PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAS JAYA 1

PROGRAM NILAM (NADI IMLU AMALAN MEMBACA)

PROGRAM NILAM
NILAM (NADI ILMU AMALAN MEMBACA) MERUPAKAN PENGGABUNGAN ATAU ADUNAN SEMUA AKTIVITI GALAKAN MEMBACA YANG DIJALANKAN DI SEKOLAH DENGAN MEMBERI PENGIKTIRAF AN YANG SESUAI . PROGRAM INI MERUPAKAN SATU PENDEKATAN UNTUK MENGATASI MASALAH YANG MENGHALANG PENYUBURAN TABIAT MEMBACA DALAM KALANGAN WARGA SEKOLAH.

PELAKSANAAN
Program NILAM mempunyai dua tahap TahapI : Jauhari TahapII : Rakan Pembaca Tahap JAUHARI ♦ Membina kemahiran dan minat membaca sehingga menjadi satu tabiat. ♦ Murid wajib mengikuti aktiviti galakan membaca di sekolah ♦ Mula dinilai dari Tahun 1 hingga Tahun 6

PENGIKTIRAFAN 1. Tahap JAUHARI Sekolah Rendah Jumlah Bacaan 90 – 179 Pengiktirafan Gangsa Perak Emas NILAM

180 – 269 270 – 359 360 ke atas

MATLAMAT
MEMBINA TABIAT MEMBACA DALAM KALANGAN MURID SK PERMAS JAYA 1

2. RAKAN PEMBACA (RP) Segala aktiviti Rakan Pembaca dijalankan dan direkod dalam b u k u k h a s , disemak serta dinilai oleh guru pembimbing yang ditentukan. Contoh anugerah yang diberi adalah seperti berikut: MARKAH 100 – 199 200 – 299 300 – 399 PENGIKTIRAFAN Gangsa Perak Emas NILAM

OBJEKTIF
1. 2.
MENANAM SIKAP SUKA MEMBACA DALAM KALANGAN MURID.

Tahap RAKAN PEMBACA (RP) ♦ Kebolehan murid membimbing dan menarik minat rakan lain supaya suka membaca. ♦ Setelah membaca 100 naskah buku,murid layak memasuki Tahap RakanPembaca. Contoh Aktiviti Rakan Pembaca (RP) a. Bercerita. b. Membaca Bersama c. Bicara Buku d. Meminjam buku e. Pidato f. Ulasan buku g. dan lain-lain

MENGGALAKKAN SEKOLAH TERUS MENJANA
IDEA KREATIF DAN INOVASI BAGI MENYEMAI TABIAT MEMBACA.

3.

MEMASTIKAN SEMUA GURU DAN MURID MENGETAHUI TENTANG PROGRAM NILAM.

TIGA ELEMEN PROGRAM NILAM i. Rekod Membaca Setiap murid merekodkan buku yang dibaca dalam BukuRekod NILAM. ii. Pengesahan Pembacaan Guru mengesahkan rekod bacaan murid. iii. Pengiktirafan Pengiktirafan diberi kepada murid berdasarkan bilangan buku yang dibaca..

400 ke atas