. Pokok Renek : minimum 20mm x 20mm x 300mm.1 Saiz Kayu Pancang i. 4. bergantung kepada kesesuaian dan tujuan sokongan. Pemancangan menggunakan wayar keluli Teknik pemancangan ini tidak menggunakan kayu pemancang.8. berdasarkan ketinggian pokok renek. Kayu pancang yang digunakan untuk kerja landskap adalah merujuk kepada kayu keras atau batang keluli. Teknik ini biasanya menggunakan 1 atau 2 kayu pancang.2 Kaedah Pemancangan 2m Terdapat 3 kaedah pemancangan. ‗Rubber-hose‘ perlu diletakkan sepenuhnya di kawasan batang bahan tanaman dan ikatan dilakukan di bahagian tengah antara kayu pancang dan bahan tanaman. 50mm x 50mm KAYU PEMANCANG DITANAM SEDALAM 1 mT 2m SUNGKUPAN (150mm) 1m TANAH CAMPURAN KERATAN RENTAS TALI PENGIKAT Kaedah satu kayu pancang ‗rubber-hise guying wire‘ TALI PENGIKAT WAYAR KELULI SUNGKUPAN (150mm) KAYU PEMANCANG TALI PENGIKAT KERATAN RENTAS Kaedah memancang ‗menggunakan wayar keluli Garis Panduan Landskap Negara 81 . Pemancangan ‘rubber-hose guying wire’ ‗Rubber-hose guying wire‘ ialah teknik pengikatan dengan menggunakan dawai yang dimasukkan ke dalam getah kecil. Pokok Utama / Palma : 50mm x 50mm x 3000mm ii.8 PEMANCANGAN Tujuan pemancangan adalah untuk memastikan bahan tanaman tumbuh secara tegak dan lurus. Wayar keluli dimasukkan ke dalam tiub getah. Kayu pemancang kecil ini perlu dipancang secara bersudut 45 darjah di permukaan tanah di luar kawasan lubang penanaman. iaitu: i. diikat kepada bahan tanaman dan wayar keluli seterusnya diikat kepada kayu pemancang kecil.

‗Rubber-hose guying wire‘ digunakan untuk mengikat kayu pancang dan bahan tanaman. Pemancangan empat penjuru Kaedah ini menggunakan 4 kayu pancang yang ditanam secara bersudut 20 darjah di lubang penanaman. Pemancangan menggunakan kayu a. Pastikan bahan tanaman dibalut dengan kain guni untuk mengelakkan kerosakan kulit. Satu kayu digunakan sebagai kayu palang dan di pakukan di penjuru kayu pancang yang berfungsi sebagai kayu pemancang. Kayu pancang bersaiz empat segi tepat dipakukan di setiap sudut kayu pancang. 50mmx50mm KAYU PANCANG 2m SUNGKUPAN (150mm) PARAS TANAH SEDIA ADA 1m TALI PENGIKAT TANAH CAMPURAN KERATAN RENTAS Kaedah dua kayu pancang BUANG PELEOAH BAHAGIAN BAWAH ATAU YANG DIARAHKAN 50mmx50mm KAYU PANCANG DITANAM SEDALAM 1m DAN DIBALUT DENGAN KAIN GUNI SUNGKUPAN (150mm) DISIKAN DENGAN TANAH CAMPURAN Kaedah pemancangan empat penjuru Kaedah-kaedah pemancangan mengikut kesesuaian pokok dan kawasan penanaman 82 Garis Panduan Landskap Negara . Dua kayu pancang Kaedah ini menggunakan 2 kayu pancang.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. b.

rumput kering dan sekam padi.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP 4. Pokok renek : 50mm SUNGKUPAN (150mm) SUNGKUPAN (150mm) 50mm Ketebalan sungkupan untuk tanaman renek dan pokok utama 4.Adalah disyorkan sungkupan di kawasan perbandaran menggunakan bahan yang telah diproses. Sediakan kawasan terbuka yang mencukupi di pangkal pokok untuk tujuan pengudaraan dan pengairan. Garis panduan kemasan dan rawatan adalah seperti berikut: KERB KONKRIT- i. 300mm POKOK PENUTUP BUMI LUBANG AIR 1. Terdapat juga bahan sungkupan yang telah diproses seperti ‗cocoa-fiber‘. ii.10 KAEDAH KEMASAN DAN RAWATAN LUBANG PENANAMAN Kaedah kemasan dan rawatan lubang tanaman perlu dilakukan untuk kawasan tanaman di kawasan yang berturap seperti kawasan laluan pejalan kaki. ‗Kerb‘ di sekeliling pokok yang boleh menghalang pengairan air permukaan perlu dielakkan. Ketebalan sungkupan: i.5m Pelan penanaman di kawasan berturap 150mm Garis Panduan Landskap Negara 83 .9 SUNGKUPAN (MULCHING) Sungkupan adalah kaedah rawatan untuk mengurangkan kadar pemeluwapan atau sejatan air permukaan tanah. Pokok utama dan palma: 150mm ii.Bahan sungkupan terdiri daripada bahan organik yang mudah reput dan kering seperti sabut kelapa sawit terkompos.

Penggunaan dan penyediaan saluran pengudaraan dan pembajaan dengan menggunakan paip PVC berlubang (perforated PVC pipe) adalah digalakkan. 600mm 750mm 750mm LUBANG AIR PAIP PVC BERLUBANG DIISI DENGAN BATU KECILLUBANG AIR ARAS TANAH KERB KONKRIT- 450mm PENAHAN AKAR TANAH CAMPURAN Keratan rentas penanaman di kawasan berturap. iv. 84 Garis Panduan Landskap Negara . Bagi kawasan yang luas. Perlu disediakan lubang pengairan untuk tujuan pengairan dan pengudaraan sistem akar.5m Kaedah penahan akar di sekeliling pangkal pokok Penggunaan paip pvc berlubang untuk tujuan penggudaraan dan pembajaan. Adalah digalakkan untuk menggunakan ‗tree-grating‘ atau jaringan besi dan kepingan konkrit berlubang sebagai penutup lubang penanaman. v. terutamanya di kawasan perbandaran.GARIS PANDUAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK KERJA LANDSKAP iii. penanaman rumput yang diselangselikan dengan batu-bata dapat menggalakkan pengudaraan ke akar pokok selain daripada memberikan keindahan. Paip mestilah berukuran 75mm dan ditanam sedalam 450mm bersetentangan kedua belah pokok. Saiz minimum ‗tree-grating‘ adalah 1m x 1m dengan bukaan lubang penanaman 300mm x 300mm KERATAN RENTAS Min. vi. 1.

Bahagian 5 Kaedah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Langkah Pengekalan Dan Pemuliharaan Tanaman Sedia Ada Kaedah Pengekalan dan Pemuliharaan .

.

} Melarang penebangan pokok kecuali kebenaran bertulis dan tertakluk kepada syarat. di mana ukur lilit (diameter) batang pokok diukur 0. vi.8m) untuk memastikan pokok matang tidak boleh ditebang dan wajib dipelihara dalam sesuatu pembangunan. Perintah Pemeliharaan Pokok ini mengambil kira pokok sebagai: . Pokok yang menjadi habitat kepada hidupan liar dan tidak membahayakan manusia. Untuk pokok berakar banir. penebangan pokok ini perlu terlebih dahulu mendapat pengesahan dan keizinan daripada pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. ii. Pokok Induk (Mother tree) – pokok matang yang digunakan sebagai pokok untuk menghasilkan stok biji benih untuk menjamin kesinambungan sesuatu spesis.0 KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN TANAMAN SEDIA ADA Pengekalan dan pemuliharaan tanaman sedia ada terkandung di dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A933).000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan mengikut seksyen 35E(5) jika sabit kesalahan bagi menebang pokok yang telah dikeluarkan Perintah Pemeliharaan Pokok.peruntukan ini memberikan perlindungan khas kepada pokok matang (pokok yang mempunyai ukur lilit melebihi 0.} .5 dari paras tanah.Perintah Pemeliharaan Pokok. v. Bahagian VA . Berdasarkan Bahagian VA Akta 172 . Pokok yang dikenalpasti mempunyai nilai perubatan.pokok-pokok. Pokok yang mendatangkan bahaya. Namun begitu. kecuali di atas sebab berikut: i.000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan mengikut seksyen 35H(3) jika sabit kesalahan menebang pokok yang berukur lilit melebihi 0.5m dari permukaan aras tanah. Pokok yang tertakluk di bawah Perintah Pemeliharaan Pokok ini adalah seperti berikut: i. Pokok yang spesisnya adalah spesis pokok yang terancam dengan masalah kepupusan. jika ada oleh PBT dan memastikan penanaman dan penggantian pokok dilaksanakan mengikut cara yang ditetapkan oleh PBT.kelompok pokok. Denda tidak lebih daripada RM10. iv. Pokok yang mempunyai nilai sejarah dan warisan. iii.8m diukur 0. ii. } . Garis Panduan Landskap Negara 85 . ukur lilit batang disukat dari atas akar banir.8m. Pokok yang hampir mati atau yang telah mati.sebatang pokok. Denda tidak lebih RM100.5. Pokok yang mempunyai ukur lilit melebihi 0.

8 m . 5. Penggunaan jentera berat di kawasan zon akar perlu di elakkan supaya tidak mengganggu sistem pengakaran. Pihak Berkuasa Tempatan perlu menyediakan inventori pokok. Ketinggian keseluruhan pokok. Langkah dan kaedah pengekalan pokok perlu dinyatakan dalam Pelan. Ukur lilit batang dan nombor daftar pokok c. c. Nilai ekonomi pokok ii. b. dengan mengambilkira keadaan kontor topografi sedia ada. ii. d. Jenis nama botani dan tempatan b. Gambar foto setiap pokok. Pembinaan pagar mestilah di dalam kawasan zon akar. Saiz silara pokok. Lokasi pokok. g.KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN POKOK SEDIA ADA 5. . Sediakan Pelan Pengekalan dan Pemeliharaan Pokok Sedia Ada. Elakkan dari pencemaran tanah di kawasan zon akar yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia. e. 86 Garis Panduan Landskap Negara Akta 172 memberi pelindungi pokok-pokok yang mempunyai nilai sejarah dan juga pokok yang berukurlilit melebihi 0.2 KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN i. Perlindungan asas – penyediaan pagar atau penghadang di sekeliling pokok. Perlindungan Pokok a. d. Pokok yang terlalu hampir dengan bangunan perlu dipangkas tanpa merosakkan bentuk pokok. Pokok sedia ada di kawasan tapak projek dikenalpasti dan maklumat berikut perlu direkodkan: a. Masalah dan penyakit pokok serta tindakan pengawalan (jika ada). Perlu menyediakan saliran yang baik di kawasan sekitar pokok.1 LANGKAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN TANAMAN SEDIA ADA UNTUK KERJA LANDSKAP i. Penilaian Risiko Pokok dan mewartakan pokok-pokok yang perlu dipelihara bagi tujuan pengurusan landskap. e. h. f.

Rawatan Untuk Kerja Penggalian a. Jarak minimum penggalian adalah 1. Kawasan sekitar 500mm diameter dari pangkal pokok perlu dibina tembok penahan. 500 mm 500 mm 1m TEMBOK PENAHAN 1m TEMBOK PENAHAN 150 mm PARAS TANAH ASAL SUSUNAN BATU SUSUNAN BATU SEBELUM TAMBAKAN TAMBAKAN YANG BOLEH MEMATIKAN POKOK RAWATAN DENGAN MELETAKAN BATU DIPANGKAL POKOK RAWATAN DENGAN MEMBINA TEMBOK PENAHAN Kaedah rawatan yang sesuai untuk kerja penambakan Garis Panduan Landskap Negara 87 . Penggalian tanah melebihi 150mm perlu dielakkan untuk mengelakkan sistem akar terpotong. Adalah disyorkan mengikut saiz silara pokok. tembok kecil perlu dibina di sekeliling akar pokok.5m) a. Rawatan Untuk Kerja Penambakan Pokok Kecil (ukur lilit kurang dari 0. Kawasan sekitar pangkal di susun dengan batu kecil. b.0m dari batang pokok. 1m PARAS ASAL TANAH PENGOREKAN 1m TEMBOK PENGOREKAN SEBELUM PENGALIAN PENGGALIAN YANG BOLEH MEMATIKAN RAWATAN YANG SESUAI UNTUK POKOK Kaedah rawatan yang sesuai untuk kerja penggalian iii. b.KAEDAH PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN POKOK SEDIA ADA ii. Catatan : Pokok besar dan penambakan tanah melebihi 150mm perlu dibina tembok penahan dalam jarak 1.0m dari batang pokok dan diletakkan dengan susunan batu kecil. c. Untuk menstabilkan tanah.

.

Serangga dan Haiwan Sulaman / Penggantian Pokok Penggantian Pasu Penambahan Bahan Organik Sungkupan Kawalan Hakisan Pemangkasan dan Penjarangan Tenaga Kerja Dan Peralatan Program Penyelenggaraan. .Bahagian 6 Penyelenggaraan Landskap Lembut Penyiraman Pembajaan Kebersihan Kawasan Kawalan Penyakit.

.

Elakkan pancutan air yang terlalu kuat atau deras untuk mengelakka kerosakan tanaman atau tanah. Kaedah penyiraman menggunakan ‗micro-jet sprinkler‘ atau titisan (drip system) adalah digalakkan untuk menjimatkan masa dan tenaga kerja. b. Penyiraman perlu dilakukan pada pangkal tanaman dengan kadar kedalaman 150mm atau sehingga tanah kelihatan basah. viii.0 PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT Setiap pembangunan landskap memerlukan penyelenggaraan yang baik untuk menghasilkan kesan reka bentuk yang terbaik. Penyiraman perlu dielakkan pada waktu berikut: a. minimum 150mm dalam. kekotoran dan tidak mengandungi garam terlarut yang tinggi. vii. kadar penyiraman adalah 2 kali sehari iaitu waktu pagi (sebelum terik matahari) dan pada waktu petang (sebelum matahari terbenam). iii.6.1. ii.1 PENYIRAMAN Kerja penyiraman adalah suatu proses yang amat penting di dalam memastikan tanaman yang ditanam mendapat bekalan air yang mencukupi untuk mencapai kadar tumbesaran yang optimum. Kualiti air untuk siraman mestilah bebas dari bahan kimia.Untuk Semua Jenis Tanaman i. Lewat petang – untuk mengelakkan jangkitan virus dan kulat yang disebabkan oleh kelembapan tanah yang tinggi. Waktu tengah hari – untuk mengelakkan daun atau batang melecur. 6. Manual penyelenggaraan secara spesifik serta jadual pemeriksaan secara berkala perlu disediakan untuk perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan Kerja penyelenggaraan adalah merangkumi semua kerja berikut: 6. jenis tanah dan keadaan cuaca. Kadar penyiraman boleh dikurangkan pada musim hujan. Kuantiti air dan kekerapan penyiraman adalah bergantung kepada sepsis tanaman. Garis Panduan Landskap Negara 89 . vi.1 Kaedah penyiraman . v. Jumlah air yang dibekalkan mestilah mencukupi sehingga tanah di sekeliling basah. Adalah disyorkan kadar peruntukan sebanyak 15% – 20% daripada kos pembangunan landskap lembut diperuntukkan untuk kerja penyelenggaraan pada setiap tahun. Penyiraman dilakukan sebaik sahaja tanaman dipindahkan ke tanah. Secara asasnya. iv.

Untuk pokok renek berdaun lebar penyiraman perlu dilakukan di bahagian pangkal tanaman untuk memastikan tanaman mendapat bekalan air yang mencukupi. barulah pasu tanaman diangkat keluar. iii. c.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. penyiraman perlu dilakukan dengan jumlah air yang banyak dengan semburan ke permukaan daun untuk menghilangkan debu. kaedah siraman secara ‗springkler system‘ dan ‗drip system‘ adalah digalakkan. Untuk memudahkan kerja penyiraman dan mengurangkan tenaga pekerja untuk penyelenggaraan. Pokok Renek / Pemanjat / Pasu / Kotak Tanaman a. 90 Garis Panduan Landskap Negara . Tanaman di kawasan berturap memerlukan kadar penyiraman yang banyak terutamanya pada musim panas. Penutup Bumi / Rumput Penggunaan ‗sprinkler system‘ adalah kaedah penyiraman yang berkesan untuk kawasan penanaman penutup bumi / rumput yang luas.2 Kaedah Penyiraman Khusus i. Selain daripada kaedah penyiraman biasa. Setiap 3 bulan sekali. Pokok Utama / Palma a.1. Penyiraman secara berlebihan perlu dielakkan untuk mengelakkan akar menjadi lemas atau busuk disebabkan kandungan air tampungan yang tinggi. ii. b. b. kaedah terbaik untuk pembekalan air dalam pasu adalah dengan meletakkan pasu ke dalam takungan air sehingga tanah di dalam pasu basah.

ii. Contoh .2.1 Jenis Baja Tiga jenis baja: i. Contoh . jenis dan kandungan pH (keasidan atau kealkalian) tanah. Secara umum.Osmocot dan Kokei. iii.2. . Hablur dilarutkan dalam air. Contoh . pembekalan baja adalah untuk menampung kekurangan unsur nutrien utama/makro iaitu Nitrogen (N). Contoh .baja lengkap. Baja campuran . Baja tunggal ii. Posforus (P). Pallet Pengambilan dan pembekalan baja bergantung kepada keperluan pembajaan. Kadar keperluan nutrient adalah bergantung kepada spesis tanaman. iii.NPK. 6.2 Bentuk Baja Lima bentuk baja: i.Bayfolan dan Nitrophoska foliar.2 PEMBAJAAN Pembajaan adalah untuk memastikan tanaman senantiasa mendapat bekalan nutrien yang mencukupi. Kalium (K) dan Magnesium (Mg). Debu iv. Cecair v.Melameal dan Monemeal. Garis Panduan Landskap Negara 91 . Baja sebatian 6.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. pembajaan adalah secara semburan terus ke permukaan daun. Penggemburan selepas pembajaan adalah digalakkan untuk mengurangkan unsur baja memeluwap ke udara. Butiran . ditabur di permukaan tanah atau digaul ke dalam medium penanaman. hanya mengandungi satu unsur nutrien. sama ada ‗fast release fertilizer‘ – kandungan nutrien dibebaskan secara cepat atau ‗slow release fertilizer‘ – kandungan nutrien dibebaskan secara perlahan-lahan.campuran baja tunggal mengikut satu nisbah yang tertentu.Ammonium nitrat. larut dalam air.ditabur terus ke permukaan tanah. Contoh. ditabur di permukaan tanah atau digaul ke dalam medium penanaman. Untuk kerja landskap – penggunaan baja lepasan perlahan (slow release fertilizer) adalah disyorkan. .baja yang tidak lengkap.

iv. sementara untuk meningkatkan kehijauan daun. Penyiraman perlu dilakukan dengan segera sebaik sahaja pembajaan dijalankan untuk mengelakkan tanaman dari melecur (scorching). elakkan taburan pada daun dan batang untuk mengelakkan kerosakan atau kelecuran tanaman. kapur perlu ditambahkan dengan kadar 25kg/100m persegi setelah 2 bulan rumput ditanam. terutamanya untuk pokok penutup bumi.2.jika pembajaan baja butir digunakan. jenis tanah dan kawasan penanaman pokok tersebut. pembajaan adalah berdasarkan keperluan tanaman. Baja pengakaran seperti ‗triple super phosphate‘(TSP) dan ‗double super-phosphate‘(DSP) perlu dicampurkan ke medium penanaman semasa kerja penanaman dilakukan untuk menggalakkan pengakaran.5 (tanah berasid). iii.3 Kaedah Pembajaan Kaedah pembajaan bergantung kepada jenis tanaman.2. baja yang mengandungi kalium (K) yang tinggi adalah diperlukan. Dalam tempoh 6 bulan pertama. kandungan Nitrogen (N) yang tinggi adalah diperlukan. 6. Adalah memudahkan pembajaan dilakukan dengan menyediakan paip khas untuk menyalurkan baja. pembajaan adalah menggunakan baja organik. Untuk menghasilkan bunga. Di peringkat matang.3.1 Untuk Semua Jenis Tanaman i. Baja lengkap NPK 15:15:15 digunakan selepas 6 bulan pertama.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. umur tanaman. ii.2. 92 Garis Panduan Landskap Negara . ii.2 Kaedah Pembajaan Khusus i. Pokok Renek / Pemanjat / Pasu / Kotak Tanaman . 6. Pokok utama / Palma yang ditanam di kawasan berturap – keperluan pembajaan mengikut nisbah NPK 10:4:6.3. pemanjat dan rumput. iii. Rumput – jika kawasan tanaman kurang dari pH 5.

Peparit (trenching) Kaedah penambahan baja dengan penggalian parit kecil di sekeliling pangkal pokok mengikut saiz silara pokok.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.5 Jadual Pembajaan Kuantiti dan kadar keperluan baja bagi jenis-jenis tanaman adalah seperti berikut: Bil Jenis Tanaman Keperluan Kadar Pembajaan/ Tahun 2 kali Contoh Baja NPK KAWASAN SILARA TANAMAN 1. Penutup bumi 40kg/100m/tahun 3 kali Teknik pembajaan secara peparit Garis Panduan Landskap Negara 93 . ii. iii. Taburan (broad casting) Kaedah taburan baja di sekeliling pangkal pokok mengikut saiz silara.4 Teknik Pembajaan Empat teknik pembajaan: i. Semburan daun Semburan terus ke permukaan daun dengan menggunakan baja cecair atau hablur. Tanah perlu digemburkan terlebih dahulu. Poket / bertompok ( pocket) Kaedah penambahan baja dengan penggalian lubang kecil (150 –200mm) di sekeliling pokok. 6. Pokok utama/ 1 kg untuk setiap palma 250mm garis pusat batang. Perlu dielak daripada terkena pangkal pokok. 2 kali NPK green/ yellow NPK green KAWASAN PEMBAJAAN 3.2.2. Pokok renek/ Pemanjat 120g BAJA DITABUR DIDALAM ALUR SEDALAM 150—20 mm 2. iv.

Semburan mestilah merata dan mengenai permukaan atas dan bawah daun. sarung tangan dan kasut getah. Pastikan keselamatan diri dengan memakai pakaian kalis air. Siput Grubs Ulat bulu Ulat penggorek Kutu tanah Diabrotica Kutu Daun Kumbang Belalang Kutu putih Lalat Lalat putih Trips Kumbang Kutu perisai Contoh serangga perosak tanaman 96 Garis Panduan Landskap Negara . b Pastikan semburan tidak berlawanan dengan arah angin. Racun perlu dicairkan terlebih dahulu sebelum digunakan.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Pastikan badan dan pakaian telah dibersihkan terlebih dahulu sebelum makan dan minum. penutup hidung. Jangan gunakan bekas racun untuk kegunaan lain atau mencampur adukkan penyimpanan dengan bekas berisi makanan dan minuman. goggles.3 Garis Panduan Penggunaan Kawalan Kimia (Racun) i.4. Teknik pencairan perlu dilakukan dengan teliti dan cermat. dan elakkan dari menghisap rokok semasa proses penyemburan dijalankan. ii. c. Sewaktu penyemburan racun. Jangan makan dan minum. perkara berikut perlu diikuti: a. mengikut syor pembuat racun. iii. topi. Simpan racun di tempat yang selamat dan jauhi dari kanakkanak.

maka tindakan memperbaiki sistem saliran perlu diambil terlebih dahulu sebelum penanaman semula dilakukan. Pastikan tujuan sulaman/penggantian pokok sebelum kerja sulaman/penggantian dijalankan. Sulaman bermaksud menggantikan tanaman yang cacat. iv. tindakan pencegahan perlu diambil terlebih dahulu untuk memastikan pokok baru tidak dijangkiti. ii. Ia dilakukan sebaik sahaja bunga layu. perkara berikut perlu dipatuhi: i.5 SULAMAN / PENGGANTIAN POKOK Sulaman dan penggantian pokok adalah bertujuan untuk menggantikan pokok yang cacat.1 Kaedah Penggantian Pokok Hiasan Semusim Kaedah penggantian adalah secara keseluruhan. Jika disebabkan saliran. Sebelum sulaman / penggantian dilakukan. 6. terbantut dan mati dengan menggunakan tanaman yang sama dari jenis spesis. terbantut dan mati yang telah dikenal pasti. Tanaman semusim yang perlu diganti sebaik sahaja bunga layu banyak digunakan sebagai tanaman hiasan di kawasan perbandaran. tanah perlu digemburkan dan diperbaiki terlebih dahulu. Kenal pasti masalah sedia ada di tapak.5. Penggantian pokok adalah bermaksud menggantikan pokok yang bermasalah/mati dengan spesis baru. Jika disebabkan masalah tanah. iii.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Garis Panduan Landskap Negara 97 . saiz dan ketinggian yang sama dengan tanaman asal. v. Jika masalah disebabkan serangan penyakit atau serangga.

PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. iv. Kawalan kebersihan khusus untuk rumput: Pemotongan perlu dilakukan setiap 15 hari. Daun dan ranting kering perlu dibuang segera supaya tidak mencacatkan keadaan fizikal tanaman. vi. Maksimum ketinggian pemotongan adalah 50cm daripada permukaan tanah. Pembersihan kawasan tanaman seperti merumpai dan membuang sampah-sarap serta daun kering perlu dilakukan setiap hari secara rutin untuk memastikan kawasan landskap sentiasa 94 Garis Panduan Landskap Negara . v. Sampah perlu ditanam atau dibuang ke kawasan pengumpulan sampah. iii. Jika musim hujan. vii. pemotongan perlu dilakukan dengan lebih kerap. Kerja merumpai perlu sentiasa dilakukan. Elakkan membakar sampah secara terbuka. ii. Sistem perparitan perlu sentiasa baik untuk mengelakkan parit tersumbat yang akan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan penanaman dan tempat pembiakan nyamuk. Semua sampah sarap perlu di kumpul dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sarang pembiakan agen penyakit dan perosak tanaman.3 KEBERSIHAN KAWASAN TANAMAN DAN MERUMPUT Garis panduan kebersihan kawasan tanaman adalah seperti berikut: i. Kurangkan penggunaan racun rumpai bagi mengelakkan kecederaan dan kerosakan tanaman.

2 Kaedah Kawalan 6. Pemeriksaan terhadap tanda atau simptom serangan penyakit dan serangga perlu dijalankan sekali seminggu. Kenalpasti jenis serangan penyakit dan serangga. 6. ditanam atau dibakar. serangga dan haiwan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan tanaman sentiasa terjaga. SERANGGA DAN HAIWAN Kawalan penyakit. kerbau. Namun kaedah ini memerlukan kajian keberkesanan dan pengawasan teliti untuk mengelakkan daripada timbul masalah lain yang disebabkan oleh musuh semula jadi tersebut. v.4.1 Garis Panduan Kawalan i. Garis Panduan Landskap Negara 95 . Kawalan terhadap haiwan besar (lembu.1 Kawalan Biologi Kaedah kawalan dengan memperkenalkan musuh semula jadi kepada serangga perosak yang menyerang tanaman.4. kambing dan biri-biri) perlu dilakukan untuk mengelakkan tanaman dimakan atau dimusnahkan. 6.4.4 KAWALAN PENYAKIT.2.4. 6. Adalah disyorkan supaya jenis racun serangga yang digunakan ditukar setelah 3 kali penggunaannya untuk mengelakkan terjadinya ‗kekebalan‘ kepada serangga perosak. ii. iii. kaedah pengawalan seperti memusnahkan bahagian serangan dengan cara dibuang.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.2 Kawalan Kimia Kawalan dengan menggunakan racun serangga (insecticide) dan racun kulat (fungicide).2. Jika perlu. Tindakan pencegahan perlu diambil segera. jika perlu. iv. ambil sample serangan atau serangga perosak untuk diberikan kepada pakar. Sekiranya serangan adalah serius.

Potong bahagian luar bebola akar yang terbentuk. Kerja penggantian pasu dilakukan pada waktu pagi atau petang. Masukkan tanah campuran yang telah di campur dengan baja dan padatkan tanah. Siram sebaik saja tanaman siap dipasukan. 6. Tanaman perlu ditanam semula ke dalam pasu yang lebih besar daripada pasu asal. vii. Cara mengeluarkan tanaman kecil daripada pasu. Keluarkan pokok dengan memutar mengikut arah jam. spesis tanaman yang disyorkan untuk ditanam di dalam pasu adalah pokok renek.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.6.6 PENGGANTIAN PASU Di dalam kerja landskap.1 Kaedah Penggantian Pasu: i. Ia boleh digunakan sebagai bahan tanaman baru. iii. viii. Penggantian pasu dilakukan sekali setahun. Minimumkan kerosakan sebaik mungkin. ii. vi. iv. sulur dan anak pokok perlu dipisahkan. Jika perlu tanaman perlu disokong dengan pancang. Tunas. Untuk mendapatkan kesan penggantian yang terbaik. b. v. 98 Garis Panduan Landskap Negara . perkara berikut perlu dipatuhi: a. Pastikan penanaman adalah secara tegak dan lurus. Teknik penggantian pasu pokok renek.

b. Pokok renek dan penutup bumi – 2. iii. Pokok utama dan palma – 5kg hingga10kg/per tahun bagi setiap pokok. Pokok renek – sungkupan setebal 50mm Garis Panduan Landskap Negara Sungkupan yang menggunakan ‗cocoa-fiber‘ 99 .PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. diberikan secara berperingkat. Bahan organik amat sesuai dicampurkan kepada tanah jenis berikut: a. Penambahan bahan organik ke dalam tanah akan memperbaiki keadaan ruang udara dan air dalam tanah. Pokok utama dan palma – sungkupan setebal 150mm ii. Sungkupan juga mengawal hakisan dan mengawal pengairan larian air permukaan tanah yang akan mengurangkan unsur nutrien. Ia diletakkan di pangkal tanaman di kawasan lubang penanaman bertujuan untuk mengurangkan pemeluwapan air permukaan tanah. Panduan Sungkupan i. diberikan secara berperingkat. ii. Ini bertujuan untuk memperbaiki rongga udara tanah. Tanah berpasir untuk memperbaiki daya tampungan air dan penahanan unsur nutrien daripada baja. 6. Tanah yang mengandungi kandungan bahan liat yang tinggi.8 SUNGKUPAN Sungkupan atau ‗mulching‘ adalah terdiri daripada bahan mudah reput yang terdiri daripada bahan organik. Kesesuaian penambahan bahan organik adalah seperti berikut: a. selain daripada mempertingkatkan daya pegangan unsur nutrien. tanah gambut dan najis haiwan.5kg hingga 5kg/per tahun bagi setiap meter persegi. Panduan Penambahan Bahan Organik i. sekam padi. Penambahan bahan organik dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.7 PENAMBAHAN BAHAN ORGANIK Bahan organik atau humus adalah hasil pereputan atau prosesan bahan tanaman seperti sabut kelapa. b.

Pokok dari keluarga Leguminosae adalah disyorkan kerana ia mempunyai akar serabut yang mencengkam. iii. Pemilihan jenis pokok mestilah bersesuaian dengan kestabilan dan kekuatan cerun. teres perlu dibina dan disokong dengan tembok penahan. ontoh tanaman – Cassia biflora (Bushy cassia) dan Deillenia suffruticosa (simpoh air) Contoh penanaman di kawasan cerun dan pembinaan teres atau tembok penahan 100 Garis Panduan Landskap Negara .9 KAWALAN HAKISAN Pengawalan hakisan yang terbaik adalah dengan mengekalkan bentuk topografi asal sesuatu pembangunan. Jika kawasan cerun terlalu panjang.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Kaedah Pengawalan Hakisan: i. Kawasan bercerun perlu ditanam dengan rumput. Permukaan tanah terdedah perlu ditanam dengan rumput atau penutup bumi dari jenis legume (kekacang) ii.

Ranting dan dahan dipotong bagi tujuan pemangkasan vii. vi. pemangkasan perlu dilakukan pada pucuk dan dahan mengikut bentuk yang dikehendaki.1. perlu selalu dipangkas untuk menggalakkan pertumbuhannya.1 PEMANGKASAN Pemangkasan adalah pemotongan ranting atau dahan tanaman. iii. penggalakan atau pengawalan. Untuk tujuan pengawalan – pemangkasan perlu dilakukan dengan kadar segera ke atas dahan dan ranting yang berpenyakit.10 PEMANGKASAN DAN PENJARANGAN 6. rupa bentuk silara yang baik dan mengurangkan kepadatan dahan. Pokok yang mudah bertunas perlu dipangkas secara sederhana tetapi kerap. Ini adalah bertujuan untuk memperoleh batang pokok yang tegak.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6.10. rosak atau mati. v. 6.10. iv. Kenal pasti tujuan pemangkasan sama ada pembentukan. Sementara pokok yang secara semulajadi jarang bertunas. Gunakan peralatan khas mengikut fungsi peralatan dan tujuan pemangkasan. Untuk tujuan penggalakan dan pembentukan – pemangkasan hanya dibuat ke atas pokok yang subur. 101 Garis Panduan Landskap Negara . Pemangkasan pokok palma adalah meliputi kerja-kerja membuang pelepah dan membuang anak pokok yang rosak atau mati. Adalah disyorkan supaya pemangkasan pembentukan dan penjarangan dahan dilakukan semasa pokok muda.1 Panduan Pemangkasan i. Untuk pemangkasan yang bertujuan untuk menghadkan pertumbuhan dan pengekalan saiz dan bentuk. viii. ii.

1. pemangkasan perlu selalu dilakukan untuk membentuk dan kemasan.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT ix. Ini adalah untuk mengelakkan pokok daripada rimbun dan padat. xi. Dahan yang mungkin boleh menimbulkan bahaya kerana berdekatan dengan talian elektrik atau telefon perlu di potong sehingga pangkal. ia perlu dipangkas dengan segera. 102 Garis Panduan Landskap Negara . 6. Adalah disyorkan pemotongan dahan dilakukan semenjak pokok kecil. Untuk pokok renek dan pokok berbunga. x. Untuk pokok utama. Untuk membentuk silara pokok terbuka dan rendang.10. semua dahan di bawah ketinggian 3m mestilah dipotong untuk menyediakan dirian pokok yang kemas dan ruang pergerakan yang selamat dan selesa. dan jika terdapat dahan yang bergeseran antara satu sama lain. v. pemangkasan perlu dilakukan sebaik sahaja bunga gugur dan sebelum buah membesar. Pemangkasan adalah pada paras 1/3 daripada panjang ranting untuk menggalakkan pengeluaran bunga. Untuk tanaman topiari dan pagaran. iii. ii. iv.2 Teknik Pemangkasan Dahan i. berlawanan arah tunas (tumbuh ke arah dalam). Pemangkasan mesti dibuat di bahagian atas tunas baru dan condong ke bawah. Elakkan pemangkasan dengan mata tunas menghala ke dalam. Apabila pertumbuhan penutup bumi telah melebihi had kawasan yang ditetapkan. pemangkasan dengan mata tunas menghala ke luar adalah digalakkan.

Pangkasan dahan yang terlalu rapat dengan batang utama dan pangkasan yang mengakibatkan kesan luka yang luas mestilah dielakkan. Teknik pemangkasan dahan besar Garis Panduan Landskap Negara 103 . Pemangkasan sebaiknya dilakukan selepas musim bunga atau buah untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. vii. ix. Pemangkasan juga perlu dilakukan untuk mengelakkan persaingan pertumbuhan jika terdapat dua pucuk utama pada satu pokok. viii. Kesan pangkasan mestilah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT vi. Pemangkasan dahan besar perlu dilakukan dengan cermat untuk mengelakkan kulit atau dahan daripada tersiat / terkoyak dan untuk mengurangkan kerosakan pada dahan dan ranting yang tidak dipangkas. x.

atau pembentukan silara.3 Bentuk Tanaman dan Kesesuaian Pemangkasan. atau pembentukan silara.tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak. iv. Lima bentuk tanaman: i. 104 Garis Panduan Landskap Negara . dan tanaman perlu dipangkas secara seimbang.tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak. atau pembentukan silara.tidak memerlukan pemangkasan yang banyak kecuali pembuangan dahan mati atau diserang penyakit dan serangga perosak. Pemangkasan pembentukan TAKUK KECIL PANGKASAN PUCUK HINGGA KE PARAS KETINGGIAN YANG SERAGAM Teknik pemangkasan untuk menggalakan pertumbuhan tunas baru. Bentuk Rampak dan Mendatar . Bujur Telur dan Bujur Songsang .pemangkasan secara minimum pada pangkal dahan yang perlu. v. Bentuk Bulat. Bentuk Memanjang .1. iii.10.pangkasan untuk tujuan pembentukan. Bentuk Kon .PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Teknik pemangkasan yang baik adalah berdasarkan kepada bentuk semula jadi tanaman. Bentuk Mengurai . ii.

Penjarangan secara menebang atau memindahkan pokok hanya disyorkan untuk dilakukan sekiranya reka bentuk penanaman asal membenarkan ia dijarangkan. ii. POKOK YANG DIKEKALKAN POKOK YANG DIPINDAHKAN Kaedah penjarangan pokok utama. Selain daripada itu. Garis Panduan Landskap Negara 105 . Panduan Penjarangan i.10.2 PENJARANGAN Bertujuan untuk mengurangkan persaingan di antara pokok untuk mendapatkan sinar matahari dan pengambilan unsur nutrien dalam tanah.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. ia juga bertujuan untuk mendapatkan rupa bentuk pokok yang menarik. Penjarangan hanya dilakukan apabila jumlah pokok pada sesuatu kawasan terlalu banyak atau rimbun sehingga menyukarkan kerja penyelenggaraan.

11 TENAGA KERJA DAN PERALATAN Tahap kesukaran penyelenggaraan adalah bergantung kepada keluasan kawasan. Kecukupan dan kesesuaian tenaga kerja dan peralatan adalah amat penting untuk memastikan kerja penyelenggaraan dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Keperluan Peralatan adalah berdasarkan fungsi. Pencakar. 3. 2. Cangkul. Pemotongan rumput 5. Penyapu Peralatan serta tenaga kerja yang terlatih dapat menghasilkan kerja yang baik serta menitikberatkan keselamatan. Gunting bunga. racun dan peralatan keselamatan pekerja Flymo (bagi pemotongan rumput dikawasan cerun). jenis dan konsep reka bentuk penanaman. Contoh peralatan yang bersesuaian dengan skop kerja: Bil 1. Gunting dahan. Keperluan peralatan perlu dinilai dari semasa ke semasa.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Tenaga kerja dalam penyelenggaraan landskap perlu mempunyai pengetahuan asas terhadap teknik dan keperluan kerja penyelenggaraan dijalankan. Pisau pemangkas. Wheelbarrow Cangkul Plastik. kesesuaian dan keperluan kerja penyelenggaraan. Adalah lebih baik jika tenaga kerja yang terlatih disediakan untuk memastikan penyelenggaraan menepati kehendak reka bentuk pembangunan landskap.Mesin sandang mata nylon (bagi kawasan yang sempit dan terhad). bergantung kepada keadaan semasa keperluan penyelenggaraan. 7. Gunting rumput. Skop Kerja Penyiraman Merumpai Kawalan penyakit dan serangga Peralatan untuk Penyelenggaraan Getah paip (hose). baldi. Gergaji berantai. Gunting pangkas. Gergaji bengkok. Walk behide mover (bagi kawasan kecil dan rata) Jentera skylift. Cantasan 6. topi Tong penyembur racun. Gergaji mesin panjang. Ride on mover (bagi kawasan yang rata dan lurus). 8. 4. Pembajaan Penggantian bahan tanaman Pembersihan tapak 106 Garis Panduan Landskap Negara . Gunting dahan bergalah. Gergaji pemangkas Baldi. gayung Sarung tangan.

Harian 7. Harian 4. Skop Kerja Penyiraman Penyiraman dengan kuantiti air yang mencukupi dengan kadar penyerapan air ke dalam tanah min.Program Penyelenggaraan perlu menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan yang perlu dijalankan dan kekerapan perlaksanaannya. Pembajaan Pembajaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. ii. 2 kali sebulan 3. 2 kali sebulan Garis Panduan Landskap Negara 107 . Program Penyelenggaraan akan lebih berkesan jika Sistem Pendaftaran Pokok disediakan. Harian 6. pemeriksaan berjadual ke atas tapak kerja landskap perlu dilakukan secara berkala. Tujuan pemeriksaan berjadual adalah: i. Sekiranya terdapat simpton penyakit serta serangga dan haiwan. Mu s i m h u j a n – p e n yi r a m a n bergantung kepada keperluan Merumpai Pastikan kawasan penanaman dan rumput sentiasa bebas dari segala rumpai Kawalan penyakit dan serangga Pemeriksaan dijalankan secara rutin. 150mm. Pemotongan rumput Min.00 petang Bil 5.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN Fungsi Program Penyelenggaraan adalah sebagai panduan kerja untuk dijalankan secara teratur dan berterusan.PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT 6. Mengesan kesuburan dan tumbesaran tanaman. Musim hujan – pemotongan lebih kerap Masa/Kekerapan Harian. Untuk memastikan Program Penyelenggaraan diikuti dan dipatuhi. Pangkasan untuk topiary. disokong dengan pelan lokasi tanaman dan laporan pengurusan penyelenggaraan. Pastikan baja sentiasa kering dan elok Pembersihan kawasan Pastikan tiada sebarang kotoran dan sampah-sarap di keseluruhan kawasan penyelenggaraan Masa/Kekerapan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali seminggu Mengikut keperluan 2. 2 kali sehari Pagi – sebelum 11. mati reput. Pangkasan untuk pembentukan. iii. tindakan segera perlu diambil. Contoh program penyelenggaraan landskap lembut Bil 1. Pembajaan asas menggunakan baja NPK 15:15:15. Data mengenai jenis dan kuantiti tanaman serta lokasi penanaman di rekod. Pangkasan untuk penutup bumi.00 pagi Petang – sebelum 6. Memastikan keselamatan orang awam dan tanaman terpelihara. pemotongan 50mm. diserang serangga dan kulat perlu pangkasan segera. Skop Kerja Pangkasan Dahan dan ranting cedera. Ianya juga bergantung kepada jenis dan kematangan tanaman. Mengesan dan mengenalpasti serangan penyakit dan kaedah kawalannya.

.

Bahagian 7 Tanaman Landskap Tanaman Penarik Hidupan Liar Kecil Tanaman Berduri. Beracun dan Berdahan Rapuh Tanaman Berbunga dan Daun Berwarna Tanaman Berdaun Tumbuhan Air Paku-Pakis Buluh Kaktus Tanaman Herba Pokok Hutan .

.

tupai dan kelawar. rama-rama. Di dalam rekabentuk landskap.1 TANAMAN PENARIK HIDUPAN LIAR Tanaman penarik hidupan liar kecil ini merupakan spesis tanaman yang dapat mengeluarkan buah atau bunga yang menjadi makanan kepada hidupan liar kecil seperti burung.7. kumbang. Tanaman ini juga dicadangkan untuk ditanam di kawasan taman rekreasi dan kawasan pinggiran sungai/ tasik dan pantai serta kawasan desa. NAMA BOTANI Adenanthera pavonina Anacardium accidentale Averrhoa carambola Artocarpus altilis Calophyllum inophyllium Cinnamomum iners Dillenia aurea Dillenia suffruticosa Eugenia polyantha Eugenia grandis Fagraea fragrans Ficus benjamina Ficus roxburghii Gardenia carinata Ixora coccinea Mangifera indica Muntingia calabura Parkia speciosa Psidium guajava Phyllanthus acidus Sandoricum koetjape Sesbania grandiflora Spathodea campanulata Sterculla spp. tanaman penarik hidupan liar kecil ini sesuai ditanam di kawasan pembangunan landskap untuk tujuan pendidikan dan pemuliharaan kawasan ekosistem semula jadi. unggas. Tamarindus indica Turnera ulmifolia NAMA TEMPATAN Pokok saga Gajus Belimbing manis Sukun Penaga laut Kayu manis Simpoh burma Simpoh air Salam Jambu laut Tembusu tikus Ara Ara Cempaka kedah Siantan Mangga Ceri Petai Jambu batu Cermai Sentul Turi Pancut-pancut Kelumpang Asam jawa Turnera Tamarindus indica Asam jawa Anacardium occidentale Gajus Pakia speciosa Petai Muntingia calabura Ceri Fagraea fragrans Tembesu Spathodea campanulata Pancut-pancut Garis Panduan Landskap Negara 109 .0 TANAMAN LANDSKAP 7.

Kini.2 TANAMAN NADIR Tanaman nadir biasanya sukar bahan tanaman desa.TANAMAN LANDSKAP 7. namun penggunaannya sebagai di dalam reka bentuk landskap dapat menonjolkan identiti kawasan seperti kawasan nadir juga sesuai ditanam di kawasan rekreasi dan kawasan sekolah untuk tujuan NAMA TEMPATAN Nona kapri Sukun Temponek Rambai Jentik-jentik merah Kundang Kenari Kerandang Berangan Nam-nam Keranji Mata kucing Mentega Kerkup besar Asam gelugur Cerapu Melinjau Kandis Mertajam Binjai Bacang Kuini Buah pala Pulasan Redan Cermai Melaka Delima Kelubi / asam paya Salak Sentul Kembang semangkuk Kedondong Jambu mawar Jambu bol Bidara Phyllanthus adcidus Annona reticulata Nona kapri Artocarpus communis Sukun Punica granatum Delima Phylanthus emblica Melaka Salacca magnifica 110 Garis Panduan Landskap Negara . Tanaman pendidikan NAMA BOTANI Annona reticulata Artocarpus communis Artocarpus rigidus Baccaurea motleyana Baccaurea polynera Bouea macrophylla Canarium commune Carissa congesta Castanopsis inemis Cynometra cauliflora Dialum Indum Dimocarpus longan spp Diospyros discolor Flacourtia jangomas Garcinia atroviridis Garcinta prainiana Gnetum gnemon Garcinia nitida Lepisanthes rubiginosa Mangifera caesia Mangifera foetida Mangifera odorata Myristica fragrans Nephellum ramboutan-ake Nephellum glabrum Phyllanthus acidus Phyllantus emblica Punica gronatum Salacca conferta Salacca magnifica Sandoricum koetjape Scaphium macropodum Spondias cytherea Syzygium jambos Syzygium malaccense Zizyphus mauritiana adalah merujuk kepada tanaman dari jenis buah-buahan. spesis tanaman nadir diperolehi kerana ia merupakan tanaman setempat.

berduri dan berdahan rapuh ini dibenarkan untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan. Tanaman berdahan rapuh pula tidak sesuai ditanam terutamanya di kawasan pinggiran jalan dan lebuh raya. dan kawasan pejalan kaki / lorong basikal. Cyras revoluta Cyras rumphii Pandonus pygmaeus Pandanus sanderi Agave Ananas Bunga kertas cycas Bongak Pandanus pandan Norfolk island pine Kelapa sawit Dedap Dedap / coral tree Dedap batik Crown of torns Paying Indonesia Nibung Madras thorn NAMA TEMPATAN Payung Indonesia Hura crepitans Erythrina indica Dedap Cycas revoluta Cycas Agave americana Agave Norfolk Island Pine Araucaria excelsa Oncosperma tigillarium Nibung Garis Panduan Landskap Negara 111 . BERACUN DAN BERDAHAN RAPUH Pemilihan spesis tanaman adalah penting untuk memastikan rekabentuk landskap yang dihasilkan adalah reka bentuk yang selamat.TANAMAN LANDSKAP 7. tempat letak kereta dan kawasan perumahan. Pokok Berduri NAMA BOTANI Pokok Utama Araucaria exceisa Elaeis guineensis Erythrina indica Erythrina crista-galli Erythrina variegata Euphorbia millti Hura crepitans Oncosperma tigillrium Pithecellobium duice Pokok renek Agave amaricana Ananas bracteatus Bougainvillea sp.3 TANAMAN BERDURI. tanaman beracun. Namun begitu. Oleh itu. berduri dan dahan rapuh tidak dibenarkan untuk ditanam di kawasan landskap yang menjadi tumpuan pengunjung dan kawasan aktiviti aktif terutamanya taman permainan kanak-kanak. penanaman spesis tanaman beracun. Langkah keselamatan seperti maklumat di papan tanda perlu disediakan untuk memastikan pengunjung mengetahui maklumat tersebut.

TANAMAN LANDSKAP Tanaman Beracun NAMA BOTANI Beracun Allamanda cathartica Alocasia denudate Alocasia macrorrhiza Amorphophallus spp Bixa arellana Catharanthus roseus Caryota mitis Cerbera odollam Clerodendrum paniculatum Datura alba Dieffenbachia spp Excoecaria agollocha Jatropha podagrica Melanorrhoea wallchi Mucuna gigantia Nerium oleander Orania macroclada Plumeria spp Stagmaria verniciflum Strychnos ovalifolia Thevestlia peruviana Wiistroemia ridleyl Golden trumpet Keladi candek Keladi gajah Lili Kesumba Kemunting cina Beredin Pong-pong Pagoda plant Kecubung Keladi Bebuta Jarak buncit Rengas Kacang rimau Nerium Buah ibul Kemboja Rengas Akar ipoh Yellow oleander Depu Getah Pokok Getah Umbisi Buah Buah Buah / getah Buah Getah Buah / getah Getah Getah Getah Getah Biji Getah Buah Getah Getah Batang Getah Pokok NAMA TEMPATAN BAHAGIAN Bixa orellana Kesumba Allamanda cathartica Golden trumpet Alocasia macrorrhiza Keladi gajah Jatropha podagrica Jarak buncit Nerium oleander Nerium 112 Garis Panduan Landskap Negara .

TANAMAN LANDSKAP Pokok Berdahan Rapuh NAMA BOTANI Acacia cincinnata Acacia mangium Albizia falcate Gliricidia Pterocarpus indicus Sesbania grandiflora NAMA TEMPATAN Acasia Acasia Batal Mexican lilac Angsana Turi Acacia mangium Akasia Pterocarpus indicus Angsana Sesbania grandiflora Turi Gliricidia sepium Maxican lilac Garis Panduan Landskap Negara 113 .

tanaman ini juga dapat digunakan sebagai identiti sesuatu kawasan. kerajaan telah bersetuju memastikan bahawa di dalam setiap pembangunan landskap. Tanaman berbunga atau daun bertukar warna adalah amat sesuai untuk ditanam di kawasan tumpuan utama pengunjung. dan di kawasan pintu masuk dan jalan protokol.4 TANAMAN BERBUNGA DAN DAUN BERWARNA Berdasarkan Nota Kabinet. Selain daripada bertujuan sebagai daya tarikan tumpuan. 30% daripada keseluruhan tanaman adalah menggunakan tanaman dari spesis berbunga atau daun berwarna. Pokok Daun Berwarna NAMA BOTANI Pokok Utama Cinnamomum iners Mellettia atropurpurea Mesua ferrea Pometia pinnata Streblus aspens Pokok Renek Acalypha spp Codieum spp Cordyline terminalis Coleus spp Duranta gold Dracaena marginata Dracaena fragrans Eugenia orellana Hymenocallis variegated Pisonia alba Akalifa Puding Jenjuang Ati-ati Duranta Dracaena Dracaena Kelat paya Variegated spider lily Mengkudu siam Medang teja Tulang daing Penaga lilin Kasai Kesinai NAMA TEMPATAN Mesua ferrea Penaga lilin Acalypha spp Akalifa Codieum spp Puding Coleus spp Ati-ati Duranta spp Duranta 114 Garis Panduan Landskap Negara .TANAMAN LANDSKAP 7. bertujuan untuk mempertingkatkan keindahan Malaysia.

Logerstroemia indica Lantana camara Mussaenda spp.TANAMAN LANDSKAP Pokok Berbunga NAMA BOTANI Pokok Utama Cassia fistula Cananga odorata Delonix regia Erythrina glauca Cardenia carinata Jacaranda fillicifolia Lagerstroemia rosea Lagerstroemia flos-reginae Lagerstroemia floribunda Michella alba Peltopinorum pterocarpum Plumerta abtusa Spathodea campanulata Tabebula pentaphylla Pokok Renek Allamanda cathartica Bougainvillea spp Cassia biflora Caesaipina pulcherrima Callandra surinamensts Canna generalis Hibiscus spp. Plumbago capensis Tumera ulmifolla Allamanda Bunga kertas Bushy cassia Jambul merak Powder puff Bunga tasbih Bunga raya Siantan Inai merah Tahi ayam Janda kaya Blue diamond tunera Rajah kayu Kenanga Semarak api Dedap merah Cempaka hutan Jacaranda Bungor Bungor raya Kedah bungor Cempaka putih Batal laut Kemboja putih Pancut-pancut Tekoma NAMA TEMPATAN Delonix regia Semarak api Casia fistula Rajah kayu Bunga tasbih Canna spp Bouganinvillea spp Bunga kertas Garis Panduan Landskap Negara 115 . Ixora spp.

TANAMAN LANDSKAP 7. Oleh itu. oleh itu ia sesuai ditanam di kawasan teduhan. sementara tanaman berdaun yang mempunyai daun berwarna. nilai keindahan tanaman berdaun adalah terletak pada keindahan daunnya sama ada dari bentuk. NAMA BOTANI Aglaonema spp.5 TANAMAN BERDAUN (FOLIAGE PLANT) Tanaman berdaun (foliage plant) adalah merupakan tanaman yang hanya mengeluarkan daun. Aloe vera Alocasia spp. warna dan susunan daun. perlu didedahkan kepada cahaya matahari. Biasanya tanaman berdaun berwarna hijau memerlukan cahaya matahari yang sederhana. Tanaman berdaun menjadi semakin popular apabila ia dijadikan bahan tanaman utama untuk konsep rekabentuk ‗tropika‘ dan hiasan landskap dalaman (interior landscape design). Asplenium nidus Asparagus densiflorus Ananas bracteatus Anthurium spp Agave spp Begonia spp Caladium hortulanum Calathea spp Caleus spp Cordyline terminalis Chlorophytum comosum Dieffenbachia spp Dracaena fragrans Dracaena marginata Maranta spp Monstera dellclosa Philodendron selloum Pisonia alba Polysclas spp Pedilanthus spp Platycerium bifurcatum Sanseviera spp Scindapsus aureus Schefflera arboricola Spathiphylium commutatum Syngontum spp NAMA TEMPATAN Agloenema Lidah buaya Keladi Langsuyar / birth’s nest fern Asparagus Nenas kecil Anthurium Agave Begonia Keladi Calathea Ati-ati Jenjuang Chrophytum Dieffenbachia Dracaena Dracaena merah Maranta Cheese piant Philodendron Mengkudu siam Polyscias Pedilanthus Tanduk rusa Lidah mak mentua Money plant Kelumpang Spathiphyllium syngonium Agloenema spp Agloenema Calathea spp Calathea Asparagus densiflorus Asparagus Syngonium spp Syngonium Monstera spp Cheese plant 116 Garis Panduan Landskap Negara .

Kiambang Pistianstratiot drummondia Pistia Marsilea drummondi Water cover Cryptocoryne wendti Cryptocoryne Zantedeschia aethiopica Arum lily Cyperus altemifolus Umbrella plant Garis Panduan Landskap Negara 117 . Tumbuhan air juga sering kali dikaitkan dengan kepercayaan dan simbol sesuatu masyarakat.TANAMAN LANDSKAP 7. Teratai Nymphaea spp. Di dalam rekabentuk landskap.‗balinese garden‘ dan ‗thai garden design‘. NAMA BOTANI Asrostichum dadaelfolium Cyperus alternifolius Cryptocorynew wendtii Nymphaea spp Nelumbo spp Marsilea drummondii Pistia stratiotes Phyllorhachis sagittata Zantedeschia aethiopica NAMA TEMPATAN Swamp fern Umbrella plant Cryptocoryne Kiambang Teratai Water clover Pistia Aquatic bamboo Arum lily Nelumbo spp.6 TUMBUHAN AIR Tumbuhan air biasanya dirujuk kepada jenis tanaman yang dapat tumbuh di dalam air atau di kawasan berhampiran dengan gigi air. tumbuhan air biasanya dikaitkan dengan konsep tropika seperti .

Selain daripada itu. paku pakis juga digunakan untuk menonjolkan ciri tropika di dalam konsep taman tropika.TANAMAN LANDSKAP 7. menjadikannya sesuai untuk ditanam di kawasan teduhan dan dijadikan tanaman hiasan di dalam rumah. NAMA BOTANI Adiantum trapeziforme Cyathea spp Dicksonia fibrosa Nephrolepis exaltata „Bostoniensis‟ Nephrolepis biserrata Polypodium subauriculatum „Knightiee‟ Pellaea rotundifolia Phyllitis scolopendrium Platycerium spp Rumohra adiantiformis Selaginella spp NAMA TEMPATAN Giant maidenhair Fern tree Pakis golden tree Pakis boston Pakis fishtail Lacy pine tree Pakis button Pakis heart‟s toungue Tanduk rusa Pakis leatherleaf Selagia Selaginella spp. Habitatnya yang memerlukan kawasan yang lembap dan teduh untuk tumbuh dengan baik. Selagia Adiantum trapeziforme Giant maidenhair Phyllitis scolopendrium Heart‘s tongue fern Platycerium spp. paku pakis biasanya ditanam di dalam pasu atau dijadikan tanaman hiasan. Tanduk rusa Dicksonia fibrosa Golden treefern 118 Garis Panduan Landskap Negara .7 PAKU-PAKIS Di dalam rekabentuk landskap.

ianya juga memerlukan penyelenggaraan dan penjagaan yang rutin untuk memastikan rupa bentuknya sentiasa menarik. Tanaman buluh amat senang membiak dan sesuai untuk dijadikan penghalang angin kuat apabila ditanam secara berumpun atau rapat. disebabkan sifat tumbesarannya yang cepat.TANAMAN LANDSKAP 7.8 BULUH Penggunaan buluh di dalam reka bentuk landskap biasanya dikaitkan dengan konsep taman Jepun (Japanese Garden). Selain daripada itu penanaman buluh juga sering kali dikaitkan dengan kepercayaan sesuatu masyarakat seperti masyarakat Cina dan Melayu. NAMA BOTANI Arundinaria amabilis Arundinaria pumilla Bambusa vulgaris Bambusa ventricosa Bambusa multiplex Pseudosasa japonica Phyllostichys sulphurea Phyllostachys aurea „Otake‟ Phyllostachys aurea Schizostachyum brachycladum NAMA TEMPATAN Buluh cane Buluh dwarf Buluh feathery Buluh buddha‟s belly Bambu fern leaf Buluh arrow Buluh yellow running Buluh fishpole Buluh golden Buluh kuning Bambusa multiplex Fern leaf bamboo Bambusa vulgaris Feathery bamboo Schizostachyum brachycladum Buluh kuning Bambusa ventricosa Buddha‘s belly Arundinaria amabilis Fern leaf bamboo Garis Panduan Landskap Negara 119 . Namun begitu.

Conophytum Echinocereus perbellus Lace cactus Opuntia basilaris Rose tuna Melocactus mantanzanus Melon cactus Gymnocalycium mithanovichii Rubby ball 120 Garis Panduan Landskap Negara . Dengan penerimaan konsep ini sebagai satu rekabentuk taman rumah yang menarik. kaktus telah digunakan sebagai tanaman utama.9 KAKTUS Konsep ―Zerris Landscape‖ dan ―Rock Garden‖ merupakan konsep rekabentuk landskap yang menggunakan batu-batu dan pasir untuk menghasilkan kesan gurun atau kawasan berbatu. Selain daripada itu. NAMA BOTANI Astrophythum capricome Conophytum spp Cephalacereus senilis Cephalocereus polylophus Celstocactus strausti Echinocereus perbellus Echinocactus grusonil Epithelantha micromerts Fenestraria aurantiaca Cymnocalycium mihanovichii Lobivia aureus Lophophora willamsii Mammillaria parkinsonil Melocactus matanzanus Opuntia vulgaris Opuntia schickendantzll Opuntia microdasys “Aibispina” Opuntia basilaris Opuntia littoralis Parodia aureispina Selenicereus hildmanntanus NAMA TEMPATAN Goat’s horn Conophytum Old man cactus Cephalocereus Silver torch Lace cactus Golden barrels Golg ball Window plant Ruby ball Golden lily cactus Sacred mushroom Owl’s eyes Melon cactus Irish mittens Lion’s toungue Polka dots Rose tuna Prickly pear Tom tumb Night blooming cereus Astrophythum capricorne Conophytum spp. penjagaannya yang mudah turut menjadikan kaktus sebagai tanaman pasuan pilihan.TANAMAN LANDSKAP 7.

Phaeomeria speciosa Piper betle Piper nigrum Phyllanthus niruri Pogostemon cablin Sesbania grandiflora NAMA TEMPATAN Bawang merah Bawang putih Lidah buaya Lengkuas Asam belimbing Cili besar Gelenggang Limau purut Maman Kunyit Serai wangi Gandarusa Pegaga Cekur Mengkudu Kemangi Misai kucing Pandan wangi Pandan Kantan Sireh Lada hitam Dukung anak Nilam Turi Citrus hystrix Gelenggang Cassia alata Piper betle Sireh Ocidium sanctum Kemangi Gendarussa vulgaris Gandarusa Cleome viscosa Maman Kaempferia galanga Cekur Garis Panduan Landskap Negara 121 .10 TANAMAN HERBA Tanaman herba merujuk kepada semua jenis tanaman yang digunakan untuk tujuan ubatan dan ramuan masakan. Kepentingan dan keperluan tanaman herba adalah bergantung kepada kepercayaan sesuatu masyarakat.TANAMAN LANDSKAP 7. NAMA BOTANI Alttium cepa Alttium ativum Aloe vera Alpinia galanga Averrhoa bilimbi Capsicum annum Cassia alata Citrus hystrix Cleome viscosa Curcuma domestica Cymbopogon noides Gendarussa vulgaris Hydrocotyle asiatica Kaempferia galanga Morinda citrifolia Ocimum sanctum Orthosiphon stamineus Pandanus odorus Pandanus spp. selain fungsi sebenarnya sebagai tanaman ubatan dan ramuan masakan. Konsep ‗Kitchen Garden‘ telah memperkenalkan tanaman herba sebagai tanaman hiasan landskap.

11 POKOK HUTAN Pokok hutan kini merupakan salah satu spesis utama yang digunakan di dalam rekabentuk landskap. Konsep ‗tropical garden‘ dan keinginan untuk mewujudkan reka bentuk secara semulajadi telah menyebabkan spesis pokok hutan dieksploitasi sebagai tanaman utama. spesis pokok hutan biasanya dipilih kerana ia mudah diselenggarakan. Selain daripada itu. Contohnya pembinaan Lapangan Terbang KLIA yang menggunakan konsep ‗Forest in the Airport. Airport in the Forest‘. NAMA BOTANI Andira surinamensis Alstonia angustilloba Melia indica Cassia fitsula Cassia spectabillis Calophylium inophyllum Cananga odorata Cinnamomum iners Delonix regia Eugenia grandis Endospermum malaccense Elateriospermum tapos Ficus benjamina Ficus microcarpa Ficus religlosa Ficus roxburghil Gardenia carinata Hopea odorata Lagerstroemia speciosa Macaranga conifera Macaranga gigantea Muntigia galabura Millettia atropurpurea Planchonella abovata Peronema canescens Pometia pinnata Pongamia pinnata Samanea saman Swietenia macrophylla Thespesia populnea Trema orientalis Vitex pubescens NAMA TEMPATAN Kedondong hutan Pulai Mambu Rajah kayu Scented cassia Bintagor laut Kenanga Medang teja Semarak api Jambu laut Sesenduk Perah Ara Jejawi Pipol tree Broad-leaf flg Cempaka hutan Merawan siput jantan Bungor Mahang Mahang gajah Ceri burung Tulang daing Menasi Sungkai Kasal Mempari Hujan-hujan Mahagony Bebaru Mendarong Leban Elateriospermum tapos Perah Azadiractha indica Neem tree Swetenia macrophylla Broad-leaf mahagony Pongamia pinnata Kasai daun besar 122 Garis Panduan Landskap Negara .TANAMAN LANDSKAP 7.

Parthenium hysterophorus L.000.00. Myriophyllum spicatum L Orobanche aegyptiaca pers Orobanche cernua loefi Orobanche minor sm.TANAMAN LANDSKAP 7. Congress weed Mimosa pigra L. Rich Rottboeilla cochinchinensis Salvinia auriculata aubi Salvania natans (L) Ali Scirpus martimus L Striga angustifolia (don) Saldanha Striga densiflora (Benth) Benth Striga generoldes (Willd. Garis Panduan Landskap Negara 123 . individu yang melakukan kesalahan tersebut boleh didenda sehingga RM 10.) Vatke Striga hermonthica (Del) Benth Striga lutea lour Striga parviflora Thalla geniculata L Vallisneria Americana michx Victoria amazonica NAMA TEMPATAN Congress weed Mission grass Fountain grass Itch grass Witch weed Witch weed Witch weed Witch weed Witch weed Victoria water lily Thalia geniculata L. Giant sensitive plant Salvinia auriculata Aubi. Jika disabit kesalahan.C. Berikut adalah senarai nama spesis yang telah dikenal pasti sebagai tanaman kuarantin oleh Jabatan Pertanian NAMA BOTANI Altermaria phlloxeroldes (Mart) Griseh Amaranthus hybridus L Chondrilla juncea Christisonia wightt Cryptocoryne cillata (Roxb. Jabatan Pertanian.12 TANAMAN TERLARANG Terdapat juga spesis tanaman terlarang yang dilarang untuk diimport atau ditanam di Malaysia di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Orobanche ramose L Oryza barthii Oryza longistaminata NAMA TEMPATAN Alligator weed Skeleton weed Small Egyptian paper plant Egyptian paper plant Giant sensitive plant Parrot feather - NAMA BOTANI Oryza punctata Parthentum hysterrophorus L Pennisetum pedicellatum trin Pennisetum polystachon (L) schult Pennisetum setaceum (Forsk) chiov Pennosetum setosum L.) scott Cyperus japonica Cyperus papyrus Egeria densa planch Elchhornia azurea kunth Elchhornia natans solms Eleocharts acicularis (L) roem & schult Elodea Canadensis michx Mimosa pigra L Myriophyllum altemiflorum Myriophyllum brasillense camb.

.

Penutup .

.

di samping melaksanakan pembangunan yang memelihara alam sekitar. pemeliharaan dan pemuliharaan. Dengan menggunapakai garis panduan ini secara berkesan. selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan Negara Taman yang indah dan berkualiti. Jabatan Landskap Negara juga akan menerbitkan Garis Panduan Landskap Negara Taman yang lebih menyeluruh dan garis panduan-garis panduan landskap terperinci untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah Negara Taman Terindah. reka bentuk asas. diharap mutu dan kualiti pembangunan landskap akan dipertingkatkan.PENUTUP Garis Panduan Landskap Negara 2 ini perlu dijadikan panduan di dalam menjalankan kerja landskap lembut untuk pembangunan landskap yang menyeluruh terutamanya dari segi perancangan. pemantauan kerja dan penyelenggaraan landskap lembut. Garis Panduan Landskap Negara 125 .

.

Lampiran Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh .

Acacia auriculiformis Akasia Kuning Wattle * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Albizia falcata Batai 5. Araucaria excelsa Cemara Klinky Pine Acacia auriculiformis Acacia cicinnata Adenanthera pavonina Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Amherstia nobilis Pride of Burma * * * 6.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Ketinggian Silara Daun Bentuk. Nama Botani / Nama Tempatan 1. Adenanthera pavonina Saga 4. Tekstur. Acacia cicinnata Akasia Perak Silver Wattle 3.

Kemudahan Asas Kaw.5m setahun * * * * Kadar Pertumbuhan * * Albizia falcata * * Cepat > 2.5m — 2. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Perindustrian Kesesuaian Penggunaan * * * * * * Araucaria excelsa L1—1 * * * * * * * * ** Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak * * * * Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Mudah Normal Sukar Penjagaan Amherstia nobilis * * * * * * * * Pembiakan Pe * * * * Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Bangunan Awam Kaw. Perumahan Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Kubur . Letak Kereta Kaw.

Brassaia actinophylla Pokok Payung Australian Ivy 10. Calophyllum inophyllum Penaga Laut * * 12. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Bauhinia purpurea Tapak Kuda Orchid Tree 9. Callistemon lanceolatus Bottlebrush 11.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Ketinggian Silara Daun Bentuk. Tekstur. Arfeuillea arborescens Pokok Harapan Hop Tree * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8. Nama Botani / Nama Tempatan 7. Cananga odorata Kenanga Kayu Hutan Champaca Arfeuillea arborescens Bauhinia purpurea Brassaia actinophylla Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .

Bangunan Awam Kaw. Kubur . Taman Rekreasi Kaw.5m setahun Cepat > 2. Letak Kereta Kaw. Perindustrian * * * * * * * * * * * * * * * * * Cananga odorata Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * L1—2 Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering * * * Kadar Pertumbuhan * * * * Callistemon lanceolatus * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Banjir Pencemaran Mudah Penjagaan Normal Sukar Calophyllum inophyllum Biji Benih Pembiakan * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * * Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1. Perumahan Kaw. Kemudahan Asas Kaw.5m — 2.

Cassia siamea Kassod Tree Johor * * * * 18. Cassia nodosa Kasia Busuk. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cassia grandis Horse Cassia 15. Cassia fistula Rajah Kayu Golden Shower 14. Nama Botani / Nama Tempatan Menyebar Bentuk Ketinggian Silara Daun Bulat Kon Bentuk. Cassia javanica Kasia Jawa.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama * Bil. Apastula Javanese Cassia 16. Tekstur. Beresah Pink Cassia 17. Cassia spectabilis Yelolw Cassia Cassia fistula Cassia grandis Cassia javanica Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik 13.

Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * Kaw. Taman Rekreasi Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * Perlahan < 1. Perindustrian * Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta Kaw. Kubur .5m — 2. Kemudahan Asas Cassia spectabilis Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * L1—3 Kaw. Perumahan Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Bangunan Awam Kaw.5m setahun Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal * * Kadar n Pertumbuhan * * * * * * Cassia nodosa * * * * * * * * * * * * * * * * Sukar Ketahanan * * Penjagaan Cassia siamea Pembiakan * * Biji Benih * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw.5m setahun Sederhana 1.

Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Bunga Jelas / Menarik 19. Casuarina equisetifolia Ru Pantai Common Rhu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20. Cerbera odollan Pong-pong 22. Tekstur. Cinnamomum iners Medang Teja Kaju Manis Hutan 23. Cochlospermum vitifolium Buttercup Tree 24. Casuarina nobile Sempilau Cemara 21. Dalbergia oliveri Tamalan Tree * Casuarina equisetifolia Casuarina nobile Cerbera odollan Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk.

5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah * * * Kadar Pertumbuhan * Cinnamomum iners * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Cochlospermum vitifolium * * * * Pembiakan * * * * * Lain-lain Carai Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Taman Rekreasi Kaw. Perumahan * * * * * * * * * * Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * Dalbergia oliveri Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * L1—4 Kaw. Bangunan Awam Kaw. Kubur . Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Cepat > 2.5m setahun * * * * * * * Sederhana 1.5m — 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perindustrian Kaw.

Nama Botani / Nama Tempatan Bunga Jelas / Menarik 25. Erythrina glauca Coral Tree 28. Delonix regia Semarak Api Flame of the Forest 26. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Tekstur. Eucalyptus degkupta Kayu Minyak Putih Delonix regia Emblica officinalis Erythrina glauca Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Erythrina orientalis Dedap 29. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Emblica officinalis Pokok Melaka 27. Erythrina variegate Dedap Batik 30.

Kemudahan Asas * * * * * * * * * * Eucalyptus degkupta Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—5 Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Bangunan Awam Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan Kaw.5m setahun Cepat > 2.* Tunjang Serabut Berselerak Perlahan < 1. Taman Rekreasi * * * * * * * Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Tanah Lembab * * Kadar Pertumbuhan * Erythrina orientalis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Ketahanan Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw.5m — 2. Perindustrian Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Erythrina variegate Pembiakan * * * * * * * * * * Kaw.5m setahun Sistem Akar * * * * * * * * Sederhana 1. Kubur .

Warna Menarik Gangguan Buah Bunga Jelas / Menarik Ketinggian Silara Daun Bil. Filicium decipiens Kiara Payung Fern Tree 36. Eugenia grandis Jambu Laut * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 32. Ficus roxburghii Teen 35. Tekstur.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m 31. Ficus benjamina Beringin 34. Gardenia carinata Kedah Gardenia Cempaka Hutan Eugenia grandis Fagraea fragrans Ficus benjamina Gugur Padat . Fagraea fragrans Tembesu 33.

Bangunan Awam Gardenia carinata Kesesuaian Penggunaan * Kaw. Kubur . Letak Kereta Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Perindustrian Kaw.5m setahun Tanah Lembab * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal Ketahanan Penjagaan * Sukar Biji Benih Filicium decipiens Pembiakan * * * * * * * * * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw.5m setahun Kadar Sederhana 1.5m seta- * * * * * * * * * * * * Ficus roxburghii * Cepat > 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—6 Kaw. Perumahan Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.5m — 2.

Jacaranda filicifolia Jambul Merak * * * * * 42. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik Bil. Hopea odorata Merawan Siput Jantan 39. Hymenaea courbaril Indian Locust 40. Juniperus chinensis Blue Juniper Gliricidia sepium Hopea odorata Hymenaea courbaril Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat * . Hura crepitans Payung Indonesia 41. Gliricidia sepium Mexican Lilac * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38. Tekstur.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Nama Botani / Nama Tempatan 37.

5m setahun * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan Mudah Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw. Kubur . Bangunan Awam Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Perindustrian Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta Kaw. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * Juniperus chinensis * * * * * * * * * * * L1—7 Kaw. Perumahan Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Penjagaan Jacaranda filicifolia Pembiakan * * * * * * * * * * * * * * * * * Kaw.* Tunjang Sistem Akar * * Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m — 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Sederhana 1.5m setahun * * * * * * * Kadar Pertumbuhan Hura crepitans Cepat > 2.

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Mesua ferrea Ironwood Tree Penaga Lilin Khaya senegalensis Lagerstroemia floribunda Lagerstroemia flos-reginae Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat . Lagerstroemia flos-reginae Bungor Rose of India 46. Tekstur. Nama Botani / Nama Tempatan 43. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik Bil. Lagerstroemia floribunda Kedah Bungor Bungor 45. Melaleuca leucadendron Gelam Cajaputi 47. Khaya senegalensis Khaya * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 44. Melia indica Mambu Nim Tree 48.

Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Perindustrian Kaw.Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Letak Kereta Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * Kadar Pertumbuhan * * * * Melaleuca leucadendron * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Melia indica Pembiakan * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw.5m setahun Cepat > 2.5m setahun * * * * * * * * Sederhana 1. Kubur * * . Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m — 2. Perumahan Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Kemudahan Asas * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kesesuaian Penggunaan Mesua ferrea * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—8 Kaw. Bangunan Awam Kaw.

Tekstur. Pine Michelia alba Millettia atropurpurea Mimusops elengi Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Menyebar Bulat Kon Bentuk. Mimusops elengi Tanjung 52. Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Ketinggian Silara Daun 49. Muntingia calabura Cherry 53. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Millettia atropurpurea Janaris Purple Millettia 51. Michelia alba Chempaka Putih 50. Peltophorum pterocarpum Batai Laut Yellow Flame 54. Warna Menarik Bunga Jelas / Menarik Bil. Pinus spp.

Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar

* * * * * *
Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Penjagaan Normal Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1.5m — 2.5m setahun

* *
Kadar Pertumbuhan

*

*

Muntingia calabura

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sukar

Ketahanan

* * * * * *

Peltophorum pterocarpum

Biji Benih

Pembiakan

* * *

Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi

* * *

* *

Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan Kaw. Taman Rekreasi

* * * * * *

* * * * * * *

Kesesuaian Penggunaan Kaw. Bangunan Awam Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta Kaw. Kemudahan Asas

* * *

* * * * * * * * *

* * * * * *

Pinus spp.

* *

* *

L1—9

Kaw. Perindustrian

* *

* *

Kaw. Kubur

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama
Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk, Tekstur, Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik

Bil.

Nama Botani / Nama Tempatan

55.

Pisonia alba

Kemudu Siam Lettuce Tree 56.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * * * * * *

Pithecellobium dulce
Madras Thorn

57.

Plumeria obtusa

Kemboja Great Frangipanni 58.

Podocarpus polystachyus
Kayu China Jati Laut

59.

Polyalthia longifolia pendula
Mempisang Ashoka Tree

60.

Pterocarpus indicus
Angsana Sena

* * * * * *

Pisonia alba

Pithecellobium dulce

Plumeria obtusa

Gangguan Buah

Sederhana 10m—15m

Sederhana 10m—15m

Rendah < 10 m

Kecil < 10 m

Besar < 10 m

Tinggi > 15m

Gugur

Padat

Tunjang Serabut Berselerak Perlahan < 1.5m setahun Sederhana 1.5m — 2.5m setahun Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Mudah Normal Ketahanan

*
Sistem Akar

* * * * * * *
Kadar Pertumbuhan

*

* * *

Podocarpus polystachyus

* *

* * * * * * * * * * *

* * *

* * *

Penjagaan

Sukar

Biji Benih

Polyalthia longifolia pendula

Pembiakan

* *

Lain-lain Carai Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi

* * * * *

* * * * *

* * *

Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan

*

* * * * * * * * * *

Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Bangunan Awam Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Letak Kereta

Pterocarpus indicus

Kesesuaian Penggunaan Kaw. Kemudahan Asas Kaw. Perindustrian Kaw. Kubur

* * * * * * * *

* *

* * *

L1—10

* *

* *

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama
Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk, Tekstur, Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bunga Jelas / Menarik

Bil.

Nama Botani / Nama Tempatan

Sederhana 10m—15m

Sederhana 10m—15m

Rendah < 10 m

Kecil < 10 m

Besar < 10 m

Tinggi > 15m

61.

Salix babylonica

Janda Merana Weeping Willow 62.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * * * * * *

Gugur

Padat

* * * * * * * * * *

Samanea saman
Hujan-hujan Pukul Lima

63.

Saraca indica

Sorrow-less Tree Asoka Tree 64.

Saraca thaipingensis
Yellow Saraca

65.

Spathodea companulata
African Tulip Pancut-pancut

66.

Sterculia rubiginosa
Kelumpang

* * *

Salix babylonica

Samanea saman

Saraca indica

Gangguan Buah

Bangunan Awam Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.5m — 2. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan Sterculia rubiginosa * * * * * * * * * * * * * * * * * L1—11 Kaw.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran Ketahanan * * * * Saraca thaipingensis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sukar * * * * * * * * Mudah Normal Penjagaan Spathodea companulata Biji Benih Pembiakan * * * * * * * * * Lain-lain Carai Kaw.5m setahun * * * Kadar Pertumbuhan * * * * Sederhana 1. Perumahan Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi * * * * * * * * * * * Kaw. Kubur * * .Tunjang Sistem Akar Serabut Berselerak Perlahan < 1. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Perindustrian Kaw. Taman Rekreasi Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Cepat > 2.

Terminalia catappa Ketapang Sea Almond * * * * 70. Tamarindus indica Asam Jawa Tamarind Tree 69. Tabebuia spectabilis Tecoma 72. Bunga Jelas / Menarik 67. Tectona grandis Jati Swietenia macrophylla Tamarindus indica Terminalia catappa Gangguan Buah Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m Gugur Padat * .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Tekstur. Swietenia macrophylla Big-Leaf Mahogany * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 68. Thuja orientalis Thuja 71. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil.

5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Banjir Pencemaran * * Kadar Pertumbuhan * * * Thuja orientalis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * * * * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Tabebuia spectabilis Pembiakan * * * * * * * * * * * * Kaw. Perumahan Kaw. Letak Kereta Kaw.5m setahun Cepat > 2. Perindustrian Kaw.5m — 2. Bangunan Awam Kaw. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * * * * * * Perlahan < 1. Siarkaki dan Berbasikal Kaw. Kemudahan Asas Kesesuaian Penggunaan * * * * * * * * * * * * * * * * Tectona grandis * * * * * * * * * * * L1—12 Kaw. Taman Rekreasi Kaw.5m setahun Sederhana 1. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Kaw. Kubur * * .

Xanthostemon chrystanthus Golden Penda 78. Bunga Jelas / Menarik Sederhana 10m—15m Sederhana 10m—15m Rendah < 10 m Kecil < 10 m Besar < 10 m Tinggi > 15m 73. Warna Menarik Ketinggian Silara Daun Bil.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Utama Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Menyebar Bulat Kon Bentuk. Pteleocarpa lamponga Tembusu Tikus * * * * * * * * * * 76. Ziziphus mauritiana Bidara Bucida buceras Pongamia pinnata Pteleocarpa lamponga Gangguan Buah . Sandoricum koetijape Sentul 77. Pongamia pinnata Mempari 75. Tekstur. Bucida buceras Black Olive * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gugur Padat * * * 74.

Bangunan Awam * * * Kaw. Perindustrian Kaw. Letak Kereta Kaw. Siarkaki dan Berbasikal Kaw.5m setahun Kadar Pertumbuhan * * * * * * * * * Cepat > 2.5m setahun Tanah Lembab Tanah Kering Sederhana 1. Kemudahan Asas Ziziphus mauritiana * * * * * * * L1—13 Kaw. Pinggir Jalan / Laluan Keretapi Pembiakan Xanthostemon chrystanthus * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kaw. Taman Rekreasi Kaw.5m — 2. Pinggir Sungai / Tasik / Pantai Kaw. Perumahan * * * Kesesuaian Penggunaan * * Kaw. Kubur * * .5m setahun * * * * Sandoricum koetijape * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ketahanan * * * Banjir Pencemaran * * * * Mudah Penjagaan Normal Sukar Biji Benih Lain-lain Carai Kaw.Tunjang Serabut Berselerak Sistem Akar * * Perlahan < 1.

Cocos nucifera Coconut Kelapa 6. Cyrtostachys lakka Sealing Wax Palm Pinang Merah Archontophoenix alexandrae Areca catechu Caryota mitis Tinggi > 9m . Chrysalidocarpus lutescens Butterfly Palm 5. Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 1. Areca catechu Palma Pinang Makan 3. Caryota mitis Plama Fish Tail 4.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Archontophoenix alexandrae Palama King * * * * * * * * * * * * 2.

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Saliran Baik Kesan Rasmi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chrysalidocarpus lutescens Cocos nucifera Cyrtostachys lakka L2—1 Ruang Kecil Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Batang Taman Besar > 6m Kecil < 3m Cepat Daun Buah .

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Oncosperma tigillarum Nibung 12. Elaeis guineensis African Oil Palm Kelapa Sawit * * * * * * * * * 8. Licuala grandis Palma Fan Palas\Kipas 9. Livistonia chinensis Serdang Chinese 10. Neodypsis decaryl Palma Triangular Palma Segitiga 11. Phoenix sylvestris Kurma Liar Elaeis guineensis Licuala grandis Livistonia chinensis Tinggi > 9m * * * . Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 7.

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Saliran Baik Kesan Rasmi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Neodypsis decaryl Oncosperma tigillarum Phoenix sylvestris L2—2 Ruang Kecil Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Batang Taman Cepat Besar > 6m Kecil < 3m Daun Buah .

Roystonea regia Pinang Raja 16. Ptychosperma macarthurri Palma Mac Arthur’s * * * * * * * * * * 14.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Palma Bentuk Ketinggian Bil. Veitchia merrilli Palma Manila 17 Wodyetia bifucarta (foxtail palm) Ptychosperma macarthurri Rhapis excelsa Roystonea regia Tinggi > 9m . Nama Botani / Nama Tempatan Sederhana 3m—9m Rendah < 3m 13. Rhapis excelsa Palas 15.

Silara Kadar Pertumbuhan Kesesuaian Tanah Daya Tarikan Kesesuaian Penggunaan Kesan Rasmi Saliran Baik Sederhana 3m—6m Perlahan Lembab Cepat Besar > 6m Kecil < 3m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vietchia merrilli Wodyetia bifucarta L2—3 Ruang Kecil Batang Taman Daun Buah .

Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian M K Kurang 1. Acalypha wilkesiana Copper Plant TM 3. Acalypha hispida Akalipa Cat’s Tail * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HM * * * * * * * * P = Putih * 2. Allamanda cathartica Alamanda * * HT 5. Agave angustifolia ‗marginata‘ Agave B HT * * * * * * MJ O = Oren 4. Bixa orellana Anatta HT Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan Acalypha hispida Acalypha wilkesiana Agave angustifolia ‘marginata’ Harum Warna .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Allamanda violacea Purple Allamanda HM 6.

bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Allamanda cathartica Allamanda violacea Bixa orellana L3—1 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1.5m Berduri Cepat Kecil < 1m .5m Sederhana 1m—1. menarik.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Besar > 1.5m Perlahan Tunggal Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1.

Calliandra surinamensis Powder Puff (Pink) HM * * MJ 12. Caesalpinia pulcherrima Jambul Merak HT 10. Calliandra emarginata Powder Puff (Red) HT M 11.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Brunfesia calycina Yesterday. Brunfesia calycina Caesalpinia pulcherrima Harum . Bougainvillea spp. Today. Calotropis gigantean Crown Plant HT UK Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Bougainvillea spp. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Tidak Menarik / Tidak Berbunga Bentuk Menarik Berjalur dsb Beranika / Kepelbagaian Kurang Banyak 7. Bunga Kertas * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * P = Putih Warna MJ M UK MJ P M K * * * * * * 8. Tomorrow HT 9.

menarik. bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Sederhana 1m—1.5m Sederhana 1m—1.5m Berduri Besar > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah.5m Saliran Baik Perlahan Rendah < 1m Tinggi > 1.5m * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Cepat * * * * * * * * * Lembab Kecil < 1m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) Calliandra emarginata Calliandra surinamensis Calotropis gigantean L3—2 Bersendirian Tunggal .

Cassia biflora Bushy Cassia HT K 15. Codiaeum variegatum Crotons Puding * * * * * UK = Ungu Kebiruan P = Putih O = Oren Petunjuk : M = Merah MJ = Merah Jambu Canna generallis Cassia biflora Cassia fruticosa Harum Warna Warna .Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Tidak Menarik / Tidak Berbunga Bentuk Menarik Banyak Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Kurang 13. Clerodendrum thomsonae Bleeding Heart HT P * 18. Canna generallis Canna * * * * * * * * * B = Biru K = Kuning HT HM * * * * * * * * * * M K * 14. Cassia fruticosa Droopy cassia HT K 16. Clerodendrum paniculatum Pagoda Flower HT M 17.

bentuk atau warna Kawasan Bercahaya Adangan / Pepagar Masalah Perosak Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Codiaeum variegatum Clerodendrum thomsonae Clerodendrum L3—2 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1.5m Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah. menarik.5m Perlahan Tunggal Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Besar > 1.5m Kecil < 1m Cepat .

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Cordyline spp. Ati-ati * * * * * * * * B = Biru K = Kuning * * Warna * * * * * * * TM HT 20. Congea tomentosa Cordyline spp. Coleus spp. Congea tomentosa Congea * * * P MJ 21. Paku Gajah HT * * * * P = Putih O = Oren 24. Harum Warna . Cycas spp. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 19. Crossandra undulaefolia Crossandra HT K O * 23. Dracaena fragrans ‗Victoriae‘ Cornstalk Plant HT Petunjuk : M = Merah MJ = Merah Jambu UK = Ungu Kebiruan Coleus spp. Jenjuang * 22.

Dracaena fragrans ‘Victoriae’ L3—3 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m .5m * * * * * * * Kecil < 1m * * * * * * * * * * * * * Cepat * * * * * * * * * * * * * * * Lembab Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Crossandra undulaefolia Cycas spp. bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Teduh Kawasan Cerun Penutup Bumi Sederhana 1m—1. menarik.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Adangan / Pepagar Cadangan Penanaman Berbuah.5m Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Perlahan Saliran Baik Besar > 1.

Ervatamia coronaria Susun Kelapa HT P 27. Heliconia spp. Duranta plumieri Duranta * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu HT * * * * * * * P = Putih B * * * * * 26. Gardenia jasminoides Bunga China HT P 29. Hibiscus mutabilis Rose of Sharon HM P MJ O = Oren Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan Duranta plumieri Ervatamia coronaria Excoecaria bicolor Harum Warna . Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Banyak Kurang Warna 25.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Heliconia HT M K 30. Excoecaria bicolor Excoecaria TM HT 28.

menarik.5m Perlahan Tunggal Rendah < 1m Lembab Berduri Tinggi > 1.5m Kecil < 1m Cepat .5m Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Besar > 1. Hibiscus mutabilis L3—4 Bersendirian Saliran Baik Sederhana 1m—1. bentuk atau warna Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Cerun Kawasan Teduh Penutup Bumi * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Gardenia jasminoides Heliconia spp.

Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Jatropha pandurifolia Fiddle-leaved Jatropha 36. HT M Kopsia fruticosa Pink Kopsia HT MJ Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Hibiscus rosa-sinesis Ipomoea carnea Ixora coccinea Harum Warna Warna . Ixora javanica Siantan Jawa HT M 35. Nama Botani / Nama Tempatan Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berwarna-warni Bentuk Menarik Banyak Beranika / Kepelbagaian Berjalur dsb Kurang 31. Ipomoea carnea Morning Glory HT MJ 33. Ixora coccinea Siantan HT M K 34. Hibiscus rosa-sinesis Bunga Raya * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu HM * * * * * * * P = Putih M * * * * 32.

bentuk atau warna Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Ixora javanica Jatropha pandurifolia Kopsia fruticosa L3—5 Bersendirian Sederhana 1m—1.5m Besar > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Adangan / Pepagar Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Saliran Baik Perlahan Lembab Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1.5m Sederhana 1m—1.5m Berduri Kecil < 1m Cepat . menarik.

Janda Kaya HT MJ K M MJ 42. Murraya paniculata Kemuning HT P 41. Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 37. HT P K * * * * Malvaviscus arboreus mexicanus Turk’s Cap HM M MJ 40.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Nama Botani / Nama Tempatan Bentuk Daun Bunga Bil. Lagerstroemia indica Crape Myrtle * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * P = Putih MJ 38. Lantana camara Bunga Tahi Ayam 39. Nerium oleander Common Oleander HT Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Lagerstroemia indica Lantana camara Malvaviscus arboreus mexicanus Harum Warna . Mussaenda spp.

5m Kecil < 1m Cepat .Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Adangan / Pepagar Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Kawasan Bercahaya Berbuah.5m Besar > 1.5m Sederhana 1m—1.5m Perlahan Lembab Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1. bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Cerun Kawasan Teduh Penutup Bumi Saliran Baik Berduri * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Murraya paniculata Mussaenda spp. Nerium oleander L3—6 Bersendirian Sederhana 1m—1. menarik.

Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 43. HM UK * Petunjuk : M = Merah B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu UK = Ungu Kebiruan Ochna madagascariensis Pandanus spp. Pentas HT MJ M * 46. Pentas spp. Pandan 45. Plumbago auriculata Cape Leadwort HT B 48. Pentas spp.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Ochna madagascariensis Mickey Mouse Plant * * * * * * * Warna HT * * * * * * * * * * * * P = Putih O = Oren K 44. Pandanus spp. Melestoma spp. Petrea volubilis Purple Wreath HT B UK 47. Harum Warna .

bentuk atau warna Masalah Perosak Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Saliran Baik Perlahan * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lembab Berduri Cepat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Petrea volubilis Plumbago auriculata Melestoma spp.5m Besar > 1.5m Kecil < 1m .5m Tunggal Rendah < 1m Tinggi > 1. menarik. L3—7 Bersendirian Sederhana 1m—1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Adangan / Pepagar Berbuah.5m Sederhana 1m—1.

Thunbergia HM UK 53. Tecomaria capensis Cape Honeysuckie HM * * * * * * P = Putih K O 51. Thunbergia spp. HT * * K Vinca minor Periwinkle HT MJ P * Petunjuk : M = Merah UK = Ungu Kebiruan O = Oren Stenolobium stans Tecomaria capensis Thevetia peruviana Harum Warna . Stenolobium stans Yellow Bells * * * * * * * B = Biru K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HM 50.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. Turnera ulmifolia West Indian Holly 54. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 49. Thevetia peruviana Bunga Trompat HT K 52.

5m Berduri Cepat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TM = Tembaga Merah (Copper) HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Thunbergia spp.5m Perlahan Besar > 1.Ketinggian Silara Kadar Tumbesaran Kesesuaian Tanah Kesesuaian Penggunaan Cadangan Penanaman Berbuah. menarik.5m Saliran Baik Sederhana 1m—1.5m * * * * * * * * * Kecil < 1m * * * * * * * * * * * Lembab Rendah < 1m Tinggi > 1. bentuk atau warna Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Bercahaya Kawasan Cerun Penutup Bumi Kawasan Teduh Sederhana 1m—1. Turnera ulmifolia Vinca minor L3—8 Bersendirian Tunggal .

Bambusa nananae Dwarf Ferbleaf HM 57. Nama Botani / Nama Tempatan Berwarna-warni Bentuk Menarik Tidak Menarik / Tidak Berbunga Berjalur dsb Banyak Beranika / Kepelbagaian Kurang 55.Ciri-ciri Pemilihan Pokok Renek Bentuk Daun Bunga Bil. HT Phyllostachys sulphurea Schizostachyum cladum Yellow Bamboo Yellow Running Bamboo 59. Dillenia suffruticosa Simpoh Air * * * * * K = Kuning MJ = Merah Jambu Warna HT * * * * * * * * * P = Putih K Ciri-ciri Pemilihan Pokok Buluh 56. Banbusa vulgaris Feathery Bamboo 58. HM brachy- MH Petunjuk : M = Merah B = Biru UK = Ungu Kebiruan O = Oren Dillenia suffruticosa Bambusa nananae Banbusa vulgaris Harum Warna .

5m Phyllostachys sulphurea Sederhana 1m—1.5m Besar > 1.5m Silara * * * * * * * * * * * * * * Cepat Kadar Tumbesaran Perlahan HT = Hijau Tua HM = Hujau Muda Schizostachyum brachycladum Saliran Baik Lembab Kesesuaian Tanah * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Masalah Perosak Adangan / Pepagar Kawasan Cerun Penutup Bumi * * * * * Kesesuaian Penggunaan Kawasan Bercahaya Kawasan Teduh Tunggal Bersendirian Cadangan Penanaman L3—9 .5m Ketinggian Berbuah.* Berduri Rendah < 1m Sederhana 1m—1. bentuk atau warna * Kecil < 1m TM = Tembaga Merah (Copper) Tinggi > 1. menarik.

Posforus. Kalium United State Consevatuion Standard Triple Super Phosphate .GLOSARI CCC DSP GPLN 2 JPBD JLN JPS KPKT KLIA Mg NPK ‘Standard USCS’ TSP Certificate of Completion and Compliance Double Super Phosphate Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Landskap Negara Jabatan Perparitan dan Saliran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur International Airport Magnesium Nitrogen.

.

my/jln Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia Jabatan Landskap Negara .www.gov.kpkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful