DAFTAR HADIR GURU PADA RAPAT PENYUSUNAN KTSP

DI SDN 01 KENDARI BARAT
TANGGAL. 22 OKTOBER 2008
NO

NAMA

1
2
3
4
5
6

Dra. Halwatia

7

Wa Mahia, S.Pd.SD

8

Hj. Elisabet

9

Harimin Nasir

10

Sugirah, BA

11

Hj.Nuriati, A.Ma

12

Wa Mini, A.Ma

13

Naziha, A.Ma

14

Darmawati, A.Ma

15

Amir,S.Pd.SD

16

Sardin Sahibo, S.Sos

17

Weeno, S.Pd.SD

18

Hasrah Haskal, A.Ma

19

Waode Aliba

20

Nursita Hamid, S.Pd.SD

21

Hj. Masdawati

22

Hajerah, A.Ma

23

Anuwiah, A.Ma

24

Rosdiati Yusuf, S.Pd. SD

JABATAN

TANDA TANGAN

A. Halwatia NIP.Ag 26 Tri Anita.Ma 41 Jamil Mekoa 42 Siti Safrina. S. S.Ma 28 Wd.Md 33 Abdul Rahman.Ma 29 Thalib 30 Fipianti.I 37 Ramly. B. B. A.Pd 34 Ulfa. S. A. A. U. S.Pd Mengetahui. S 39 Sudarma. S. S. Sole.Ma 32 Ahmad Baiquni.Ma 36 Sarnah. A.Ma 27 Hasan Aksa. 131 530 843 .Pd 43 Hajeria.Pd 40 Widiawati.Ma 35 Nur Sanah. S. Ag 31 Adiawati. A.Pd.Pd 44 Mazidah. Kepala Sekolah Dra.No Nama Banyaknya Tanda Tangan 25 Suriati. S.Pd 38 Amelia. A. A. S.

000 21 22 Nursita Hamid. A.000 5 Dra.000 13 14 Wa Mini. Pd 1 50.000 15 Naziha. Asri 1 25.000 - 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 .000 50. SD 2 25.000 19 Weeno.000 25.000 50. A.000 50.000 50.Ma 1 25.000 50.Ma. S.000 50.000 13 Hj.Pd.000 50. SH 1 25. S. S. A.Ma 2 25.000 3 Laode Arman.000 50.000 50.000 23 Hj. A.000 25 26 Rosdiati Yusuf.000 5 6 Irna Julia Gani.Ma 2 25.Ma 2 25.000 25.DAFTAR PENERIMAAN TRANSPOR KEGIATAN PENYUSUNAN KTSP DI SDN 01 KENDARI BARAT TAHUN 2008/2009 NO NAMA VOL SATUAN JUMLAH TANDA TANGAN 1 H. A.000 17 18 Sardin Sahibo.000 50.000 25.000 7 M.Pd.S.000 15 16 Darmawati.000 50. A. BA 2 25. Halwatia 2 50.Sos 2 25.000 9 10 Hj.000 11 Harimin Nasir - 12 Sugirah. SH 1 25. Abdurrahman Shaleh.000 100.Ma 2 25.000 - 2 4 6 100. A.000 50.000 1 2 I Made Sukada 1 50.000 25.000 50.Pd.000 7 8 Dra. S.SD 2 25.000 25.000 9 Wa Mahia.000 3 4 A.000 25.000 23 24 Hajerah.Pd. A.SD 2 25.SD 2 25. Hasmira Said 1 25.Ma 1 25.Pd.000 50. Masdawati 2 25.000 19 20 Hasrah Haskal. S.000 50.000 50.000 50. SH 2 50.000 17 Amir. Suleman Zubair.000 21 Waode Aliba 2 25.Nuriati.SD 2 25.000 25 Anuwiah.Ma 2 25. Elisabet 2 25.

000 46 Mazidah.Pd 2 25.Md 2 25. A. A. S. S.000 50.Ag 2 25.000 50.Ma 2 25. S.000 30 Wd.000 32 33 Adiawati. A.000 32 Fipianti. S 1 25.I 2 25.000 30 31 Thalib 1 25.Ma 2 25.No Nama Banyaknya Tanda Tangan 27 Suriati. S.000 50.Pd 2 25.000 50.000 38 39 Ramly.000 34 35 Abdul Rahman.000 50.000 50.Ma 2 25.000 44 45 Hajeria. S. A. B.000 28 29 Hasan Aksa.Pd 2 25.000 40 Amelia.Pd 2 25.000 50.000 42 Widiawati.000 36 Ulfa.150.Ma 2 25.000 44 Siti Safrina.000 46 JUMLAH 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 2. A.Ma 2 25. A.000 28 Tri Anita.000 50. S.000 36 37 Nur Sanah. B. S.000 50.Pd 2 25. S.000 50.000 38 Sarnah. Sole.Ma 2 25.000 42 43 Jamil Mekoa 2 25.000 25.Pd.000 50. 131 530 843 .000 50.000 40 41 Sudarma.000 Kendari. Ag 2 25. A. U.000 25.000 50.000 50. S.000 50.000 34 Ahmad Baiquni.000 50.000 50.000 50. Halwatia NIP. A.Ma 2 25. 05 November 2008 Kepala Sekolah Dra.Pd 2 25.

DAFTAR HADIR KKG GUGUS V SDN 01 KENDARI BARAT NO NAMA L/P GR. A. S. STUDI/ WALI KELAS 1 Dra. Masdawati P 16 Hajerah.I P 17 Anuwiah. SD P 1 2 TANDA TANGAN 3 4 5 6 KET 7 8 .SD P 3 Hj. A.Ma P 9 Amir.Pd.SD L 10 Sardin Sahibo.Pd.S.Ma P 18 Rosdiati Yusuf. S.SD P 15 Hj.Pd. A.Sos L 11 We Eno.Nuriati. BA P 5 Hj.Ma P 6 Wa Mini. Halwatia P 2 Wa Mahia.Pd. A. A.SD P 12 Hasrah Haskal.Ma P 7 Naziha.Ma P 8 Darmawati. Elisabet P 4 Sugirah. A.Pd.Ma P 13 Waode Aliba P 14 Nursita Hamid. S. Hj. BID. S.Pd. S. S.

S. S. B.SD NIP. A. BID. S. A. A. 131 530 785 SARDIN SAHIBO. HALWATIA NIP.Ma P 27 Nur Sanah.Pd L 29 Sudarma. Hj.Pd P 30 Widiawati. 8 November 2008 Sekretaris NURSITA HAMID. A. A.Sos NIP.Pd P 1 2 TANDA TANGAN 3 4 5 6 KET 7 8 Ketua Kendari.Ma P 28 Ramly. 131 530 843 . S. S. S. 131 828 801 Mengetahui. B.Md L 26 Ulfa.Ma P 21 Hasan Aksa.Ma P 25 Ahmad Baiquni.Ma L 22 Wd.NO NAMA L/P GR.Pd.Ma P 31 Siti Safrina. A. Sole. Ag P 24 Adiawati.Pd P 32 Mazidah. S. S. STUDI/ WALI KELAS 19 Suriati. A.Ma P 23 Fipianti. Kepala Sekolah Dra.Ag P 20 Tri Anita. U. A.

.

Kendari. 8 November 2008 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful