http://www.lokerseni.web.

id PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI

‫السال م عليكم ورحمة اهلل وبر كا تو‬ ِ ِ ُ .ُ‫اَلْحمدِ هلل الَّذي اَنْ عمنَا بِالْحر يَة وحدهُ. والَّذي صدق و عدهُ ونَصر ع ْبدهُ وأَعز ج ْندهُ وىزم اْلَحزم اْلَحزاب وحده‬ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ِّ ُ َْ ََ ْ ِ ِ َ َ ٍ َّ ِ .‫والصالَ ةُ والسالَم علَى سيِّد نَا محمد لَ نَبِي بَعدهُ. وعلَى اَلِو واَصحا بِو ومن تَبِع رشدهُ أما بعد‬ ّ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َُ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an

Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh.

‫و اِن تَ ع ُّوا نِغمةَ اهلل لَ تُحصو ىا‬ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ‫َ ْ ُد‬

Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. lan hura-hura ingkang boten berarti. mangko saktemene sikso-Ku iku banget ……. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku.” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko. pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin…. kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe.id Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora.lokerseni. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. lan dipun dadosna amal sholehipun. utawi kangge generasi kita mangke. mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo. kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah. putro-putri kito sedoyo. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma. lan umumipun dateng panjenengan sedoyo.web. meniko selalu dipun bales dening Alloh. dipun trami jasa-jasanipun.http://www. ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. rela ngorbananek jiwa rogo. harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro َِ ‫لَئِن شكر تُم لَء زيْد نَّكم ولَئِن كفرتُم إِن عذا بِى لَشديْد‬ َ َ َّ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ْ َ َ ْ ‫لَقد غَرسوا فَاء كلْنَا وإِنَّنَا لَنَ غْرس حتَّى يَأْ كل النَّاس بَعد نَا‬ َْ ُ َ ُ َ ُِ َ َ َ ُْ َ ْ َ ‫والسال م عليكم ورحمة اهلل وبر كا تو‬ ‫و باهلل التو فيق و الهداية‬ . supados mangke saget dados generasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. meniko boten..

‫‪http://www.lokerseni.web.id‬‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ‫ّ‬ .