Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

FUTSAL- MENGGELECEK
1/1/2012 IKHTISAS FUTSAL KUMPULAN A

NAMA AHLI KUMPULAN : 1. DIGGLEY IAN M. GAPANG 2. MUHAMAD FAIRULAZAM ISAHAK D20111049256 D20111049255

PENSYARAH : ENCIK OMAR BIN MD. SALLEH.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3

TARIKH HARI MASA

: : :

BIL.PELAJARAN MINGGU

: :

TINGKATAN BIL MURID JANTINA

: 3 AMANAH : :

TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN FOKUS PEMBELAJARAN

: : FUTSAL : MENGELECEK PELAJAR PANDAI BERLARI DAN MENENDANG BOLA

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

DI SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJARPELAJAR DAPAT :

PSIKOMOTOR

1. PELAJAR DAPAT MENGELECEK BOLA TANPA ADA PIHAK LAWAN DENGAN KEADAAN BOLA TERKAWAL/BOLA TIDAK TERLEPAS DARI KAKI DALAM 3 UNTUK 5 PERCUBAAN. 2. PELAJAR DAPAT MENGELECEK MELEPASI PIHAK LAWAN DALAM 3 KALI UNTUK 5 PERCUBAAN.

KOGNITIF

1. PELAJAR DAPAT MENJELASKAN CARA MENGELECEK DENGAN TEKNIK YANG BETUL. 2. PELAJAR DAPAT MENYATAKAN 3 OTOT KAKI YANG TERLIBAT SEMASA MENGELECEK.

AFEKTIF

1. PELAJAR BERKEYAKINAN UNTUK MELAKUKAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN. 2. PELAJAR BOLEH BERTOLERANSI DENGAN RAKAN-RAKAN SEMASA MELAKUKAN AKTIVITI. 3. PELAJAR MENIKMATI KESERONOKAN DAN KEPUASAN KETIKA BERMAIN. STAIL A PERINTAH DAN DEMONSTRASI

STRATEGI

PERSEDIAAN MURID

PAKAIAN DAN KASUT YANG SESUAI SERTA MEMPUNYAI KESIHATAN BAIK. WISEL , ABM , BOLA FUTSAL , KON , SKITEL.

PERSEDIAAN GURU

FASA/MASA

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

PERMULAAN(10 MIN) 1. Pengenalan

Bertanya kepada pelajar tentang , Kesihatan Pakaian


x

ABM

G
x x x x x x

Sejarah menggelecek

-Pengenalan terhadap Futsal -Guru bertanya tentang pemain yang terkenal dengan kemahiran menggelecek. - Aktiviti memanaskan badan dalam kawasan empat segi separuh gelanggang futsal. - semua pelajar akan berlari bebas dalam kawasan separuh gelanggang tersebut tanpa body-contact dengan pelajar yang lain , dan cikgu akan bunyikan wisel dan pelajar akan Freeze sehinggalah cikgu

2. Memanaska n Badan

Memanaskan badan dan sesi regangan

: KON : PELAJAR : ARAH

memberikan arahan untuk teruskan berlari semula.3 minit. - Seterusnya pelajarkan melakukan 3 latihan asas Ball Feeling iaitu : 1. Tapping bola menggunakan dalam kaki. 2. Tapping bola dengan menggunakan luar kaki. 3. Tapping bola dengan menggunakan bawah/hujung kaki. PERKEMBANGAN (30 MIN) 1. Ansur maju I Menggelecek 3 pelajar dalam satu kumpulan , saling menghadap dalam jarak 10 meter dalam satu garisan lurus. Pelajar yang mempunyai bola mempunyai seorang

: PELAJAR : CIKGU

garisan penanda skitel/kon wisel stop watch

Pastikan pelajar dapat mengawal bola dengan baik.

pelajar lagi berada dibelakangnya. Pelajar pertama mengelecek bola dengan membawa bola tersebut ke tempat pasangan masing-masing seterusnya pass bola kepada rakan dalam jarak yang dekat dan rakan anda akan sambung membawa bola dengan mengelecek sehingga ke tempat asal pasangan anda yang pertama tadi pass kepada pelajar seterusnya.

10 m

: PELAJAR : BOLA

2. Ansur maju II Menggelecek melepasi Kon

Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan dan terdapat 3 stesen mengelecek melepasi kon yang sama. Pelajar akan berlari melepasi kon tersebut tanpa kon terdahulu. Selepas itu , Pelajar akan menggelecek bola dengan menggunakan seluruh bahagian pada kaki dan melepasi semua kon tersebut. Pastikan bola tersebut tidak terlepas daripada kawalan kaki semasa menggelecek.

Pastikan pelajar melakukan semua set.

: PELAJAR : KON

Setiap pelajar akan melakukan 2 pusingan.

3. Ansur maju III

Menggelecek kawan yang datang

3 pelajar dalam satu kumpulan. Dua orang pelajar berhadapan dalam jarak 10 meter dan seorang berada di tengah. Pelajar yang mempunyai bola akan pass kepada pelajar di tengah dan pelajar di tengah itu haruslah menggelecek melepasi pelajar yang membawa bola tersebut. Aktiviti diteruskan kepada pelajar yang ketiga untuk

: PELAJAR : BOLA

melakukan perkara yang sama. Lakuan dilakukan sehingga la cikgu memberikan arahan untuk berhenti. Pastikan tiada kecederaan yang berlaku.

4. Permainan kecil

Ikan dan penangkap ikan

Dalam keadaan tempat permainan seluas separuh gelanggang futsal, 3 pemain akan dipilih untuk menjadi penangkap ikan dan selebihnya akan menjadi ikan. 3 pelajar yang terpilih itu akan ditempatkan di tengah gelanggang dan akan mengambil posisi duduk dengan mengangkat badan , disangga lengan dan kaki. Semua pemain yang lain sebagai ikan ditempatkan di Zon selamat.

: Ikan : penangkap ikan : arah

Ikan ikan akan membawa bola dan menggelecek untuk melepasi penangkap ikan yang berada di tengah. Penangkap ikan cuba mendapat bola tersebut hanya dengan menggunakan kaki sahaja. Ikan yang kehilangan bola akan terus terkeluar daripada permainan. Penangkap ikan haruslah menendang bola tersebut sehingga keluar untuk mengeluarkan ikan tersebut.

Ikan yang Berjaya melepasi penangkap ikan akan menunggu arahan sehingga cikgu memberikan arahan untuk pergi ke tempat asal semula. Permainan ini berterusan sehingga ada pemenang. Untuk memastikan kadar nadi turun dengan perlahan dan merelakskan otot semula setelah digunakakan. Ini adalah untuk memastikan tiada

PENUTUP (5 MINIT) 1. Meyejukkan badan Panggil seorang membuat cooling down sambil mendengar rumusan yang dibuat oleh guru.

kecederaan berlaku pada masa hadapan. Rumusan secara keseluruhan tentang pencapaian objektif dan kesilapan yang harus dibaiki dalam latihan tersebut. Cikgu meminta seorang wakil pelajar untuk merumuskan segala latihan yang telah dilakukan.

2. Penutup Rumusan

Penilaian penyelia :... .. .. .. ..