Anda di halaman 1dari 27

ARAZDE LME VE HESAPLARI DERS

Dersin Modlleri Arazide Basit lme lme 1 lme 2 Hesap Poligon Nirengi

Kazandrlan Yeterlikler Arazide basit lmeleri yapmak Arazide lm yapmak Arazide lm yapmak Alan hesab yapmak Poligon yapmak Nirengi yapmak

DERS BLG FORMU DERSN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSN OKUTULACAI DNEM / YIL SRE DERSN TANIMI DERSN AMACI DERSN N KOULLARI Bu dersin sonunda: 1. arazide lm yapma, 2. arazide lm yapma, 3. alan hesab yapma, 4. poligonu yapma, 5. nirengiyi yapma, yeterlikleri kazandrlacaktr. Bu ders; 1. Uzunluk lm aletlerini hazrlama, 2. Nivelman yapma, 3. Hesap makinesini ama, 4. fraz alann inceleme, 5. Nirengi hazrlk ileri yapma, Konularn iermektedir. Gsteri, anlatm, problem zme, soru cevap, beyin frtnas, grup almas, tartma, uygulamal gsteri, sylei, sohbet, gerek yaant ortamlarnda gzlem yapma, gezi, aratrma, grme, proje hazrlama, deney, uygulama vb. Ortam: Snf, laboratuar, iletme, vb. Donanm: Projeksiyon, bilgisayar ve donanmlar vb. 1. Her faaliyet sonunda kazanlan bilgi ve beceriler llr. 2. Her modln sonunda kazanlan yeterlikler llr. 3. Dersin sonunda; Orta retim Kurumlar Snf Geme ve Snav Ynetmelii ile Mesleki ve Teknik Eitim Ynetmeliinin Mesleki Eitim Merkezleri ile ilgili maddelerine gre lme ve deerlendirme yaplacaktr. 1. Lisans eitimi alm, alannda sektr deneyimi olan retmenler, 2. Gerektiinde sektrde alan ustalk ve usta reticilik belgesi olan meslek elemanlar Ders ile ilgili aratrma-gzlem ve uygulama konularnda; niversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kurulular ve iletmeler ile ibirlii yaplabilir. ARAZ LME VE HESAPLARI NAAT TEKNOLOJS HARTA VE KADASTRO 3. Yl / 5. ve 6. Dnem Haftada 2 ders saati Arazi lme ve hesaplar ile ilgili bilgilerin verildii derstir. Bu derste renciye, arazide lm, alan hesab yapma, poligon ve nirengi yapma yeterliklerini kazandrmak amalanmaktadr

DERS LE KAZANDIRILACAK YETERLKLER

DERSN ER

YNTEM VE TEKNKLER ETM RETM ORTAMI VE DONANIM LME VE DEERLENDRME

RETMEN/ETC BRL YAPILACAK KURUM VE KURULULAR

MODL BLG SAYFASI


ALAN ADI: MESLEK ADI: DERS ADI: MODL ADI: SRE: N KOUL: AIKLAMA:Modl ,gerek koullarda uygulamal olarak yaplmaldr GENEL AMA: renci, gerekli ortam salandnda arazide basit lmeleri kuralna uygun olarak yapabilecektir AMALAR: renci 1-Basit aralarla arazide uzunluk lmelerini kuralna uygun yapabilecektir.. 2-llen araziye ait krokileri kuralna uygun izebilecektir. ERK A-Basit aralarla uzunluk lme 1-Basit uzunluk lme aralar a-eitleri b-Tanmlar c-zellikleri 2-Engelsiz arazide uzunluk lme metotlar 3-Engelli arazide uzunluk lme metotlar 4-Arazide dik inme dik kma metotlar 5-Uzunluk lmede dikkat edilecek hususlar 6-Arazide basit aralarla Uzunluk llmesi B-Kroki izme 1-Kroki izim aralar 2-Krokiler a-Tanm b-eitleri c- Kroki izme teknikleri 3- Kroki izilmesi NAAT TEKNOLOJS ALANI HARTA VE KADASTRO ARAZDE LME HESAPLARI ARAZDE BAST LME 40/32

LEM ANALZ FORMU


: ARAZDE BAST LME MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO LEM NO :1 LEMN ADI: Basit aralarla uzunluk lmek YETERLK :Arazide basit lmeleri yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Mira,Jalon,erit metre,akl,sayma ubuu,Prizma LEMN STANDARDI : kuralna uygun LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1- Basit uzunluk lme 1-Dikkatli olma 1-Basit uzunluk lme aralarn hazrlamak 1-Basit uzunluk lme aralar aralarn kullanma 2-Titiz ve temiz olma 2-llecek yerleri belirlemek a-eitleri 2-Engelsiz arazide uzunluk 3- nln giyme 3-lmeye balanacak noktay semek b-Tanmlar lme 4-zaman iyi kullanma 4-lm yapmak c-zellikleri 3-Engelli arazide uzunluk 5-nsan haklarna 2-Engelsiz arazide uzunluk lme demokrasinin ilkelerine ve lme metotlar mesleiyle ilgili etik kurallara 3-Engelli arazide uzunluk uygun davranmak lme metotlar 4-Arazide dik inme dik kma metotlar 5-Uzunluk lmede dikkat edilecek hususlar 6-Arazide basit aralarla Uzunluk llmesi

NOT: lemin Yapl sresi: 8 Saat Eitim sresi :20 Ders Saati

LEM ANALZ FORMU


: ARAZDE BAST LME MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO LEM NO :2 LEMN ADI: Kroki izmek YETERLK : Arazide basit lmeleri yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Kat,kalem,gnye,silgi,izim aralar LEMN STANDARDI :Kuralna uygun LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

1-Kroki izecek aralar hazrlamak 2-llen uzunluklar kaydetmek 3-Krokiyi izmek

1-Kroki izim aralar 2-Krokiler a-Tanm b-eitleri c- Kroki izme teknikleri 3- Kroki izilmesi

1-Kroki izim aralarn kullanma 2-Kroki izme tekniklerini kullanma 3-Kroki izme

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3- nln giyme 4-zaman iyi kullanma 5-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: lemin Yapl sresi:4 saat Eitim sresi :12 Ders saati

MODL BLG SAYFASI


ALAN DERS MODL KODU SRE N KOUL AIKLAMA :NAAT TEKNOLOJS ALANI :ARAZ LME VE HESAPLARI :LME 1 : :40/32 : :Modl gerek artlarda teorik ve uygulamal olarak yaplmaldr. MESLEK/ DAL :HARTA VE KADASTRO

GENEL AMA :renci, gerekli ortam salandnda arazide lm kuralna uygun olarak yapabilecektir. AMALAR: renci; 1- Ara-gereci kuralna uygun hazrlayabilecektir 2- Uzunluk lmn kuralna uygun yapabilecektir 3- A lmn kuralna uygun yapabilecektir ERK
A- Ara-gere hazrlamak

1-Ara, gere ve malzeme a-Basit uzunluk lm aralar b-Dik inme ve kma aralar c-A lm aralar d-Ykseklik aralar e-Yardmc aralar 2- Bakm bilgisi a-Temizlik b-Aralarn bakm ve onarm
B- Uzunluk lmek

1-Dorularn aplikasyonu a-Birbirini gren iki noktay birletiren dorunun aplikasyonu b-Birbirini grmeyen iki noktay birletiren dorunun aplikasyonu c-zerinde bina bulunan bir dorunun aplikasyonu 2-Yatay lm metotlar a-Yatay l metodu b-Eik l metodu 3-Dolayl uzunluklarn lm 4-Uzunluk lmnde hata snr 5-Detay alm metodu a-Balama metodu b-Dik koordinat metodu c-ki alm metodunu karlatrmas d-Dik koordinat metodu ile yaplan llerin hesap kontrol e-Detay almnda dikkat edilecek hususlar f-Detay l krokileri ve llerin krokilere yazlmas 6-Ara gere bakm 6

C- A lmek

1-Teodolitin Yaps ve paralar a-Sehpa b-Teodolit ve nemli paralar c-Teodolitlerde a okuma dzenleri d-Teodolitlerin kontrol ve ayarlar e-Teodolitin bakm f-Teodolit eitleri 2-Yatay ve dey a lm a-Basit a lm b-ki yarm silsile eklinde a lm c-Silsile eklinde a lm d-Tekrarlama eklinde a lm e-Btn kombinasyonlar ile a lm f-400 grada tamamlama metodu

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
LEM NO :1 YETERLK : Arazide lm yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Metre, akl, prizma, jalon, lata, teodolit, mira vb. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER : ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEMN ADI: Ara, gere ve malzemeleri hazrlamak

TAVIR

1-Uzunluk lm aletlerini hazrlamak 2-A lm aletlerini hazrlamak 3-Ykseklik lm aletlerini hazrlamak 4-Yardmc ara, gere ve malzemeleri hazrlamak

1-Ara, gere ve malzeme a-Basit uzunluk lm aralar b-Dik inme ve kma aralar c-A lm aralar d-Ykseklik aralar e-Yardmc aralar 2- Bakm bilgisi a-Temizlik b-Aralarn bakm ve onarm

1- Ara, gere ve malzeme lmeye hazr hale getirme 2-Aletlerin temizlik ve bakmn yapma

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri alma 4-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:2 saat Eitim sresi:4 ders saati

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :2 LEMN ADI:Uzunluk lmek YETERLK : Arazide lm yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :elik erit metre, prizma,Teodolit, Nivo, Elektronik uzunluk ler .vb. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1-Ara gere ve 1-Dorularn aplikasyonu 1-lm yaplacak araziye ulamak 1-Dikkatli olma ekipman kullanma a-Birbirini gren iki 2-Titiz ve temiz olma 2-Dorularn aplikasyonunu yapmak noktay birletiren dorunun 2-Alet bakmn yapma 3-Yatay uzunluklarn lmn yapmak 3- elbiselerini giyme 3-lm yapma 4-Basit l aletleriyle detay lm yapmak aplikasyonu 4-Seri alma 4-Ekip halinde alma b-Birbirini grmeyen iki 5-Ara, gere ve malzemenin toplanarak 5-nsan haklarna noktay birletiren dorunun demokrasinin ilkelerine ve bakmn yapmak aplikasyonu mesleiyle ilgili etik kurallara c-zerinde bina bulunan uygun davranmak bir dorunun aplikasyonu 2-Yatay lm metotlar a-Yatay l metodu b-Eik l metodu 3-Dolayl uzunluklarn lm 4-Uzunluk lmnde hata snr 5-Detay alm metodu a-Balama metodu b-Dik koordinat metodu c-ki alm metodunu karlatrmas d-Dik koordinat metodu ile yaplan llerin hesap kontrol 9

e-Detay almnda dikkat edilecek hususlar f-Detay l krokileri ve llerin krokilere yazlmas 6-Ara gere bakm

NOT: in yapl sresi.:8 saat Eitim sresi:14 ders saati

10

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :3 LEMN ADI: A lmek YETERLK : Arazide lm yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Teodolit, mira, elik erit metre, hesap makinesi, kat, kalem, silgi, mapa, ilkyardm malzemesi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1-Ara gere ve 1-Dikkatli olma 1-Teodolitin Yaps ve paralar 1-lm yaplacak araziye ulamak ekipman bilgisi 2-Titiz ve temiz olma a-Sehpa 2-Teodolitle yatay a lmek 3-Hassas okuma 3- elbiselerini giyme b-Teodolit ve nemli paralar 3-Teodolitle dey a lmek 4-Karne dzenleme 4-Seri alma c-Teodolitlerde a okuma 4-Ara, gere ve malzemenin toplanarak 5-Ekip halinde alma 5-nsan haklarna dzenleri bakmn yapmak demokrasinin ilkelerine ve d-Teodolitlerin kontrol ve ayarlar mesleiyle ilgili etik kurallara e-Teodolitin bakm uygun davranmak f-Teodolit eitleri 2-Yatay ve dey a lm a-Basit a lm b-ki yarm silsile eklinde a lm c-Silsile eklinde a lm d-Tekrarlama eklinde a lm e-Btn kombinasyonlar ile a lm f-400 grada tamamlama metodu NOT: in yapl sresi.:8 saat Eitim sresi:14 ders saati

11

MODL BLG SAYFASI


ALAN DERS MODL KODU SRE N KOUL AIKLAMA :NAAT TEKNOLOJS ALANI :ARAZ LME VE HESAPLARI :LME 2 : :40/32 : : Modl gerek artlarda teorik ve uygulamal olarak yaplmaldr. MESLEK/ DAL : HARTA VE KADASTRO

GENEL AMA :renci, gerekli ortam salandnda arazide lm kuralna uygun olarak yapabilecektir. AMALAR: renci ;
1- Ykseklik lmn kuralna uygun yapabilecektir. 2- lm hatalar hesabn kuralna uygun yapacak ve databilecektir.

ERK
A- Ykseklik lm yapmak

1-Nivelman a-Nivelman metodu b-Nivelman aletleri c-Nivelman miralar ve yardmc aralar d-Nivo kontrol ve ayar e-Nivelman alar ve nivelman iaretlerinin inaat f-Nivelman ilemi ve hesab g-Kesit nivelman h-Yzey nivelman -Hacim hesab j-Nivelmanda ortalama hata ve snr 2-Trigonometrik ykseklik a-Tanm b-Dey a c-Teodolitlerde dey a okuma dzenleri d-Dey a lm ve hesab e-Dey a lmnde hassasiyet f-Yakn iki nokta arasndaki ykseklik lm ve hesab g-Trigonometrik nivelman h-Kule yksekliklerinin llmesi -Uzaklklar fazla olan noktalar arasndaki ykseklik tayini j-Trigonometrik ykseklik lmnde hassasiyet 3-Barometrik ykseklik lm a-Barometre eitleri b-Barometreyle ykseklik lm c-Barometreyle ykseklik lmnde hassasiyet 12

B- lm hatalar hesabn yapmak ve datmak

1-Hata a-Tanm b-Kaynaklar c-Hata eitleri 2-Hatalarn yaylma esaslar a-Arlk ve aritmetik ortalama b-Hatalarn yaylma esaslar 3-l eitleri ve llerin dengelenmesi a-l eitleri b-llerin dengelenmesi 4-Hesaplama bilgisi

13

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :4 LEMN ADI:Ykseklik lm yapmak YETERLK : Arazide lm yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) : Nivo, Teodolit, mira, elik erit metre, hesap makinesi, kat, kalem, silgi, mapa, ilkyardm malzemesi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1-Ara gere ve ekipman 1-Nivelman 1-lm yaplacak araziye ulamak 1-Dikkatli olma kullanma a-Nivelman metodu 2-Nivelman yapmak 2-Titiz ve temiz olma 2-lme yapma b-Nivelman aletleri 3-Trigonometrik ykseklik lm yapmak 3-Seri alma 3-Hesap yapma c-Nivelman miralar ve 4-Barometrik uzunluk ykseklik lm 4- elbiselerini giyme 4-Karne dzenleme yardmc aralar yapmak 5-nsan haklarna 5-Ekip halinde alma 5-lleri kaydetmek d-Nivo kontrol ve ayar demokrasinin ilkelerine ve 6-Arazi artlarna uygun e-Nivelman alar ve 6-Ykseklik hesab yapmak mesleiyle ilgili etik kurallara nivelman iaretlerinin inaat alma 7-lmn izimini yapmak uygun davranmak f-Nivelman ilemi ve hesab g-Kesit nivelman h-Yzey nivelman -Hacim hesab j-Nivelmanda ortalama hata ve snr 2-Trigonometrik ykseklik a-Tanm b-Dey a c-Teodolitlerde dey a okuma dzenleri d-Dey a lm ve hesab e-Dey a lmnde hassasiyet 14

f-Yakn iki nokta arasndaki ykseklik lm ve hesab g-Trigonometrik nivelman h-Kule yksekliklerinin llmesi -Uzaklklar fazla olan noktalar arasndaki ykseklik tayini j-Trigonometrik ykseklik lmnde hassasiyet 3-Barometrik ykseklik lm a-Barometre eitleri b-Barometreyle ykseklik lm c-Barometreyle ykseklik lmnde hassasiyet NOT: in yapl sresi.:15 saat Eitim sresi:24 ders saati

15

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
LEM NO :5 YETERLK : Arazide lm yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) : Hesap makinesi, kalem, silgi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEMN ADI:lm hatalar hesabn yapmak ve datmak

BECER

TAVIR

1-Uzunluk lmnde hata tespiti yapmak 2-A lmnde hata tespiti yapmak 2-Dengeleme sistemini semek 3-Hatalar gidermek

1-Hata a-Tanm b-Kaynaklar c-Hata eitleri 2-Hatalarn yaylma esaslar a-Arlk ve aritmetik ortalama b-Hatalarn yaylma esaslar 3-l eitleri ve llerin dengelenmesi a-l eitleri b-llerin dengelenmesi 4-Hesaplama bilgisi

1-Hata datm yapma 2-Hesap makinesi kullanma

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri alma 4-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:3 Eitim sresi:8

16

MODL BLG SAYFASI


ALAN DERS MODL KODU SRE N KOUL AIKLAMA :NAAT TEKNOLOJS ALANI :ARAZ LME VE HESAPLARI :HESAP : :40/32 : : Modl gerek artlarda teorik ve uygulamal olarak yaplmaldr. MESLEK/ DAL : HARTA VE KADASTRO

GENEL AMA :renci, gerekli ortam salandnda Alan hesabn kuralna uygun olarak yapabilecektir. AMALAR: renci ; 1- Elektronik Hesap makinesini kuralna uygun kullanabilecektir. 2- Alan hesaplarn kuralna uygun yapabilecektir. ERK A- Elektronik Hesap makinesi kullanmak 1-Hesap makinesi a-Hesap makinesiyle hesap ilemler b-Matematiksel ilem bilgisi c-Hafza kullanm bilgisi d- Programlama bilgisi B- Alan hesaplarn yapmak 1-Alan hesaplar a-Tanm b-l deerlerine gre alan hesab c-Koordinat deerine gre alan hesab d-Plan deerine gre alan hesab e-l ve plan deerlerine gre f-Diyagramlarla alan hesab g-Planimetreyle alan hesab h-Alan hesabnda hassasiyet

17

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :6 LEMN ADI:Elektronik Hesap makinesi kullanmak YETERLK : Alan hesab yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) : Hesap makinesi,kalem , kat, Silgi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1-Hesap makinesi 1- E.Hesap makinesini 1-Dikkatli olma 1-Hesap makinesini amak a-Hesap makinesiyle kullanma 2-Titiz ve temiz olma 2-Hesap makinesiyle ilemler yapmak hesap ilemleri 2-Programlama 3-Seri alma 3-Hesap makinesini kapatmak b-Matematiksel ilem 4-nsan haklarna bilgisi demokrasinin ilkelerine ve c-Hafza kullanm bilgisi mesleiyle ilgili etik kurallara d- Programlama bilgisi uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:6 Eitim sresi:12

18

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
:ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :7 LEMN ADI:Alan hesaplarn yapmak YETERLK : Alan hesab yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Dokmanlar, hesap makinesi, kat, kalem, silgi, cetvel, izelgeler v.b. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

1-l deerlerini ve dokmanlar almak 2-Hesaplama yntemini semek 3-Alan hesaplarn yapmak 3-Hata tespiti yapmak ve gidermek

1-Alan hesaplar a-Tanm b-l deerlerine gre alan hesab c-Koordinat deerine gre alan hesab d-Plan deerine gre alan hesab e-l ve plan deerlerine gre f-Diyagramlarla alan hesab g-Planimetreyle alan hesab h-Alan hesabnda hassasiyet

1-Ara gere ve ekipman kullanma 2-Alan hesab yapma 2-Kontrol etme

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri alma 4-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:10 Eitim sresi:20

19

MODL BLG SAYFASI


ALAN DERS MODL KODU SRE N KOUL AIKLAMA
yapabilecektir.

:NAAT TEKNOLOJS ALANI :ARAZ LME VE HESAPLARI :POLGON : :40/32 : :Modl gerek artlarda teorik ve uygulamal olarak yaplmaldr.

MESLEK/ DAL : HARTA VE KADASTRO

GENEL AMA :renci, gerekli ortam salandnda Poligonu kuralna uygun olarak AMALAR: renci ;
1- fraz ve snr dzenlenmesini kuralna uygun yapabilecektir. 2- Poligon ve poligon hesaplarn kuralna uygun yapabilecektir.

ERK A- fraz ve snr dzenlenmesi yapmak 1-fraz ve snr dzeltmesi a-Tanm b-Verilen bir noktadan ifraz c-Bir kenara paralel ifraz d-Bir kenara dik ifraz e-Orantl ifraz f-Arazi deerine gre ifraz 2-Snr dzeltmeleri a-Krk bir snrn grafik olarak dzeltilmesi b-Krk bir snrn l deerine gre dzeltilmesi
B- Poligon ve poligon hesaplarn yapmak

1-Dik koordinat sistemi ve koordinat hesaplar a-Dik koordinat sistemi b-Temel devler c-Kk nokta ve yan nokta hesab 2-Poligon ve hesaplar a-Tanm b-Poligon gzergahlarnn snflandrlmas c-Hazrlk bilgisi d-l ileri e-Poligon hesab f-Poligon gzergahndaki kaba l hatalarnn bulunmas g-Poligon gzergahndaki kapanma hatalar ve hata snrlar

20

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
LEM NO :8 YETERLK : Poligon yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Metre, teodolit, hesap makinesi, kalem, kat, silgi, cetvel, izelgeler v.b. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEMN ADI:fraz ve Snr Dzenlenmesi Yapmak

TAVIR

1-fraz alann incelemek 2-fraz yntemini semek 3-fraz yapmak 4-Snr dzeltmeleri yapmak

1-fraz ve snr dzeltmesi a-Tanm b-Verilen bir noktadan ifraz c-Bir kenara paralel ifraz d-Bir kenara dik ifraz e-Orantl ifraz f-Arazi deerine gre ifraz 2-Snr dzeltmeleri a-Krk bir snrn grafik olarak dzeltilmesi b-Krk bir snrn l deerine gre dzeltilmesi

1-Ara gere ve ekipman bilgisi 2-Aplikasyon yapma 3-Hesap yapma 4-Ekip halinde alma

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3- elbiselerini giyme 4-Seri alma 5-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:10 Eitim sresi:16

21

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :9 LEMN ADI: Poligon ve poligon hesaplarn yapmak YETERLK : Poligon yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) : Teodolit, mira, elik erit metre, hesap makinesi, kat, kalem, silgi, mapa, ilkyardm malzemesi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN
LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

1-lm yaplacak araziye ulamak 2-Kenar lm yapmak 6-A lm yapmak 7-Poligon hesab yapmak 8-Noktalarn paftaya izimi

1-Dik koordinat sistemi ve koordinat hesaplar a-Dik koordinat sistemi b-Temel devler c-Kk nokta ve yan nokta hesab 2-Poligon ve hesaplar a-Tanm b-Poligon gzergahlarnn snflandrlmas c-Hazrlk bilgisi d-l ileri e-Poligon hesab f-Poligon gzergahndaki kaba l hatalarnn bulunmas g-Poligon gzergahndaki kapanma hatalar ve hata snrlar

1-Ara gere ve ekipman kullanma 2-Hesap yapma 3-Karne dzenleme 4-Ekip halinde alma 5-Hata datma

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3- elbiselerini giyme 4-Seri alma 5-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:10 Eitim sresi:16

22

MODL BLG SAYFASI


ALAN DERS MODL KODU SRE N KOUL AIKLAMA
yapabilecektir.

:NAAT TEKNOLOJS ALANI :ARAZ LME VE HESAPLARI :NRENG : :40/32 : :Modl gerek artlarda teorik ve uygulamal olarak yaplmaldr.

MESLEK/ DAL : HARTA VE KADASTRO

GENEL AMA :renci, gerekli ortam salandnda Nirengiyi kuralna uygun olarak AMALAR: renci ;
1- Nirengiyi kuralna uygun yapabilecektir. 2- Takimetreyi kuralna uygun yapabilecektir.

3- lek eitleri ve uygulamalarn kuralna uygun yapabilecektir

ERK A- Nirengi yapmak 1-Nirengi a-Tanm 2-Baz ls ve hesab a-Baz yeri ve baz bytmeleri b-Bazn llmesi c-Bazn hesab d-Baz lmlerinin deniz seviyesine indirilmesi f-llen alardaki hatalarn llere datlmas g-D merkezli alarnn merkeze dntrlmesi h-Abris(zet izelge) -Nirengi hesaplar 3-Zemin iareti kaybolmu noktalarn aranmas
B- Takimetri yapmak

1-Takimetrinin a-Tanm b-Tekeometrik uzunluk ve ykseklik lmnn esaslar c-Tekeometrik l ileri d-l karneleri ve takeometrik llerin hesab e-Redksiyonlu takeometreler f-Grafik Takeometri C- lek eitleri ve uygulamalarn yapmak 1-lek ve lek uygulamalar a-Tanm b-lek eitleri c-leklerin seimi ve izim hassasiyeti d-leklerle ilgili uygulamalar 23

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEM NO :10 LEMN ADI:Nirengi yapmak YETERLK : Nirengi yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Teodolit, Nivo, mira, elik erit metre, hesap makinesi, kat, kalem, silgi, mapa, ilkyardm malzemesi LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR 1-Ara gere ve ekipman 1-Nirengi 1-Nirengi hazrlk ileri yapmak 1-Dikkatli olma kullanma a-Tanm 2-Baz ls ve hesabn yapmak 2-Titiz ve temiz olma 2-Hazrlk yapama 2-Baz ls ve hesab 3-Nirengi hesaplarn yapmak 3- elbiselerini giyme 3-lme yapma a-Baz yeri ve baz 4-Hata tespiti yapmak ve gidermek 4-Seri alma 4-Dntrme yapma bytmeleri 5-Kaybolmu noktalar iaretlemek 5-nsan haklarna 6-Nirengi kanavasn izmek b-Bazn llmesi 5-Aplikasyon yapma demokrasinin ilkelerine ve c-Bazn hesab 6-izim yapma mesleiyle ilgili etik kurallara d-Baz lmlerinin deniz 7-Ekip halinde alma uygun davranmak seviyesine indirilmesi f-llen alardaki hatalarn llere datlmas g-D merkezli alarnn merkeze dntrlmesi h-Abris(zet izelge) -Nirengi hesaplar 3-Zemin iareti kaybolmu noktalarn aranmas

NOT: in yapl sresi.:8 Eitim sresi:11

24

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
LEM NO :11 YETERLK : Nirengi yapmak ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Takeometre, mira, elik erit metre, hesap makinesi, cetvel, kalem, silgi,kat v.b. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEMN ADI:Takimetri yapmak

1-Takimetrik alm ara ve gere ve ekipman hazrlamak 2-Takeometrik lm yapmak 3-lm deerlerini kaydetmek 4-Takeometre karne hesaplarn yapmak

1-Takimetrinin a-Tanm b-Tekeometrik uzunluk ve ykseklik lmnn esaslar c-Tekeometrik l ileri d-l karneleri ve takeometrik llerin hesab e-Redksiyonlu takeometreler f-Grafik Takeometri

1-Ara-gere ve ekipman kullanma 2-Hesap makinesi kullanma 3-Hassas lm yapma 4-Takimetri cetvelini kullanma

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri alma 4-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:8 Eitim sresi:11

25

LEM ANALZ FORMU


MESLEN ADI : HARTA VE KADASTRO
LEM NO :12 YETERLK : ORTAM (Ara-gere;ekipman ve koullar) :Teodolit, Nivo, elik erit metre, hesap makinesi, kalem, silgi, kat v.b. LEMN STANDARDI : KURALINA UYGUN LEM BASAMAKLARI BLG BECER :ARAZDE LM YAPMAK VE HESAPLAMAK LEMN ADI:lek eitleri ve uygulamalarn yapmak

TAVIR

1-Arazi veya haritadan l almak 2-lek dahilinde dntrme yapmak 3-Sonucu uygulamak

1-lek ve lek uygulamalar a-Tanm b-lek eitleri c-leklerin seimi ve izim hassasiyeti d-leklerle ilgili uygulamalar

1-Ara, gere ve ekipman kullanma 2-lm dntrme 2-Orant yapma 3-Hesap makinesi kullanma 4-izim bilgisi

1-Dikkatli olma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri alma 4-nsan haklarna demokrasinin ilkelerine ve mesleiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak

NOT: in yapl sresi.:5 Eitim sresi:10

26

27