BORANG KT 1 (Pin.

98) PERMOHONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS INDUKSI SSM/ MENGULANGI UJIAN AKHIR (UAK), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

A AKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 No. Kad Pengenalan: 3 Tarikh Lahir: / /

-

4 Tempat Lahir:

5 Status : (Bujang/Kahwin/Janda/Duda)
(nyatakan)

6 Nama dan Alamat Tempat Bertugas

No Tel. Pejabat No Tel. Bimbit 7 Alamat Surat Menyurat(Tetap):

-

samb

IR-BUTIR PERKHIDMATAN B 1 Skim Jawatan : 2 Gred Jawatan : 3 Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang: Hari 4 Nombor Rujukan SPP
( Sila sertakan Surat Pengesahan Pelantikan)

/ Bulan

/ Tahun

5 Lantikan :

Biasa

KPSL

6 Jika lantikan KPSL ( Nyatakan Jawatan Sebelum & Tarikh Lantikan)

Tarikh: ( Tandatangan Ketua Jabatan dan Cop Jawatan) 1 2 3 4 Borang permohonan hendaklah di hantar ke Unit Latihan & Kemajuan Staf JPN. Borang permohonan juga boleh didapati di laman web JPN .7 Kumpulan Perkhidmatan : Profesional Sokongan Mahir/Separuh Mahir/ Tidak Mahir C BUTIR-BUTIR MENGENAI KURSUS INDUKSI YANG PERNAH DIHADIRI 1 Tarikh 2 Anjuran 3 Keputusan Lulus Gagal Belum diketahui 4 Jika Gagal Nyatakan Bahagian PSK UAK ( Untuk Kumpulan 1 sahaja sertakan salinan Slip Keputusan Gagal) Hingga Tarikh: ( Tandatangan Pemohon) D PENGESAHAN KETUA JABATAN/PENGETUA/GURU BESAR Saya telah menyemak kenyataan pegawai/kakitangan ini dan mengesahkan bahawa pegawai/ kakitangan ini telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk mengikuti kursus ini. Sila sertakan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan. Borang ini boleh diperbanyakkan mengikut keperluan sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful