Anda di halaman 1dari 1

Dokumen yang diperlukan

A. KENDERAAN PERSENDIRIAN 1. Kenderaan Persendirian Individu

1. 2.
3.

2 salinan Borang Senarai Semak TM-1 (Pind. 1/2012); Borang JPJ K3

TM-1

2 salinan JPJK3 yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemilik Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal (JPJK2); Salinan dokumen pengenalan identiti pemilik berdaftar dan pemilik baru TM-AB

berdaftar dan pemilik baru;

4.

menggunakan TM-AB (jika tidak hadir semasa permohonan dikemukakan) *bagi kategori individu dan perniagaan milikan tunggal sahaja; 5. 6. 7. dikemukakan oleh wakil) Surat/Keratan pembatalan tuntutan hakmilik pemilik berdaftar (selain e-Hakmilik); Laporan Pemeriksaan Tukar Milik oleh {tooltip}PUSPAKOM{endSalinan asal dan fotostat dokumen pengenalan identiti wakil (jika permohonan

texte}www.puspakom.com.my{end-tooltip} yang masih berkuatkuasa (selain motosikal)